Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

Dynamický život kresťana

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Na sviatok Stretnutia Pána pápež František pred modlitbou Anjel Pána poukázal cez evanjeliové postavy sviatku na aspekt pohybu a údivu v živote  každého pokrsteného.   „Dnes slávime sviatok Obetovania Pána: keď Panna Mária a sv. Jozef predstavili Ježiša, narodené dieťa, v chráme. Na tento deň pripadá i deň zasväteného…

Read more »

Znovuzrodení v krste

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: s.yimg.com)     V Nedeľu krstu Pána Ježiša Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána rozlomil Božie slovo o Ježišovom krste, ktorým veriacich povzbudzoval týmito slovami: „Liturgia nám tento rok ponúka udalosť pokrstenia Ježiša podľa rozprávania Matúšovho evanjelia (Mt 3, 13 – 17). Evanjelista opisuje rozhovor medzi Ježišom, ktorý žiada o krst,…

Read more »

Zrodený zo ženy

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Úrad vlády SR)   Svätý Otec František vo svojej novoročnej homílii upriamil pozornosť na Máriu, Presvätú Bohorodičku – ženu a matku, cez ktorú prišla spása na tento svet.   „Podľa rozprávania Biblie žena prichádza pri zavŕšení stvorenia ako súhrn všetkého, čo bolo stvorené. Ona vskutku v sebe zahŕňa cieľ…

Read more »

Úsilie o bdelosť

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Úrad vlády SR)   Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána zameral svoje slová povzbudenia na prípravu pred sviatkami Narodenia Pána.   „Ježiš Kristus k nám prichádza každý deň nášho života a vráti sa v sláve na konci časov. Táto istota nás privádza hľadieť na budúcnosť s nádejou, tak ako nás k tomu vyzýva prorok Izaiáš,…

Read more »

Svedkovia viery, nádeje a lásky

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: vaticannews.va)   Byť svedkami nádeje a pevnej viery aj v časoch tragických udalostí a vojen dneška bola hlavná myšlienka príhovoru Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána.   „Evanjelium dnešnej nedele, ktorá je predposlednou v liturgickom roku (Lk 21, 5 – 19), nám predkladá Ježišovu reč o konci čias. Ježiš ju vyslovuje pred Jeruzalemským…

Read more »

Svätosť – dar a povolanie človeka

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: vimeo.com)   Svätý Otec František na slávnosť Všetkých svätých vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul Božiemu ľudu, že k svätosti, ktorá je darom i povolaním zároveň, sme povolaní všetci.   „Drahí bratia a sestry! Dnešná slávnosť Všetkých svätých nám pripomína, že sme všetci povolaní k svätosti. Svätí mužovia a ženy každej doby,…

Read more »

Život je vzácnou misiou

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: wikimedia.org)   Svätý Otec František počas homílie na Misijnú nedeľu povzbudil kresťanov k tomu, aby s odvahou ohlasovali evanjelium životom a vyšli v ústrety bratom.   „Nenarodili sme sa na to, aby sme zostali na zemi a uspokojili sa s prízemnými vecami. Narodili sme sa preto, aby sme dosiahli výšiny, aby sme sa stretli s Bohom…

Read more »

Viera ako horčičné zrnko

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Dávid Rybovič)   Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec v prejave vysvetlil veriacim, čo znamená mať vieru ako horčičné zrnko.   „Témou dnešnej evanjeliovej state (porov. Lk 17, 5 – 10) je viera, ako to hneď na začiatku uvádza prosba apoštolov: ,Daj nám väčšiu vieru!‘ (Lk 17, 6). Je…

Read more »

V Božom srdci máš miesto

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Dávid Rybovič)   Pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František vo svojom tradičnom príhovore priblížil tri podobenstvá o Božom milosrdenstve.   „Dnešné evanjelium (Lk 15, 1 – 32) sa začína kritizovaním Ježiša zo strany niektorých, pretože ho vidia v spoločnosti mýtnikov a hriešnikov, a tak pobúrenie hovoria: ,Tento prijíma hriešnikov a jedáva…

Read more »

Pozýva zdvihnúť zrak

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: SF-VM)   Na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky Svätý Otec František povzbudil veriacich vo svojom príhovore k tomu, aby sa nebáli pozdvihnúť zrak k veľkým veciam.   „V evanjeliu na dnešný deň sa svätá Panna Mária modlí týmito slovami: ,Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.‘ (Lk 1, 46…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi