Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. (Jn 12, 2)

9. Apríla 2017

(Matúš Nastišin) Je zaujímavé, že nám svätopisci nezanechali správu o tom, žeby Lazár bol niečo Ježišovi povedal. Nejaké slovo, vetu. Určite sa s Ježišom zhováral, a možno aj dlhé hodiny, ale ...

Ja som vzkriesenie a život. (Jn 11, 25)

8. Apríla 2017

(Matúš Nastišin) Kdesi som raz čítal citát, že Boh nie je v nebi, ale nebo je v Bohu. Nebo je tam, kde je Boh. Ježiš na jednom mieste povie: „Nebeské kráľovstvo je medzi vami.“ Ak som dnes ...

Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom. (Gn 50, 20)

7. Apríla 2017

(Matúš Nastišin) Prečo Boh dovolil, aby sa Jozefovi stali všetky tie kruté a zlé veci? Aby mohol zachrániť svojich bratov z ich závisti, žiarlivosti a vražedného hnevu, musel zažiť na vlastnom ...

sa súperiť s hriešnikmi, ale skôr s tými, čo žujú čnostne deň čo deň. (Prís 23, 17)

6. Apríla 2017

(Matúš Nastišin) Pred pár rokmi som sa svojho miništranta, šiestaka, na konci školského roka opýtal, aké má vysvedčenie. Odpovedal, že štyri štvorky. Ale druhým dychom dodal, že brat mal päť ...

Jozef povedal svojim bratom: „Ja som Jozef! Žije ešte môj otec?“ (Gn 45, 3)

5. Apríla 2017

(Matúš Nastišin) Fascinujúca je scéna Jozefovho odhalenia sa pred bratmi, ktorým ani na um nezišlo, že pán Egypta môže byť ich vlastný brat. Aký údiv zmiešaný so strachom sa zračil v ich tvárach! ...

Viesť statočný život a uplatňovať právo v očiach Jahveho platí viac ako obety. (Prís 21, 3)

4. Apríla 2017

(Matúš Nastišin) Boh skrze proroka Samuela poslal kráľa Šaula vykonať kliatbu na Amalekitoch. Mal vyhubiť všetko živé. No Šaul ušetril kráľa Agaga a tiež najlepšie kusy zo stád Amalekitov. ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi