Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

Modlitba – neodmysliteľná súčasť kresťanského života

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František vo svojej stredajšej katechéze povzbudil veriacich k nepretržitej a vytrvalej modlitbe v každodennom živote.   V katechéze o modlitbe budeme hovoriť o vytrvalosti v modlitbe. Duchovná cesta Ruského pútnika sa začína, keď narazí na vetu svätého Pavla v Prvom liste Solúnčanom: «Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky» (5,17-18)….

Read more »

Svätý Duch prináša silu a slobodu

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) V Nedeľu Zoslania Svätého Ducha Svätý Otec František priblížil konanie Svätého Ducha v Cirkvi i osobnom živote človeka.   Kniha Skutkov apoštolov rozpráva, čo sa udialo v Jeruzaleme päťdesiat dní po Ježišovej Veľkej noci. Všetci učeníci boli spolu vo večeradle a bola tam s nimi aj Panna Mária. Zmŕtvychvstalý Pán im už predtým povedal,…

Read more »

Milovať tak, ako miluje Ježiš

By |

„Milovať tak, ako miluje Ježiš, znamená vložiť sa do služby, do služby bratom tak, ako to urobil on, keď umýval nohy učeníkom.“ (Svätý Otec František)   SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Svätý Otec František vo svojom príhovore v nedeľu vysvetlil veriacim, čo znamená milovať tak, ako miloval Ježiš. V evanjeliu dnešnej nedele (Jn 15, 9 − 17) Ježiš po tom, ako prirovnal…

Read more »

Ježiš chráni, pozná a miluje všetkých

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Vo svojom príhovore na štvrtú nedeľu po Pasche Svätý Otec František na poludnie priblížil veriacim Ježiša ako Dobrého pastiera, ktorý miluje a objíma všetkých. V túto štvrtú veľkonočnú nedeľu, nazývanú aj Nedeľou Dobrého pastiera, evanjelium (Jn 10, 11 – 18) predstavuje Ježiša ako pravého pastiera, ktorý chráni, pozná a miluje svoje ovečky. V kontraste s ním, Dobrým pastierom, stojí ten, ktorý je…

Read more »

Kresťan má byť lampášikom evanjelia

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František vo svojom príhovore vyzval ľudí, aby aj v čase skúšok kontemplovali nádheru vzkrieseného Pána. Druhá pôstna nedeľa nás pozýva rozjímať nad Ježišovým premenením na vrchu, pred troma z jeho učeníkov (porov. Mk 9, 2 − 10). Krátko pred tým Ježiš oznámil, že bude v Jeruzaleme mnoho trpieť, že ho zavrhnú a zabijú. Môžeme…

Read more »

Nemajme strach z púšte

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František vo svojom príhovore v prvú pôstnu nedeľu upriamil pozornosť na to, ako zvíťaziť nad pokušeniami satana.   V prvú nedeľu tohto liturgického obdobia nám Božie slovo ukazuje cestu, ako prežiť s úžitkom týchto štyridsať dní, ktoré vedú ku každoročnému sláveniu Veľkej noci. Je to cesta prejdená Ježišom, o…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku