2019.04.11, štvrtok
«Left Right»
 • S radosťou cez oceán

  ROZHOVOR (Dominik Petrík; foto: Gabriel Ráchela)   Tohtoročné celosvetové stretnutie mladých privítala ...

 • Ste Božou súčasnosťou

  UDALOSŤ (Organizačný tím SDM, RV, TK KBS; foto: TK KBS / SpC Vatikan)   Medzi svetovo najvýznamnejšie udalosti ...

 • Od závislosti k slobode

  SLOVO V RODINE (Peter Michančo; foto: Pexels)   Odborná literatúra pri vzniku a rozvoji závislostí od alkoholu ...

 • Osobná svätosť je najväčšou prioritou

  SLOVO NA TÉMU (Miron Keruľ-Kmec; foto: Laura leraci/ Horizons)   Pastierskym listom na sviatok Zjavenia Pána ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley.“ (Mt 28, 7)

(Vladimír Sekera-Mikluš) Kristus učeníkov vyvádza zo spomienok, strachu, sklamania a možno aj melanchólie do nového života. Pozýva ich vykročiť vpred a nezostávať na mieste spomienok. Ženám nariaďuje: „Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Ježiš vstáva z mŕtvych a my sme pozvaní nehľadať ho v našich spomienkach, ale v reálnom živote. Tu a teraz je prítomný a živý. Je nám k dispozícii, dostupný a možný stretnutia.

Správy

Protesty proti sexuálnej výchove

BIRMINGHAM/VEĽKÁ BRITÁNIA ■ Už niekoľko mesiacov trvá spor základnej školy Parkfield Community s rodičmi žiakov. Škola v januári tohto roka otvorila výchovný projekt s názvom No outsiders, ktorý sa zameriava na prevenciu homofóbie ...

Nový apoštolský administrátor Križevackej eparchie

Nový apoštolský administrátor Križevackej eparchie

ZÁHREB/CHORVÁTSKO ■ Apoštolský nuncius v Chorvátskej republike 18. marca oznámil, že Svätý Otec František vymenoval Milana Stipiča, farára Jastrebarska a Kričaka, za apoštolského administrátora Križevackej eparchie. Vymenovanie na eparchiálnom ...

Krátke správy zo sveta (7 – 8)

VATIKÁN ■ Vo Vatikánskej filmotéke bol 26. februára predstavený nový Videokatechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý je inšpirovaný magistériom Svätého Otca Františka. Bol natáčaný na perifériách všetkých piatich kontinentov. Má celkový rozsah 25 ...

Vyšla nová poštová známka

Vyšla nová poštová známka

BRATISLAVA ■ Slovenská republika vydala 1. marca poštovú známku seržanta Michala Strenka, amerického poddôstojníka námornej pechoty rusínskeho pôvodu.   Narodil sa v rusínskej obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa 10. novembra 1919. Ako ...

Stretnutia mladých, večery s vladykom o synode

Stretnutia mladých, večery s vladykom o synode

PREŠOV ■ Medzi mladých Gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra 5. marca už po druhýkrát zavítal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, aktívny účastník minuloročnej biskupskej synody o mladých, v rámci série stretnutí Večery ...

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Dvorianky

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Dvorianky

DVORIANKY ■ V Syropôstnu nedeľu, teda vo vstupnú nedeľu do Veľkého pôstu, 3. marca navštívil košický eparcha Milan Chautur CSsR farnosť Dvorianky, kde slávil svätú liturgiu za účasti miestneho správcu farnosti otca Lukáša Vojčíka, otca Jozefa ...

Stretnutie vyšších predstavených s verejnými činiteľmi

KOŠICE – BRATISLAVA ■ Zástupcovia vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) P. Václav Hypius CSsR, predseda KVRPS, sr. Petra Sičáková SSNPM, zástupkyňa predsedu KVRPS, a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová ...

Na metodickom seminári katechéti a kňazi Košickej eparchie spoznávali východnú identitu kresťana

Na metodickom seminári katechéti a kňazi Košickej eparchie spoznávali východnú identitu kresťana

KOŠICE ■ Tretí metodický seminár tohto školského roka pre katechétov a učiteľov náboženskej výchovy Košickej eparchie organizoval košický Katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana na eparchiálnom úrade 26. februára. Seminár sa začal modlitbou ...

V kláštore redemptoristov sa stretli oázové rodiny

STROPKOV ■ V kláštore redemptoristov pri Chráme sv. Cyrila a Metoda sa 15. – 17. februára konal víkend pre spoločenstvo rodín z Hnutia Svetlo – život pod názvom Oáza modlitby. Desať manželských párov pod vedením otca Miroslava Bujdoša CSsR sa ...

Druhý ročník jarného tábora

Druhý ročník jarného tábora

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 18. – 22. februára uskutočnil druhý ročník jarného tábora. Organizátorský tím viedli otec Patrik Palčo, správca farnosti Klenov, otec Vladislav Petrík, správca farnosti ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi