Odber

Číslo účtu:
IBAN: SK45 0200 0000 0032 1020 6959
SWIFT KÓD: SUBASKBX
Variabilný symbol: vaše PSČ; Konštantný symbol: 0558; Špecifický symbol: 700 (ak posielate viac ako minimálny príspevok a chcete sumu s vaším menom zverejniť, tak ŠS: 1700)

 

Minimálny príspevok prostredníctvom platby v hotovosti, na účet alebo poštovým poukazom:

Elektronický odber: 15 eur (Špecifický symbol: 999)
Odber na adresu na Slovensku: 27 eur (do 3 ks vrátane plus 10 eur poštovné)
Odber na pol roka na Slovensku: 15 eur + (do 3 ks vrátane plus 5 eur poštovné)
Odber na rok na adresu mimo Slovenska: 27 eur/ks + poštovné
Vianočný darček na adresu na Slovensku: 30 eur + 10 eur poštovné (VS: 11111)

Prosíme, ak môžete, zaokrúhlite svoj príspevok smerom hore. Vaša pomoc rozhodne o tom, či a aké Slovo zachováme. Veľká vďaka.Pri platbe na účet alebo cez PayPal uveďte v poznámke svoju adresu.
V prípade elektronického odberu stačí uviesť svoj e-mail. Na registráciu elektronického odberu môžete použiť aj náš kontaktný formulár, kde uvediete svoje celé meno, e-mail a vaše používateľské meno.