priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. (Lk 16, 25)

( Patrik Maľarčík ) „Boh nás stvoril, aby sme ho poznali, jemu slúžili a jeho milovali, a tak prišli do raja.“ (KKC 1721) Chceš budovať „raj na zemi“ alebo v nebi? Lazár bol chudobný, biedny a chorý, no odovzdaný do Božej vôle, čo naznačuje aj ...

Povedz slovo a môj sluha ozdravie. (Lk 7, 7)

( Patrik Maľarčík ) Veríš v moc Božieho slova? Boh povedal a stalo sa. Bolo svetlo, slnko, mesiac, dielo stvorenia… Presvedčil sa o tom aj stotník a mnohí ďalší. Malomocný bol očistený, lebo Slovo povedalo: Buď čistý! Lazár bol vzkriesený ...

Špagátovinky

ŠpagátovinkyVYROBENÉ DOMA (Dada Kolesárová) Možnože aj vám je ľúto vyhodiť do kontajnera zvyšky rôznych šnúrok, špagátikov, motúzikov. Časom sa však vo vašej domácnosti nazbierala poriadna kôpka pouzlených chuchvalcov rôznej hrúbky a rôznych farieb. Snažíte ...

Choďte! Hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov. (Lk 10, 3)

( Patrik Maľarčík ) Baránok Boží Ježiš sňal hriechy sveta. Porazil satana i smrť. Vystrojení mocou z výsosti, jeho Svätým Duchom sme poslaní do boja. Naším nepriateľom nie je človek, ale diabol, kniežatstvá, mocnosti temného sveta… (porov. ...

… kto nie je proti vám, je za vás! (Lk 9, 50)

( Patrik Maľarčík ) Kto je vlastne proti mne? Človek, ktorý má iný názor, viac majetku, úspechu, zdravia…? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých… (Rim 8, 31 – 32) Ježiš prišiel ...

Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. (Lk 9, 46)

( Patrik Maľarčík ) Čo ma robí veľkým pred Bohom? Moc? Postavenie? Zázraky? Ježiš hovorí: „Kto chce byť prvý, nech je posledný a služobník všetkých.“ (Mk 9, 35) Pavol zasa: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, poznal tajomstvá a ...

Vladyka Peter Rusnák oslávil okrúhle životné jubileum

Vladyka Peter Rusnák oslávil okrúhle životné jubileumBRATISLAVA ■ V nedeľu 6. septembra oslávil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák okrúhle životné jubileum – 70 rokov života. Pri tejto príležitosti slávil v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave ďakovnú archijerejskú liturgiu v ...

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba… (Lk 9, 23)

( Patrik Maľarčík ) „Odbočte do protismeru,“ niekedy nás úsmevne naviguje GPS navigácia v automobiloch. Počúvnete ju? Určite nie. Aj svet nás niekedy naviguje, že mať šťastný život znamená byť zdravý, nemať žiadne problémy, ťažkosti a kríže. Aj ...

… zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. (Lk 9, 22)

( Patrik Maľarčík )  Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Možno veriť svetu reklám a ľudských sľubov? Koľko propagovaných produktov sme už vyhodili? Koľko pracovných miest zmenili? Koľko sklamaní zažili pre sľuby a reklamy? Ježiš naozaj vstal z ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi