Archive For The “Katechézy” Category

By |

NUNZIO SULPRIZIO   Pochádzal z Pescary, v útlom detstve osirel a po babkinej smrti sa ako deväťročný dostal k strýkovi, ktorý ho prinútil tvrdo pracovať v kováčskej dielni, často o hlade a zime. Chlapec znášal utrpenia a ponižovania ako prejav lásky ku Kristovi. Ako štrnásťročného ho zasiahlo ochorenie holennej kosti a lekári mu nevedeli pomôcť. Následkom gangrény podľahol…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Ester Andrea Mikitová SNPM, rehoľníčka Aj somár niesol Krista. Môžeme sa nad tým pousmiať alebo v tom vidieť ukrytú Božiu múdrosť. Mne pripomína pasáž o vstupe Ježiša do Jeruzalema. Učeníkom vtedy povedal, aby šli do dediny. Nájdu priviazané osliatko a majú ho priviesť k nemu. Ak sa ich niekto opýta, čo robia, majú povedať: „Pán ho…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   S veľkou nádejou a dôverou prichádzam k nebeskému Kráľovi, pretože viem, že kde je taký veľký Kráľ, tam sú aj veľké bohatstvá. Pravda, Ježiš môže dať aj pozemské bohatstvá. Aj tie budem prosiť, ktoré sú potrebné na život, ale poznajúc ich hodnotu na prvom mieste sa spolieham na večné bohatstvá….

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Hric sa narodil 31. marca 1919 v Nižnom Žipove. Jeho otec odišiel v roku 1921 za prácou do USA a prišiel iba na synove primície. V roku 1951 za ním odišla aj matka, ktorá asi po dvoch rokoch zomrela. Po ľudovej škole v rodisku navštevoval užhorodské gymnázium. Na želanie matky začal v roku 1940…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Svätý Otec František vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána varoval pred troma pokušeniami – bludnými cestami.   „Evanjelium dnešnej Prvej pôstnej nedele (porov. Lk 4, 1 – 13) rozpráva o udalosti pokúšania Ježiša na púšti. Po štyridsiatich dňoch…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: be.wikipedia.org)   Netradičnou divotvornou ikonou vysekanou do kameňa je Bugabašská ikona Bohorodičky (rus. Бугабашская) z dedinky Bugabaš Ufimskej eparchie. Na ikone sa okrem Bohorodičky Hodigitrie s dieťaťom Kristom nachádzajú aj celé postavy sv. Bazila Veľkého a sv. Mikuláša.   Podľa tradície sa ikona zjavila v 2. pol. 19. stor. v dedinke Bugabaš. V tom čase sa z rusko…

Read more »

By |

BLAHOSLAVENÝ IZIDOR BAKANJA (foto: www.synod2018.va)   Tento mladík heroickej viery pochádzal z Konga. Stal sa kresťanom, členom bratstva karmelitánskeho škapuliara a katechétom. Van Cautera, pod ktorým ako dvadsaťročný pracoval na plantáži, ho dal pre vieru kruto zbičovať. Umieranie bolo pomalé a bolestné, ale jeho srdce žilo modlitbou.

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Anna Čujová, študentka Plné prasiatko peňazí. Treba ho rozbiť a peniaze zainvestovať. Ale dá sa to hocijako. Väčšina ľudí ich zrejme použije na svoje ciele. Šporil si však niekedy pre niekoho iného? Do pokladničky vhadzujeme zväčša drobné, ktoré nájdeme vo vreckách alebo nám zavadzajú v peňaženke. Sú prebytkom. Veď okrem pokladničky máme…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Pozrime sa však na neho z druhej strany. Chudobný v Betleheme, a predsa sa otvára neboj, aby slávilo narodenie nebeského Kráľa. Prichádzajú traja mudrci, aby sa poklonili novonarodenému Kráľovi. Robí zázraky, ktorými dokazuje svoju silu ako Kráľ kráľov. Kráča po mori, jedným slovom utišuje rozbúrené more, pretože je Kráľom prírody….

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Juraj Podhájecký sa narodil 7. októbra 1903 v kňazskej rodine v Pichniach. Základnú školu vychodil v Brusnici, gymnázium v Prešove. Po maturite bol dva roky notárom a až potom vstúpil do prešovského seminára. V roku 1928 uzavrel manželstvo s Gizelou Teklou Leukaničovou. Boh im požehnal šesť detí. Kňazskú vysviacku prijal 28. augusta…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi