Archive For The “Katechézy” Category

Ježiš posväcuje moju prácu (2)

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Každý nemôže vykonávať rovnakú prácu. Nebolo by to múdre ani užitočné. Nie každý je spôsobilý na všetky práce. Prácu si treba rozdeliť, ale cieľ je jeden. Modlitbou a prácou máme dosiahnuť to, na čo je človek stvorený. Vo svojej práci máme byť svedomití, svoju úlohu danú nám Bohom presne splniť.  …

Read more »

Biskupi Gabriel a Petronius

By |

Biskupi Gabriel a Petronius

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Nestabilita 16. storočia sa preniesla i do toho ďalšieho. Kto vlastnil Mukačevo, určoval biskupa. A to nielen po smrti toho predošlého. Jednoducho aktuálneho biskupa uväznil a vyhnal. A potom dosadil svojho kandidáta. Kým bol Ladislav II. v Prahe, majiteľ hradu František Alagi vymenoval v roku 1599 biskupa Gabriela. Ale nie na…

Read more »

Boj o dobrú úrodu skrze milosrdenstvo

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: catholicherald.co.uk)   Pri tradičnej modlitbe Anjela Pána, pápež František vysvetlil podobenstvo o pšenici a kúkoli, cez ktoré upriamil pozornosť na boj s protivníkom – diablom, ktorý aj dnes zasieva medzi pšenicu kúkoľ.   V dnešnom Evanjeliu (Mt 13, 24 – 43) opäť stretávame Ježiša rozhodnutého hovoriť zástupom o Božom kráľovstve v podobenstvách. Zastavím sa najmä…

Read more »

Mariánske paraliturgické piesne

By |

SLOVO O IKONE (Šimon Marinčák; foto: archív autora)   Keď piesne prepisovali zbožní veriaci, často vnášali do piesní nové prvky podľa svojho cítenia a zbožnosti. Keďže neboli vzdelaní ani v hudbe, ani v teológii, nezriedka nimi zapísané odchýlky zachádzali až za hranicu únosnosti, keď sa v texte objavili prvky protirečiace pravdám viery. Hudobných variantov je v takomto prípade ešte viac….

Read more »

Duchovné minicvičenia

By |

Duchovné minicvičenia

„Ale u nás sme to robili takto. Toto bude tak, lebo u nás to tak bolo vždy.“ Iste ste aj vo vašom manželstve použili takúto či podobnú vetu. Slovo: „… budú dvaja jedným telom“ ešte neznamená, že bude jednoduché byť zajedno. Do manželstiev prichádzame každý zo svojich rodín. Tieto naše rodiny mali svoje zaužívané, povedzme,…

Read more »

Duchovné minicvičenia

By |

Duchovné minicvičenia

„Ale u nás sme to robili takto. Toto bude tak, lebo u nás to tak bolo vždy.“ Iste ste aj vo vašom manželstve použili takúto či podobnú vetu. Slovo: „… budú dvaja jedným telom“ ešte neznamená, že bude jednoduché byť zajedno. Do manželstiev prichádzame každý zo svojich rodín. Tieto naše rodiny mali svoje zaužívané, povedzme,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi