Archive For The “Katechézy” Category

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ivan, ako všetci volali otca Jána Mikuláša, sa narodil ako najmladší 3. decembra 1919 v štvordetnej rodine stolára. Po štúdiu na meštianskej škole bol prijatý do seminára v Mukačeve, ale v roku 1938 obsadilo Podkarpatskú Rus Maďarsko. Všetkých Slovákov vyviezli na Slovensko. Tu ich biskup Pavel Peter Gojdič…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: vaticannews.va)   Byť svedkami nádeje a pevnej viery aj v časoch tragických udalostí a vojen dneška bola hlavná myšlienka príhovoru Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána.   „Evanjelium dnešnej nedele, ktorá je predposlednou v liturgickom roku (Lk 21, 5 – 19), nám predkladá Ježišovu reč o konci čias. Ježiš ju vyslovuje pred Jeruzalemským…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: dic.academic.ru)   Názvy väčšiny ikon Bohorodičky sú odvodené od jednotlivých miest, kde sa im vzdávala úcta. Sú však aj také, ktorých mená sa spájajú s osobami, s ktorými boli späté od začiatku alebo sa im zázračným spôsobom zjavili. Takou ikonou je aj ďalšia z nich.   Dalmatská ikona Bohorodičky (rus. Далматская) V prvej…

Read more »

By |

BENJAMÍN, DIAKON, MUČENÍK (foto: wp.com) Patrí k  mučeníkom, ktorí boli okolo roku 424 zavraždení v Perzii počas prenasledovania kresťanov, ktoré sa začalo za vlády Jazdkarta I. a skončilo za čias jeho nástupcu Báhráma V. Góra. O mladom Benjamínovi Rímske martyrológium uvádza: „V Ergole v Perzii diakon svätý Benjamín neochvejne učil pravdám viery počas panovania kráľa Báhráma-Góra. Prijal…

Read more »

By |

Aneta Rabadová, učiteľka Kiež by som počúvala. Hneď na prvé slovo. Kiežby som s nadšením vybehla, neváhala, nešpekulovala, či som dobre počula, či to volal moje meno, či naozaj volal: ,,Poď za mnou!” Na jednej strane ma ženie zvedavosť, čo nové ma pre mňa Boh pripravené, na druhej strane ma skúša moja sloboda, že môžem…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Čakám hosťa, veľmi milého hosťa, Ježiša, Syna Prečistej Panny Márie. Ježišu, dovoľ mi, aby som vo svojej fantázii predstavil nielen teba, ale aj tvoju Matku. Hoci prijímam Ježišovo telo a krv, predsa si môžem predstaviť, že na hostinu ku mne prichádza aj nebeská Matka. Aj ona je veľmi blízko pri…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Andrej Timkovič sa narodil 13. decembra 1919 v Lazoch na Podkarpatskej Rusi. Pochádzal z viacdetnej rodiny. Základnú školu navštevoval v rodisku, gymnázium v Mukačeve a tri ročníky teologického štúdia v Užhorode. Počas prechodu frontu sa prihlásil do prvého československého práporu, ktorému velil generál Ludvík Svoboda. Ten im sľúbil, že si budú môcť…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: vimeo.com)   Svätý Otec František na slávnosť Všetkých svätých vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul Božiemu ľudu, že k svätosti, ktorá je darom i povolaním zároveň, sme povolaní všetci.   „Drahí bratia a sestry! Dnešná slávnosť Všetkých svätých nám pripomína, že sme všetci povolaní k svätosti. Svätí mužovia a ženy každej doby,…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: ru.wikipedia.org)   Už sme sa v predchádzajúcich článkoch zmienili o tom, že Bohorodička si často sama vyberala miesta, kde si želala, aby sa jej vzdávala úcta aj prostredníctvom jej divotvorných ikon. Mnohokrát na to použila Bohu zasvätené osoby, či už biskupov, alebo kňazov, ale najmä mníchov. A takouto je aj ďalšia ikona….

Read more »

By |

SVÄTÁ DOROTA, MUČENICA (foto: pinterest.com)   Vyrástla v kresťanskej rodine. Rozhodla sa žiť v panenstve. Vyznačovala sa veľkou láskou, múdrosťou a nevinnosťou. Sapricio, predstaviteľ rímskej moci, ju nútil obetovať pohanským bohom. Keďže odmietla, nariadil, aby ju mučili na škripci. Legenda rozpráva, že počas cesty na popravisko sa na jej príhovor stal zázrak a mladík Teofil,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi