Author Archive

By |

Časopis Slovo aj tento rok patrí medzi partnerov projektu Sviečka za nenarodené deti. Od 1. októbra 2017 až do 5. septembra 2018 môžete kampaň Sviečka za nenarodené deti podporiť aj špeciálnymi darcovskými SMS-správami, takzvanými DMS-kami. Stačí poslať správu s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Viac na www.sviecka.forumzivota.sk

Read more »

By |

Fórum života, najväčšia platformová organizácia, vydala vyhlásenie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky. Vyhlásenie prinášame v plnom znení. Vyhlásenie Fóra života k voľbám do NR SR Fórum života ako najväčšia platformová organizácia otvorene sa zasadzujúca za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť združuje 51 organizácií a stovky jednotlivcov na Slovensku. So zvýšenou pozornosťou…

Read more »

By |

Žiaci a pedagógovia Cirkevnej základnej školy s Materskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove 9. marca reprezentovali školu v rímskokatolíckom Kostole Krista Kráľa na Sekčove. Krátkym duchovným pásmom, počas ktorého spievali a hrali žiaci z liturgického krúžku, priblížili chápanie a prežívanie pôstnych dní a nádej z veľkonočného tajomstva. Pani riaditeľka Júlia Šarišská prostredníctvom prezentácie…

Read more »

By |

Putovanie ikony spoluzakladateľky sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie, blahoslavenej Jozafaty Michajliny Hordaševskej, pokračuje ďalej, tentoraz pod patronátom sestier služobníc z prešovskej komunity. V nedeľu 6. marca si ikonu s ostatkami mohli uctiť a o príhovor blahoslavenej prosiť veriaci v Katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove na všetkých dopoludňajších liturgiách. Pri ikone držali čestnú stráž…

Read more »

By |

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 4. – 6. marca uskutočnil ďalší víkend na tému Čistí v srdci, úprimní v láske. Spolu dvadsaťosem účastníkov z protopresbyterátov Prešov a Hanušovce uvažovalo o dôležitosti čistoty v živote každého človeka. V katechézach odzneli témy o kráse čistoty, o jedinečnosti, hodnote a dôstojnosti človeka. V sobotu…

Read more »

By |

 V Bazilike Zoslania Svätého Ducha sa 1. marca uskutočnilo stretnutie členov Arcibratstva ruženca z Michaloviec a okolia, na ktorom sa zúčastnilo okolo tridsať členov. (Jozef Troja) Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, navštívil 5. a 11. marca ikonopisecký kurz v Ľutine. (ISPA) Do hanigovského Chrámu sv. veľkomučeníka Demetra zavítal vladyka Ján Babjak SJ,…

Read more »

By |

Tretia pôstna nedeľa 28. februára bola pre Tvarožčanov významná. Veľkopôstny moleben v Chráme divotvorcov Kozmu a Damiána sa modlili spoločne s veriacimi, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu s blahoslaveným biskupom Vasiľom Hopkom. Pripomenuli si jeho slová: „Ja tu idu, bo mij koriň stadi…“ Na druhý deň, v pondelok 29. februára, sa zúčastnili na pohrebe Anny…

Read more »

By |

Na Krížupoklonnú nedeľu 28. februára navštívil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ farnosť Sulín. Pri tejto príležitosti posvätil pred archijerejskou svätou liturgiou nový zvon, tzv. umieračik. Tento zvon nahradil pôvodný z roku 1837, ktorý je prasknutý a patrí medzi unikáty. Veriaci na tento zvon prispeli svojimi milodarmi. Pri homílii otec arcibiskup poukázal na zmysel a…

Read more »

By |

Katolícka univerzita v Ružomberku zverejnila informácie o tom, akú majú jej absolventi šancu uplatniť sa na trhu práce po úspešnom ukončení štúdia. Podľa aktuálnych výsledkov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA 2015) je Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) dobrou voľbou pre uplatnenie sa na trhu práce. Filozofická fakulta mala podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch…

Read more »

By |

Pätnásti bohoslovci prijali z rúk metropolitu Jána Babjaka SJ v stredu 9. marca v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove nižšie svätenia. Podstatnou časťou nižších svätení je podstrihnutie vlasov na hlave, ktoré je znakom zasvätenia sa službe Bohu. Je prijatím do duchovného (klerického) stavu a dáva milosť konať službu nižších posvätných rádov v chráme –…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi