priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

… Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Lk 13, 13

( Štefan Ančočik ) Medzi ľuďmi je veľmi rozšírený zlozvyk, ktorý je aj hriechom, a to neúctivé a zbytočné vyslovenie Božieho mena: „Ježíííš, ja som ťa roky nevidel…“, „Ježišmária, čo sa mi stalo…“, „Panebože, ty si schudla…“ ...

Krátke správy z domova

PREŠOV ■ 19. októbra sa Spojená škola blahoslaveného biskupa Gojdiča v Prešove opätovne zapojila do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete. I táto kampaň bola v tomto roku poznačená pandémiou koronavírusu, ...

… že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Lk 10, 21

( Štefan Ančočik ) Pamätám si na jednu prednášku kardinála Tomáša Špidlíka, ktorý sa prihováral teológom a upozorňoval na veľké nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri štúdiu o Bohu. Pri čítaní teologických kníh sa dostanem k nespočetnému množstvu ...

Boh je trpezlivý s každým z nás

Boh je trpezlivý s každým z násSLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) V príhovore pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František poukázal na trpezlivosť, ktorú má Boh s človekom, a potrebu milosti pri jeho obrátení.   Svojím kázaním o Božom kráľovstve sa ...

Michalovčan storočia

MICHALOVCE ■ Obraz blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku sa rozhodlo občianske združenie Priatelia Zemplína 15. októbra venovať mestu Michalovce. Slávnostne ho odovzdal Ing. Hlohin primátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi. V roku 2019 ...

… On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa. 2 Tim 1, 10 – 11

( Štefan Ančočik ) Evanjelium je pojem označujúci kresťanský text pojednávajúci o živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Metropolita Tichon Ševkunov píše: „Podľa istého ruského starca by mal byť každý kresťan schopný vyrozprávať vlastné ...

Medzináboženské stretnutie

Medzináboženské stretnutieRÍM/TALIANSKO ■ Historické centrum Ríma bolo v utorok 20. októbra dejiskom medzinárodného ekumenického a medzináboženského stretnutia za pokoj s názvom Nikto sa nezachráni sám, pokoj a bratstvo. Toto podujatie nadviazalo na historické stretnutie ...

… potupia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych… Lk 18, 32

( Štefan Ančočik ) Keď vstúpi ťažká choroba do môjho života, tak od okolia počúvame naučenú frázu: „Neboj sa, to bude dobré!“ Čo bude dobré? Kedy to bude dobré? Odkiaľ to vieš? A kto ti to povedal? Pre neveriaceho človeka je utrpenie, choroba ...

Biblická olympiáda v Mukačevskej eparchii

UŽHOROD − CHUST/UKRAJINA ■ Mládež z Mukačevskej eparchie sa aj tento rok mala možnosť zúčastniť na biblickej olympiáde. Tá prebehla vzhľadom na pandémiu 24. októbra na dvoch miestach eparchie, a to v Užhorode a v Chuste, aby sa na nej mohlo ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi