Archive For The “Katechézy” Category

Ľudia, ktorých možno poznáte

By |

SVÄTÝ MARTIN DE PORRES (foto: tiemporeal.com.pe)   Tento svätý (1579 – 1639) pochádza z Peru. Jeho matka bola černošská otrokyňa. Vzhľadom na svoju tmavú pleť sa nemohol stať rehoľníkom, a preto vstúpil do kláštora Panny Márie Ružencovej ako laický služobník. Na urážky bratov, ktorí ho pre farbu pleti neprijímali, odpovedal s pokorou a úsmevom, až mu…

Read more »

Go(o)dbook – zamyslenie

By |

Laura Pesteňová, študentka Ľudia často zabúdajú, že spravodlivosť hra dôležitú úlohu v našom živote. Je to jedna zo základných spoločenských hodnôt. Spravodlivý sťa palma zakvitne. Palma tak isto ako céder potrebuje vodu, aby vyrástla. Čo to znamená? Znamená to, že voda je pre náš život veľmi dôležitá. Tak ako potrebujeme vodu, tak je potrebná aj…

Read more »

Spolu s bratom Ježišom (2)

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Ježišu, nebeský brat! Len jedného sa bojím, aby som nebol zatratený naveky. Veľmi túžim po tom, aby som sa spolu s tebou tešil v tvojom kráľovstve. Kým som však na zemi, nie som si istý, či budem niekedy s tebou. Povedz mi, brat môj, čo mám robiť?   Vo svojej duši počúvam duchovnú…

Read more »

Jozafát Jozef Kaminský OSBM (1908 – 1970)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Otec Kaminský sa narodil 2. februára 1908 v Rozdili Dolhym na niekdajšej Haliči. Po základnej škole v rodisku absolvoval gymnázium v Przemyšli. Po maturite vstúpil do noviciátu otcov baziliánov v Krakove. Študoval v Lavrove a v Dobromíre a 25. augusta 1934 prijal kňazské svätenie. Prv bol…

Read more »

Pane, zostaň s nami!

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: wallpaperflare.com)   Pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu na poludnie Svätý Otec František priblížil veriacim na evanjeliovom príbehu učeníkov kráčajúcich do Emáuz dve cesty, ktorými sa učeník môže vydať.   Dnešné evanjelium, vsadené do kontextu dňa Veľkej noci, rozpráva príbeh dvoch učeníkov z Emáuz (porov. Lk 24, 13 –…

Read more »

Ako sa rodí akatist

By |

SLOVO O IKONE (Marko Durlák; foto: archív Marka Durláka)   Asi pred rokom ma oslovil košický vladyka Milan s prosbou, či by som nezložil moleben a akatist ku klokočovskej ikone Presvätej Bohorodičky pri príležitosti jubilea 350 rokov od jej zázračného slzenia. Rád som súhlasil, a to prinajmenšom z dvoch dôvodov. Mám rád prácu s liturgickými textami, nielen s tými starými, ktoré…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi