2020.07.09, štvrtok
«vľavo právo »
«vľavo právo »

Počúvať hlas Dobrého pastiera

Počúvať hlas Dobrého pastiera

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: jesuitnews.com)   Rozlíšiť hlas Boha od hlasu zlého bola hlavná myšlienka, ktorú Svätý Otec František priblížil vo svojom príhovore pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná.   Štvrtá veľkonočná ...

Posledná Posledná večera

Posledná Posledná večera

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív V. Grešlíka)   Ikonostas je dnes neoddeliteľnou súčasťou byzantských a teda i našich chrámov. Avšak nebolo tomu vždy tak. Podobne ako obrady sa aj ikonostas vyvíjal do súčasnej podoby.   Ikonostas ...

Ako sa rodí akatist

Ako sa rodí akatist

SLOVO O IKONE (Marko Durlák; foto: Byzantinos)   K teologickému rozmeru nového akatistu ku klokočovskej ikone patria aj biblické predobrazy o Bohorodičke: „Raduj sa, nová Eva do nebies povýšená; Raduj sa, od zeme k nebu ...

Splácame veľký spoločenský dlh

Splácame veľký spoločenský dlh

UDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: Peter Vanko)   Pri múre Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove sa 25. mája uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorá má pripomínať dve smutné výročia: 70. výročie ...

Voľná nedeľa

Voľná nedeľa

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Pandémia je na ústupe a bežný život sa pomaly vracia. Čo tento čas ukázal? Tak, ako povedala moja alergiologička: „Ukázal, čo je dôležité.“ Za tieto dva mesiace sme dokázali žiť iným životom. ...

Cholera v roku 1831

Cholera v roku 1831

RECENZIA (Anton Liška; foto: Juraj Gradoš)   Spomedzi všetkých epidémií, ktoré v prvej polovici 19. storočia zasiahli Uhorsko, bola najničivejšia epidémia cholery. Do Európy prenikla pravdepodobne z oblasti Indie už v roku 1830. Najprv sa ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi