Ikony Bohorodičky

16. januára 2019

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: хризма.рф)   Borovská, Cesarsko-borovská ikona Bohorodičky (rus. Боровская, Цесарская-Боровская) Ikona  je od dávnych čias považovaná za divotvornú. O čase ...

Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské! (Mk 8, 33b)

16. januára 2019

(Jozef Harvilko) Celý život si vyberáme medzi životom a smrťou, požehnaním a kliatbou, medzi Božími princípmi a čisto ľudskými pohnútkami, ktoré prenikajú do našich sŕdc, či už od nás, alebo od ...

On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ (Mk 8, 23)

15. januára 2019

(Jozef Harvilko) Pán pri zápase o naše srdce a našu spásu často koná zvláštne veci. Neboj sa, keď Pán robí v tvojom živote niečo nezvyčajné, čo sa ti doposiaľ ešte neprihodilo. Dôveruj mu. On ...

Človek a Boh

14. januára 2019

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Týmto číslom sa končí jubilejný 50. ročník vydávania časopisu Slovo. Bol to búrlivý ročník, ktorý prinášal spravodajstvo z množstva akcií spojených s jubileom ...

A nepamätáte sa už… (Mk 8, 18)

14. januára 2019

(Jozef Harvilko) Keď príde v živote ťažká chvíľa, dobre nám padne spomienka, ako nám niekto v takejto chvíli pomohol. Dodáva nám nádej a silu. Preto vždy, keď nám je ťažko, spomeňme si na ...

Nova radosť stala – Novina sa stala

13. januára 2019

HUDBA   Občianske združenie Byzantinos vydáva nové vianočné CD. Tropár sviatku Narodenia Pána a pätnásť kolied naspieval Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi