Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: kilmoredpc.ie)   Maják vyžarujúci do sveta radosť a lásku Počas Svetového stretnutia rodín v Írsku Svätý Otec povzbudil všetky rodiny týmito slovami: „Dnes sme sa stretli pri rodinnej oslave na poďakovanie Bohu za to, čím sme: jednou rodinou v Kristovi, rozšírenou po celom svete. Cirkev je rodinou Božích detí. Rodinou, v ktorej…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Oslavovať Boha telom i dušou Svätý Otec František na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky povedal: „V dnešnú slávnosť svätý veriaci ľud Boží radostne prejavuje svoju úctu Panenskej Matke. Robí to slávením spoločnej liturgie a tiež tisíckami rôznych foriem zbožnej úcty; týmto spôsobom sa napĺňa proroctvo samej Panny Márie: ,Blahoslaviť ma budú všetky…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Byť protagonistami dobra! Pápež František povzbudil vo svojom príhovore Boží ľud slovami: „V dnešnom druhom liturgickom čítaní sa na nás sv. Pavol obracia s naliehavou výzvou: ,Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia‘ (Ef 4, 30). Pýtam sa však: Ako človek zarmúti Svätého Ducha? Všetci sme ho…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Pozor na stvrdnuté srdce Svätý Otec v príhovore varoval Boží ľud pred stvrdnutím srdca: „Evanjelium dnešnej nedele opisuje dva zázraky, ktoré urobil Ježiš, pričom ich vyobrazuje ako určitý druh víťazného pochodu za život. Najprv evanjelista rozpráva o istom Jairovi, jednom z predstavených synagógy, ako prichádza k Ježišovi a prosí ho, aby išiel do jeho…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Radosť a údiv z Božieho konania „Dnes nás liturgia pozýva sláviť narodenie svätého Jána Krstiteľa,“ povedal Svätý Otec František v nedeľu pred modlitbou Anjel Pána a pokračoval: „Jeho narodenie sa stalo udalosťou, ktorá priniesla svetlo do života jeho rodičov Alžbety a Zachariáša a ktorá vyvolala radosť a údiv u príbuzných a susedov. Dnešná stať z evanjelia najskôr…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Pamätať na Krista Svätý Otec František v rannej homílii vychádzal z liturgického čítania z Listu sv. Pavla Timotejovi (2 Tim 2, 8 – 15), v ktorom sa uvádza: „… pamätaj na Ježiša Krista“. Vysvetlil: „Znamená to vrátiť sa v pamäti, aby sme sa stretli s Kristom, aby sme našli silu a mohli kráčať vpred. Kresťanská…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Svätý Duch, životabudič Svätý Otec František na sviatok Zoslania Svätého Ducha poukázal na dielo tretej božskej osoby: „V dnešnom prvom čítaní sa príchod Svätého Ducha prirovnáva k prudkému vetru, ktorý sa ženie. Prudký vietor predstavuje veľkú silu, ktorá ale nie je sama osebe cieľom, lež silou, ktorá mení skutočnosť. Vietor…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Hľadači Krista Svätý Otec František vo svojom nedeľňajšom príhovore priblížil posolstvo sviatku, keď povedal: „Sviatok Nanebovstúpenia Pána v sebe nesie dva prvky. Na jednej strane upriamuje náš pohľad k nebu, kde oslávený Ježiš sedí po Božej pravici. Na strane druhej nám pripomína začiatok misie Cirkvi. Prečo? Pretože zmŕtvychvstalý a nanebovstúpený Ježiš posiela svojich učeníkov…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Nový život v Kristovi Vo svojej katechéze Svätý Otec priblížil význam sviatosti krstu: „Pamätajme na posledné slová Zmŕtvychvstalého adresované apoštolom: ,Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého‘ (Mt 28, 19). Prostredníctvom krstného kúpeľa je ten, kto verí v Krista, ponorený do…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Tlkot Božieho srdca Svätý Otec v Nedeľu Božieho milosrdenstva priblížil veriacim to, ako môžu Ježiša vidieť a zakúsiť jeho lásku: „V dnešnom evanjeliu sa veľakrát opakuje sloveso vidieť: ,Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána ‘ (Jn 20, 20). Potom povedali Tomášovi: ,Videli sme Pána‘ (Jn 20, 25). Ako ho môžeme vidieť?…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi