Slovo – časopis do každej rodiny

24. marca 2019

SLOVO V RODINE (Gabriel Paľa)   Na Slovensku je iba zopár celoplošných kresťanských časopisov. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi Slovo medzi ne určite patrí. Ba má už 50 rokov svoje stabilné ...

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Mk 8, 34)

24. marca 2019

(Andrej Rusnák) Takýto nekompromisný postoj žiada Ježiš od každého, kto ho chce nasledovať. V ľudskom živote sú možné dva smery, ktorými sa ľudia uberajú do večnosti, a to smer, ktorý odvádza ...

Kedysi a dnes – príbeh časopisu

23. marca 2019

VÝROČIA (Juraj Gradoš)   Časopisy sa začali objavovať v ľudskej spoločnosti už v 17. storočí, ale ich rozmach treba klásť do minulého storočia. Za tri storočia sa technológia ich tlače ...

… povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. (Mk 2, 14)

23. marca 2019

(Andrej Rusnák) Aj nám Ježiš adresuje to isté volanie: „Poď za mnou!“ Opakuje nám ho hlasom svedomia, výzvou Cirkvi, možno príkladom niekoho z nášho okolia. Volá nás k životu podľa jeho vzoru – ...

Tu Noe postavil Pánovi oltár… a priniesol zápalnú obetu na oltári. (Gen 8, 20)

22. marca 2019

(Andrej Rusnák) Noe obstál a splnil svoje poslanie, ktorým ho poveril Pán. Prečo sa mu to podarilo? Hlavne pre jeho vieru. Noe veril Bohu a jeho myseľ nebola oslepená hriechom. Taktiež pre jeho ...

K nedožitým osemdesiatinám Františka Dancáka

21. marca 2019

SPOMÍNAME (Pavol Dancák – Juraj Gradoš)   Ohliadnutie za životom otca PaedDr. Františka Dancáka nám jasne vyjavuje, že spoločným menovateľom jeho aktivít bolo kňazské povolanie, ktoré ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi