Krátko z domova

KOŠICE (A. Ivanková) Celkovo dvadsaťsedem jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si 7. mája popoludní v priestoroch Kulturparku na Kukučínovej ulici prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačka Cenu mesta Košice a plaketu primátora mesta. O laureátoch cien mesta za rok 2020 rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z návrhov vybrala desať jednotlivcov a tri kolektívy. Z rúk primátora mesta Košice prevzala cenu aj riaditeľka Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Anna Ivanková pre Dom sv. Lazára v Košiciach, a to za významný prínos v oblasti sociálnych služieb v meste Košice a organizovanej pomoci rodinám v zložitých životných situáciách.

PREŠOV (sr. Emanuela) V sobotu 8. mája sa uskutočnilo prvé tohoročné formačné stretnutie v rámci stálej formácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Toto stretnutie sa pre pandemické opatrenia konalo online formou. Prednášajúcim bol otec Jonáš Jozef Maxim, igumen svätouspenskej lavry v Unive. Otec Jonáš sa zameral na tému rehoľných sľubov, konkrétne sľub poslušnosti. Sestry povzbudil k skutočnému prežívaniu rehoľného zasvätenia, kde platí, že „radostného darcu miluje Boh“, a tiež život v pokore a pravde na základe Svätého písma: „Nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži…“ (Flp 2, 8)

TRENČÍN (B. Ondovčáková) V sobotu 15. mája sa sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie z trenčianskej komunity zúčastnili na duchovnej obnove pred konsekráciou chrámu a pri príležitosti 250. výročia jeho založenia v Hornej Súči. Sestry tak prijali pozvanie miestneho správcu farnosti otca Zelenáka. Otec Cingeľ, farár gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne, predniesol pri svätej omši slávnostnú homíliu k úcte Presvätej Bohorodičky. Po liturgickom slávení sa so všetkými veriacimi pomodlili modlitbu akatistu.

BELŽA (D. Paľovčíková) V nedeľu 16. mája veriaci z gréckokatolíckej Farnosti Nanebovstúpenia Pána v Belži, slávili chrámový sviatok. Liturgickému sláveniu predsedal miestny farár otec Peter Paľovčík. Slávnostným kazateľom bol otec Tomáš Miňo, predseda komisie pre masmédiá Košickej eparchie. Vo svojej homílii otec Tomáš vychádzal z čítania Skutkov apoštolov, ktoré sa číta na samotný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Poukázal na to, že aj veriaci človek má mať rovnaký postoj ako učeníci Ježiša Krista: „Zahľadieť sa do našej vlasti, ktorá je v nebi, ale nezabudnúť vrátiť sa do ,Jeruzalema‘ − k nášmu všednému životu. Neutekať od problémov, ale pristupovať k nim iným spôsobom – začať žiť skutky apoštolov.“ Slávnosť bola ukončená myrovaním a modlitbou Molebenu k Presvätej Bohorodičke.

ROŽŇAVA (www.burv.sk) V sobotu 16. mája mala Rožňavská diecéza kňazský deň. Bol to deň diecézy a jej patróna – sv. Jána Nepomuckého a zároveň pripomenutie šiesteho výročia inaugurácie rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorý sa ujal úradu 16. mája 2015. Všetko bolo prežívané v kontexte Roka Eucharistie a kňazstva, ktorý slávia v diecéze, a Roka sv. Jozefa a rodiny, ktorým žije celá Cirkev. Po určitom uvoľnení opatrení sa tak po dlhom čase mohli kňazi diecézy stretnúť so svojím biskupom počas svätej omše, ktorá prebiehala len za účasti kňazov zo všetkých dekanátov, pri splnení určených opatrení v čase pandémie.

SLOVENSKO (TK KBS) Prolife organizácie Slovenska už po štvrtýkrát pripravili dvadsaťštyrihodinovú modlitbovú reťaz za život a rodinu. Tá sa uskutočnila v sobotu 22. mája od 00:00 do 24:00 hod. tam, kde sa človek práve nachádzal. Zapojiť sa do nej mohol ktokoľvek, kto si vybral jeden alebo viac tridsaťminútových časových blokov, počas ktorých sa mal modliť za život a rodinu. Prihlásiť sa bolo možné cez internetový formulár. Modlitbovú reťaz za život a rodinu podporil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

NITRA (KBD) Katolícke biblické dielo (KBD) pozýva na Letnú biblickú školu. V novom newslettri o tom informoval riaditeľ KBD Anton Ziolkovský. Bude na tému Na krídlach orla: Spoznať Evanjelium podľa Jána. Uskutoční sa od 18. do 22. augusta tohto roka v Exercičnom dome Spoločnosti Božieho slova v Nitre na Kalvárii. Prednášať príde biblista Branislav Kľuska. Jednotlivé prednášky budú zamerané najskôr na historicko-teologický úvod do Evanjelia podľa Jána.

RUŽOMBEROK (www.ku.sk) Pri Katolíckej univerzite vznikol nový Catholic Gentlemen’s Club. Ide o spoločenstvo mužov, ktoré vzniklo pri Katolíckej univerzite v Ružomberku s cieľom vzájomne sa inšpirovať, pomáhať si rozvíjať jedinečný potenciál, naplno prežívať svoju mužskosť a brať vážne svoju vieru. Podľa jedného zo zakladateľov klubu Františka Barteka je hlavnou myšlienkou podporiť túžbu objaviť a potvrdiť identitu muža, ktorá je pre dospievajúcich chlapcov veľmi silná. Osobitne pre tých, ktorí pochádzajú z rodín, kde otcovia či spoločnosť v tomto smere nie úplne zvládli svoju úlohu alebo zanechali nejaké zranenia.

BRATISLAVA (Rádio Lumen) Nezisková organizácia Depaul Slovensko našla tento rok bývanie pre šestnástich ľudí bez domova. Minulý rok sa jej podarilo ubytovať tridsaťšesť osôb. Situáciu s bývaním sa najväčšia organizácia pre ľudí bez domova v Bratislave snaží riešiť aj inkluzívnym projektom. Hľadá cenovo dostupné bývanie pre týchto ľudí, poskytuje im podporu pri jeho udržaní a pri zapojení sa do života v komunite. Inkluzívny projekt vychádza z overeného princípu Housing First, teda bývanie na prvom mieste. Nocľaháreň alebo útulok nemusí na integráciu človeka bez domova stačiť.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES (TK KBS) Študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi diskutovali v stredu 12. mája o práci novinárov a médií. Pred 55. svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý bol v nedeľu 16. mája, prijal ich pozvanie redaktor Tlačovej kancelárie KBS Michal Lipiak. Na online hodine priblížil svoju cestu novinára a výzvu k poctivej žurnalistike v duchu posolstva pápeža Františka na tému Poď a uvidíš! (Jn 1, 46)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *