2020.01.12, nedeľa
«Left Right»
«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné. (Mk 10, 27)

(Dávid Zorvan) Keď človek spozná svoju neschopnosť milovať Boha absolútne, môže sa pýtať, ako byť spasený. Kristus ma povzbudzuje slovami: „Bohu je všetko možné.“ Spása je Boží dar. Nič, čo dám Bohu, nestratím, lebo on to nepotrebuje pre seba. Chce to ako pomoc pre nás, aby sme sa vycvičili v láske k nemu. Aby sme sa naučili, ako sa žije v nebi, a mohli dostať v budúcom veku večný život.

Správy

Krátke správy z domova (1)

ĎAČOV ■ Pri príležitosti slávenia výročia posvätenia miestnej Cerkvi sv. archanjela Michala sa 7. – 10. novembra konala duchovná obnova pre gréckokatolíckych aj rímskokatolíckych veriacich, ktorá bola spojená so stretnutím zasvätených osôb ...

V Anglicku oslávili sv. Mikuláša

V Anglicku oslávili sv. Mikuláša

LONDÝN/VEĽKÁ BRITÁNIA ■ Veriaci Farnosti bl. Dominika Metoda Trčku spolu s deťmi privítali 8. decembra sv. Mikuláša piesňou O, ktože ctí si Mikuláša, a to aj v cirkevnoslovanskom jazyku. Nedeľnú svätú liturgiu slávil košický protosynkel ...

Púť Mukačevskej eparchie

VATIKÁN ■ Svätý Otec František prijal 11. decembra tisíc pútnikov z Mukačevskej eparchie, ktorá slávila 30. výročie návratu náboženskej slobody a vystúpenia cirkvi z podzemia. Svätý Otec sa im prihovoril ako pokračovateľom svedectva vernosti ...

Predseda vlády sa stretol so Svätým Otcom

Predseda vlády sa stretol so Svätým Otcom

VATIKÁN ■ Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa 9. decembra stretol so Svätým Otcom Františkom. Hovorili spolu o význame viery pre slovenský národ. „Osobné stretnutie so Svätým Otcom mi dalo veľa nádeje, inšpirácie, viery a duchovnej sily. ...

Krátke správy zo sveta (1)

VIRGINIA/USA ■ Pri príležitosti spomienky na Michala Strenka, rodáka z obce Jarabina, ktorý je spolu so svojimi spolubojovníkmi zvečnený na ikonickej fotografii vztyčovania vlajky na ostrove Iwo Jima, bola 10. novembra v kaplnke námornej pechoty ...

Jesenné akcie v košickej pedagogickej škole

Jesenné akcie v košickej pedagogickej škole

KOŠICE ■ Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda zorganizovala 7. novembra pre nových žiakov imatrikuláciu. V priestoroch reštaurácie Frank sa uskutočnil program, ktorý pripravili triedni učitelia spolu so žiačkami druhého ročníka. ...

Slávnosť dobrovoľného hasičského zboru

Slávnosť dobrovoľného hasičského zboru

HELCMANOVCE ■ Pri príležitosti 95. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru sa 27. novembra v Cerkvi sv. archanjela Michala konala slávnostná svätá liturgia za účasti členov hasičského zboru. Slávnosť pokračovala sprievodom k hasičskej ...

Prešovské cirkevné školy oslávili svojho patróna

PREŠOV ■ Žiaci a študenti Cirkevnej základnej školy s materskou školou a Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 4. novembra zišli v Chráme Povýšenia svätého Kríža, aby spoločne oslávili sviatok patróna svojej školy bl. hieromučeníka Pavla ...

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

SLÁVKOVCE ■ V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom a celosvetovej akcie Červená streda sa 20. november aj Cerkev Zostúpenia Svätého Ducha zafarbila do červeného svetla na znak krvi aj súčasných mučeníkov a prenasledovaných kresťanov. ...

V seminári požehnali podriasniky

V seminári požehnali podriasniky

PREŠOV ■ V Gréckokatolíckom kňazskom seminári sa 13. novembra konalo požehnanie podriasnikov, ktoré si po prvýkrát obliekli bohoslovci druhého ročníka. Počas následnej archijerejskej liturgie sa prihovoril prešovský arcibiskup metropolita Ján ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi