V Poľsku si pripomenuli akciu Visla

19. septembra 2017

Veriaci z gréckokatolíckych farností Veľký Lipník, Kamienka a Litmanová sa spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom vladykom Jánom Babjakom SJ a niekoľkými kňazmi zúčastnili 30. júla v obci ...

Krátke správy zo sveta (19 – 20)

16. septembra 2017

Svätý Otec František ustanovil 8. augusta Andreja Rabia, protosynkela Filadelfskej archieparchie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, za pomocného biskupa:: spomínaného biskupstva. Sídelným ...

Na archieparchiálnom odpuste v Šašovej posvätili obraz Božieho milosrdenstva

14. septembra 2017

V Šašovej sa pri príležitosti sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky konal 12. a 13. augusta prešovský archieparchiálny odpust. Miestny farár Radoslav Tóth v úvode privítal pútnikov a mládež, ...

V Spišskej Novej Vsi oslávili 20. výročie farnosti

14. septembra 2017

Veriaci v Spišskej Novej Vsi spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, a vzácnym hosťom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, 6. augusta ...

Na hore Zvir sa konala hlavná púť

14. septembra 2017

Počas víkendu 5. a 6. augusta sa na hore Zvir v Litmanovej konala archieparchiálna odpustová slávnosť. Začala sa v sobotu dopoludnia bohatým duchovným programom. Večer slávil prešovský arcibiskup ...

V Stročíne majú nový ikonostas

13. septembra 2017

Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Stročín zorganizovala miestna Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v spolupráci s obecným úradom 5. augusta odpustovú slávnosť. Po ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi