priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta (Mk 13, 27)

( Vladimír Hubler) Toto je jasným znakom toho, že Kristus ponúka pokoj a spásu všetkým. Každému človeku chce dať seba, chce mu dať svoj pokoj a radosť, ale nie každý to prijme. Preto nazýva len niektorých, že sú jeho vyvolení, pretože prijali ...

Na návšteve u Svätého Otca

Na návšteve u Svätého OtcaUDALOSŤ ( Juraj Gradoš ;  Foto: KPSR) 13. až 14. decembra 2020 sa konala prvá oficiálna návšteva prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej vo Vatikáne. V novodobej histórii Slovenska ide o výnimočný jav, keď sa predstaviteľovi nášho ...

Ohavnosť spustošenia (Mk 13, 14)

( Vladimír Hubler) Keď si predstavíme dnešné evanjelium v obrazoch, tak nám môže vyskočiť husia koža. Vezmime si, že toto sa bude diať vo viditeľnom svete, ktorý nás obklopuje. Ale Ježiš vraví, že ak to bude možné, falošní kristovia zvedú ...

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. (Mk 13, 13)

( Vladimír Hubler) Zažili ste už niekedy pohŕdanie iba kvôli tomu, že ste veriaci v Krista? Mnoho duchovne vyprahnutých ľudí nás bude takto súdiť. Mnohí z nich nemajú tušenia, kto Ježiš vlastne je. Ale my môžeme týmto bratom a sestrám v Kristovi ...

Dvaja ľudia… (Lk 18, 10)

( Peter Komanický ) Bol ma navštíviť môj priateľ kňaz Artur z Poľska. Keď odchádzal, na batožinu v kufri auta si položil malý červený plecniak s dokladmi a značne veľkou hotovosťou na nákup pre farnosť. Po odchode neprešla ani polhodina a ...

… ako… neochabovať… (Lk 18, 1)

( Peter Komanický ) Keď uvažujem o tom, čo hovorí Ježiš o vytrvaní v modlitbe skrze podobenstvo o ukrivdenej vdove, dochádzam k presvedčeniu, že jedinou zbraňou, ktorú mala, bolo to, že bola bezbranná. Jediný, kto jej mohol pomôcť, bol iba ...

Krátke správy z domova

PREŠOV ■ V nedeľu 13. decembra bol archijerejskou svätou liturgiou otvorený 26. ročník dobrovoľníckej akcie s názvom Dobrá novina, ktorú organizuje eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Koledníci z farnosti Prešov prijali požehnanie od ...

Krátke správy zo sveta

UKRAJINA/CHUST ■ Gréckokatolícki mládežníci Chustského dekanátu Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie sú združení v organizácii Svetlo sveta. Stalo sa už každoročnou tradíciou, že pred sviatkom svätého Mikuláša zbierajú materiálnu pomoc na ...

Duchovné cvičenia v seminári

Duchovné cvičenia v semináriPREŠOV ■ Bohoslovci Kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove pokračovali  26. – 29. novembra v duchovných cvičeniach po ich prerušení pre pandémiu Covid-19. Témou bolo Božie slovo. Exercitátor Mons. Ľubomír Petrík najprv ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi