old-book-and-candle-2382

Poriadok posvätenia

25. februára 2017

KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Dnešok, aspoň v našich končinách, je v mnohom odtrhnutý od reality. Pomaly fungujeme iba na bezhotovostných platbách a ľahko sme si zvykli na supermarkety a rôznych ...

slovo_baner

Pôstna disciplína

25. februára 2017

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Východný kódex v titule XVI – Boží kult hovorí o pôstnej disciplíne. „Počas dní pokánia veriaci v Krista sú viazaní povinnosťou pôstu alebo zriekania sa, ktoré treba ...

Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn, a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. (Mt 11, 27)

25. februára 2017

(Teodor Maroš Kosť OSBM) Týmito slovami nám Ježiš odkrýva jadro kresťanskej viery a to, že jedine on môže zjaviť Boha Otca ľuďom. My veríme, že jedine v Kristovi možno vidieť Otca. To poznanie je ...

iStock_52681564_wide

Nočná návšteva

24. februára 2017

PRÍBEH (Marta Gromošová) „Môžem spať dnes pri vás?“ ozvala sa veta, ktorú som už niekoľko rokov nepočula. Novej situácii som sa zatiaľ nevedela správne prispôsobiť. Skúsenosti sem, skúsenosti ...

logo-sdm-samo

Svätý Otec František

24. februára 2017

SLOVO MLADÝM Krakov 28. júl 2016 Poznajúc vášeň, ktorú vkladáte do misie, sa odvažujem zopakovať: milosrdenstvo má vždy mladú tvár. Lebo milosrdné srdce má odvahu zanechať pohodlie, milosrdné ...

Toto hovorí Pán zástupov: „Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho (mesiaca) bude pre Júdov dom plesaním, radosťou a veselou slávnosťou. Milujte však pravdu a pokoj!“ (Zach 8, 19)

24. februára 2017

(Teodor Maroš Kosť OSBM) Pôst má byť radosťou, slávnosťou. Len málokto sa však teší na to, že bude hladný, že sa nemôže zabaviť. Výsledkom je často veľké predsavzatie na začiatku pôstu, no potom ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi