Archive For The “Katechézy” Category

By |

  Peter Milenky a band   „Piesne, ktoré spievame, sú piesne o nádeji, ktorú človek hľadá práve vtedy, keď ju stratí,“ vyjadril sa otec Peter na jednom zo svojich koncertov. V júni sa fanúšikovia tejto kapely mohli stretnúť v prešovskom kine Scala. Privítali nové, v poradí piate CD s názvom Počúvaj (2008 – 2018). Pre mnohých je tento spievajúci kňaz a jeho…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Ježišu, v pozemskom živote si bol učiteľom, a tak si prišiel aj do môjho srdca. Skutočne po tom túžim. Mám dobrú vôľu, ale som nevzdelaný človek. Pouč ma o tvojich – Božích a cirkevných prikázaniach a sprevádzaj ma do večnej spásy.   Ježišu, v pozemskom živote si bol radcom, a…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Miroslav Janočko)   Potreba inštitútu, ktorého cieľom bolo pripraviť kvalifikovaných učiteľov vyučujúcich na dedinských školách, sa požadovala už dávnejšie. Na gréckokatolíckych školách v Prešovskej eparchii, ktoré boli takmer v každej farnosti, bol v tom čase veľký nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Tí, ktorí učili, navštevovali kantorsko-učiteľský ústav v Užhorode založený v roku 1794. Do otvorenia učiteľského ústavu v Prešove pracovalo…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Od vlastnej manželky často nestrpíš ani jediné tvrdé slovo, ale keď ťa pobehlica dokonca bije, stojíš pred ňou pokorne! Nehanbíš sa? Nečervenáš? Nebudeš si želať, aby sa pod tebou otvorila zem? Ako môžeš vstúpiť do chrámu a pozdvihnúť ruky k nebu? Ako budeš vzývať Boha ústami, ktorými si bozkával smilnicu? Povedz…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Radosť a údiv z Božieho konania „Dnes nás liturgia pozýva sláviť narodenie svätého Jána Krstiteľa,“ povedal Svätý Otec František v nedeľu pred modlitbou Anjel Pána a pokračoval: „Jeho narodenie sa stalo udalosťou, ktorá priniesla svetlo do života jeho rodičov Alžbety a Zachariáša a ktorá vyvolala radosť a údiv u príbuzných a susedov. Dnešná stať z evanjelia najskôr…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   V pastoračnej praxi sa mnohokrát stretávame s ľudským strachom či bázňou pred sviatosťou pomazania chorých. Podľa CCEO, kán. 737 „sviatostným pomazaním chorých, ktoré kňaz vykoná spolu s modlitbou, veriaci v Krista, postihnutí vážnou chorobou a skrúšení srdcom dostávajú milosť, ktorou sa posilnení nádejou večnej odmeny a oslobodení od hriechov pripravujú na…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Jana Demčáková, líderka a speváčka skupiny Onezim Pri pohľade na ľudstvo ako celok vidno, že sa na seba podobáme, veď sme predsa jeden druh. Ale ľudstvo netvoria rovnakí ľudia, od seba ich odlišuje pohlavie, vek, práca… Tieto znaky vidieť zvonku, ale to, čo je vnútri, to tvorí bohatstvo každého jedného, to tvorí podstatnú…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bohoľubská ikona Bohorodičky Ikona bola namaľovaná na príkaz vladimírsko-suzdaľského kniežaťa Andreja Jurijeviča Bohoľubského (1110 – 1174), aby sa touto ikonou pripomenulo jeho zázračné videnie Božej Matky. V roku 1157 opustil Kyjev, mesto svojich predkov, aby sa presťahoval na sever do oblasti Suzdale. Vzal so sebou aj známu ikonu Bohorodičky z Vyšgorodu…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda)   Bude tak, ako nikdy nebolo. Teraz vás už nesklameme. Nik vám nedá to, čo vám sľúbime my. Nový svet sa začína dnes. Vašu dôveru nesklameme.   Takéto a podobné slogany môžeme očakávať skôr od politických súperov ako od Svätého Ducha. V jednoduchosti (a pri troške fantázie) však tieto slová naznačujú…

Read more »

By |

Eva Hrešková   Kresťanská rocková kapela Christallinus fungovala od roku 2004. Na začiatku to boli tri sestry Hreškové a dve kamarátky – Evka Judinová a Elenka Šimeková. Chceli osviežiť liturgiu, spievali na omšiach, mládežníckych podujatiach… Postupne sa k nim pridali aj chlapci. Prvá kapelová zostava sa utriasla v roku 2005, keď sa u nich udomácnil Radko Turček a Martin…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi