2019.11.22, piatok
«Left Right»
 • Časopis Slovo na rok 2020

  Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • ...

 • Vždy a všade Boží muž

  SLOVO NA TÉMU (Atanáz Mandzák CSsR; foto: archív autora)   V stredu 18. septembra 2019 uplynie 30 rokov od ...

 • Za svätosťou života

  ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: Dávid Rybovič)   Kongregácia pre kauzy svätých rozhoduje o kandidátoch na ...

 • Makovica

  SLOVO NA CESTÁCH (Juraj Gradoš; foto: Pohľad na vrch Zborov. Zdroj: upload.wikimedia.org)   Na území okresov ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami. (Lk 19, 17)

(Michal Vasiľ) Čo je málo a čo veľa? Je to relatívne. Musíme sa pýtať: „Veľa pre čo?“ Jedna mína nebola maličkosťou vzhľadom na niekoľkomesačnú prácu, za ktorú ju človek zarobil. No v porovnaní s vládou, ktorú dostal, to bola len maličkosť. Podobne je to aj s naším životom. Hodnota našich skutkov je maličkosťou v porovnaní s tým, čo nám Pán chce dať. Veď naše terajšie ľahké súženie nám prinesie nesmierne veľkú váhu večnej slávy. (2 Kor 4, 17)

Správy

Mosty charity

Mosty charity

PREŠOV ■ V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča sa 18. októbra uskutočnilo fórum Mosty charity, ktoré zorganizovala Gréckokatolícka charita v Prešove a komisia pre charitatívnu činnosť Prešovskej archieparchie. Na ...

Časopis Slovo na rok 2020

Časopis Slovo na rok 2020

Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.   V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak ...

V Bystrom bol posvätený nový chrám

V Bystrom bol posvätený nový chrám

BYSTRÉ ■ Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ posvätil 20. októbra nový chrám pre veriacich farnosti Bystré. V úvode slávnosti vladyku privítal starosta obce Ľubomír Hreha.   Vo svojej homílii vladyka Ján veriacim pripomenul, že ...

Duchovná starostlivosť o Rómov prináša ovocie

PREŠOV ■ Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku prijali 17. októbra v Prešove spoločné vyhlásenie k duchovnej službe a starostlivosti o spoločenstvá Rómov. Túto duchovnú službu im ...

IUPAX Europe otvorila svätá liturgia

IUPAX Europe otvorila svätá liturgia

BRATISLAVA ■ Pri príležitosti otvorenia valného zhromaždenia Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj Justice & Peace Europe, ktorá prebiehala 11. – 14. októbra, sa v Katedrále Povýšenia svätého Kríža slávila slávnostná ...

Krátke správy z domova (21)

KOŠICE ■ Na úrade Košickej eparchie sa 22. októbra konal formačný deň pre kňazov Košickej eparchie. Témou bolo Mučeníctvo – svedectvo viery a pravdy, ktoré z historického hľadiska rozobral otec Martin Mráz, cirkevný historik, a z filozofického ...

Bl. Metod Dominik Trčka sa stal Michalovčanom storočia

Bl. Metod Dominik Trčka sa stal Michalovčanom storočia

MICHALOVCE ■ Pri príležitosti 100. výročia založenia československej Zemplínskej župy bola vyhlásená anketa o najvýznamnejšieho Michalovčana storočnice. Kandidáti museli spĺňať kritériá: mať v rokoch 1919 až 2019 pôvod alebo pôsobenie ...

Stanovisko najvyšších predstaviteľov cirkví k zmene financovania cirkví

PREŠOV ■ Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku vydali 17. októbra spoločné stanovisko k schváleniu zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, v ktorom ...

Krátke správy z domova (21)

STARÁ ĽUBOVŇA ■ V Špeciálnej základnej škole sv. Anny sa 16. októbra uskutočnilo projektové vyučovanie o zdravej výžive. Žiaci najprv pomenovali ovocie i zeleninu, spoločne vytvorili plagát, kde roztriedili potraviny pre zdravý a nezdravý spôsob ...

Krátke správy z domova (21)

HAVAJ ■ Misionári otec Jozef Jurčenko CSsR a otec Jozef Kišák CSsR viedli 4. – 6. októbra obnovu misií vo farnosti Havaj. Tá sa niesla v téme mimoriadneho misijného mesiaca október, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. Otcovia v tomto duchu ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi