priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? (Mt 23, 17)

(Matúš Marcin) Kedysi vládcovia tohto sveta ale aj obyčajní ľudia prinášali zlato do chrámu, lebo si chceli uctiť Boha a darovať to najcennejšie čo mali. Viedli ich k tomu vnútorne cnosti. Dnes sa vešajú zlatom tí, čo nemajú ani Boha, ani úctu, ...

Ježišove tituly a (ne)božstvo v Koráne

Ježišove tituly a (ne)božstvo v KoráneSLOVO NA TÉMU (Ján Krupa; foto: wikimedia.org)   Najväčšie ťažkosti vo vieroučných otázkach medzi kresťanstvom a islamom sa vzťahujú na otázku, kto je Ježiš.   Podľa koránovej náuky Boh prehovoril skrze prorokov a poslov v rozličných ...

Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami?“ (Mt 17, 17)

(Vladimír Varga) Za Ježišom prichádzajú otec so synom, ktorý je posadnutý. Ešte skôr ako sa stretne s Ježišom, žiada o pomoc Ježišových učeníkov. Tí skúšajú, ale výsledok žiadny. Tu prichádza Ježišova silná výčitka. Celý Ježišov život, ...

Biskupi druhej polovice 16. storočia

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Po biskupovi Jánovi I. sa nám zachovala zmienka o igumenovi mukačevského kláštora biskupovi Ladislavovi I. Ten stál pred úlohou opraviť po nedávnom povstaní monastier (v roku 1530 vyhorel ...

Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? (Mt 18, 1)

(Vladimír Varga) Túžba po „veľkosti“ človeka je vlastná už od jeho stvorenia. Človek chcel byť „veľký“, tak odtrhol jablko, človek chcel byť „veľký“, tak postavil babylonskú vežu, človek chce byť „veľký“, tak ohovára, človek chce byť „veľký“, ...

Bezhraničná láska Otca, Syna a Svätého Ducha

Bezhraničná láska Otca, Syna a Svätého DuchaSLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Na sviatok Najsvätejšej Trojice Svätý Otec František vo svojom príhovore poukázal na Božiu lásku, ktorá zachraňuje a obnovuje celý svet.   Evanjelium dnešnej slávnosti ...

Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo… (Mt 22, 29)

(Vladimír Varga) Ako často počúvame v Cirkvi o tom, ako je nutné čítať a počúvať Božie slovo. A fakt, že je pre mnohých kresťanov veľmi ťažké nájsť si na túto činnosť čas, len potvrdzuje význam a dôležitosť tejto skutočnosti. Ak nečítame ...

Práca na hore veľkou milosťou

Práca na hore veľkou milosťouROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív Jozefa Kaveckého)   Za každým úspešným mužom sa skrýva žena. Hovorí to jedno známe príslovie. Aj za pútnickým miestom v Litmanovej sa skrývajú konkrétne osoby. Istotne kňazi, bohoslovci, pútnici… ...

Pane, dobre je nám tu. (Mt 17, 4)

(Vladimír Varga) Každý z nás už zažil vo svojom živote akýsi naznak pocitu blaha, príjemnosti, pokoja, radosti a šťastia. Ale ani v tej najväčšej miere týchto pocitov to nebolo to, čo zažili Jakub, Peter a Ján na Hore premenenia, keď im Ježiš ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi