Archive For The “Biblia” Category

Sára – Tobiášova manželka

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: deadseascrolls.org) Bola jedinou dcérou Raguela a Edny, ktorí žili v Médsku. Po siedmich neúspešných pokusoch o manželstvo sa dostala na pokraj zúfalstva a takmer si siahla na život. Nechcela však rodičov vystaviť potupe. Rozhodla sa radšej prosiť Pána, aby ju zbavil života alebo zachránil. Pán ju vypočul a poslal anjela Rafaela, aby uzdravil nielen ju, ale…

Read more »

Matka machabejských mučeníkov

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: diomedes2.livejournal.com)   V sýrskej aj byzantskej liturgii je nazývaná Šamona, Šamuna, Solomona. Šamona značí ôsma. Možno preto, lebo zomrela v poradí ôsma po mučeníckej smrti siedmich synov. Ale môže to byť aj odvodenina od Hasmonaita = Hasmonejka – Machabejka. Jej príbeh je zachytený v siedmej kapitole Druhej knihy Machabejcov. Je to deuterokánonická kniha, ktorá…

Read more »

Ester

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: wikimedia.org)   Ester bola sirota, ktorú vychoval strýko Mardochej. Jej židovské meno bolo Edissa – Hadassa, čo znamená Myrta. Meno Ester značí Hviezda. Bola krásna a zbožná. Božím riadením sa stala kráľovnou Perzskej ríše. Zachránila svoj národ pred genocídou, ktorú chcel vykonať nepriateľ Aman. Židovský národ si dodnes pripomína túto záchranu, keď…

Read more »

Judita

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: pinterest.com)   Bola to nádherná, múdra a hlboko veriaca hebrejská žena. Nadovšetko milovala Boha Izraela. Nepodriadila sa nepriateľovi ani vtedy, keď všetci okolo nej rezignovali. Zachránila sväté mesto Jeruzalem pred bezbožnou pohanskou mocnosťou. Je pre nás vzorom, aby sme sa v duchovnom boji nikdy nevzdávali.   KNIHA JUDITA Biblia zachytáva jej…

Read more »

Jezabel

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: lisagomes.com.br)   Bola dcérou sidonského kráľa Etbála a manželkou izraelského kráľa Achaba. Pod jej vplyvom sa v Izraeli najviac rozšírila modloslužba. Zabíjala Pánových služobníkov verných Bohu. Jezabel je silný démonický duch aktuálny aj v dnešnom svete a v Cirkvi. Preto treba poznať jej charakter, o ktorom sa dozvedáme v Prvej a Druhej Knihe kráľov.     Achabova manželka…

Read more »

Debora

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Bola manželkou, matkou, prorokyňou a jedinou sudkyňou v Izraeli. Biblia sa o nej zmieňuje v štvrtej a piatej kapitole starozákonnej Knihy sudcov. Spolu so sudcom Barakom a ženou menom Jahel porazili nepriateľa Božieho ľudu.   Sudcovia Po Jozueho smrti sa dobývanie Kanaánu a obsadzovanie území vybojúvalo namáhavo a postupne. Chýbala vedúca osobnosť….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi