Archive For The “Katechézy” Category

Dejiny farnosti Klokočov

By |

SLOVO O IKONE (Martin Mráz; foto: Margita Viteková)   V politickom, sociálnom a náboženskom chaose Slovenska 17. storočia sa v malej zemplínskej dedinke Klokočov po  prvýkrát objavuje fenomén slzenia mariánskych obrazov  ─ ikon Presvätej Bohorodičky. Tento nadprirodzený jav sa neskôr zopakoval aj na iných miestach vtedajšieho severovýchodného Uhorska.   Klokočov bol v tom čase malou…

Read more »

Ľudia, ktorých možno poznáte

By |

Svätý Reparát   Meno tohto svätca vyvoláva u vysokoškolákov rôzne postoje. Ide však o skutočného svätca, ktorého ostatky sa nachádzajú aj vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave od roku 1769. O jeho príhovor v čase školských skúšok chodili bratislavskí študenti prosiť už počas socializmu. Sám svätý Reparátus bol diakonom a mučeníkom. Zomrel v roku 353 pre svoju lásku prejavujúcu…

Read more »

Go(o)dbook – zamyslenie

By |

Mária Mekelová, lekárnička Náš dobrý Boh sa nám prihovára aj cez ľad a sneh. Snehová vločka, nežná a jedinečná, rozpráva o jeho veľkosti a kreativite. Rada sa pozerám na ňu a obdivujem toto majstrovské dielo. Pýtam sa: „Čože je vločka, ktorej Tvorca venuje svoj čas?“ „Čože je človek, že nás tak utvoril zázračne?“ Každý z nás je…

Read more »

V spoločnosti Ježiša a Prečistej Panny Márie (1)

By |

  Do svojho srdca som prijal Ježiša, Syna Prečistej Panny Márie. Myslím si, že keď s láskou pozývam Bohorodičku, ona ma tiež poslúcha, lebo je blízko mňa, a ako Kráľovná neba sa ľahko dostane všade tam, kde je jej Syn. Vďaka ti, Ježišu, za to, že si ma urobil hodným a prišiel si do môjho srdca. Požehnaj ma, pomôž…

Read more »

Dynamický život kresťana

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Na sviatok Stretnutia Pána pápež František pred modlitbou Anjel Pána poukázal cez evanjeliové postavy sviatku na aspekt pohybu a údivu v živote  každého pokrsteného.   „Dnes slávime sviatok Obetovania Pána: keď Panna Mária a sv. Jozef predstavili Ježiša, narodené dieťa, v chráme. Na tento deň pripadá i deň zasväteného…

Read more »

Osud klokočovskej ikony

By |

SLOVO O IKONE (Juraj Gradoš; foto: Ikona Bohorodičky v Jaroslavi cerkiew.gorowo.pl)   Po smrti Heleny Zrínskej zdedil klokočovskú ikonu jej syn – František II. Rákoci, ktorý ju po roku 1708 dal umiestniť znova do Mukačevského hradu. Keď po svojej porážke odišiel v roku 1711 hľadať zahraničnú podporu pre svoje plány, ikonu zanechal v Mukačeve. Po kapitulácii hradu…

Read more »

Ľudia, ktorých možno poznáte

By |

Archanjel Rafael   Mladí ľudia hľadajú lásku a v tomto bohumilom konaní sa zíde pomoc – tá zhora. Málokto si však pri čítaní Svätého písma všimol osobu archanjela Rafaela. V Knihe Tobiáš, ktorá je rozprávaním o osudoch mladého muža, je práve Rafael tým, cez koho Boh spojil dvoch mladých ľudí – Tobiáša a Sáru. Tí sa s dôverou k nemu utiekali…

Read more »

Go(o)dbook – zamyslenie

By |

Jozef Demčák, otec rodiny, bubeník Onezimu Aj keby som hocičo zlé urobil, Boh mi odpustí. Aj keby bolo toho veľmi veľa, ako je napríklad červenej farby na červenom plátne, a nevidel by som východisko, predsa je to iba jedno rúcho, ktoré jedným odpustením, jedným vypratím bude biele ako sneh. Také rúcho sa potom ľahko nosí,…

Read more »

Ježiš, Syn Prečistej Panny, bude mojím hosťom (5)

By |

Ježiš šiel ďalej s krížom a Matka ho sprevádzala až na Golgotu. Stála pod krížom a zostala stáť, pretože bola silná. Ježiš odovzdal svoju Matku v osobe svätého Jána všetkým nám: „Hľa, tvoja matka… hľa, tvoj syn.“ Z kríža sňali jeho telo a položili jej ho do lona. Znova ho uvidela. Zaiste jej prišlo na um, ako ho nosila na rukách,…

Read more »

Emanuel Michal Hlaváč OSBM (1919 – 1978)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Emanuel Michal Hlaváč sa narodil 22. júla 1919 v Sečovciach ako ôsme z desiatich detí. Jeho otec bol bačom a neskôr obecným strážnikom. Tu chodil do základnej školy a meštianky. Potom vstúpil do monastiera v Mukačeve, kde absolvoval gymnaziálne a teologické štúdiá. Rehoľné sľuby zložil 7. augusta 1937. Po rozpade ČSR…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi