Archive For The “Katechézy” Category

By |

(Marek Kolesár) V tomto čísle uverejňujeme predposlednú časť seriálu vyučovania manželov Kovácsovcov z Maďarska, s ktorým pred časom vystúpili na konferencii o rodine v Prešove. Dénes hovorí o ďalších dôležitých úlohách mužov a Anikó o úlohách žien a ich osobných skúsenostiach v manželskom živote.   Dénes: Úlohou muža je, aby bol starostlivý. Nielen po fyzickej stránke, ale aj po duchovnej. Ak je v rodine nejaký problém,…

Read more »

By |

PRO FAMILIA (František Dancák) Takmer všetky národy a všetky kultúry verili viac alebo menej v existenciu anjelských bytostí. Slovo anjel pochádza z gréckeho slova angelos, posol; z latinského slova angelus (poslaný). Je to preklad hebrejského slova malak, ktoré prvotne znamenalo činnosť posielania niekoho a potom aj konkrétnu bytosť (posol, nuncius). Svätý Augustín hovorí: „Anjel… je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa…

Read more »

By |

PRO FAMILIA (Juraj Gradoš) Človek od počiatku vnímal potrebu chrániť seba, svoju rodinu a svoj majetok. Najprirodzenejšou ochranou sa nám stali ohrady. Tie prirodzené vystriedali drevené, neskôr kamenné, tehlové – dnes znovu moderné betónové. Mestá chránili prv hlinené valy, neskôr drevené konštrukcie. V stredoveku sa rozmohla výstavba trvácnejších a bezpečnejších hradieb z kameňa, prípadne tehál. Ale takéto hradby ľudia využívali…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Dihenečšíková)   Sudca Samson Samson bol Boží vyvolenec. Jeho narodenie prišiel anjel zvestovať neplodným rodičom až dvakrát – najprv Manueho manželke a potom aj Manuemu. Obom zvestoval to isté: „Ale počneš a porodíš syna. Len si potom dávaj pozor! Nepi ani víno, ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté! Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy…

Read more »

By |

Len pred pár hodinami sme sa zišli na tomto svätom mieste a hneď prišiel čas prepustenia. Prišli sme zo všetkých strán a z okolia, aby sme sa tu zastavili osláviť Božiu Matku a potom sa vrátili domov. Možno sme prišli s hriešnou dušou – tu sa očistíme. Možno sme prišli so smutným srdcom – tu sa potešíme. Možno sme prišli…

Read more »

By |

Z LISTU PANNE, KTORÁ KLESLA (3) Veľký lekár duší je pripravený vyliečiť ťa z tvojho trápenia. Sú to jeho vlastné slová, povedali ich jeho vlastné ústa, ktoré sú zdrojom sladkosti a spásy: „Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov – k pokániu.“ (Mt 9, 13) Pán ťa chce očistiť od…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo) Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku na svojom zasadnutí v Prešove 11. apríla 2017 prijala rozhodnutie od 1. septembra obnoviť starobylú prax eucharistického prijímania detí po krste až do veku, v ktorom sú schopné vedome rozlišovať. Obnovenie spoločného vysluhovania všetkých troch iniciačných sviatostí (krst, myropomazanie a Eucharistia) je návratom…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM Milí mladí, prišli ste do Krakova, aby ste stretli Ježiša. Aj evanjelium nám hovorí o stretnutí medzi Ježišom a jedným človekom, Zachejom, v Jerichu (porov. Lk 19, 1 – 10). Ježiš sa tam neobmedzuje na kázanie alebo pozdravenie niekoho, ale chce – ako hovorí evanjelista –prechádzať mestom. Inými slovami, Ježiš túži priblížiť sa životu každého, kráčať po…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko) Ako plynie čas, je stále menej ľudí, ktorým slovo sejba niečo hovorí. Nemyslím teraz siatie nejakých kvetov alebo zopár druhov zeleniny, ale sejbu obilia. Je to už niekoľko generácií, čo sa v našich podmienkach tejto činnosti venujú takmer výlučne poľnohospodári, kedysi združovaní v družstvách a teraz na rôznych farmách. Ale rovesníci mojich starých rodičov si…

Read more »

By |

Rieka života Je misijným spoločenstvom štyridsiatich piatich už nie veľmi mladých ľudí. Postupne prerástli zo spoločenstva mladých a slobodných do spoločenstva mladých manželstiev a rodín. Napriek zodpovednostiam v rodine alebo práve pre ne však všetci stále pociťujú povolanie k misiám. Nie je jednoduché zladiť život doma a zodpovednosť za domácnosť s obrovskými požiadavkami evanjelizácie na…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi