Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

KOINONIA

KOINONIA27.11. Večer chvál s témou pre podnikateľov (18.00 h)   04.12. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)   18.12. Stretnutie pre deti (17.30 h)

Ľudia, ktorých možno poznáte

Ľudia, ktorých možno poznáteSVÄTÁ GERMÁNA COUSINOVÁ (foto: i.ytimg.com)   Germaine Cousinová de Pibrac (1579 – 1601) bola slabá a chorľavá. Jej macocha bola krutá a týrala ju, otec zasa slaboch, ktorý ju neochránil. Vedela iba to, čo sa naučila z katechizmu. Z uzlíkov ...

Mosty charity

Mosty charityPREŠOV ■ V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča sa 18. októbra uskutočnilo fórum Mosty charity, ktoré zorganizovala Gréckokatolícka charita v Prešove a komisia pre charitatívnu činnosť Prešovskej archieparchie. Na ...

Časopis Slovo na rok 2020

Časopis Slovo na rok 2020Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.   V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak ...

Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami. (Lk 19, 17)

(Michal Vasiľ) Čo je málo a čo veľa? Je to relatívne. Musíme sa pýtať: „Veľa pre čo?“ Jedna mína nebola maličkosťou vzhľadom na niekoľkomesačnú prácu, za ktorú ju človek zarobil. No v porovnaní s vládou, ktorú dostal, to bola len maličkosť. ...

Rómska misia

Rómska misia30.11 LEHA: formačno-modlitebné stretnutie (Soľ 16.00) 06. – 08.12. Tábor mladých umelcov (Sigord)

Go(o)dbook – zamyslenie

Go(o)dbook – zamyslenieSLOVO MLADÝM   Erich Eštvan, riaditeľ Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli Pri pohľade na túto vetu sa mi vybavila scéna z ukrižovania Ježiša a dialóg s lotrom: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho ...

V Bystrom bol posvätený nový chrám

V Bystrom bol posvätený nový chrámBYSTRÉ ■ Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ posvätil 20. októbra nový chrám pre veriacich farnosti Bystré. V úvode slávnosti vladyku privítal starosta obce Ľubomír Hreha.   Vo svojej homílii vladyka Ján veriacim pripomenul, že ...

SIGORD

SIGORD28.11. – 01.12. Kurz prípravy na manželstvo. Viac na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur za osobu.   06. – 08.12. Duchovná obnova pre rozvedených a nesviatostne sobášených. Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi