Elektronickým odberateľom ponúkame nové vydanie Slova, ktoré sa venuje výročiam v Košickej eparchii.

2017.03.26, nedeľa
«Left Right»
 • Matka na prenájom?

  SLOVO V RODINE (Jozef Glasa) Kedysi bola náhradnou matkou dobrá žena, ktorá sa postarala o dieťa – sirotu. Dnes ...

 • Dekalóg pôstu

  SLOVO NA TÉMU (Štefánia Blichová OSBM) Zdá sa, že nám súčasnosť svojím konzumizmom prináša viacej problémov, ako si ...

 • Rok milosrdenstva bol požehnaním

  ROZHOVOR (RV) Svätý Otec František poskytol pri príležitosti ukončenia Roka milosrdenstva rozsiahly rozhovor pre ...

 • Udalosti v roku 2016

  UDALOSŤ (postoj.sk, RV, Michal Pavlišinovič) Vraví sa, že históriu nemôžeš zmeniť, len sa z nej poučiť. Viaceré ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. (Jn 12, 2)

(Matúš Nastišin) Je zaujímavé, že nám svätopisci nezanechali správu o tom, žeby Lazár bol niečo Ježišovi povedal. Nejaké slovo, vetu. Určite sa s Ježišom zhováral, a možno aj dlhé hodiny, ale evanjelisti nepovažovali za dôležité zapísať to. Ale čo napísali, bolo, že Lazár bol Ježišovým priateľom. Bol ten, koho Ježiš miloval. A myslím si, že to je dôležité. Veď Kristus hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane‘, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Správy

Krátke správy zo sveta (5-6)

V priestoroch Kongregácie služobníkov Božej Matky v meste Cochabambe v centrálnej Bolívii našli 24. januára nevládne telo 25-ročnej poľskej dobrovoľníčky Heleny Kmiecovej. Mladá žena mala na tele početné bodné rany. Polícia zaistila dve osoby, ...

Koptský episkopát navštívil Svätého Otca Františka

Koptskí katolícki biskupi z Egypta absolvovali návštevu ad limina apostolorum v Ríme. 6. februára, v posledný deň návštevy, prijal Svätý Otec František v Apoštolskom paláci ich delegáciu vedenú alexandrijským patriarchom Ibrahimom Isaacom ...

Rómski študenti navštívili Múzeum rómskej kultúry

Skupinka mladých študentov z Gréckokatolíckeho centra pre Rómov z Čičavy sa pod vedením otca Nádvorníka vybrala 1. februára na náučný výlet do Brna. Študenti navštívili Múzeum rómskej kultúry, kde sa stretli s bývalým poslancom NRČR a rómskym ...

Nový krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski sa ujal úradu

Nový krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski sa ujal úradu

V Katedrále sv. Stanislava a sv. Václava v Krakove bol 28. januára inštalovaný nový krakovský arcibiskup Mons. Marek Jędraszewski. Inštalácia sa uskutočnila za účasti kardinálov Zenona Grocholewského a Stanislava Rylka, varšavského arcibiskupa ...

Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa uskutočnili misie

7. – 10. februára sa na Gymnáziu Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnili misie pod vedením redemptoristov otca Miroslava Bujdoša a br. Gorazda Figuru a mladých dobrovoľníkov: Bibiány Liteckej, Viktórie Špavelkovej, Kristíny Kurillovovej a ...

Osoby zasväteného života na území Košickej eparchie sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

V bazilike minor v Michalovciach sa na februárovej fatimskej sobote 4. februára zúčastnili zasvätené osoby rehoľných komunít na území Košickej eparchie. Potom sa stretli s košickým eparchom vladykom Milanom Chauturom CSsR. Program sa začal ...

Zasvätení putovali do Ľutiny

Zasvätení putovali do Ľutiny

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a pomocný biskup Milan Lach SJ sa 4. februára stretli s rehoľníkmi a rehoľníčkami na archieparchiálnej púti zasvätených osôb v Ľutine. Zároveň kňazi a veriaci z Prešovského protopresbyterátu slávili ...

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi na dôchodku

Na sviatok Stretnutia Pána 2. februára sa košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku, aby slávili svätú liturgiu v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. ...

Zamestnanci cirkevných škôl Prešovskej archieparchie sa stretli na Dni učiteľov

Zamestnanci cirkevných škôl Prešovskej archieparchie sa stretli na Dni učiteľov

Pri príležitosti sviatku Troch svätiteľov, patrónov gréckokatolíckych škôl Prešovskej archieparchie, zorganizoval Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad v Prešove v mene zriaďovateľa pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov Deň ...

Arcibiskup Ján Babjak sa stretol s kňazmi seniormi a ich manželkami

Arcibiskup Ján Babjak sa stretol s kňazmi seniormi a ich manželkami

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ sa na sviatok Stretnutia Pána 2. februára stretol s kňazmi seniormi, ich manželkami a vdovami po zomrelých kňazoch. V arcibiskupskej Kaplnke sv. Jozefa v arcibiskupskej rezidencii v Prešove slávili ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi