priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Na Veľkej Poľane poďakovali za vernosť Gréckokatolíckej cirkvi

Na Veľkej Poľane poďakovali za vernosť Gréckokatolíckej cirkviVEĽKÁ POĽANA ■ V zaniknutej obci Veľká Poľana v okrese Snina sa 3. mája uskutočnila neverejná slávnosť, pri ktorej košický eparcha Milan Chautur CSsR na mieste pôvodného chrámu posvätil nový prestol a odhalil pamätnú tabuľu pri príležitosti 70. ...

ĽUTINA

ĽUTINA20.06. Diakonské vysviacky (10.00 h) 21.06. Diakonské vysviacky (10.00 h) 27. – 28.06. Kňazské vysviacky (10.00 h) 12.07. Diakonské vysviacky (10.00 h) 19.07. Kňazské vysviacky (10.00 h)

Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. (Mt 5, 7)

(Juraj Danko) Pri jednom rozhovore som deti povzbudzoval ku konaniu milosrdenstva. Osobitne jednému chlapcovi som kládol na srdce, že keď v istej veci zo školy (o ktorej som vedel) dosiahol milosrdenstvo, aby ho teraz prejavil svojej sestre. ...

SLOVENSKÝ RAJ

SLOVENSKÝ RAJSLOVO NA CESTÁCH (Juraj Gradoš; foto: Slovenský raj. Zdroj: wikipedia.org)   Národný park Slovenský raj patrí medzi najmladšie národné parky na Slovensku. Nachádza sa vo východnej časti Slovenskej republiky, na severe Slovenského rudohoria, ...

Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus! (Ef 5, 14b)

(Juraj Danko) Týmto slovom ku mne raz Pán cez istého brata prehovoril. Nerozumel som a nič zvláštne sa neudialo. Teraz však s odstupom času vidím niektoré veci, kde som „spal“ či kde som bol mŕtvy a Pán mi dal nový život. Nie žeby som už bol ...

Žijúci pamätník Prešovského soboru

Žijúci pamätník Prešovského soboruPREŠOV ■ V deň 70. výročia tzv. Prešovského soboru – likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom Československu 28. apríla udelila Konfederácia politických väzňov Slovenska spoločne s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov medailu za ...

V Košickej eparchii oslávili sviatok sv. veľkomučeníka Juraja

V Košickej eparchii oslávili sviatok sv. veľkomučeníka JurajaSLOVINKY ■ Za účasti košického eparchu Milana Chautura CSsR a apoštolského administrátora Košickej epachie vladyku Cyril Vasiľa SJ, nevyhnutného počtu kňazov a asistencie mohli 26. apríla veriaci prostredníctvom TV Zemplín a TV ...

Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Sk 2, 4)

(Juraj Danko) Úžasný zázrak pri zrode Cirkvi. Apoštoli sú naplnení Svätým Duchom a hovoria, ako im on dáva hovoriť. Ducha nevidno, ale jeho prejav áno. To mi môže pomôcť rozpoznať, akého ducha či duchov nosím v sebe. Je to ten Boží či ...

Timotej Križka: Pokojní v nepokoji

Timotej Križka: Pokojní v nepokojiRECENZIA (Zuzana Dušičková; foto: archív autorky)   Nemali by sme veriť, že sa zlé na dobré obráti? Nemal by každý urobiť všetko, aby bolo dobre? Vari sa to urobí samo od seba? Otázky, ktoré trápia každého človeka. Istou odpoveďou na ne je ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi