Archive For The “Biblia” Category

Samaritánka

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: icon-art.ru) Martina Diheneščíková Žena, ktorej meno Biblia explicitne neuvádza. Žila v Samárii a patrila k náboženskej skupine, ktorou Židia opovrhovali. Stretnutie s Ježišom bolo pre ňu kľúčové. Zmenilo celý jej život. Dostala zvláštnu milosť. Pán Ježiš jej priamo potvrdil, že je Mesiáš. Je vzorom misionárky, ktorá privádza ku Kristovi ďalších Samaritánov. Biblia sa o nej zmieňuje…

Read more »

Alžbeta

By |

Alžbeta

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Bola manželkou židovského kňaza Zachariáša a matkou proroka Jána Krstiteľa. Ježiš a jeho matka Mária s ňou boli v príbuzenskom vzťahu. Táto svätá žena veľkej pokory, viery a vernosti Bohu mala prorockého ducha a dar múdrosti od Pána. Biblia sa o nej zmieňuje v prvej kapitole Lukášovho evanjelia.   Zachariášova manželka Meno Alžbeta pochádza z hebrejského Eli-shava ̒, čo znamená „môj Boh…

Read more »

Matka machabejských mučeníkov

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: diomedes2.livejournal.com)   V sýrskej aj byzantskej liturgii je nazývaná Šamona, Šamuna, Solomona. Šamona značí ôsma. Možno preto, lebo zomrela v poradí ôsma po mučeníckej smrti siedmich synov. Ale môže to byť aj odvodenina od Hasmonaita = Hasmonejka – Machabejka. Jej príbeh je zachytený v siedmej kapitole Druhej knihy Machabejcov. Je to deuterokánonická kniha, ktorá…

Read more »

Ester

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: wikimedia.org)   Ester bola sirota, ktorú vychoval strýko Mardochej. Jej židovské meno bolo Edissa – Hadassa, čo znamená Myrta. Meno Ester značí Hviezda. Bola krásna a zbožná. Božím riadením sa stala kráľovnou Perzskej ríše. Zachránila svoj národ pred genocídou, ktorú chcel vykonať nepriateľ Aman. Židovský národ si dodnes pripomína túto záchranu, keď…

Read more »

Judita

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: pinterest.com)   Bola to nádherná, múdra a hlboko veriaca hebrejská žena. Nadovšetko milovala Boha Izraela. Nepodriadila sa nepriateľovi ani vtedy, keď všetci okolo nej rezignovali. Zachránila sväté mesto Jeruzalem pred bezbožnou pohanskou mocnosťou. Je pre nás vzorom, aby sme sa v duchovnom boji nikdy nevzdávali.   KNIHA JUDITA Biblia zachytáva jej…

Read more »

Jezabel

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: lisagomes.com.br)   Bola dcérou sidonského kráľa Etbála a manželkou izraelského kráľa Achaba. Pod jej vplyvom sa v Izraeli najviac rozšírila modloslužba. Zabíjala Pánových služobníkov verných Bohu. Jezabel je silný démonický duch aktuálny aj v dnešnom svete a v Cirkvi. Preto treba poznať jej charakter, o ktorom sa dozvedáme v Prvej a Druhej Knihe kráľov.     Achabova manželka…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku