Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Odvaha Krista Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána rozlomil Božie slovo o uzdravení malomocného. Povedal: „Dnešná evanjeliová stať nám hovorí o uzdravení človeka trpiaceho na malomocenstvo. Situácia malomocného bola skutočne žalostná, pretože podľa dobového spôsobu zmýšľania bol považovaný za nečistého i pred Bohom, nielen pred ľuďmi. Preto malomocný z evanjelia úpenlivo prosí…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Nežnosť a blízkosť Pastiera V homílii sa Svätý Otec František zameral na dve udalosti z evanjelia. Hovorí o uzdravení ženy trpiacej krvotokom a o vzkriesení dvanásťročnej dcéry predstaveného synagógy: „Tieto udalosti sú vhodné viac na kontemplovanie duchovným zrakom než na rozumové analyzovanie, pretože ukazujú, aký bol bežný deň v živote Ježiša. Môžu tak poslúžiť…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Odvážna modlitba Svätý Otec František sa vo svojej homílii zameral na odvážnosť pri modlitbe: „Dnešný úryvok z Evanjelia podľa Marka (2, 1 – 12) hovorí o uzdravení ochrnutého človeka. Malomocný Ježiša odvážne vyzýva hovoriac: ,Ak chceš, môžeš ma očistiť!‘ Pán odpovedá okamžite: ,Chcem.‘ Všetko je teda možné tomu, kto…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Rodina otvorená Bohu Na sviatok Svätej rodiny Svätý Otec v príhovore povzbudil všetky rodiny: „Evanjelium nás pozýva zamyslieť sa nad skúsenosťou, ktorú prežívali Mária, Jozef a Ježiš, keď spoločne ako rodina rástli vo vzájomnej láske a v dôvere v Boha. Výrazom tejto dôvery je obrad, ktorým Mária a Jozef obetovali syna Ježiša Bohu. Ježišovi rodičia…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Milosti plná Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky Svätý Otec vo svojej homílii poukázal na plnosť milostí v živote Márie: „V dnešný deň kontemplujeme krásu Nepoškvrnenej Panny Márie. Evanjelium, ktoré rozpráva o udalosti zvestovania, nám pomáha pochopiť podstatu toho, čo slávime, najmä prostredníctvom anjelovho pozdravu. Anjel sa prihovára Márii slovom, ktoré…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Raz nás Pán zavolá Meditovať nad koncom sveta a nad koncom každého z nás, to je pozvanie Cirkvi pre každého, ktoré vychádza z dnešného evanjelia (Lk 17, 26 – 37) a ktoré Svätý Otec komentoval počas rannej svätej omše. Evanjeliový úryvok opisuje normálny život mužov a žien pred potopou sveta i v čase Lóta: „Jedli, pili,…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Lampa viery a oheň lásky Bdelosť a pripravenosť na stretnutie s Pánom boli hlavnými myšlienkami príhovoru Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána: „Evanjeliové čítanie dnešnej nedele nám hovorí o podmienke vstupu do nebeského kráľovstva. Robí tak formou podobenstva o desiatich pannách (porov. Mt 25, 1 – 13).  Ide o družičky, ktorých úlohou bolo…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Dávať Bohu i cisárovi Byť angažovaný v pozemských záležitostiach a dať Božie veci na prvé miesto v živote boli hlavné myšlienky príhovoru Svätého Otca: „Evanjelium tejto nedele nám predstavuje ďalšiu konfrontáciu medzi Ježišom a jeho protivníkmi. Týka sa témy platenia dane cisárovi, tej ošemetnej otázky, či je oprávnené, alebo nie platiť daň rímskemu…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Nové víno Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána priblížil veľkú novosť kresťanstva: „Liturgia tejto nedele nám predkladá podobenstvo o vinohradníkoch, ktorým hospodár zverí vinicu, ktorú vysadil, a potom odcestuje. Takto sa preveruje spoľahlivosť týchto vinohradníkov: je im zverená vinica, ktorú majú udržiavať, postarať sa, aby zarodila, a odovzdať hospodárovi úrodu. Keď…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Dôvernosť s Pánom Svätý Otec František vo svojej rannej homílii rozlomil Božie slovo o Ježišovej rodine: „Ježiš nazýva svojou matkou, bratmi a rodinou tých, čo ho obklopujú a počúvajú jeho slovo (porov. Lk 8, 19 – 21). Práve toto nám pomáha uvažovať o koncepte dôverného vzťahu s Bohom a s Ježišom, čo predstavuje niečo viac, než len byť učeníkmi alebo priateľmi….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi