Author Archive

15. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti

By |

Časopis Slovo aj tento rok patrí medzi partnerov projektu Sviečka za nenarodené deti. Od 1. októbra 2017 až do 5. septembra 2018 môžete kampaň Sviečka za nenarodené deti podporiť aj špeciálnymi darcovskými SMS-správami, takzvanými DMS-kami. Stačí poslať správu s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Viac na www.sviecka.forumzivota.sk

Read more »

Najväčšia platformová organizácia vydala stanovisko k voľbám do NR SR

By |

Najväčšia platformová organizácia vydala stanovisko k voľbám do NR SR

Fórum života, najväčšia platformová organizácia, vydala vyhlásenie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky. Vyhlásenie prinášame v plnom znení. Vyhlásenie Fóra života k voľbám do NR SR Fórum života ako najväčšia platformová organizácia otvorene sa zasadzujúca za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť združuje 51 organizácií a stovky jednotlivcov na Slovensku. So zvýšenou pozornosťou…

Read more »

ZŠ a MŠ bl. P. P. Gojdiča sa predstavila v Kostole Krista Kráľa v Prešove

By |

Žiaci a pedagógovia Cirkevnej základnej školy s Materskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove 9. marca reprezentovali školu v rímskokatolíckom Kostole Krista Kráľa na Sekčove. Krátkym duchovným pásmom, počas ktorého spievali a hrali žiaci z liturgického krúžku, priblížili chápanie a prežívanie pôstnych dní a nádej z veľkonočného tajomstva. Pani riaditeľka Júlia Šarišská prostredníctvom prezentácie…

Read more »

Relikvie bl. Jozafaty putovali do prešovskej komunity

By |

Putovanie ikony spoluzakladateľky sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie, blahoslavenej Jozafaty Michajliny Hordaševskej, pokračuje ďalej, tentoraz pod patronátom sestier služobníc z prešovskej komunity. V nedeľu 6. marca si ikonu s ostatkami mohli uctiť a o príhovor blahoslavenej prosiť veriaci v Katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove na všetkých dopoludňajších liturgiách. Pri ikone držali čestnú stráž…

Read more »

Do Bárky zavítali mladí z Prešovského a Hanušovského protopresbyterátu

By |

Do Bárky zavítali mladí z Prešovského a Hanušovského protopresbyterátu

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 4. – 6. marca uskutočnil ďalší víkend na tému Čistí v srdci, úprimní v láske. Spolu dvadsaťosem účastníkov z protopresbyterátov Prešov a Hanušovce uvažovalo o dôležitosti čistoty v živote každého človeka. V katechézach odzneli témy o kráse čistoty, o jedinečnosti, hodnote a dôstojnosti človeka. V sobotu…

Read more »

Jednou vetou z domova 07/08

By |

Jednou vetou z domova 07/08

 V Bazilike Zoslania Svätého Ducha sa 1. marca uskutočnilo stretnutie členov Arcibratstva ruženca z Michaloviec a okolia, na ktorom sa zúčastnilo okolo tridsať členov. (Jozef Troja) Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, navštívil 5. a 11. marca ikonopisecký kurz v Ľutine. (ISPA) Do hanigovského Chrámu sv. veľkomučeníka Demetra zavítal vladyka Ján Babjak SJ,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi