Detská mozaika

 

Slovo sv. Jána Zlatoústeho

Slovo sv. Jána Zlatoústeho  SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   No keď vzkriesenie stálo už predo dvermi a strach zo smrti pominul, keď kráčame v ústrety inému, lepšiemu životu, než je tento pozemský, aj starosť o tieto veci je zrazu zbytočná. Ak túžiš po deťoch, teraz môžeš ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi