priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Modlitby za Slovensko

POPRAD ■ Takmer tritisíc veriacich sa zišlo 23. februára v popradskej aréne na modlitbovom stretnutí Ruženec za Slovensko. Podujatie zorganizovala iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu a uskutočnilo sa pod záštitou prešovského arcibiskupa ...

Ja budem s tebou. (Gn 31, 3)

(Peter Iľko) Keď sa Pán lúčil so svojimi učeníkmi, povedal im podobne: „Ja som s vami po všetky dni.“ Nikto nesmie mať pocit, že je opustený alebo sám. Boh je stále s nami. On použil výraz „som s vami“. Nie „možno budem s vami“. Tu si treba ...

Kmeňové bunky

Kmeňové bunkyBIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)     Sú skryté v každej časti nášho tela. Pracujú za život. Ten náš. Opravujú a obnovujú pokazené. Regenerujú, dávajú rásť. Kmeňové bunky. Zázrak prírody a nádej i pomocník ...

Krátke správy z domova (6)

BRATISLAVA ■  Iniciatíva Zastavme hazard počas parlamentných volieb 29. februára zbierala podpisy pod petíciu za úplný zákaz herní a kasín v Bratislave. Proti hazardu bolo vyzbieraných viac ako 104 600 podpisov. Táto petícia sa konala aj ...

Kto srší hnevom, nech si znáša trest. (Prís 19, 19)

(Peter Iľko) Trest za hnev poznáme, lebo ho zažívame aj telesne. Stúpne nám tlak, rozbúši srdce a nevieme ani poriadne ovládať svoje ruky, ktoré sa trasú. Znova a znova hľadieť na Krista. Mal veľa dôvodov nahnevať sa. Či už na učeníkov, veď ho ...

Košická eparchia medzi ocenenými partnermi Úsmevu ako dar

KOŠICE ■ Zástupcovia organizácie Úsmev ako dar odovzdali 20. februára ocenenia za dlhodobú a systematickú pomoc deťom a rodinám v ohrození jednotlivcom z regiónu východného Slovenska, predstaviteľom cirkví, miestnej samosprávy a podnikateľskej ...

28. riadne zasadnutie Rady hierarchov

28. riadne zasadnutie Rady hierarchovPREŠOV ■ V priestoroch rezidencie Prešovskej archieparchie sa 26. februára konalo zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadnutiu predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý ...

Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť… (Mk 10, 41)

(Peter Iľko) Neviem, či sa začali mrzieť. Keby im Kristus povedal: „Dobre, drahí moji, veď chodíte so mnou, zanechali ste rodiny, tak vám to patrí.“ Som veľmi zvedavý, či by sa aj vtedy začali učeníci mrzieť na Jakuba a Jána. Verím, že ...

Krátke správy z domova (6)

ROZHANOVCE ■ Veriaci z rozhanovskej farnosti sa 23. februára stretli na veselici, ktorá bola spojená s karnevalom. Už štvrtý ročník veselice pre všetkých od najmenších po najstarších sa stáva farskou tradíciou. Témou karnevalu boli klasické ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi