Archive For The “Katechézy” Category

By |

John Michael Talbot   Talbot je zakladateľom komunity Brothers and Sisters of Charity (Bratia a sestry lásky k blížnemu) a zároveň charizmatickým spevákom, skladateľom a gitaristom. Narodil sa v roku 1954 v Oklahoma City. Ako šesťročný dostal súpravu bicích a začal študovať hru na klavíri. Neskôr ho viac zaujali strunové nástroje – bendžo a gitara. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia založil spolu so svojím…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   V našom živote niet väčšieho, cennejšieho bohatstva, ako je Eucharistia. Sväté prijímanie nie je nič iné než zjednotenie Pána Boha s človekom – skrze to, že prijímame telo a krv Ježiša Krista. Pri svätom prijímaní je Ježiš v nás a my v ňom. Toto nie sme schopní poznať v tomto živote. Pochopíme to až vo večnosti. Živú…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Gregor Tarkovič sa narodil 20. novembra 1754 v obci Pasika v Berežskej župe (dnešná Zakarpatská oblasť na Ukrajine). Vysokoškolské štúdium filozofie absolvoval vo Veľkom Varadíne (dnes Oradea v Rumunsku). Po jeho úspešnom ukončení ho v roku 1775 mukačevský gréckokatolícky biskup Andrej Bačinský poslal na ďalšie teologické štúdiá do novootvoreného Seminára sv….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Aj dnes vás chcem priviesť k prameňu s medom; je to med, ktorého sa nikto nepreje. Pavlove slová majú totiž túto vlastnosť: všetci, čo napájajú svoje srdcia z týchto prameňov, hovoria zo Svätého Ducha, či lepšie povedané, radosť, ktorá pramení z Božích výrokov, prevyšuje všetku sladkosť. Toto vyjadril aj prorok slovami: „Aké sladké sú tvoje…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Milosti plná Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky Svätý Otec vo svojej homílii poukázal na plnosť milostí v živote Márie: „V dnešný deň kontemplujeme krásu Nepoškvrnenej Panny Márie. Evanjelium, ktoré rozpráva o udalosti zvestovania, nám pomáha pochopiť podstatu toho, čo slávime, najmä prostredníctvom anjelovho pozdravu. Anjel sa prihovára Márii slovom, ktoré…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Kánon 32 §2 CCEO pri zachovaní zásady, že nikto nemôže bez súhlasu Apoštolského stolca platne zmeniť obrad, hovorí o predpokladanom súhlase Apoštolského stolca: „ Ak však ide o veriaceho v Krista eparchie niektorej cirkvi sui iuris, ktorý žiada prestúpiť do inej cirkvi sui iuris, ktorá má na tom istom území…

Read more »

By |

Prichádzajú mi na myseľ slová, ktorými sa Boh obracia na Abraháma: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem“ (Gn 12, 1). Tieto slová sú dnes adresované aj vám: sú to slová Otca. Pozýva vás vykročiť na cestu v ústrety nepoznanej budúcnosti, ktorá však v sebe nesie bezpečné naplnenie….

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Balykinská ikona Bohorodičky (po rus. Балыкинская) Ikona s takouto kompozíciou je málo rozšírená. Dostala pomenovanie podľa dediny Balykino Černigovskej gubernie (oblasť severovýchodnej Ukrajiny pri hraniciach s Bieloruskom a Ruskom). História divotvornej ikony bola zachytená v dnes už stratenom spise, ktorý sa uchovával v Chráme sv. Mikuláša v Balykine. Tradícia…

Read more »

By |

(Marek Kolesár) V tomto čísle sa rozlúčime s manželmi Dénesom a Anikó Kovácsovcami, ktorí pred časom vystúpili na konferencii o rodine v Prešove a v tejto krátkej rubrike nás sprevádzali svojím vyučovaním o úlohách muža a ženy v manželskom živote. Sú to jednoduché duchovné rady a pravdy odskúšané mnohými generáciami aj nimi samými. Veríme, že priniesli do vašich životov viac svetla aj nádeje.   Dénes: Muž…

Read more »

By |

PRO FAMILIA (Petra Jakubová)   Nedávno som čítala útlu knižočku Karola Sládka Žiť s múdrosťou včiel. Siahla som po nej práve vďaka názvu. Fascinujúco opisuje život včiel a prirovnáva ho k ľudskému životu. Veď posúďte sami.   Včelstvo je charakterizované trvalým spoločenstvom. Nikto z členov včelej rodiny, ani matka, ani robotnice, ale ani trúdy nedokážu v prírode prežiť sami. V trvalom…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi