Archive For The “Biblia” Category

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková)   Deti sú zvyčajne známe vďaka svojim rodičom. Ale niekedy sú rodičia známi vďaka svojim deťom. Toto je prípad Anny, matky proroka Samuela. O jej životnom príbehu sa Biblia zmieňuje v Prvej knihe Samuelovej. Táto Anna je istou analógiou ďalšej Anny – matky Panny Márie.   Elkánova manželka Anna bola manželkou levitu. Elkána chodil…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková)   Noemi bola izraelská žena, ktorá v cudzine stratila manžela aj oboch synov. Napriek nepriaznivým životným okolnostiam nestratila vieru v Boha a vrátila sa do svojho rodného kraja. Jej život je úzko prepojený so životom  jej nevesty Rút. Biblia sa o nich zmieňuje v starozákonnej Knihe Rút.   Ovdovelá nešťastná žena V období sudcov nastal v krajine hlad. Noemi…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková)   Starozákonná kniha Rút je v kánone Svätého písma umiestnená po období sudcov, keď začalo svitať nádejné Božie svetlo práve cez ženu menom Rút. Bola to šľachetná Moabčanka, ktorá uverila v Boha Izraela a zostala mu verná aj v ťažkých časoch. Boh jej vieru, lásku a vernosť odmenil tým, že sa stala prababičkou najväčšieho izraelského kráľa Dávida….

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Dihenečšíková)   Sudca Samson Samson bol Boží vyvolenec. Jeho narodenie prišiel anjel zvestovať neplodným rodičom až dvakrát – najprv Manueho manželke a potom aj Manuemu. Obom zvestoval to isté: „Ale počneš a porodíš syna. Len si potom dávaj pozor! Nepi ani víno, ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté! Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Bola manželkou, matkou, prorokyňou a jedinou sudkyňou v Izraeli. Biblia sa o nej zmieňuje v štvrtej a piatej kapitole starozákonnej Knihy sudcov. Spolu so sudcom Barakom a ženou menom Jahel porazili nepriateľa Božieho ľudu.   Sudcovia Po Jozueho smrti sa dobývanie Kanaánu a obsadzovanie území vybojúvalo namáhavo a postupne. Chýbala vedúca osobnosť….

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Bola kanaánskou prostitútkou v Jerichu. Uverila však v Boha Izraela, činila pokánie a pridala sa k vyvolenému národu. Bola hodná mimoriadneho vyznačenia, pretože jej meno sa spomína aj v genealógii Ježiša Krista. Biblia zachytáva jej životný príbeh v starozákonnej Knihe Jozue. Záchrana vyzvedačov Pri zaujatí zasľúbenej zeme Izraeliti museli najprv dobyť kľúčové…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Stretnutie pri studni (Ex 2, 15 – 22) Bola dcérou madiánskeho kňaza Jetra a Mojžišovou manželkou. Mojžiša si Boh vyvolil, aby zachránil svoj ľud z egyptského otroctva. Hoci žila v tieni svojho slávneho manžela, spolupracovala na Božom diele, v ktorom mala svoje miesto. Zmienku o nej nachádzame v Knihe Exodus. Hoci bol Mojžiš vychovaný ako egyptský princ, nezabudol…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi