Ikony Bohorodičky

21. novembra 2018

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: azbyka.ru)   Bojanská ikona Bohorodičky (rus. Боянская) Ikona bola namaľovaná v roku 1991 pre Cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v obci Bojany na ...

… kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. (Lk 10, 38 – 39)

21. novembra 2018

(Leontín Lizák st.) Viera nás učí, že máme do svojho života prijať Ježiša. Môžeme ho prijať dvoma spôsobmi, podľa vzoru Márie a Marty. Mária ho prijala ako učiteľa a počúvala ho, a Marta ako ...

Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. (Lk 17, 33)

20. novembra 2018

(Leontín Lizák st.) Zdá sa, že tento Ježišov výrok je nelogický. No logickým sa stane vtedy, ak si uvedomíme, že okrem telesného života máme aj duchovný. Ježiš iba pripomína priority, aby sa to ...

Kresťan? Do väzenia!

19. novembra 2018

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Hoci sme iba krátko po nádherných udalostiach v súvislosti s oslavami 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, niekto nemohol vystáť, že Gréckokatolícka cirkev ...

… mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom. (1 Tim 5, 4)

19. novembra 2018

(Leontín Lizák st.) Máme nedostatok domovov dôchodcov. Je vari toľko bezdetných ľudí? Pravdou je skôr to, že so stratou viery sa stráca aj úcta a povedomie dlhu voči rodičom. Rodič je dobrý iba ...

Byť bohatý pred Bohom! (porov. Lk 12, 21)

18. novembra 2018

(Dominik Petrík) Bolo by znakom povrchnosti, ak by sme si mysleli, že Kristus tu odsudzuje bohatstvo ako také. Kristus chce skôr poukázať na prirodzený dôsledok bohatstva, ktorým je spokojnosť. ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi