Elektronickým odberateľom ponúkame nové vydanie Slova, ktoré sa venuje modlitbe Cirkvi za zosnulých.

2016.11.22, utorok
«Left Right»
 • Najväčšia škandinávska krajina

  UDALOSŤ (Viktor Verba) Na prelome októbra a novembra navštívi Svätý Otec najväčšiu krajinu v Škandinávii – Švédsko. ...

 • Najväčšie mariánske baziliky

  SLOVO NA TÉMU (František Dancák) Pútnické miesta sú miestami duchovného prameňa veriaceho človeka, ktorý hľadá ...

 • Svetové dni mládeže v Krakove

  UDALOSŤ (Lucia Slobodníková) Keď pred tromi rokmi pápež František v Riu vyhlásil, že nasledujúce svetové dni ...

 • Miriam

  BIBLIA (Martina Diheneščíková) Miriam bola sestrou Mojžiša, ktorého si Boh vyvolil, aby vyviedol izraelský ľud z ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

… vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. (Lk 17, 19)

(Milan Mojžiš) Ježiš uzdravuje malomocných, hoci vie, ako sa zachovajú. Robí to preto, lebo prišiel, aby sme mali život v plnosti. A to potrebujeme všetci. Prečítajme si preto slová Svätého Otca Františka: „Keď sa na nás Mária pozerá, človek sa cíti byť prijatý v jej lone. Učí nás, že jediná sila schopná dobyť srdcia ľudí je Božia neha. To, čo očarúva a priťahuje, čo ohýba a víťazí, čo otvára a vyslobodzuje z okov, nie je sila náčinia alebo tvrdosť zákona, ale všemohúca slabosť Božej lásky, ktorá je neodolateľnou silou lahodnosti a nezvrátiteľným prísľubom milosrdenstva.“

Správy

Krátke správy z domova (23)

1. októbra sa v Klokočove konalo metodicko-formačné stretnutie s programom fatimskej soboty určené pre riaditeľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie. Archijerejskú svätú ...

Krátke správy z domova (23)

Od 21. septembra slávia vo farskom pastoračnom centre v Jakubanoch sväté liturgie pre 20 – 30 Rómov, ktoré každú stredu slúži kaplán farnosti Leontín Lizák ml. a spevom a modlitbou sprevádza spevák rómskej gospelovej skupiny F6 Lukáš Bužo s ...

Misionári zavítali po 80 rokoch do Ladomirovej

Misionári zavítali po 80 rokoch do Ladomirovej

Vo farnosti Ladomirová sa 8. – 16. októbra konali po vyše osemdesiatich rokoch sväté misie. Tento milostiplný čas viedli otcovia redemptoristi Jozef Jurčenko CSsR a Miroslav Bujdoš CSsR. Ich poslaním bolo obnoviť a prehĺbiť živú vieru v Boha. ...

Konferencia na teologickej fakulte prezentovala evanjelium v piktogramoch

Konferencia na teologickej fakulte prezentovala evanjelium v piktogramoch

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU) sa 11. októbra uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému Božie slovo možno počuť i vidieť. Prezentácia Evanjelia podľa Lukáša v piktogramoch. Kolektív ...

Krátke správy zo sveta (23)

Krásu a univerzálnosť byzantských spevov prezentoval Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného od 8. do 15. septembra v krajine hudby, v Taliansku. Zbor prijal pozvanie na druhý ročník medzinárodného ...

Téma pastorácie rodiny rezonovala na kňazskom dni Košickej eparchie

Kňazi Košickej eparchie sa 17. októbra stretli na kňazskom dni. Najskôr spolu prešli bránou milosrdenstva v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Viedol ich vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý zároveň ...

Bratislavský eparcha Peter Rusnák navštívil Trumau

Bratislavský eparcha Peter Rusnák navštívil Trumau

V predvečer 20. výročia založenia Medzinárodného teologického inštitútu (ITI), ktorý založil Ján Pavol II. 1. októbra 1996, sa 30. septembra v rakúskom Trumau konala slávnostná posviacka novej gréckokatolíckej kaplnky. Hlavným svätiteľom bol ...

Vladyka Milan Chautur celebroval starobylú liturgiu

Miestom slávenia starobylej Božskej liturgie sv. apoštola Jakuba sa 16. októbra stala Bazilika Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Táto liturgia sa na území Slovenska slávi raz v roku, na sviatok svätca. Hlavným celebrantom bol vladyka Milan ...

Jednou vetou (23)

Pomocný biskup Prešovskej archieparchie Mons. Milan Lach SJ bol k 15. septembru vymenovaný Kongregáciou pre východné cirkvi za vizitátora – delegáta pápežských kolégií a rehoľných študentátov v meste Rím. (Ľubomír Petrík)   3. októbra sa ...

Bratislavský eparcha navštívil farnosť Telgárt

Bratislavský eparcha navštívil farnosť Telgárt

16. októbra v Telgárte na Horehroní miestny kňaz otec Marián Sabol privítal medzi veriacimi vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu. Dôvodom návštevy bolo osvieženie spomienky na rodáka otca Pavla Spišáka, titulárneho kanonika. Spolu s ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi