2018.04.22, nedeľa
«Left Right»
«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. (Jn 5, 1)

(Michal Jančišin) Ježiš vystupuje do Jeruzalema. Je to rozlohou a počtom obyvateľov najväčšie mesto Izraela. Je to sväté mesto. V ňom bol svätý chrám – sídlo Božej prítomnosti. V súvislosti s Ježišom je mesto Jeruzalem veľký problém. Tu bude počuť slová: „Je hoden smrti“ (Mt 26, 66).
Boh prichádza do Jeruzalema, a aký pohľad sa mu naskytá? Vidí množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Izrael bol vyvolený národ: „Prilipol k vám Pán a vyvolil si vás“ (Dt 7, 7), dostal prikázania. No ich viera bola ťažká. Chceli dodržiavať zákon, no nevládali. Ježiš na adresu farizejov a zákonníkov povie: „Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.“ (Mt 23, 4)

 

V tom čase tam bol aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Stav Izraela sa podobá stavu toho muža. Chorý a nevládny. Sám si nevedel pomôcť a nikto z ľudí mu nepomohol. Je paralyzovaný chorobou, nemohúci konať. Chcel by, no nevládze. Náboženstvo bez života. Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Cez slovo Krista prichádza vyslobodenie a sloboda. Už nemusí ležať, nie je odkázaný na to, kam ho položia. Sám môže ísť, kam chce. A môže konať dobro. Kým ležal, bol odkázaný na dobro od iných, teraz môže konať dobro sám. Cez Ježiša život človeka dostáva úplný zmysel. Viera je milosť konať skutky života. A Ježiš vždy dáva život. Preto aj kresťan je ten, kto dáva život v situáciách, kde niet života. „Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“ (Jn 13, 35)
Dnes sa môžeme aj my pýtať: Čo mi dáva moja viera? A čo ľudia majú z toho, že som gréckokatolík, gréckokatolíčka?

Správy

V Novom Ruskove vladyka Milan Chautur posvätil nové liturgické predmety

Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 18. marca vo farnosti Nový Ruskov vo farskom Chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky nové liturgické predmety, ktoré darovali veriaci farnosti. Po posviacke nasledovala archijerejská svätá liturgia, na ...

Kňazi Orlovského protopresbyterátu putovali do Ľutiny

V rámci roka výročí Prešovskej archieparchie putovali 16. marca kňazi Orlovského protopresbyterátu do Ľutiny, aby cez modlitbu a rozjímanie posilnili svoje duše. Po modlitbe tretej hodinky sa začala pracovná časť, v ktorej rozoberali aktuálne ...

V kláštore redemptoristiek sa uskutočnil ikonopisecký kurz

V kláštore redemptoristiek sa uskutočnil ikonopisecký kurz

Vo Svätotrojickom kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou-Lomnici sa 12. – 18. marca uskutočnila ikonopisecká škola. Siedmich účastníkov z rôznych kútov Slovenska odborne viedol pravoslávny rumunský ikonopisec Mihai Cucu.   ...

Deti v Trenčíne sa v pôste modlili tretiu hodinku

Deti v Trenčíne sa v pôste modlili tretiu hodinku

V Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne sa deti počas Veľkého pôstu týždenne stretávali v kaplnke kláštora sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá je zároveň školskou kaplnkou, aby sa spoločne s otcom Igorom Cingeľom, ...

V Zbudzi majú nový ikonostas

V Zbudzi majú nový ikonostas

Na Krížupoklonnú nedeľu 4. marca slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu v Cerkvi Premenenia Pána v Zbudzi, vo filiálnej obci farnosti Michalovce. Pred svätou liturgiou vladyka Milan posvätil nový ...

Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa predstavil v Borši

Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej pôsobí pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, sa 11. marca predstavil v gréckokatolíckom Chráme sv. Eliáša vo farnosti Borša v Maďarskom ...

Vladyka Ján Babjak navštívil Nižné Repaše

Na Tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú 4. marca navštívil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ obec Nižné Repaše, filiálku farnosti Torysky. S miestnym farárom otcom Mariánom Sterančákom slávil Liturgiu svätého Bazila Veľkého. V ...

V Humenskom vikariáte prezentovali pravdu o Istanbulskom dohovore

V Humenskom vikariáte prezentovali pravdu o Istanbulskom dohovore

V humenskom Chráme Zostúpenia Svätého Ducha na Dubníku sa 3. marca uskutočnil ďalší z cyklov Slovenský dohovor za rodinu. Organizátorom podujatia bolo spoločenstvo Marana tha z Prešova pod vedením Erika Zbiňovského. Podujatie sa nieslo v duchu ...

Duchovná obnova mladých z Humenného

Duchovná obnova mladých z Humenného

Mladí z Humenného sa 26. – 28. februára zúčastnili v Poprade na duchovnej obnove s názvom Duchovný úlet 2 pod vedením redemptoristu otca Maroša Dupnáka. V úvodný deň navštívili Štrbské pleso a po návrate sa venovali téme Komunikácia a vzťahy, ...

V Košickej eparchii sa uskutočnilo formačné stretnutie kňazských manželských párov

V rámci kňazského dňa sa 24. februára v Trebišove stretli s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, kňazské manželské páry Košickej eparchie, keďže v rámci kňazských formačných dní je jedno stretnutie v roku zamerané aj na formáciu ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi