Súťaže

Fotografická súťaž Slova 2016

Fotografická súťaž Slova 2016Redakcia Slovo opätovne vyhlasuje fotografickú súťaž. Súťaž sa začne 1. januára 2016 a bude ukončená 31. januára 2017. Výhercovia každej kategórie získajú vecné ceny. Kvalitu fotografií zhodnotí nezávislý fotograf. Podmienky súťaže: Tematické ...

Cena Emila Korbu – štatút

1. Cenu Emila Korbu udeľuje Redakcia časopisu SLOVO pod záštitou PETRY, n. o. a Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove. Cena sa udeľuje raz za tri roky zvyčajne k 1. máju. Nominácie je možné podávať do konca predchádzajúceho roka. 2. Cena sa ...

Cena Emila Korbu – ocenení

Svoje návrhy na udelenie ceny za roky 2018 – 2022  v kategóriách – publikačná činnosť – webová stránka / elektronické médium – vydané dielo zasielajte na adresu redakcie do konca roka 2022. Laureáti Ceny Emila Korbu ...

Fotografická súťaž SLOVA 2014

Podmienky súťaže 1. Tematické okruhy: A. Ľudia (dieťa, mladý človek, rodina, dôchodcovia v rozličných situáciách) B. Príroda (všetky ročné obdobia, krajina, zátišie, detail) C. Cirkev (cirkevné sviatky, pôstne obdobie, liturgia, liturgické ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku