Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. (Jn 4, 22)

(Peter Calko) Je rozdiel, či cestujeme po diaľnici, ceste prvej triedy, alebo poľnej ceste. Každá má svoje krásy a výhody. Ale ide o to, kam chceme dôjsť. Lebo zo Siona pochádza pravé učenie a z Jeruzalema Pánovo slovo (Iz 2, 3). V hluku tohto ...

Budúcnosť

BudúcnosťSLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Asi každý z nás by chcel poznať budúcnosť. Možno by bolo dobré vyvarovať sa chýb a omylov či zlyhaní. Aj ich následkov. Vybrať si, ako bude zajtra. Preto aj dnes, v čase inteligentných bytostí, kde je jedným z ...

Voliť? Prečo?

Voliť? Prečo?SLOVO NA TÉMU (Gabriel Paľa; foto: pexels.com)   Asi si poviete, že toto nie je téma pre kresťanov. Ľudia často hovoria, že politika je „panské huncútstvo“, je to pelech bažiaci po zisku a moci, tlupa prospechárov, špinavý biznis… ...

Krátke správy zo sveta (4)

VATIKÁN ■ Svätý Otec František schválil 18. januára voľbu 85-ročného talianskeho kardinála Giovanniho Battistu Re za dekana kardinálskeho kolégia. Kardinál Giovanni Battista Re je emeritným prefektom Kongregácie pre biskupov. Doposiaľ bol v ...

Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom… (Joel 2, 12 )

(Peter Calko) Máš sa dôvod postiť? A chceš sa postiť? Dnes ťa Pán, Boh, skrze svoju Cirkev vyzýva, aby si robil pokánie a začal sa postiť. Začíname boj so svojimi vášňami, zlými náklonnosťami, tvrdosťou srdca, márnosťami, za ktorými sme doteraz ...

Hodnota muža a ženy vo vzťahu

Hodnota muža a ženy vo vzťahuSLOVO V RODINE (Miloš a Danka Namešpetrovci; foto: pexels.com)   Jedna zo sviatostí, ktorá odzrkadľuje prítomnosť samého Boha medzi mužom a ženou, je práve manželský zväzok. Možno žiť aj v dnešnej dobe rozprávkové manželstvo, až pokým nás ...

Prvé dieťa

Prvé dieťaSLOVO V RODINE (Gabriela Fedorišinová; foto: pexels.com)   „Toto je náš prvorodený!” Výrok, pri ktorom si predstavíme hrdého rodiča ukazujúceho svoje najstaršie alebo možno jediné dieťa. Dieťa, ktorého príchod bol spojený s veľkým množstvom ...

Ekumenická bohoslužba v Košiciach

Ekumenická bohoslužba v KošiciachKOŠICE ■ V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 20. januára v Historickej radnici uskutočnila 26. ekumenická bohoslužba slova za účasti cirkevných predstavených a približne stovky veriacich. Hlavným celebrantom a kazateľom bol ...

Kde je tvoj poklad, tam bude i tvoje srdce. (Mt 6, 21)

(Jozef Kellö) Platí to aj naopak: kde je tvoje srdce, tam alebo to je tvoj poklad. Čo to znamená? Napríklad, na čo najčastejšie myslíš? Alebo na čo myslíš, keď, ako sa hovorí, na nič nemyslíš? Čo ťa znepokojuje? O čo sa usiluješ? Na čom ti ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi