Krátke správy zo sveta (5-6)

24. marca 2017

V priestoroch Kongregácie služobníkov Božej Matky v meste Cochabambe v centrálnej Bolívii našli 24. januára nevládne telo 25-ročnej poľskej dobrovoľníčky Heleny Kmiecovej. Mladá žena mala na tele ...

Koptský episkopát navštívil Svätého Otca Františka

23. marca 2017

Koptskí katolícki biskupi z Egypta absolvovali návštevu ad limina apostolorum v Ríme. 6. februára, v posledný deň návštevy, prijal Svätý Otec František v Apoštolskom paláci ich delegáciu vedenú ...

Rómski študenti navštívili Múzeum rómskej kultúry

23. marca 2017

Skupinka mladých študentov z Gréckokatolíckeho centra pre Rómov z Čičavy sa pod vedením otca Nádvorníka vybrala 1. februára na náučný výlet do Brna. Študenti navštívili Múzeum rómskej kultúry, ...

KU092442

Nový krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski sa ujal úradu

23. marca 2017

V Katedrále sv. Stanislava a sv. Václava v Krakove bol 28. januára inštalovaný nový krakovský arcibiskup Mons. Marek Jędraszewski. Inštalácia sa uskutočnila za účasti kardinálov Zenona ...

Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa uskutočnili misie

22. marca 2017

7. – 10. februára sa na Gymnáziu Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnili misie pod vedením redemptoristov otca Miroslava Bujdoša a br. Gorazda Figuru a mladých dobrovoľníkov: Bibiány Liteckej, ...

Osoby zasväteného života na území Košickej eparchie sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

22. marca 2017

V bazilike minor v Michalovciach sa na februárovej fatimskej sobote 4. februára zúčastnili zasvätené osoby rehoľných komunít na území Košickej eparchie. Potom sa stretli s košickým eparchom ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi