Elektronickým odberateľom ponúkame nové vydanie Slova, ktoré sa venuje výročiam v Košickej eparchii.

2017.03.05, nedeľa
«Left Right»
 • Farebná hra

  SLOVO NA TÉMU (Kamil Dráb CSsR) Mozaika nepochybne patrí k najstarším umeleckým technikám. Nachádzame ju už v 20. ...

 • Keď krása priťahuje

  ROZHOVOR (Dada Kolesárová) Umenie mozaiky sa na slovenskej pôde stále viac zakoreňuje. Stáva sa súčasťou umeleckého ...

 • Zjavenie Pána

  UDALOSŤ (TK KBS) Veľké svätenie vody v Jakubanoch a v Prešove Sviatok Bohozjavenia Pána 6. januára slávili aj ...

 • Klonovanie človeka – sci-fi alebo realita?

  SLOVO V RODINE (Jozef Glasa) Človek budúcnosti, obývajúci Zem a jej vesmírne okolie, žijúci v kastách, ktoré prišli ...

«Left Right»
  • Historický deň

   SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Drahí veriaci, pripomíname si historický deň,...

   2017.03.07, utorok
  • Ukrajinská gréckokatolícka cirkev

   PREDSTAVUJEME (Ján Krupa) Keď bola v roku 1620 vysvätená paralelná pravoslávna hiera...

   2017.03.04, sobota
  • Kvalita a život

   AKTUÁLNE (Juraj Gradoš) Kto by nechcel mať kvalitný život? Alebo inak, kto by nechcel...

   2017.03.02, štvrtok
  • Poklad v odpade

   ÚVODNÍK (Ing. Daniel Lešinský, PhD) Kedy ste naposledy držali v ruke nejaký odpad? U...

   2017.02.27, pondelok
  • Sekty a deštruktívne kulty

   VAROVANIE (Antónia Haľková) V roku 1989 došlo k pádu železnej opony. Uzatvorené soc...

   2017.03.06, pondelok
  • Rada nad zlato

   NÁVRAT RADÍ (Alena Ileninová) Ponúkanie rád, výchovných či vzťahových, nie je je...

   2017.03.01, streda
  • Nočná návšteva

   PRÍBEH (Marta Gromošová) „Môžem spať dnes pri vás?“ ozvala sa veta, ktorú som ...

   2017.02.24, piatok
  • Studňa

   SVEDECTVO (Andrea) September. Mesiac, ktorý so sebou prináša veľa zmien do ľudských ...

   2017.02.22, streda

ZAMYSLENIE NA DNES

Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6, 17 – 18)

(Teodor Maroš Kosť OSBM) Dnes pôst ostáva dôležitým elementom náboženského života, hoci sa zo života kresťana pomaly vytráca. Preto je dobré pripomenúť si, ako sa na pôst pozeralo očami Židov pred dvetisíc rokmi. Pôst bol jedinečnou príležitosťou pritiahnuť Boží zrak na toho, kto sa postil, jednoducho, Boh si všimol pokoru postiaceho sa. Pôst bol jedinečnou príležitosťou na to, aby človek ukázal, že robí pokánie. No pôst slúžil nielen na to, aby bol spasený ten, kto sa postil, no postiaci sa prosil za celý izraelský národ, aby ho Boh zachránil. V praxi to asi vyzeralo tak, že veriaci ľudia hovorili: „Jednoduchí ľudia sa nemajú čas postiť, sú až príliš zaneprázdnení svojimi svetskými vecami. Preto sme my povinní vyrovnať nevyhnutný nedostatok nábožnosti u druhých.“ V tých slovách môžeme vidieť návod i povzbudenie do pôstu. Neporovnávajme sa s druhými, ktorých stretávame v cerkvi či na ulici, neodsudzujme ostatných, na ktorých vidíme, že sa nepostia, radšej svoj pôst v skrytosti obetujme za tých, ktorí príliš zaujatí svetskými vecami nemajú čas postiť sa. Jedine pôstom môžeme „pritiahnuť“ na seba Boží zrak, a tak vyprosiť od neho veľa dobra pre seba, pre ostatných i pre celý svet. Je to jedinečná príležitosť pre každého človeka urobiť niečo výnimočné jednoduchým spôsobom.

Správy

Krátke správy zo sveta (5-6)

V priestoroch Kongregácie služobníkov Božej Matky v meste Cochabambe v centrálnej Bolívii našli 24. januára nevládne telo 25-ročnej poľskej dobrovoľníčky Heleny Kmiecovej. Mladá žena mala na tele početné bodné rany. Polícia zaistila dve osoby, ...

Koptský episkopát navštívil Svätého Otca Františka

Koptskí katolícki biskupi z Egypta absolvovali návštevu ad limina apostolorum v Ríme. 6. februára, v posledný deň návštevy, prijal Svätý Otec František v Apoštolskom paláci ich delegáciu vedenú alexandrijským patriarchom Ibrahimom Isaacom ...

Rómski študenti navštívili Múzeum rómskej kultúry

Skupinka mladých študentov z Gréckokatolíckeho centra pre Rómov z Čičavy sa pod vedením otca Nádvorníka vybrala 1. februára na náučný výlet do Brna. Študenti navštívili Múzeum rómskej kultúry, kde sa stretli s bývalým poslancom NRČR a rómskym ...

Nový krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski sa ujal úradu

Nový krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski sa ujal úradu

V Katedrále sv. Stanislava a sv. Václava v Krakove bol 28. januára inštalovaný nový krakovský arcibiskup Mons. Marek Jędraszewski. Inštalácia sa uskutočnila za účasti kardinálov Zenona Grocholewského a Stanislava Rylka, varšavského arcibiskupa ...

Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa uskutočnili misie

7. – 10. februára sa na Gymnáziu Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnili misie pod vedením redemptoristov otca Miroslava Bujdoša a br. Gorazda Figuru a mladých dobrovoľníkov: Bibiány Liteckej, Viktórie Špavelkovej, Kristíny Kurillovovej a ...

Osoby zasväteného života na území Košickej eparchie sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

V bazilike minor v Michalovciach sa na februárovej fatimskej sobote 4. februára zúčastnili zasvätené osoby rehoľných komunít na území Košickej eparchie. Potom sa stretli s košickým eparchom vladykom Milanom Chauturom CSsR. Program sa začal ...

Zasvätení putovali do Ľutiny

Zasvätení putovali do Ľutiny

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a pomocný biskup Milan Lach SJ sa 4. februára stretli s rehoľníkmi a rehoľníčkami na archieparchiálnej púti zasvätených osôb v Ľutine. Zároveň kňazi a veriaci z Prešovského protopresbyterátu slávili ...

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi na dôchodku

Na sviatok Stretnutia Pána 2. februára sa košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku, aby slávili svätú liturgiu v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. ...

Zamestnanci cirkevných škôl Prešovskej archieparchie sa stretli na Dni učiteľov

Zamestnanci cirkevných škôl Prešovskej archieparchie sa stretli na Dni učiteľov

Pri príležitosti sviatku Troch svätiteľov, patrónov gréckokatolíckych škôl Prešovskej archieparchie, zorganizoval Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad v Prešove v mene zriaďovateľa pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov Deň ...

Arcibiskup Ján Babjak sa stretol s kňazmi seniormi a ich manželkami

Arcibiskup Ján Babjak sa stretol s kňazmi seniormi a ich manželkami

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ sa na sviatok Stretnutia Pána 2. februára stretol s kňazmi seniormi, ich manželkami a vdovami po zomrelých kňazoch. V arcibiskupskej Kaplnke sv. Jozefa v arcibiskupskej rezidencii v Prešove slávili ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi