2019.03.24, nedeľa
«Left Right»
«Left Right»
  • Kedysi a dnes – príbeh časopisu

   VÝROČIA (Juraj Gradoš)   Časopisy sa začali objavovať v ľudskej spoločnosti ...

   2019.03.23, sobota
  • Cena Emila Korbu

   VÝROČIA (Petra Jakubová – Juraj Gradoš)   Od roku 2006 redakcia časopisu Slov...

   2019.03.16, sobota
  • Radostné slovo

   SLOVO NA ÚVOD (vladyka Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia oficiálneho časopisu Gr...

   2019.03.11, pondelok
  • Genetické ublíženie

   BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: PxHere)   V predchádzajúcom príspevku (1/2019) sme p...

   2019.03.04, pondelok
  • Formoval moje srdce

   SVEDECTVO (Zuzana)   Som presvedčená, že jedine modlitba ľudí a prosby za rozuzl...

   2019.03.09, sobota
  • Božia nevesta

   SVEDECTVO (Passitea Tináková)   O spoločenstve Angelus som sa dozvedela v čase ...

   2019.03.09, sobota
  • Ohnisko

   PRÍBEH (Marta Gromošová; foto: pxHere)   Vo varení som prudko konzervatívna, pri...

   2019.02.23, sobota
  • Keď sa pýtajú

   Keď sa deti opýtajú: Prečo je potrat ťažkým hriechom?   Odpovedzme:  Každé ...

   2019.02.09, sobota

ZAMYSLENIE NA DNES

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Mk 8, 34)

(Andrej Rusnák) Takýto nekompromisný postoj žiada Ježiš od každého, kto ho chce nasledovať. V ľudskom živote sú možné dva smery, ktorými sa ľudia uberajú do večnosti, a to smer, ktorý odvádza človeka od Boha, a smer, ktorý ho k Bohu privádza. Isteže, ten prvý smer je pohodlnejší, ale zaiste aj plný hrôzy. Ľudské dejiny možno prirovnať k oceánu, ktorý svojím ustavičným vlnením vynáša na brehy nové problémy: vlnu sexuality, vlnu drog, vlnu protestov, vlnu terorizmu, vlny vojen. To sú iba niektoré z problémov. Už samotná spomienka na ohavnosti, ktoré sa na tejto ceste smrti páchajú, mala by otriasť každým statočným človekom, aby sa chránil čo len vstúpiť na túto cestu hrôzy.

 

Druhá cesta, cesta s krížom, ktorá privádza k Bohu, je na prvý pohľad drsná a strmá, ale všetci, ktorí po nej odhodlane kráčajú, pociťujú vo svojom srdci pokoj a silu, nachádzajú Kristovo svetlo. Teda nezhadzujme svoj kríž z pleca, neprotivme sa Božej ceste. Veď je to jediný rebrík, ktorý možno oprieť o nebo. Miesto toho, aby sme ho zhadzovali, nosme ho stále so sebou, pretože nevieme, ktorý bod na zemi nám určil Boh za Golgotu – za miesto výstupu do jeho slávy.

Správy

Kňazský deň a deň zasväteného života v Bratislavskej eparchii

Kňazský deň a deň zasväteného života v Bratislavskej eparchii

BRATISLAVA ■ Na bratislavskom eparchiálnom úrade sa 4. februára konal kňazský deň a deň zasväteného života. Bratislavský eparcha Peter Rusnák privítal kňazov a osobitne rehoľné sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého a z Kongregácie sestier služobníc ...

Zomrel otec Michal Džatko

Zomrel otec Michal Džatko

TREBIŠOV ■ Kňaz Prešovskej archieparchie otec Michal Džatko odovzdal 9. februára svoju dušu Pánovi. Pohrebné obrady viedol 15. februára v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a košický ...

Vladyka Ján Babjak prežil víkend s mladými

Vladyka Ján Babjak prežil víkend s mladými

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 8. – 10. februára uskutočnil víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka. V Škole učeníka prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ priblížil mladým tému Cirkvi, jej ...

Vladyka Milan navštívil farnosť Poráč

Vladyka Milan navštívil farnosť Poráč

PORÁČ ■ Spišskú farnosť Poráč navštívil 8. – 10. februára košický eparcha Milan Chautur CSsR. Cieľom návštevy bolo povzbudiť veriacich k radostnému prežívaniu života s Bohom v chráme prostredníctvom bohoslužieb, ale aj v Božej prírode aktívnym ...

Duchovná obnova v Trenčíne

TRENČÍN ■ V trenčínskej farnosti sa 10. – 11. februára v rámci príprav na sviatok spolupatróna farnosti sv. Konštantína-Cyrila konala duchovná obnova, ktorú viedol otec Matúš Marcin, člen Rady pre pastoráciu veriacich s duchovnými ťažkosťami ...

V Košiciach oslávili sv. Konštantína-Cyrila

KOŠICE ■ V košickej katedrále prebiehala 10. – 17. februára duchovná obnova a oslavy 1150. výročia od smrti sv. Konštantína-Cyrila, ktorého relikvie boli počas týždňa vystavené.   Oslavy sa začali nedeľnou večierňou, počas ktorej košický ...

Na steny michalovskej cerkvi pribudli ikony

Na steny michalovskej cerkvi pribudli ikony

MICHALOVCE ■ Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 3. februára obnovený interiér Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach. Obnovu cerkvi a písanie ikon na stenách viedol Peter Biro, umelec z Ukrajiny, so svojimi ...

Krátke správy z domova (5)

MICHALOVCE ■ V kláštore redemptoristov sa 14. – 17. februára konali duchovné cvičenia pre katechétov Prešovskej metropolie, ktoré viedol otec Metod Lukačik CSsR. Zaoberali sa témou hriechu, ale i Božej lásky a dobroty. (M. Mosoriaková)   ...

Deň učiteľov Prešovskej archieparchie

Deň učiteľov Prešovskej archieparchie

PREŠOV ■ V priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča sa 4. februára pri príležitosti sviatku Troch svätiteľov, patrónov cirkevných škôl Prešovskej archieparchie, uskutočnilo stretnutie zamestnancov ...

Požehnali pamätnú tabuľu Františkovi Dancákovi

Požehnali pamätnú tabuľu Františkovi Dancákovi

KRUŽLOV ■ Pri príležitosti nedožitého jubilea 80 rokov otca Františka Dancáka gréckokatolícka farnosť Kružlov v spolupráci s redakciou časopisu Slovo zorganizovala 9. februára spomienku na tohto významného kňaza, publicistu, pedagóga, ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi