Archive For The “Katechézy” Category

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.)   Od sviatku Stretnutia Pána síce už uplynul nejaký ten týždeň, ale azda nebude na škodu si na neho trochu zaspomínať. Vtedy boli posvätené hromničky, ktoré v mnohých domácnostiach majú čestné miesto a neplnia iba dekoratívnu funkciu. O to viac teraz, v čase Veľkého pôstu, keď častejšie zoberieme do ruky horiacu sviecu, aby sme sa v jej…

Read more »

By |

Heartbeat   Známa kapela Heartbeat, autori ďalšej piesne venovanej duchovnej príprave na stretnutie P18 v Prešove, vychádza zo spoločenstva Piar a vznikla v roku 2012 v Prievidzi. Členmi kapely sú tri speváčky: Gabriela Grešnerová, Tatiana Teslíková, Jana Palajová a Lukáš Zubaj, ktorý hrá na klavíri.   „Keď sme sa zamýšľali nad tým, čo vlastne odvaha je, prvé,…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Darina Petranská)   V južnej časti historického centra Prešova sa nachádza súbor budov patriacich Gréckokatolíckej cirkvi. Jednou z nich je arcibiskupská rezidencia vystavaná na mieste kláštora minoritov, ktorý spolu s priľahlým kostolom rehoľa po zrušení svojho rádu v Prešove v roku 1787 opustila. V roku 1791 sa sem presťahovalo sídlo Košického gréckokatolíckeho vikariátu a v roku 1818, po erigovaní gréckokatolíckeho…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Odvaha Krista Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána rozlomil Božie slovo o uzdravení malomocného. Povedal: „Dnešná evanjeliová stať nám hovorí o uzdravení človeka trpiaceho na malomocenstvo. Situácia malomocného bola skutočne žalostná, pretože podľa dobového spôsobu zmýšľania bol považovaný za nečistého i pred Bohom, nielen pred ľuďmi. Preto malomocný z evanjelia úpenlivo prosí…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Belzská ikona Bohorodičky (Čenstochovská, rus. Белзская, Ченстоховская, poľ. Matka Boska Częstochowska) Čenstochovská Bohorodička je slávnou ochrankyňou Poľska. Podľa tradície bola namaľovaná sv. Lukášom na stole, ktorý používala Svätá rodina. V rokoch 66 – 67, keď bol Jeruzalem obliehaný rímskymi légiami na čele s Vespasianom a Títom, kresťania ukrývali ikonu…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda)   Oslava Boha sa v Knihe žalmov stupňuje. Po žalme, ktorý je predpísaný pri obetách, nachádzame 67. žalm, ktorý vyzýva na oslavu Boha. Oslava Boha? Istotne máme každý deň na práci niečo iné. Ranná káva a už utekáme do práce, povinnosti, obed, nákup, starostlivosť o domácnosť… A takto zas dookola. Alebo aj akékoľvek iné starosti…

Read more »

By |

Dominika Gurbaľová   Známa gospelová speváčka z Košíc stojí za druhou skladbou v príprave Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. – 29. júl). Dostala názov Dôveruj jeho srdcu. Ide o ďalšiu novinku špeciálnej duchovnej prípravy Odvážny rok. K Sime Martausovej a Dominike Gurbaľovej sa postupne pridajú ďalší známi slovenskí interpreti: Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Podmienky častého svätého prijímania nie sú ťažké. Existujú tri podmienky, ktoré má človek dodržať. Pokrstený katolík (gréckokatolík i rímskokatolík) môže u nás pristúpiť k svätému prijímaniu, ak: 1. nemá ťažký hriech na svojej duši, 2. ak zachová predpísaný pôst, 3. ak má dobrý úmysel.   Dobrým úmyslom je napr. idem…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Jozef Gaganec sa narodil 10. apríla 1793 vo Vyšnom Tvarožci pri Bardejove. Štúdium filozofie absolvoval vo Veľkom Varadíne (1810 – 1812) a teológiu v Trnave (1812 – 1816). Pred kňazskou vysviackou sa oženil s Annou Kovalickou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza. Kňazské svätenie prijal vo Veľkom Varadíne 8. marca 1817.   Jeho prvé pôsobisko…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Viem, že pre niektorých som ťažkopádny a neznesiteľný, lebo týmto napomínaním chcem odstrániť dávny zvyk. Lenže preto sa ja vôbec netrápim; nechcem, aby ste žili v klamstve, chcem váš prospech; nepotrebujem potlesk a chválu, žiadam si vaše napredovanie a lásku k múdrosti. Nech mi nikto nehovorí, že taký je tu zvyk;…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi