Uvedenie knihy Pokojní v nepokoji

24. januára 2020

BRATISLAVA ■ V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom sa 23. novembra v Katedrále Povýšenia svätého Kríža konalo uvedenie knihy Pokojní v nepokoji – Light in darkness. Podujatie sa za ...

Nová kniha o bl. Vasiľovi Hopkovi

23. januára 2020

PREŠOV-SOĽNÁ BAŇA ■ Nová kniha z autorského pera Petra Krajňáka ml., štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, Jepiskop Vasilij vo fotografiách bola 8. decembra verejne uvedená ...

Slávnosť sv. Mikuláša

22. januára 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ■ Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, patróna farnosti, slávil 8. decembra v chráme miestnej farnosti svätú liturgiu bratislavský eparcha Peter Rusnák. V homílii vladyka ...

Desaťročnica cirkevnej školy sv. Gorazda

21. januára 2020

KOŠICE-ŤAHANOVCE ■ Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda oslávila 6. decembra 10. výročie založenia. Oslava jubilea sa začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom ...

Krátke správy z domova (1)

20. januára 2020

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Žiaci a zamestnanci Špeciálnej základnej školy sv. Anny privítali 6. decembra sv. Mikuláša. (L. Maček)   BRATISLAVA ■ Poradňa Alexis, n. o., oslávila 6. decembra desať rokov ...

Svätá liturgia za Františka Dancáka

19. januára 2020

BARDEJOV ■ V Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla slávil 18. novembra otec Ján Hromo, farár farnosti Bardejov, ročnú zádušnú svätú liturgiu za nebohého otca Františka Dancáka. Hlavným kazateľom bol ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi