Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Duchovné minicvičenia

Čo máte nového? Otázka, ktorú si občas kladieme pri stretnutiach. Nedávno bola príležitosť povedať ju známym – manželom. Čo myslíte, kto sa prvý zhostil odpovede? Manželka sa pustila do vykresľovania finálnych prác na garáži pri dome. Konečne ...

Gréckokatolíci v Anglicku piekli vianočné oblátky

Gréckokatolíci v Anglicku piekli vianočné oblátkyLONDÝN/VEĽKÁ BRITÁNIA ■ Gréckokatolícki veriaci v Londýne prežili predvianočnú nedeľu 22. decembra slávením svätej liturgie a pečením vianočných oblátok. Zastupujúci kňaz otec Siargiej v kázni zdôraznil, že Boh poslal na svet svojho Syna v istom ...

„A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“ (Mk 12, 27)

(Radko Blichár) V živote sú dve otázky, na ktoré potrebuješ nájsť odpoveď: Si spokojný s tým, kam speje tento svet? Si spokojný so svojím životom? Vždy, keď si pozrieš správy, si rozhorčený. Požaduješ okamžitú zmenu. No tento svet nepotrebuje ...

Keď sa pýtajú

Je jedno, akého je človek náboženstva a v akého boha verí?   V jednom múdrom liste pápeža Jána Pavla II. sa píše: „Spása môže prísť jedine od Ježiša Krista.“ To znamená, že ľudia majú slobodu veriť, v čo chcú, ale jediný záchranca, ...

Krátke správy zo sveta (2)

VATIKÁN ■ Kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov, ktorá hľadá vhodných kandidátov na biskupské svätenie, 5. decembra v rozhovore pre časopis Vida Nueva konštatoval, že až 30 % kňazov, ktorí sú Svätým Otcom vybraní na biskupský ...

„Čí je tento obraz a nápis?“ (Mk 12, 16)

(Radko Blichár) My sme tou mincou, na ktorej je vyobrazená Božia tvár, a Boh chce späť to, čo je jeho – teba. Boh ťa nechce len zvýrazniť novou razbou a novým čistením, nechce ťa použiť a vymeniť. Naopak. To, čo je v tebe len naznačené, chce ...

Britský veľvyslanec na cirkevnom gymnáziu

Britský veľvyslanec na cirkevnom gymnáziuHUMENNÉ ■ Britský veľvyslanec Andrew Garth navštívil 26. novembra Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho. Škola ho zaujala svojou anglickou bilingválou sekciou, ako aj faktom, že už štvrtý rok poskytuje Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu, ktorá sa ...

Koncert na pomoc deťom

KOŠICE ■ Humanita pre život Spišské Vlachy zorganizovala 8. decembra už 28. ročník vianočného humanitného koncertu Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám… V sále Historickej radnice sa divákom predstavili sólista Opery ŠD v Košiciach ...

Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ (Lk 19, 5)

(Dávid Zorvan) Všetci poznáme rozprávku o troch prasiatkach. Domčeky zo slamy a z dreva vlk poľahky odfúkol a nemohli im poskytnúť potrebný úkryt na záchranu života. Vydržal iba domček poctivo postavený z tehál.   Zachej sa veľmi namáhal, ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi