Elektronickým odberateľom ponúkame nové vydanie Slova, ktoré sa venuje Božiemu milosrdenstvu.

2016.09.04, nedeľa
«Left Right»
 • Na dovolenke s Bohom

  TÉMA (Štefan Paločko) Leto je v plnom prúde, mnohí z nás možno už majú dovolenku za sebou, niektorí sa možno na ňu ...

 • Boh v tieni skál

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš) Vysoké Tatry sú najväčším turistickým lákadlom na Slovensku. Je prirodzené, že ich ...

 • Návšteva prvej kresťanskej krajiny

  UDALOSŤ (RV, TK KBS, Dada Kolesárová) Svätý Otec navštívil 24. – 26. júna zaujímavú, ťažko skúšanú krajinu, ktorá ...

 • Medzi väzením a slobodou

  TÉMA (Peter Borza) 23. júla uplynie už štyridsať rokov od mučeníckej smrti nášho blahoslaveného biskupa mučeníka ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu… (Lk 4, 40)

(Milan Kuzmiak) Ježišova prítomnosť otvára človeku oči, aby nemyslel len na seba, ale videl aj problémy druhých. Toto zažívali ľudia nielen vtedy v Kafarnaume, ale to máme prežiť aj my. Nemyslieť len na seba, svoje potreby, plány,… ale vidieť aj tých, čo sú okolo nás, a priviesť ich k Ježišovi. Môžem to urobiť v modlitbe, v ktorej mu zverím trápených predovšetkým duševnými problémami.

Správy

V bratislavskej katedrále si pripomenuli sv. Gorazda

27. júla, v deň sviatku sv. sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára), sa v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave konala 24. spomienka na sv. Gorazda, ktorú pripravili Národné osvetové centrum ...

Arcibiskup Babjak vložil do oltára baziliky v Marianke relikvie mučeníkov

Arcibiskup Babjak vložil do oltára baziliky v Marianke relikvie mučeníkov

Do najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, Marianky, zavítal 17. júla prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ. V úvode slávnostnej svätej omše v Bazilike Narodenia Panny Márie v deň sviatku a výročia narodenia i odchodu do ...

Metropolita Ján Babjak zavítal na archieparchiálny odpust do rodiska bl. biskupa Gojdiča

Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ bol 16. júla hlavným slúžiacim archijerejskej svätej liturgie na archieparchiálnej odpustovej slávnosti bl. prešovského biskupa mučeníka P. P. Gojdiča OSBM v Ruských Pekľanoch. Slávnostnej ...

Jednou vetou 18/2016

V nedeľu 10. júla navštívil bratislavskú farnosť novokňaz otec Adam Mackovjak z Košickej eparchie, ktorý slávil v Katedrále Povýšenia svätého Kríža sväté liturgie a udelil prítomným novokňazské požehnanie. (grkatba.sk)   Pri príležitosti ...

Zboristi z Čemerného vystúpili v Budapešti

Zboristi z Čemerného vystúpili v Budapešti

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného navštívil od 14. do 16. júla Budapešť a zároveň sa zapojil do 4. ročníka festivalu Summer in Budapest – Dance and Music Festival. Svojím koncertným pásmom sa zbor ...

Krátke správy z domova (2) 18/2016

Celoeparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie pri príležitosti chrámového sviatku bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča vo farnosti Veľké Kapušany sa uskutočnila 16.– 17. júla. V predvečer sviatku slávil svätú liturgiu otec Vladimír Tomko, ...

Krátke správy z domova (1) 18/2016

LET 2016 – 6. ročník letného tábora Bratislavskej eparchie  sa konal 3. ‒ 8. júla v Telgárte. Takmer osemdesiat detí a mladých malo možnosť prežiť týždeň naplnený duchovným a športovým programom. Účastníkom sa venovalo osem animátorov, medzi ...

Mládež z Taiwanu navštívila slovenských gréckokatolíkov

Mládež z Taiwanu navštívila slovenských gréckokatolíkov

13. júla navštívila bratislavskú farnosť pri Katedrále Povýšenia sv. Kríža skupina dvadsiatich mladých ľudí z Taiwanu, ktorí putovali na Svetové dni mládeže do Krakova. Sprevádzal ich diakon Bohdan Jacoš, ktorý ako misionár Parížskych ...

Krátke správy zo sveta 18/2016

19. júla sa v poľskom Radome uskutočnil pohreb Mons. Zygmunta Zimowskeho, predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. Pohrebným obradom predsedal krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziwisz a Konferenciu biskupov Slovenska ...

Veriaci putovali do najznámejších talianskych svätýň

Od 3. do 15. júla sa pätnásť pútnikov z farností Dlhé Klčovo, Sečovská Polianka a Červená Voda vydalo na Púť milosrdenstva po talianskych pútnických miestach, aby navštívením svätýň a modlitbou pri relikviách rôznych svätých mohli blízko pri ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi