Vôňa rodiska za morom

18. januára 2018

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Do Ameriky emigrovali v priebehu 19. a 20. storočia státisíce gréckokatolíkov zo Slovenska a vtedajšej Podkarpatskej Rusi. Postupne za nimi odchádzali ...

Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. (Mk 12, 41b – 42)

18. januára 2018

(Ján Rusnák) Ježiš nehodnotí štedrosť podľa veľkosti daru, ale podľa úmyslu, s akým sa obetuje. Hoci nemáš nič na rozdávanie, predsa je čosi, čo by si mohol dať – je to čas. Čas venovaný ľuďom, ...

Ikony Bohorodičky

17. januára 2018

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bachčisarajská (krymská, mariupolská) ikona Bohorodičky – po rus. Бахчисарайская (Крымская, Мариупольская) V súlade s tradíciou sa zjavila v 15. storočí na ...

On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.“ (Lk 6, 20)

17. januára 2018

(Ján Rusnák) Žijeme v dobe, keď najväčší úspech dosahujú ľudia so silnými slovami, širokými lakťami a drzým vystupovaním. Ježiš odsudzuje tých, ktorí sa v dnešnom svete majú dobre, a chváli ľudí ...

To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily. (1 Pt 3, 21 – 22)

16. januára 2018

(Ján Rusnák) Medzi zvláštne chvíle v našom živote patria udalosti, ktoré nazývame zážitky. Aj apoštol Peter vo svojom apoštolskom liste po rokoch spomína na to, čo zažil na hore Tábor spolu s ...

Udržateľná spotreba

15. januára 2018

SLOVO NA ÚVOD (Daniel Lešinský)   Pojem spotreba je postavený na koreni slova potreba. Napríklad potrebou je pohyblivosť, nie auto, ktoré nevyhnutne potrebuje len časť vlastníkov ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi