Elektronickým odberateľom ponúkame nové vydanie Slova, ktoré sa venuje výročiam v Košickej eparchii.

2017.02.19, nedeľa
«Left Right»
«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn, a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. (Mt 11, 27)

(Teodor Maroš Kosť OSBM) Týmito slovami nám Ježiš odkrýva jadro kresťanskej viery a to, že jedine on môže zjaviť Boha Otca ľuďom. My veríme, že jedine v Kristovi možno vidieť Otca. To poznanie je ale dar od Syna. Otázkou pre každého veriaceho je, či sa oplatí investovať Synovi do nás a darovať nám to poznanie o Otcovi. Sme hodní tohto daru poznania?

Správy

Jednou vetou (2)

6. decembra navštívil sv. Mikuláš 300 detí v centrách pre Rómov v Soli, Jastrabí a Čičave s programom, ktoré si pre ne pripravili starí rodičia. (Radko Blichár)   Mladí z farnosti Staškovce 6. decembra obdarovali mikulášskou nádielkou deti ...

Študenti z humenského gymnázia zdieľali skúsenosti v Nemecku

Študenti z humenského gymnázia zdieľali skúsenosti v Nemecku

Už po desiatykrát sa študenti 1. a 2. ročníka Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom zúčastnili od 26. novembra do 5. decembra na medzinárodnom pracovnom seminári v meste Bad Marienberg v Nemecku. V spoločenstve so študentmi gymnázia v ...

Krátke správy zo sveta (2)

8. decembra zverejnil Vatikán nové vymenovanie týkajúce sa Krakovskej arcidiecézy. Svätý Otec prijal zrieknutie sa duchovnej správy arcidiecézy zo strany 77-ročného kardinála Stanislava Dziwisza a za nového arcibiskupa metropolitu Krakova ...

Ukrajinskí gréckokatolíci si pripomenuli výročie únie v Breste

Ukrajinskí gréckokatolíci si pripomenuli výročie únie v Breste

V pápežskej Bazilike sv. Jána v Lateráne slávil 15. decembra vladyka Sviatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup, archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 420. výročia Brestskej únie. Na slávnosti sa zúčastnil aj vladyka Dionýz ...

Vladyka Milan Chautur navštívil trebišovskú farnosť

26. decembra, na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke, zavítal do Gréckokatolíckej farnosti Trebišov vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Pri slávení eucharistie poukázal na Narodenie Pána ako sviatok Božieho zľutovania, keď Boh ...

Sviatky Narodenia Pána

Prešov Aj tohtoročné sviatky Narodenia Pána v gréckokatolíckej katedrále v Prešove slávili veriaci spolu so svojimi biskupmi – prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ a pomocným biskupom Milanom Lachom SJ. Na Štedrý deň popoludní ...

Gréckokatolícka charita Prešov získala ocenenie Prešovského samosprávneho kraja

Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) v zastúpení riaditeľa Petra Valička 20. decembra prevzala z rúk predsedu ocenenie v podobe gotickej brány Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za povzbudenie viery, dlhoročnú angažovanú pomoc ľuďom v núdzi ...

Metropolita Ján Babjak SJ požehnal koledníkov Dobrej noviny

Metropolita Ján Babjak SJ požehnal koledníkov Dobrej noviny

11. decembra sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove konala archijerejská svätá liturgia pri príležitosti vyslania a požehnania koledníkov Dobrej noviny Prešovskej archieparchie s priamym prenosom v TV Lux. Na vysielacej liturgii sa ...

Vladyka Milan Chautur sa stretol s gréckokatolíkmi činnými vo verejnom živote

18. decembra sa v Košiciach stretli gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom, kultúrnom a spoločenskom živote. Svätú liturgiu v košickom katedrálnom chráme slávil vladyka Milan Chautur CSsR. V druhej časti programu odznela prednáška otca Martina ...

Kyrillomethodeon oslávil okrúhle výročie

Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon oslávil 80. výročie vzniku vianočným koncertom. V Katedrále Povýšenia svätého Kríža 18. decembra zazneli cirkevno-slovanské liturgické skladby a mariánske piesne známych skladateľov. Nechýbali ani ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi