V archíve pribudlo ďalšie vydanie Slova venované zjaveniu vo Fatime.

2017.11.01, streda
«Left Right»
 • Milosrdenstvo a neprávosť

  SLOVO NA TÉMU Myšlienky z homílie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, na sviatok ...

 • Sila viery

  SLOVO NA TÉMU Homília vladyku Johna Kudricka na odpustovej slávnosti v Ľutine, ktorá sa uskutočnila 20. augusta ...

 • Charakteristika ruských ikonopiseckých škôl

  IKONOPISECTVO (Milan Gábor) Spomedzi umeleckých centier stredovekých ruských kniežatstiev na severovýchode Ruska je ...

 • Podávanie Eucharistie deťom

  SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) Prijímanie Eucharistie je znakom súdržnosti medzi veriacim a Kristom, znakom ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. (Lk 9, 62)

(Marcel Pisio) Neobzeraj sa ani dnes späť. Zostaň stále v jednote s Bohom, lebo to je moc povolania, ktorou ťa Boh prevádza aj cez ťažkosti života. Tak ako keď sa Mojžiš pýtal Pána: „Ako ja môžem ísť za faraónom?“ A Boh mu povedal: „Ja pôjdem s tebou.“ To nie je o tom, že povieš: „Pôjdem za tebou všade…“ To je o tom, že Boh ťa volá do neznáma a ty vykročíš spoločne s ním.

Správy

Vladyka Milan Chautur posvätil novozriadenú kaplnku v Družstevnej pri Hornáde

Vladyka Milan Chautur posvätil novozriadenú kaplnku v Družstevnej pri Hornáde

V obci Družstevná pri Hornáde, filiálke farnosti Košice-Staré Mesto, posvätil za účasti starostu obce Jána Juhása 8. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, novozriadenú kaplnku, ktorá sa nachádza v budove miestneho domu smútku. ...

V Michalovciach sa uskutočnila odpustová slávnosť Arcibratstva ruženca

V Michalovciach sa uskutočnila odpustová slávnosť Arcibratstva ruženca

Členovia Arcibratstva ruženca slávili odpustovú slávnosť 14. – 15. októbra v bazilike minor v Michalovciach. Program sa začal modlitbou posvätného rozjímavého ruženca. Nasledovala katechéza, ktorú viedol hlavný zodpovedný za arcibratstvo otec ...

Kňaz Pavel Dancák slávil 60. výročie kňazstva

Kňaz Pavel Dancák slávil 60. výročie kňazstva

V Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove slávil 14. októbra prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 60. výročia kňazstva ...

Kardinál Kurt Koch navštívil Prešovskú archieparchiu a stretol sa s predstaviteľmi cirkví na Slovensku

Kardinál Kurt Koch navštívil Prešovskú archieparchiu a stretol sa s predstaviteľmi cirkví na Slovensku

Počas návštevy Slovenska 1. – 3. októbra sa predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch okrem účasti na ekumenickom koncerte NAPS stretol aj so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom a ďalšími verejnými činiteľmi. Na ...

V Bratislave sa uskutočnil 13. ročník medzinárodného ekumenického koncertu

V Bratislave sa uskutočnil 13. ročník medzinárodného ekumenického koncertu

Občianske združenie Naše Aktivity Pre Slovensko (NAPS) usporiadalo 1. októbra v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave 13. ročník medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý bol venovaný pamiatke prvého prezidenta Slovenskej ...

Metropolita Ján Babjak posvätil obnovený chrám v Medzilaborciach

Metropolita Ján Babjak posvätil obnovený chrám v Medzilaborciach

Vo farnosti sv. Bazila Veľkého v Medzilaborciach posvätil 24. septembra prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ obnovený interiér chrámu, ikonostas, tetrapod, žertveník a evanjeliár. Počas archijerejskej svätej liturgie v kázni ...

Pracovníčka Gréckokatolíckej charity Prešov získala krajské ocenenie

Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa 2. októbra uskutočnil 7. ročník oceňovania sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja Krídla túžby. Členovia sociálnej komisie pri zastupiteľstve kraja ocenili troch laureátov, medzi ...

V Rakovci nad Ondavou obnovili farský chrám

V Rakovci nad Ondavou obnovili farský chrám

Veriaci farnosti Rakovec nad Ondavou oslávili 1. októbra chrámový sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky odpustovou slávnosťou, počas ktorej vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil obnovený chrám, na ktorom sa vykonala rekonštrukcia ...

Zomrel kňaz Ján Gurský

Zomrel kňaz Ján Gurský

Svoju dušu v 40. roku kňazského života a v 81. roku života odovzdal 7. októbra otec Ján Gurský. Narodil sa 6. júna 1936 v Bardejove. Sviatosť manželstva uzavrel s Miloslavou, rod. Peregrimovou, s ktorou vychovali štyri deti, pričom dvaja z nich ...

Jednou vetou (22)

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove bol 11. septembra miestom duchovnej obnovy zamestnancov a doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove. (J. Lukáčová)   Na Sigorde sa 11. – 12. septembra konalo prvé formačné stretnutie ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi