Elektronickým odberateľom ponúkame nové vydanie Slova, ktoré sa venuje modlitbe Cirkvi za zosnulých.

2016.10.19, streda
«Left Right»
«Left Right»
  • Zosnutie Bohorodičky

   SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Dôležitú úlohu pri zosnutí Bohorodičky mal jej Syn Jež...

   2016.10.20, štvrtok
  • Počíta s tebou

   SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Povolaní k večnej radosti Svätý Otec František po...

   2016.10.17, pondelok
  • Hrob i matka

   KATECHÉZA (Marko Durlák) „Táto voda je pre nás skutočne hrob i matka,“ povedal o...

   2016.10.08, sobota
  • Zosnutie Bohorodičky

   SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Podstatou sviatku Zosnutia Bohorodičky je udalosť, keď Bo...

   2016.10.06, štvrtok
  • Martin Mekel: Od srdca k srdcu

   KNIHA (Valéria Juríčková, Monika Frišničová)Kniha je prvou svojho typu na knižnom ...

   2016.10.14, piatok
  • Most špiónov

   FILM (Juraj Gradoš) Najnovší film Stevena Spielberga hovorí o skutočnom príbehu z č...

   2016.10.14, piatok
  • Apoštol

   PROGRAM (Michal Pavlišinovič) Filmová dráma, ktorá v čase uvedenie do kín dostala ...

   2016.10.14, piatok
  • Fil 3: Cesta, pravda, život

   HUDBA (Monika Frišničová) Na slovenskej gospelovej scéne sa objavilo nové CD pod náz...

   2016.10.14, piatok
  • Vrátila som sa

   SVEDECTVO (Helena) Medzitým môj manžel zmenil prácu, stal sa manažérom a ani sme nez...

   2016.10.19, streda
  • Keltské slnko

   VAROVANIE (Antónia Rabatínová) Slnečné symboly patria k najstarším zo všetkých sy...

   2016.10.17, pondelok
  • Ach, tie zľavy!

   PRÍBEH (Marta Gromošová) Jednou z najťažších skúšok spolužitia s občanmi v p...

   2016.10.07, piatok
  • Vrátila som sa

   SVEDECTVO (Helena) Narodila som sa na západnom Slovensku ako druhá z piatich detí. Mama...

   2016.10.05, streda

ZAMYSLENIE NA DNES

Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich, ako to urobil Eliáš?“ (Lk 9, 54)

(Mikuláš Jančuš) Ak by nám bola daná moc a možnosť odstrániť zo svojho okolia neprajníkov a ľudí, ktorí nám z rôznych dôvodov nevyhovujú, veľmi radi by sme to využili. Aj učeníci Ježiša Krista zahoreli touto túžbou voči samárijskej dedine. Ale tou najúčinnejšou Kristovou silou je jeho láska ku všetkým, tá mi dovolí odstrániť i mojich nepriateľov.

Správy

Predstavení východných kňazských seminárov sa stretli v Oradei

Predstavení východných kňazských seminárov sa stretli v Oradei

24. – 27. augusta sa v rumunskej Oradei uskutočnilo stretnutie predstavených východných kňazských seminárov. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia seminárov z Prešova, Ľvova, Nyíregyházy, Eichstättu, Blaju a domáci. Stretnutie sa začalo spoločnou ...

Zomrel bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Zomrel bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Vo veku 70 rokov zomrel 18. septembra kňaz Tadeusz Zasepa, bývalý rektor Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku. Vysokoškolský profesor, katolícky kňaz a publicista Tadeusz Zasępa bol medzinárodne uznávanou vedeckou autoritou v oblasti ...

V Ríme sa skončila generálna kapitula baziliánov

V Ríme sa 11. – 28. júla uskutočnila generálna kapitula baziliánskeho Rádu svätého Jozafáta v Ukrajinskom pápežskom kolégiu svätého Jozafáta. Počas zasadnutia účastníci schválili uznesenie o najbližšej činnosti baziliánskeho rádu a podpísali ...

Camp Košickej eparchie

Camp Košickej eparchie

1. turnus. 5. – 7. augusta sa v Škole v prírode sv. Lukáša na Hatfe začala séria turnusov Camp 2016 Košickej eparchie. Prvý turnus otvorili študenti vysokých škôl a (ne)pracujúci. Prežili nádherné tri dni s Pánom a jeho milosrdnou láskou. ...

Festival nádeje v Hatalove

V poslednú júlovú sobotu ožil gospelom a duchovným slovom amfiteáter v Hatalove, kde sa uskutočnil 2. ročník Festivalu nádeje. Práve v tom čase vrcholili Svetové dni mládeže v Krakove, takže festival vytvoril duchovné prepojenie s Poľskom. ...

Odpustová slávnosť v Krompachoch

V gréckokatolíckej Kaplnke sv. Panteleimóna v Krompachoch, filiálke farnosti Slovinky, sa 24. júla konala odpustová slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý požehnal nový prestol. Vladyka v ...

V bratislavskej katedrále si pripomenuli sv. Gorazda

27. júla, v deň sviatku sv. sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára), sa v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave konala 24. spomienka na sv. Gorazda, ktorú pripravili Národné osvetové centrum ...

Arcibiskup Babjak vložil do oltára baziliky v Marianke relikvie mučeníkov

Arcibiskup Babjak vložil do oltára baziliky v Marianke relikvie mučeníkov

Do najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, Marianky, zavítal 17. júla prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ. V úvode slávnostnej svätej omše v Bazilike Narodenia Panny Márie v deň sviatku a výročia narodenia i odchodu do ...

Metropolita Ján Babjak zavítal na archieparchiálny odpust do rodiska bl. biskupa Gojdiča

Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ bol 16. júla hlavným slúžiacim archijerejskej svätej liturgie na archieparchiálnej odpustovej slávnosti bl. prešovského biskupa mučeníka P. P. Gojdiča OSBM v Ruských Pekľanoch. Slávnostnej ...

Jednou vetou 18/2016

V nedeľu 10. júla navštívil bratislavskú farnosť novokňaz otec Adam Mackovjak z Košickej eparchie, ktorý slávil v Katedrále Povýšenia svätého Kríža sväté liturgie a udelil prítomným novokňazské požehnanie. (grkatba.sk)   Pri príležitosti ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi