priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Krátke správy zo sveta

RUSKO/MOSKVA (RL) 3. marca predstavili v Moskve encykliku pápeža Františka Fratelli tutti v ruskom jazyku. Jedinečnou skutočnosťou je, že preklad vznikol z iniciatívy moslimskej komunity Ruskej federácie. Svätý Otec pri príležitosti prezentácie ...

Niet ho tu, vstal z mŕtvych. (Mk 16, 6)

(J. Lajčiak) Štyri sú podľa rabínov noci spásy. Noc stvorenia, ktorá dala vzniknúť kozmu. Noc, keď tajomný Boh povolal človeka Abraháma, aby sa stal prvým veľkým hľadateľom Boha. Noc, keď sa ľud otrokov vymanil z útlaku Egypťanov a stal sa ľudom ...

Sloboda slova

Sloboda slovaSLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Dnes sa často hovorí o slobode slova. Alebo o neslobode. Slobodu vnímame ako jeden z najväčších plodov nežnej revolúcie. Moderné technológie umožňujú ako nikdy inokedy byť v tejto oblasti slobodní. Každý môže zdieľať ...

Správy zo Slovenska

JUSKOVA VOĽA (V. Žolnová) V nedeľu prvého týždňa Veľkého pôstu 21. februára spustili animátori a dobrovoľníci GMC Bárka v Juskovej Voli aktivitu Srdce srdcu. Ide o krátke zamyslenie mladých nad nedeľným evanjeliom, ktoré je uverejnené v nedeľu ...

To som ja, nebojte sa! (Jn 6, 20)

(J. Lajčiak) Strach nikdy nepochádza od Boha. Boh prináša pokoj a radosť. Ako často potrebujeme počuť slová: „Neboj sa!“ na rozbúrenom mori nášho života. „Neboj sa, som s tebou!“

Zatvorené kostoly a tri návrhy pre vládu

AKTUÁLNE (Ján Figeľ) Faktické zrušenie verejných bohoslužieb na Slovensku od Nového roka 2021 považujem za nezákonné. Je totiž v rozpore s Ústavou SR a s Európskym dohovorom o ľudských právach. Ústava (čl. 24) garantuje náboženskú slobodu ako ...

Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo… (Jn 5, 36)

(J. Lajčiak) Na podporu svojho božského poslania predstavuje Ježiš štyroch svedkov: Krstiteľa, vlastné diela, Otca a Písma. Nepochybne najpríťažlivejším svedectvom sú skutky, ktoré robí, a medzi nimi patrí významné miesto vzkrieseniu mŕtvych. On ...

Vyjadrenie slovenských gréckokatolíckych biskupov

Už viac ako rok sa naša krajina borí s pandémiou koronavírusu. V súvislosti s prijatými opatreniami, ktoré majú predchádzať šíreniu vírusu, bola Gréckokatolícka cirkev vždy nápomocná a plne rešpektovala, ako aj prijala viaceré opatrenia, ktoré ...

Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. (Jn 5, 24)

(J. Lajčiak) Môžeme Ježišovi dôverovať? Iba táto dôvera nám dá silu uniknúť z neistoty tohto života. Ľudia sa môžu narodiť v tele, môžu odovzdávať život, ktorý však v sebe nesie smrť. Iba Ježiš môže dať život, ktorý nezomrie, iba jeho slovo má ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi