Elektronickým odberateľom ponúkame nové vydanie Slova, ktoré sa venuje Božiemu milosrdenstvu.

2016.05.26, štvrtok
«Left Right»
 • Zábava z utrpenia

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš) Žiadne mesto nie je spojené s prenasledovaním kresťanov tak intenzívne ako Rím. Jeho vzácne ...

 • Kvetný víkend

  Prešovská archieparchia (Patrik Maľarčík) 18. – 20. marca 2016 sa mladí z Prešovskej archieparchie stretli v ...

 • Kresťanské rodinné vzťahy

  SLOVO V RODINE (Štefan Paločko, Alžbeta A. Gerberyová SNPM) Žijeme v časoch, v ktorých sa rozpadáva každé druhé ...

 • Mandylion

    TÉMA (Jozef Špes) Ikona mandylion je obraz Kristovej tváre nazývaná po grécky acheiropoiétos eikón, po ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Poďte za mnou… (Mt 4, 19)

(Rastislav Bruzda) Ježiš si povolal svojich učeníkov. Videl v nich viac ako iní ľudia. Všetko zanechali a šli. Potom Ježiš učil, hlásal evanjelium a uzdravoval. Učeníci boli svedkami Božieho diela. Zažili veľké veci, lebo hneď všetko nechali a šli. V tom čase to bolo tak. V dnešnom čase počúvame Božie slovo, ktoré nám hovorí o nasledovaní Ježiša. Boh prišiel a dáva ponuku. Môžem sa pýtať prečo ja. Ježiš od nás chce iba dôveru s nasledovaním. Pozýva nás k nasledovaniu, ktoré znamená ísť s ním a spoznať ho tak, aby som sa nechal premeniť, a potom vydávať svedectvo pravdy. Boh ťa chce použiť. Boh chce, aby si videl svet a blížneho jeho očami. Boh chce použiť tvoj rozum a srdce. Boh chce tvoje ruky, aby si pomáhal vstupovať do spoločenstva s Bohom. To znamená nechať sa premeniť Ježišom prijatím pozvania k nasledovaniu. Povolanie znamená, ako máme konkrétne naplniť svoj život rozhodnutiami. V každej chvíli nás Boh volá. Stále nám ponúka nové výzvy. Jednotlivými odpoveďami na Božie pozvanie vzniká životný štýl, spôsob života. Takto sa postupne stávame Ježišovými nasledovníkmi a učeníkmi. Neváhajme. Nasledujme Ježiša, aby sme aj my boli svedkami jeho veľkých Božích skutkov v našom živote. Môžeme sa tešiť a mať radosť. Tá však neprichádza sama, ale z evanjelia, ktoré premieňame na život nasledovania Krista.

Správy

Krátke správy z domova 10/2016

V CZŠ bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove 4. apríla prežívali Deň s Bibliou. Počas vyučovania prichádzali žiaci do kaplnky na jednu hodinu a čítali Evanjelium sv. Jána. Čítanie a počúvanie slov evanjelia bolo oživené piesňami, otázkami a ...

Krátke správy z domova 10/2016

23. marca žiaci CZŠ sv. Juraja v Trebišove pripravili divadelnú krížovú cestu:: pod vedením Miriam Chylovej. Pred krížovou cestou sa prítomným prihovoril duchovný správca školy otec Tomáš Haburaj. (-czs)   Bývalý rektor Katolíckej ...

Vladyka Manuel Nin OSB prijal biskupskú vysviacku

Vladyka Manuel Nin OSB prijal biskupskú vysviacku

V rímskej Bazilike sv. Pavla za hradbami sa 15. apríla konala slávnosť biskupskej chirotónie vladyku Manuela Nina OSB, apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského obradu v Grécku. 59-ročný benediktín španielskeho pôvodu, ktorý doteraz pôsobil ...

V Poľsku bol potvrdený eucharistický zázrak

V Poľsku bol potvrdený eucharistický zázrak

Rímskokatolícky biskup Mons. Zbigniew Kiernikowski sídliaci v Legnickej diecéze (Dolné Sliezsko), ktorá je súčasťou Vroclavskej metropolie vydal 10. apríla dekrét, ktorým potvrdzuje pravdivosť zázraku, ktorý sa odohral v Chráme sv. Jacka v ...

V Prešove udeľovali Cenu Emila Korbu

V Prešove udeľovali Cenu Emila Korbu

Cirkev si uvedomuje, akú dôležitú funkciu zohrávajú masovo-komunikačné prostriedky, „ktoré preukazujú ľudstvu veľmi cenné služby, lebo účinne pomáhajú osvieženiu a obohateniu ducha, ale aj šíreniu a upevňovaniu Božieho kráľovstva“. (Inter ...

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil farnosť Košice-Staré Mesto

Košickí veriaci zažili 17. apríla v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky mimoriadnu slávnosť, keď na čele so svojím eparchom vladykom Milanom Chauturom CSsR privítali aj vzácnu návštevu – vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa a ...

Jednou vetou 10/2016

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Martine sa 2. apríla konala deviata konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici s nosnou témou Sprevádzanie – služba zdravotníka, nad ktorou prebral záštitu aj Mons. Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej ...

Košické rodiny putovali do Ľutiny

Košické rodiny putovali do Ľutiny

Veriaci z farnosti Košice-Staré Mesto sa 9. apríla zúčastnili na púti zameranej na rodiny do baziliky minor v Ľutine. Vyše sedemdesiat pútnikov sa zjednotilo pri svätej liturgii, ktorú celebroval otec Ivan Molčányi, farár farnosti Veľaty, spolu ...

CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove obsadila prvé miesto v celoslovenskom hodnotení

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove získala prvenstvo v celoslovenskom hodnotení stredných odborných škôl z hľadiska spolupráce s firmami. Prvé miesto medzi školami získala pre pozitívny ohlas zo strany firiem, prevádzok ...

Vo Vysokej nad Uhom si pripomenuli storočnicu otca J. Kneža

Vo Vysokej nad Uhom si pripomenuli storočnicu otca J. Kneža

17. marca uplynulo 100 rokov od narodenia prvého predsedu obnoveného Spolku sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach a dlhoročného farára vo Vysokej nad Uhom otca Jozefa Kneža, tit. kanonika. Pri tejto príležitosti sa 16. a 17. apríla ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi