2018.02.18, nedeľa
«Left Right»
«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa.“ (1 Kor 10, 7)

(Tomáš Haburaj) Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Jedlo anjelov bude jesť ten, kto si bude dávať pozor na svoje myšlienky a bude ich usmerňovať tak, aby boli neustále zamerané na Boha.“ Modloslužbou apoštol nazýva nasmerovanie človeka len na jedlo, nápoj, pohodlnosť a zábavu. Toto jedlo totiž vedie k smrti.

Správy

Vladyka Milan Chautur v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov poukázal na Božiu moc

Vladyka Milan Chautur v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov poukázal na Božiu moc

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravilo 22. januára už 24. ekumenickú bohoslužbu slova pod názvom Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená (Ex 15, 6) v rámci Týždňa modlitieb za jednotu ...

Prešovský zbor Stauros oslávil výročie svojho vzniku

Prešovský zbor Stauros oslávil výročie svojho vzniku

Deviate výročie svojho vzniku oslávil miešaný spevácky chrámový zbor Stauros, ktorý pôsobí vo Farnosti Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov v Prešove. Pri tejto príležitosti sa 21. januára stretli zakladajúci aj noví členovia zboru, aby spolu ...

Vladyka Milan Chautur otvoril vo farnosti Košice-Ťahanovce farský Rok Božieho slova

Vladyka Milan Chautur otvoril vo farnosti Košice-Ťahanovce farský Rok Božieho slova

Vo Farnosti blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v mestskej časti Ťahanovce v Košiciach slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, 21. januára archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej otvoril ...

Gréckokatolíci z Farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach slávili menšiu odpustovú slávnosť

Gréckokatolíci z Farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach slávili menšiu odpustovú slávnosť

V nedeľu pred sviatkom Poklony úctyhodným reťaziam svätého Petra 14. januára slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, archijerejskú svätú liturgiu vo Farnosti svätých, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla ...

Gréckokatolíci z Farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach slávili menšiu odpustovú slávnosť

Gréckokatolíci z Farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach slávili menšiu odpustovú slávnosť

V nedeľu pred sviatkom Poklony úctyhodným reťaziam svätého Petra 14. januára slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, archijerejskú svätú liturgiu vo Farnosti svätých, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla ...

Jednou vetou (3)

Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, sa 18. – 19. januára zúčastnil na slávení sviatku Bohozjavenia v katedrálnom chráme v Užhorode na Ukrajine, kde sa používa juliánsky kalendár. (TS KE)   Pri príležitosti osláv ...

Krátke správy z domova (3)

Iniciatíva Zastavme hazard sa teší z rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave, ktorý 19. januára zamietol návrh Bratislavskej krajskej prokuratúry o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia o zákaze herní v Bratislave. ...

Krátke správy z domova (3)

Na sviatok Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 6. januára sa na hore Zvir v Litmanovej slávila fatimská sobota. Sobotňajší program sa začal modlitbou ruženca svetla a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným ...

Svätý Otec v Čile a Peru

Svätý Otec v Čile a Peru

Juhoamerické krajiny Čile a Peru navštívil Svätý Otec František 15. – 22. januára. Na letisku v Čile ho privítali štátni predstavitelia krajiny. Cestou na Apoštolskú nunciatúru v meste Santiago de Chile sa zastavil a pomodlil pri hrobe biskupa ...

Krátke správy zo sveta (3)

Krst trinástich detí 6. januára v dedine Tellesqof na Ninivskej planine otvoril novú etapu tamojších kresťanov. Miestny chaldejský kňaz Slar Kajo uviedol, že vyznávanie viery v Krista je ich odpoveďou na násilie spáchané na tamojších kresťanoch ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi