Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Slovo – časopis do každej rodiny

Slovo – časopis do každej rodinySLOVO V RODINE (Gabriel Paľa)   Na Slovensku je iba zopár celoplošných kresťanských časopisov. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi Slovo medzi ne určite patrí. Ba má už 50 rokov svoje stabilné miesto. Prežilo časy normalizácie, komunistickej ...

Kňazský deň a deň zasväteného života v Bratislavskej eparchii

Kňazský deň a deň zasväteného života v Bratislavskej eparchiiBRATISLAVA ■ Na bratislavskom eparchiálnom úrade sa 4. februára konal kňazský deň a deň zasväteného života. Bratislavský eparcha Peter Rusnák privítal kňazov a osobitne rehoľné sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého a z Kongregácie sestier služobníc ...

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Mk 8, 34)

(Andrej Rusnák) Takýto nekompromisný postoj žiada Ježiš od každého, kto ho chce nasledovať. V ľudskom živote sú možné dva smery, ktorými sa ľudia uberajú do večnosti, a to smer, ktorý odvádza človeka od Boha, a smer, ktorý ho k Bohu privádza. ...

Kedysi a dnes – príbeh časopisu

Kedysi a dnes – príbeh časopisuVÝROČIA (Juraj Gradoš)   Časopisy sa začali objavovať v ľudskej spoločnosti už v 17. storočí, ale ich rozmach treba klásť do minulého storočia. Za tri storočia sa technológia ich tlače priveľmi nezmenila. Až druhá polovica 20. storočia ...

Zomrel otec Michal Džatko

Zomrel otec Michal DžatkoTREBIŠOV ■ Kňaz Prešovskej archieparchie otec Michal Džatko odovzdal 9. februára svoju dušu Pánovi. Pohrebné obrady viedol 15. februára v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a košický ...

Vladyka Ján Babjak prežil víkend s mladými

Vladyka Ján Babjak prežil víkend s mladýmiJUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 8. – 10. februára uskutočnil víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka. V Škole učeníka prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ priblížil mladým tému Cirkvi, jej ...

… povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. (Mk 2, 14)

(Andrej Rusnák) Aj nám Ježiš adresuje to isté volanie: „Poď za mnou!“ Opakuje nám ho hlasom svedomia, výzvou Cirkvi, možno príkladom niekoho z nášho okolia. Volá nás k životu podľa jeho vzoru – k svätosti.. Volá nás všetkých. Volá i teba.

KOINONIA

KOINONIA27.03. Biblický večer (18.00 h) 03.04. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h) 10.04. Večerné chvály (18.00 h)

Vladyka Milan navštívil farnosť Poráč

Vladyka Milan navštívil farnosť PoráčPORÁČ ■ Spišskú farnosť Poráč navštívil 8. – 10. februára košický eparcha Milan Chautur CSsR. Cieľom návštevy bolo povzbudiť veriacich k radostnému prežívaniu života s Bohom v chráme prostredníctvom bohoslužieb, ale aj v Božej prírode aktívnym ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi