Archive For The “Biblia” Category

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: lisagomes.com.br)   Bola dcérou sidonského kráľa Etbála a manželkou izraelského kráľa Achaba. Pod jej vplyvom sa v Izraeli najviac rozšírila modloslužba. Zabíjala Pánových služobníkov verných Bohu. Jezabel je silný démonický duch aktuálny aj v dnešnom svete a v Cirkvi. Preto treba poznať jej charakter, o ktorom sa dozvedáme v Prvej a Druhej Knihe kráľov.     Achabova manželka…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: Kráľovná zo Sáby. wikimedia.org)   Záhadná žena prišla počúvať múdrosť kráľa Šalamúna z južných končín zeme. Biblia neuvádza jej meno. Existuje o nej mnoho legiend. Je príkladom, že ak človek úprimne hľadá odpovede na hlbšie otázky o živote, aj ich skutočne nachádza. Sväté písmo o nej hovorí v Prvej knihe kráľov v 10. kapitole a v 9. kapitole Druhej…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: Dávid a Betsabe. Zdroj: iO.wp.com)   Bola manželkou Hetejca Uriáša a neskôr kráľa Dávida. Je jednou zo štyroch žien uvedených v genealógii Ježiša Krista a dôkazom, že Boh odpúšťa aj závažné hriechy a požehnáva nás, pokiaľ sa k nemu vrátime s úprimným pokáním. Biblia sa o nej zmieňuje v jedenástej a dvanástej kapitole Druhej Samuelovej knihy.  …

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: www.flickr.com)   Abigail bola rozumná a pekná žena. Bola manželkou Kalebovca Nábala, ktorý býval v Karmeli. Keď ovdovela, vzal si ju za manželku Dávid, budúci kráľ Izraela. Jej brilantný charakter sa skvie v plnej kráse ako žiarivá hviezda na večernej oblohe. Biblia sa o nej zmieňuje v 25. kapitole Prvej knihy Samuelovej.   Manželka Nábala Po…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Bola manželkou, matkou, prorokyňou a jedinou sudkyňou v Izraeli. Biblia sa o nej zmieňuje v štvrtej a piatej kapitole starozákonnej Knihy sudcov. Spolu so sudcom Barakom a ženou menom Jahel porazili nepriateľa Božieho ľudu.   Sudcovia Po Jozueho smrti sa dobývanie Kanaánu a obsadzovanie území vybojúvalo namáhavo a postupne. Chýbala vedúca osobnosť….

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Bola kanaánskou prostitútkou v Jerichu. Uverila však v Boha Izraela, činila pokánie a pridala sa k vyvolenému národu. Bola hodná mimoriadneho vyznačenia, pretože jej meno sa spomína aj v genealógii Ježiša Krista. Biblia zachytáva jej životný príbeh v starozákonnej Knihe Jozue. Záchrana vyzvedačov Pri zaujatí zasľúbenej zeme Izraeliti museli najprv dobyť kľúčové…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Stretnutie pri studni (Ex 2, 15 – 22) Bola dcérou madiánskeho kňaza Jetra a Mojžišovou manželkou. Mojžiša si Boh vyvolil, aby zachránil svoj ľud z egyptského otroctva. Hoci žila v tieni svojho slávneho manžela, spolupracovala na Božom diele, v ktorom mala svoje miesto. Zmienku o nej nachádzame v Knihe Exodus. Hoci bol Mojžiš vychovaný ako egyptský princ, nezabudol…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi