Archive For The “Katechézy” Category

Prečo žiť vo vzťahu čisto?

By |

Prečo žiť vo vzťahu čisto?

… lebo to robia všetci! Viem, je ľahšie ísť s prúdom, nevystrkovať hlavu z davu… Najjednoduchšie je radiť človeku: vyskúšaj to s ním… Toto skúšanie je však veľmi bolestivé a zraňujúce. Málokedy spraví človeka naozaj šťastným. A ešte horšie je, keď takíto ľudia na základe tejto príťažlivosti alebo tlaku (že to robia všetci) skočia do…

Read more »

Go(o)dbook – zamyslenie

By |

Otázka: „Je hriech nechcieť v budúcnosti deti?“ Marián Sabol, kňaz v Telgárte Z pohľadu veriaceho človeka jednoznačne áno. V Biblii sa dieťa označuje ako Boží dar a požehnanie. Tehotná žena je v „požehnanom stave“. Učenie Cirkvi je tiež jednoznačné, manželstvo má dva ciele – dobro manželov, plodenie a výchovu detí. Inak povedané: Neochudobníme samých seba, ak pozmeníme Boží…

Read more »

Divnohorská (Sicílska) ikona

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: slavra.church.ua) V prípade niektorých ikon Bohorodičky sa stretávame s tým, že majú viacero názvov, kde sa jeden spája s miestom ich zjavenia a druhý napr. s ich následným prenesením na iné miesto. Takou je aj táto ikona. Divnohorská (sicílska) ikona Bohorodičky (po rus. дивногорская) sa nazýva aj sicílska, pretože jej prvé miesto zjavenia…

Read more »

Autorita Ježiša

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána poukázal na autoritu Ježiša Krista, ktorá priťahuje a oslobodzuje človeka.   Dnešná evanjeliová stať (porov. Mk 1, 21 – 28) hovorí o jednom z typických dní Ježišovho účinkovania, konkrétne ide o sobotu, deň venovaný oddychu a modlitbe, keď ľud chodieval do synagógy….

Read more »

Go(o)dbook – zamyslenie

By |

Go(o)dbook – zamyslenie

  Otázka: „Môžem nejako priviesť k Bohu ľudí, na ktorých mi záleží, ak oni o to nemajú záujem?“ Igor Cingeľ, kňaz Vždy môžem. Minule som sa stretol s veľmi pekným poučením pre rodičov: Ak nemôžeš hovoriť so svojimi deťmi o Bohu (lebo nemajú záujem…), hovor so svojím Bohom o svojich deťoch. Takže tak by som postupoval aj v prípade…

Read more »

Dihtjarivská ikona

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: svnikolae.ru) Ak neberieme do úvahy ikony sviatkov alebo tie, kde je Bohorodička znázornená v modlitebných pózach ako oranta či  deésis, je skoro vždy zobrazená s dieťaťom Kristom. A v takýchto prípadoch je buď v type hodigitrie, kde Kristus sedí v matkinom náručí a Bohorodička naň ukazuje rukou ako na cestu k spáse, alebo v type eleusy –…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi