Pozvánka na púť do Krakova

25. mája 2018

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Už v predchádzajúcom Slove som písal o Božom milosrdenstve. Myslím však, že je to aktuálne aj dnes. V ostatnom čase sa na Slovensku udiali vážne ...

Vôbec neprisahajte… (Mt 5, 34)

25. mája 2018

(Slavomír Jusko) Sudca Jefte je pre nás varovným príkladom. Prisahá Bohu, že pokiaľ zvíťazí, obetuje Bohu prvé, čo doma stretne. A vyšla mu v ústrety dcéra. Rituálne zavraždí vlastnú dcéru a ešte ...

Lee Strobel – Rob Suggs: Kauza Stvořitel pro deti

24. mája 2018

KNIHA   Lee Strobel je autorom kníh, ktoré sa zameriavajú na hľadanie dôkazov podporujúcich kresťanstvo. Kniha Kauza Stvořitel pro deti je detskou verziou bestselleru Kauza Stvoriteľ. Veľmi ...

Od energie k človeku

24. mája 2018

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   RNDr. Mikuláš Bánó, CSc., emeritný pracovník Ústavu experimentálnej fyziky, ktorý pracoval v oblasti kozmickej fyziky, jadrovej fyziky a biofyziky, nadšenec ...

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho… (Mt 5, 29)

24. mája 2018

(Slavomír Jusko) Kristovi, na rozdiel od farizejov, ide o to, aby sme si uvedomili, čo spôsobíme blížnemu, keď mu zvedieme manželku. Nejde o to, aby sme sa nepoškvrnili pohľadom a nedostali do ...

Ikony Bohorodičky

23. mája 2018

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bialyničská ikona Bohorodičky, (rus. Бялыническая) Podľa tradície bola prinesená mníchmi utekajúcimi z Kyjeva pred Tatármi v 13. storočí, ktorí sa usadili na ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi