Gréckokatolícki novokňazi

23. júla 2019

UDALOSŤ (Miroslav Baran)   Prešovská archieparchia: Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ Kňazská vysviacka: 16. jún 2019 (10.00 h), Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine   Pavol ...

Na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ (Mt 14, 8)

23. júla 2019

(Peter Vansač) Herodes opitý vínom aj zmyselnosťou sľúbil dievčaťu, že mu dá všetko. Takto dal príležitosť Herodiade, aby sa zbavila toho, ktorý im vyčítal cudzoložstvo. Hriech vždy môže splodiť ...

Kresťan a občan

22. júla 2019

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Žijeme v občianskej spoločnosti, kde hodnota človeka nemá spočívať v jeho presvedčení, farbe pleti, pohlaví, majetku, vzdelaní… Spočíva v jednoduchom ...

Pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. (Mt 13, 58)

22. júla 2019

(Peter Vansač) Evanjelista uvádza, že Ježiš prišiel do svojej vlasti, do Nazareta. Ježišovi rodáci špekulovali a dávali si otázky o Ježišovi. Odkryli svoje vnútro, ktoré bolo plné predsudkov. ...

Nezamestnanosť v živote rodiny

21. júla 2019

SLOVO V RODINE (Nataša Bujdová; foto: wikipedia.org)   Po revolúcii v roku 1989 došlo k mnohým zmenám v našej spoločnosti. Tie výrazne pozitívnym, ale aj negatívnym spôsobom ovplyvnili ...

Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. (Mt 9, 2)

21. júla 2019

(Peter Šturák ml.) V živote svätcov, ktorí sa snažili strániť sveta, vidíme, že ľudia ich sami vyhľadávali. Chceli radu a pomoc. Takže aj tak žili v spoločenstve núdznych. Aj dnes môžeme vidieť ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi