Archive For The “Katechézy” Category

Dubenská (Krásnohorská) ikona Bohorodičky

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: livemaster.ru) Pri ikonách Bohorodičky nie je ničím nezvyčajným, že sa pri niektorých z nich stretávame s tým, že viaceré majú ten istý názov, ale inú históriu, a takou je aj táto ikona.   Dubenská (Krásnohorská) ikona Bohorodičky (rus. Дубeнская, Красногорская) bola objavená v 17. storočí mníchmi pokrovského monastiera na mieste zvanom Krásna…

Read more »

Svätý Duch prináša silu a slobodu

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) V Nedeľu Zoslania Svätého Ducha Svätý Otec František priblížil konanie Svätého Ducha v Cirkvi i osobnom živote človeka.   Kniha Skutkov apoštolov rozpráva, čo sa udialo v Jeruzaleme päťdesiat dní po Ježišovej Veľkej noci. Všetci učeníci boli spolu vo večeradle a bola tam s nimi aj Panna Mária. Zmŕtvychvstalý Pán im už predtým povedal,…

Read more »

Pozor na pozlátko

By |

Pozor na pozlátko

GOODBOOK (Katarína Marčáková) Doma (vo vzťahu) to stagnuje a vtedy sa objaví niekto tretí. V takej situácii stačí, že prejaví záujem, usmeje sa, vypočuje, pochopí, podporí… Naše srdce zahorí a človek v podvedomej snahe opäť prežívať eufóriu z lásky, ktorej sa mu doma nedostáva, si toho tretieho zidealizuje. Zrazu má pocit, že ten muž je…

Read more »

Ako si mám nájsť duchovného vodcu?

By |

Ľuboslav Petričko, kňaz, bývalý exorcista, špirituál v Kňazskom seminári Petra Pavla Gojdiča Keď som ešte prijímal ľudí ako exorcista v Klokočove či vo farnosti, veľakrát mi bolo jasné, že tá konkrétna osoba potrebuje okrem sviatosti zmierenia aj duchovné sprevádzanie. Dnes človek potrebuje duchovného vodcu ešte viac, keďže sa nedá ísť do chrámu na spoveď, cez telefón sa…

Read more »

Ikona Bohorodičky Dôstojné je

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) V tematike ikon Bohorodičky sme už spomínali, že popri ikonách sviatkov sa jej ikony spájajú aj s miestami zjavení alebo zázračných udalostí či osobami, ktoré mali s nimi priamy súvis. Vieme o ikonách Božej Matky, ktoré popisujú jej cnosti či materinský vzťah k ľudstvu, ale sú aj ikony, ktoré prostredníctvom farieb zobrazujú liturgické spevy, hymny…

Read more »

Výber správneho módneho poradcu

By |

OTEC KYRIAK RADÍ: Jednou z vecí, ktoré si so sebou berú budúce mamičky do pôrodnice, je oblečenie, do ktorého pri odchode domov oblečú svoje bábätko. Počas samotného pobytu totiž deti zväčša nosia majetok daného zdravotníckeho zariadenia. Na večierni šiesteho hlasu v sobotu večer spievame tieto slová: „Môj Stvoriteľ a Vykupiteľ, Kristus Pán prišiel skrze tvoje…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi