2019.10.18, piatok
«Left Right»
 • Časopis Slovo na rok 2020

  Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • ...

 • Svätý Duch známy, neznámy

  SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: st.takla.org)   Dar jazykov, po grécky glossolalia, je nadprirodzený dar – ...

 • Je tam niečo

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: Martina Lipáková)   Leto je výnimočný čas pútí. Zvlášť mariánskych. Niektorí ...

 • S Matkou k nebu

  UDALOSŤ (Martin Dlužanin, TSKE, Michal Pavlišinovič; foto: Dávid Kováč-Byzantinos)   August je mesiac bohatý ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

A preto sa usilujeme páčiť sa mu… (2 Kor 5, 9a)

(Peter Tirpák) Apoštol Pavol v Druhom liste Korinťanom hlbšie analyzuje zjavené pravdy. Jednou z nich je náuka o posledných veciach človeka. Aj o viere v posmrtný život. Večný život je síce darom, ktorý na základe Božej milosti dostávame zadarmo, napriek tomu Kristus bude náš život súdiť. Budeme odmenení za to, ako sme žili. Nikdy nemôžeme Božiu milosť používať ako výhovorku pre lenivosť.

Správy

Krátke správy z domova (19)

JUSKOVA VOĽA ■ Počas júla a augusta sa na Letných stretnutiach mládeže 2019 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka zúčastnilo takmer 900 mladých. Po prvýkrát sa uskutočnil i anglicko-slovenský tábor, na ktorom mladí pracovali ...

Časopis Slovo na rok 2020

Časopis Slovo na rok 2020

Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.   V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak ...

Východné katolícke cirkvi majú ekumenickú úlohu

Východné katolícke cirkvi majú ekumenickú úlohu

RÍM/TALIANSKO ■ Východní katolícki biskupi Európy sa 11. – 14. septembra stretli na svojom výročnom zasadnutí organizovanom Radou biskupských konferencií Európy – CCEE.   Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia Slovenskej gréckokatolíckej ...

Ukončenie cirkevného roka pri Božej Matke

Ukončenie cirkevného roka pri Božej Matke

MÁRIAPÓCS ■ Každoročná púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do Máriapócsa, ktorá sa zvyčajne koná na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa v tomto roku konala 31. augusta, v posledný deň cirkevného roka. Počas úvodných modlitieb a ...

Mučeníctvo sv. Marka Križina si pripomenuli aj v jeho rodisku

Mučeníctvo sv. Marka Križina si pripomenuli aj v jeho rodisku

KRIŽEVCI/CHORVÁTSKO ■ Štvorsté výročie mučeníckej smrti sv. Marka Križina, jedného z troch košických mučeníkov, si 6. a 7. septembra pripomenuli aj v Chorvátsku. Jubileum spolu s Križevackou eparchiou organizovala Bjelovarsko-križevacká ...

Krátke správy zo sveta (19)

TORONTO/KANADA ■ Na sviatok patrónky Slovenska 15. septembra uplynulo 35 rokov od pamätnej návštevy svätého Jána Pavla II. medzi slovenskými gréckokatolíkmi v Kanade, pri ktorej vykonal obrad posviacky základného kameňa a reliéfov na priečelí ...

Krátke správy zo sveta (19)

ŽEGIESTOV – SULÍN ■ Už tretie stretnutie rodín zo Žegiestova a Sulína sa oficiálne začalo 1. septembra na Lávke, priamo nad riekou Poprad, ktorá ich spája. Svojich veriacich viedol rímskokatolícky kňaz Krzystof Dynarowicz, farár Žegiestova, ...

Konštantínopolský patriarcha v Taliansku

Konštantínopolský patriarcha v Taliansku

VATIKÁN – LUNGRO/TALIANSKO ■ Konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej I. navštívil 17. septembra Svätého Otca Františka. V bratskej atmosfére sa venovali súkromnému rozhovoru a spoločne sa naobedovali v Dome sv. Marty. Návšteva ...

Zomrel otec Juraj Červený

Zomrel otec Juraj Červený

V 81. roku života a v 60. roku kňazstva si 18. augusta k sebe Pán povolal otca Juraja Červeného. Pohrebné obrady slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 20. augusta v Chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou.   ...

Kurz ikonopiscov

VRANOV NAD TOPĽOU-LOMNICA ■ Už po tretíkrát v tomto roku sa 28. júla – 4. augusta konal v kláštore sestier redemptoristiek ikonopisecký kurz pre začiatočníkov. Viedli ho sestry redemptoristky Alena Diabolková a Mária Sidorová. Tie už dlhé roky ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi