Krátke správy z domova (1)

18. januára 2018

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ prijal 29. novembra na Archieparchiálnom úrade v Prešove maďarského metropolitu Fülöpa Kocsisa a primátora mesta Debrecín Lászlóa Pappa. Program ...

Počas vianočných sviatkov Svätý Otec František vyzýval k odvahe byť pohostinným

17. januára 2018

Vianočnú svätú omšu vo Svätej noci slávil Svätý Otec František z 24. na 25. decembra v Bazilike sv. Petra. V úvode diakon predniesol v latinskom jazyku spev Kalendy ohlasujúci udalosť narodenia ...

Sedemdesiatročná charita

16. januára 2018

UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   Gréckokatolícka charita Prešov si v novembri pripomenula 70 rokov od svojho vzniku. Počas vývoja prešla viacerými zmenami a napriek všetkým okolnostiam si svoje ...

V Rakúsku vzniká slovenská gréckokatolícka misia

16. januára 2018

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou 8. decembra sa na zámku v Trumau v Dolnom Rakúsku slávila prvá svätá liturgia pre slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Rakúsku. ...

Krátke správy zo sveta (1)

15. januára 2018

Päť učiteľov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa 15. – 19. novembra zúčastnilo na prípravnom stretnutí v Maďarsku, aby spoločne s kolegami z partnerských škôl z Maďarska, Talianska, ...

Ústredná úloha Krista v ohlasovaní a katechéze

2. januára 2018

UDALOSŤ (CCEE, Stanislav Gábor, Jaroslav Girovský)   V Londýne sa od 26. do 29. októbra konalo výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy na pozvanie vladyku Hliba Lončynu, ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi