Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Pozor na stvrdnuté srdce Svätý Otec v príhovore varoval Boží ľud pred stvrdnutím srdca: „Evanjelium dnešnej nedele opisuje dva zázraky, ktoré urobil Ježiš, pričom ich vyobrazuje ako určitý druh víťazného pochodu za život. Najprv evanjelista rozpráva o istom Jairovi, jednom z predstavených synagógy, ako prichádza k Ježišovi a prosí ho, aby išiel do jeho…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Radosť a údiv z Božieho konania „Dnes nás liturgia pozýva sláviť narodenie svätého Jána Krstiteľa,“ povedal Svätý Otec František v nedeľu pred modlitbou Anjel Pána a pokračoval: „Jeho narodenie sa stalo udalosťou, ktorá priniesla svetlo do života jeho rodičov Alžbety a Zachariáša a ktorá vyvolala radosť a údiv u príbuzných a susedov. Dnešná stať z evanjelia najskôr…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Pamätať na Krista Svätý Otec František v rannej homílii vychádzal z liturgického čítania z Listu sv. Pavla Timotejovi (2 Tim 2, 8 – 15), v ktorom sa uvádza: „… pamätaj na Ježiša Krista“. Vysvetlil: „Znamená to vrátiť sa v pamäti, aby sme sa stretli s Kristom, aby sme našli silu a mohli kráčať vpred. Kresťanská…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Svätý Duch, životabudič Svätý Otec František na sviatok Zoslania Svätého Ducha poukázal na dielo tretej božskej osoby: „V dnešnom prvom čítaní sa príchod Svätého Ducha prirovnáva k prudkému vetru, ktorý sa ženie. Prudký vietor predstavuje veľkú silu, ktorá ale nie je sama osebe cieľom, lež silou, ktorá mení skutočnosť. Vietor…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Hľadači Krista Svätý Otec František vo svojom nedeľňajšom príhovore priblížil posolstvo sviatku, keď povedal: „Sviatok Nanebovstúpenia Pána v sebe nesie dva prvky. Na jednej strane upriamuje náš pohľad k nebu, kde oslávený Ježiš sedí po Božej pravici. Na strane druhej nám pripomína začiatok misie Cirkvi. Prečo? Pretože zmŕtvychvstalý a nanebovstúpený Ježiš posiela svojich učeníkov…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Nový život v Kristovi Vo svojej katechéze Svätý Otec priblížil význam sviatosti krstu: „Pamätajme na posledné slová Zmŕtvychvstalého adresované apoštolom: ,Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého‘ (Mt 28, 19). Prostredníctvom krstného kúpeľa je ten, kto verí v Krista, ponorený do…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Tlkot Božieho srdca Svätý Otec v Nedeľu Božieho milosrdenstva priblížil veriacim to, ako môžu Ježiša vidieť a zakúsiť jeho lásku: „V dnešnom evanjeliu sa veľakrát opakuje sloveso vidieť: ,Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána ‘ (Jn 20, 20). Potom povedali Tomášovi: ,Videli sme Pána‘ (Jn 20, 25). Ako ho môžeme vidieť?…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Výkrik skaly hrobu Pri veľkonočnej vigílii Svätý Otec František vyzval veriacich k nasledovaniu vzkrieseného Krista: „Uprostred našich mlčaní, keď tak zdrvujúco zostávame ticho, vtedy kamene začínajú kričať (porov. Lk 19, 40) a dávajú priestor tomu najväčšiemu ohlasovaniu, aké história kedy mohla poznať: ,Niet ho tu, lebo vstalʻ (Mt 28, 6). Skala…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Kajúce srdce Svätý Otec v rannej homílii povzbudil každého k tomu, aby sa nebál priznať skutočnosť, že je hriešny a potrebuje Boha: „Dávajme si pozor na zášť, ktorá v našom srdci vytvára uzol. Prvým krokom k tomu, aby nám Boh odpustil, je uznať, že sme hriešnikmi.   V prvom liturgickom čítaní z Knihy proroka Daniela…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Odvaha Krista Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána rozlomil Božie slovo o uzdravení malomocného. Povedal: „Dnešná evanjeliová stať nám hovorí o uzdravení človeka trpiaceho na malomocenstvo. Situácia malomocného bola skutočne žalostná, pretože podľa dobového spôsobu zmýšľania bol považovaný za nečistého i pred Bohom, nielen pred ľuďmi. Preto malomocný z evanjelia úpenlivo prosí…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi