Ladislav Kopčay st. (1884 – 1967)

22. júla 2018

SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Ladislav (Bazil) Kopčay st. sa narodil 1. februára 1884 v Ladomirove v kňazskej rodine. Základnú školu absolvoval v Lekárovciach, gymnázium a teológiu ...

Iesodo

22. júla 2018

PROGRAM   Animovaný 3D príbeh pre deti o holúbkovi Iesodovi sa odohráva v zasľúbenej zemi na košatom strome na brehu jazera. Strom obýva veľmi rôznorodá skupina vtáčích priateľov, ale jedno ...

O2H Vydať svedectvo

22. júla 2018

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý mladý priateľ! Keďže nemôžem byť s Tebou osobne, chcel by som sa Ti prihovoriť týmto listom. Neviem presne, koľko máš rokov, kam chodíš do školy alebo či už ...

Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. (Mt 14, 23)

22. júla 2018

(Slavomír Krajňák) Po namáhavých dňoch plných ohlasovania, uzdravovania, vyháňania zlých duchov Ježiš chce byť s Otcom sám. Apoštolov posiela na druhý breh Genezaretského jazera, rozpúšťa zástupy ...

Kánonická forma slávenia manželstva

21. júla 2018

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Žijeme dobu, keď niektoré základné a podstatné veci treba opakovať, lebo sa stáva, že na nich zabúdame. Jednou zo základných vecí je aj manželstvo a jeho ...

Maďarská gréckokatolícka cirkev 7

21. júla 2018

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Po smrti hajdúdorožského biskupa Imreho Timka bol o tri mesiace – 30. júna 1988 na jeho miesto ustanovený vtedajší pomocný biskup Hajdúdorožskej eparchie ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi