Správy

Noc múzeí v michalovskej rotunde

18. júna 2021

MICHALOVCE (TSKE) V sobotu 15. mája vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, slávil archijerejskú svätú liturgiu v exteriéri Zemplínskeho múzea v Michalovciach. ...

Krátko z domova

Krátko z domova

17. júna 2021

KOŠICE (A. Ivanková) Celkovo dvadsaťsedem jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si 7. mája popoludní v priestoroch Kulturparku na Kukučínovej ...

Diakonské svätenie

17. júna 2021

BANSKÉ (Beáta Baranová) V nedeľu 16. mája zažili veriaci v gréckokatolíckej farnosti Banské radostnú udalosť. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v miestnom Chráme svätých Petra a ...

Online odpustová slávnosť

16. júna 2021

KOŠICE (Erika Klobošičová) Na sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista sa 13. mája na Cirkevnej základnej škole s materskou školou svätého Gorazda v Košiciach konala odpustová slávnosť, ...

Rozlúčka so spolužiakom

15. júna 2021

OPATOVÁ (Mons. Ján Babjak SJ) V obci Opatová pri Trenčíne sa 2. mája svätou omšou na cintoríne naposledy rozlúčili so zosnulým kňazom Žilinskej diecézy, pánom dekanom Pavlom Gavendom. Zádušnú ...

Uchom a srdcom

14. júna 2021

DVORIANKY (Milan Kmec) Rada pre mládež Košickej eparchie v máji na svojej webovej stránke predstavila novú ponuku pre mladých – online poradňu nazvanú Uchom a srdcom. Aktuálna doba poznačená ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku