Archive For The “Katechézy” Category

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda)   Obrazy ničenia a skazy nás vovádzajú do 73. žalmu. Veľmi dobre si vieme predstaviť všetky hrôzy opisované v tomto Božom slove. Prečo nám Boh zanechal tento odkaz? Zrejme kvôli výstrahe.   Len krátky pohľad na minulé režimy nám ukazuje, že (nielen kresťanské) náboženstvo nebolo príliš obľúbené – samozrejme, len u tých, ktorí človeka…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Štefan Novák sa narodil 4. decembra 1879 v obci Ubľa v Zemplínskej župe v rodine gréckokatolíckeho kňaza Jána Nováka. Stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Užhorode, kde sa ho po skorej smrti jeho otca ujal a finančne podporoval kanonik Mukačevskej kapituly Július Drohobecký (neskorší biskup v Križevaci) a kancelár Mukačevského biskupstva Anton Papp (neskorší mukačevský biskup)….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Oslavovať Boha telom i dušou Svätý Otec František na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky povedal: „V dnešnú slávnosť svätý veriaci ľud Boží radostne prejavuje svoju úctu Panenskej Matke. Robí to slávením spoločnej liturgie a tiež tisíckami rôznych foriem zbožnej úcty; týmto spôsobom sa napĺňa proroctvo samej Panny Márie: ,Blahoslaviť ma budú všetky…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bohorodicko-ufimská ikona Bohorodičky (rus. Богородско-yфимская) Ikona sa v roku 1621 zjavila v Baškirskej oblasti v okolí dediny Bohorodickoje, neďaleko mesta Ufa, východne od Moskvy. V súlade s tradíciou istý kresťan Štefan bol na základe falošného obvinenia odsúdený na trest niekoľkých rán palicami pred celou obcou. Keďže nebol schopný zniesť takúto verejnú a nespravodlivú potupu, rozhodol…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.)   Na týchto stránkach sme sa už zamýšľali nad rôznymi stavbami. Každá z nich mala svoje zvláštne čaro, osobitne vtedy, keď na to boli naviazané detské spomienky. Neviem ako u vás, ale vo mne sa k pivniciam viažu tie najtajomnejšie. V dome, kde som vyrastal, boli také pivnice tri. Doteraz mám pred očami klenbu…

Read more »

By |

Speed dating katRande   Rýchle rande alebo rýchle zoznámenie, anonymné, zároveň osobné. Ideálne pre tých, ktorí hľadajú životného partnera. Vymyslel ho v 20. storočí americký rabín Yaacov Deyo, keď chcel pomôcť slobodným židom nájsť si partnera rovnakého vierovyznania. Dnes je tento spôsob zoznamovania populárny hlavne vo veľkých mestách. Organizuje sa v príjemnom prostredí kaviarne, kde sa stretne…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Idem na sväté prijímanie, do svojho srdca prijmem telo a krv Ježiša Krista. On je Stvoriteľ, pretože Kristus je Boh, druhá božská osoba vo Svätej Trojici. Pri stvorení pôsobila celá Svätá Trojica, lebo Pán Boh existuje tak, že všetky osoby spolupracujú. Takto aj druhá osoba spolupracovala pri stvorení a táto…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Juraj (Ján) Répaši (Répássy) sa narodil 5. mája 1837 v maďarskej obci Boldogkőváralja, kde v rokoch 1836 – 1838 po svojej kňazskej vysviacke pôsobil jeho otec Ján Répaši (ml.). Jeho mama Mária Mankovičová pochádzala z rodiny mukačevského biskupa Juraja Gabriela Blažovského (Mankoviča). Teta Anna Répašiová sa vydala za Štefana Gaganca, mladšieho brata druhého…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Kto teda vyhľadáva slasť, nech sa zvlášť vyvaruje spoločnosti ľahkých žien, lebo nie je nič horšie ako tento zvyk, nič nepríjemnejšie než taká spoločnosť, nič horšie ako tieto zlé mravy. „Nachádzaj radosť u milej laňky, pôvabnej gazely, nech je požehnaný tvoj prameň!“ (Prís 5, 19.18) Keď máš doma prameň čistej vody,…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Byť protagonistami dobra! Pápež František povzbudil vo svojom príhovore Boží ľud slovami: „V dnešnom druhom liturgickom čítaní sa na nás sv. Pavol obracia s naliehavou výzvou: ,Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia‘ (Ef 4, 30). Pýtam sa však: Ako človek zarmúti Svätého Ducha? Všetci sme ho…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi