Archive For The “Katechézy” Category

By |

BOŽIA SLUŽOBNÍČKA ALEXIA GONZÁLES-BARROS   Narodila sa v roku 1971 ako najmladšie zo siedmich detí. V roku 1985 jej bola diagnostikovaná rakovina miechy. Chorobu prijala a obetovala svoje utrpenie za Cirkev a pápeža. Zomrela 5. decembra 1985.

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Monika Frišničová, animátorka Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký zázrak je, že žijete na tomto svete? Prežili ste bytostne moment, keď ste si uvedomili, že ste tu neboli, a teraz ste tu? Je to skutočne iba náhoda? Určite nie. Predstavili ste si už to, že naše bytie sa už nikdy neskončí? Všetko…

Read more »

By |

SLOVO OTCOV ■ V žiadnom prípade preto nezavádzam nový zákon ani nepredkladám nijakú zvláštnu náuku, iba tú, ktorá je staršia a dávnejšia než Mojžiš. Nie je zbytočné vypočuť si aj Mojžišov zákon, ktorý ustanovil v tejto záležitosti. „Ak si muž vezme ženu a žije s ňou ako manžel, ale potom nenájde milosť v jeho očiach,…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Otec Marián Potaš sa narodil 2. marca 1918 v Prešove v remeselníckej rodine ako predposledné z deviatich detí. Po štúdiu v rodisku 6. septembra 1932 vstúpil do kláštora otcov baziliánov na Černečej hore pri Mukačeve. V roku 1934 zložil dočasné sľuby. Následne študoval v Mukačeve a v Užhorode.   Kňazstvo prijal 12. februára 1943 v Medzilaborciach z…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána poukázal na odvahu a vieru Márie.   „V evanjeliu vystupuje Mária, ktorá pri zvestovaní dáva Bohu svoje áno. ,Hľa, služobnica Pána.ʻ (Lk 1, 38) Hľa, tu som je otvorením sa pre Boha, zatiaľ čo hriech človeka uzatvára, izoluje, necháva ho…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda; foto: en.wikipedia.org)   Len málo žalmov predstavuje Božiu moc tak ako žalm 76. Už ohlásenie témy tohto žalmu je proklamáciou Božej veľkosti: „Známy je Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké“ (v. 2).   Žalm popisuje Božiu vojenskú silu a konanie, ktorým ničí protivníkov. Jeho sila sa prejavuje nielen na ľuďoch a ich…

Read more »

By |

Muž Udalosť, ktorá sa stala pred pár rokmi, sa mi z času na čas pripomenie, ale vždy zostáva len v mojom vnútri. Už ju neťahám von. Myslím si, že by viac zraňovala, ako prinášala úžitok. Pripomenie sa mi vždy, keď moja manželka nástojčivo trvá na svojom, no a ja mám, samozrejme, opačný názor. Tak to bolo aj vtedy….

Read more »

By |

PRO FAMILIA (Martin Snak)   Kresťanstvo si v priebehu dejín vytvorilo množstvo symbolov, ktoré sú pre bežného človeka viac alebo menej známe. Medzi tie najznámejšie patrí kríž. Ale medzi tie najstaršie a zároveň donedávna aj menej známe symboly kresťanstva môžeme zaradiť symbol ryby. V gréckom jazyku toto slovo znie ichthys. Je to vlastne primitívna schéma ryby, ktorá…

Read more »

By |

PRO FAMILIA (Juraj Gradoš)   Keď človek objavil písmo, začal zaznamenávať rôzne údaje. Časom však vznikla potreba zrýchliť zápis, a zároveň šetriť miesto. V dnešnej dobe elektronických médií sa nám toto šetrenie nejaví ako dôležité, ale v minulosti výroba papyrusu zo šachora, ktorý sa používa v Egypte, trvala skoro dva týždne. Ešte dlhšia bola výroba pergamenu z kože mladých zvierat….

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: www.flickr.com)   Abigail bola rozumná a pekná žena. Bola manželkou Kalebovca Nábala, ktorý býval v Karmeli. Keď ovdovela, vzal si ju za manželku Dávid, budúci kráľ Izraela. Jej brilantný charakter sa skvie v plnej kráse ako žiarivá hviezda na večernej oblohe. Biblia sa o nej zmieňuje v 25. kapitole Prvej knihy Samuelovej.   Manželka Nábala Po…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi