Detská mozaika

UNIPAS

UNIPASKošice, Dominikánske nám. 2/A; unipas.grkatke.sk; mraz.martin@grkatke.sk   Pondelok 19:30 Liturgia (internát) Utorok 19:00 Liturgia (internát Jedlíková) Streda ...

Ježiš prísne napomenul učeníkov, aby o ňom nerozprávali… (Mk 8, 30)

(Peter Olšavský) Ježišova misia na tejto zemi bola nemenná od začiatku až do konca. Len bol čas, keď učeníci o ňom nemali nikomu hovoriť, a bol čas, keď to mali „ohlasovať zo striech“. A šlo o veľkú múdrosť aj zo strany človeka, učeníkov, aby ...

Slovo sv. Jána Zlatoústeho

Slovo sv. Jána ZlatoústehoSLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Viem, že pre mnohých sú tieto slová nové a čudné. Ale odhliadnuc od toho nebudem mlčať; najprv vám prečítam zákon a potom sa v ňom posnažím rozlúštiť zdanlivé protirečenie. Čo za zákon nám tu Pavol predstavil? Hovorí: ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi