2018.10.21, nedeľa
«Left Right»
«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Odpusť mu! (Lk 17, 4b)

(Dominik Petrík) Asi najťažšou vecou pre človeka je odpustiť. Človek toho dokázal v celých dejinách ľudstva už toľko, ale odpustiť – to je nad ľudské sily. Preto sa obráťme na toho, kto je nad človekom – na Boha, veď on poslal na zem svojho Syna, ktorý na dreve kríža všetkým odpustil. A keď sa Boh takto ponížil a premohol smrť, či nedokáže dať silu odpustiť? Prosme Boha, aby to nebolo z našich síl, ale z jeho milosti.

Správy

Vladyka Milan Chautur posvätil košické eparchiálne centrum pre mládež

V obci Dvorianky za účasti približne 400 ľudí posvätil 29. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. V závere liturgie vladyka Milan odovzdal dekrét o zriadení eparchiálneho centra pre ...

V Prešove sa na 27. riadnom zasadnutí stretla Rada hierarchov

V Prešove sa na 27. riadnom zasadnutí stretla Rada hierarchov

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove sa v 24. septembra konalo 27. riadne zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Zúčastnil sa na ňom aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a ako ...

Vladyka Milan Lach zavítal na eparchiálnu odpustovú slávnosť v Bratislave

Vladyka Milan Lach zavítal na eparchiálnu odpustovú slávnosť v Bratislave

V bratislavskej Katedrále Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža sa 16. septembra konala eparchiálna slávnosť, počas ktorej bola vystavená ikona s pravými ostatkami svätého Kríža. Program vyvrcholil archijerejskou liturgiou, ktorej ...

Odpust v košickej katedrále bol spojený s kňazskou vysviackou

Odpust v košickej katedrále bol spojený s kňazskou vysviackou

Pri príležitosti sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 8. – 9. septembra v košickej katedrále konala eparchiálna odpustová slávnosť. Sobotný program začal modlitbou deviatej hodinky, po ktorej nasledovalo svätenie vody a veľká večiereň ...

Anna Kolesárová bola vyhlásená za blahoslavenú

Anna Kolesárová bola vyhlásená za blahoslavenú

Slávnostný akt vyhlásenia Anny Kolesárovej za blahoslavenú vykonal 1. septembra v Košiciach prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Giovanni Angelo Becciu. V mene Svätého Otca Františka prečítal pápežský list o blahorečení, v ktorom sa ...

Sestry služobnice oslávili 90. výročie príchodu na Slovensko

Sestry služobnice oslávili 90. výročie príchodu na Slovensko

V prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa si 31. augusta sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie z Provincie Svätého Ducha na Slovensku pripomenuli 90. výročie príchodu sestier do Prešova. Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur ...

Na odpuste bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie

Na odpuste bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie

V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa 25. – 26. augusta konal odpust bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý vyvrcholil nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou. Hlavným sláviteľom bol bratislavský eparcha Peter Rusnák spolu s Andrijom ...

V Čirči sa konala archieparchiálna odpustová slávnosť

Na mariánskej hore v Čirči sa 25. a 26. augusta konal archieparchiálny odpust k sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Vrcholom sobotňajšieho programu bola svätá liturgia, ktorú slávil otec Ján Pavlík, svidnícky protopresbyter. Nedeľa sa začala ...

Zomrel Mons. Dominik Kaľata SJ, titulárny biskup diecézy Semta

Zomrel Mons. Dominik Kaľata SJ, titulárny biskup diecézy Semta

Biskup Dominik Kaľata sa narodil 19. mája 1925 v obci Nová Belá v Poľsku. 31. júla 1943 bol prijatý do noviciátu SJ v Ružomberku a v auguste 1951 bol biskupom Pavlom Hnilicom SJ tajne vysvätený za kňaza. Biskup Ján Chryzostom Korec ho 9. ...

Jednou vetou (21-22)

V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa začal 28. augusta svätou liturgiou, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR, program metodického seminára pre katechétov a kňazov Košickej eparchie na tému Kurikulum predmetu. ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi