2021.05.10, pondelok
«vľavo právo »
 • Vzkriesenie v Starom zákone

  TÉMA (Ľuboš Pavlišinovič) Jednou z kľúčových doktrín Gréckokatolíckej cirkvi je viera, že Boh je Stvoriteľom ...

 • Zvieratá v rodine: Voľná príroda

  SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš; foto:archív Juraja Gradoša) Moderná veda nás učí, že „človek pochádza z opice“. ...

 • Ako vzniká akatist

  ROZHOVOR (Jozef Petričko; foto: archív Valérie Juríčkovej) Jedným z najčastejších aspektov, ktoré predstavujú ...

 • Raduj sa, sv. Jozef

  SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto:archív redakcie) Žijeme dobu, v ktorej ľudia fičiaci na sociálnych sieťach majú ...

«vľavo právo »

Štefan Boleslav Roman – 100 rokov od narodenia

Štefan Boleslav Roman – 100 rokov od narodenia

VÝROČIE (Daniel Černý) V roku 2021 si pripomíname sto rokov od narodenia Štefana Boleslava Romana. Hoci patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej emigrácie 20. storočia, na rodnom Slovensku sa o ňom vie celkom málo a pamiatka na neho je ...

VIHORLATSKÉ VRCHY

VIHORLATSKÉ VRCHY

REGIÓN (Juraj Gradoš) Na Slovensku existuje viacero vulkanických pohorí. Tým najvýchodnejším sú práve Vihorlatské vrchy. Toto mladovulkanické pohorie sa skladá z troch podcelkov – Humenské vrchy, Vihorlat a Popriečny. Pohorie prudko vystupuje z ...

Sila vzkriesenia

Sila vzkriesenia

SVEDECTVO (Peter) Volám sa Peter. Mám milujúcu manželku Silviu a sme rodičmi štyroch detí. V manželstve žijeme pätnásť rokov. Obaja pochádzame z veriacich rodín s trocha odlišným spôsobom praktizovania viery. Zatiaľ čo manželkini rodičia sú ...

ETIKETA V CHRÁME

ETIKETA (Dada Kolesárová) Dôstojné slávenie v chráme odráža vzájomnú lásku členov spoločenstva. Neznamená to, že všetci musia sedieť alebo stáť na svojom mieste ako sochy. Ide skôr o pokojnú a uvoľnenú prítomnosť, túžbu vytvárať jednotu a prijať ...

Reťaz pomoci

Reťaz pomoci

Veronika FUTEJOVÁ Zdroj foto: canva.com Prioritnou snahou Gréckokatolíckej charity Prešov v nasledujúcom období ostáva pomoc núdznym pri riešení ich existenčných problémov. Príkladom konkrétnej pomoci je aj rodina Mariána a Márie. Manželia, ...

DOLISSKÁ IKONA

DOLISSKÁ IKONA

IKONA (Milan Gábor) Väčšina ikon, a to nielen Božej Matky, ale aj Krista, anjelov či svätých sa spája priamo s Byzanciou alebo v neskoršom, postbyzantskom období nadväzuje na tieto korene. Potom sú to ikony slovanských národov, ktoré si osvojili ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi