Správy

Ján Pavol II. v Prešove

4. augusta 2020

UDALOSŤ (Miroslav Dancák; foto: archív redakcie)   Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa v Prešove uskutočnila historická udalosť. 2. júla 1995 sem prvýkrát v dejinách v osobe ...

Baziliánky v Prešove začali provinciálnu kapitulu

Baziliánky v Prešove začali provinciálnu kapitulu

27. júla 2020

PREŠOV ■ Pri príležitosti provinciálnej kapituly sestier Rádu sv. Bazila Veľkého slávil 12. júna prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu v Kaplnke sv. Makríny spolu s ...

Vladyka Ján Babjak posvätil myro

Vladyka Ján Babjak posvätil myro

21. júla 2020

PREŠOV ■ V prešovskej katedrále sa 11. júna zišli protopresbyteri Prešovskej archieparchie a kňazi archieparchiálneho úradu, aby spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ ...

60 rokov od mučeníckej smrti bl. biskupa Gojdiča

17. júla 2020

VÝROČIE (Peter Šturák, foto: archív redakcie)   Poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás vedie k zisteniu, že máme poklady, ktoré môžu byť zdrojom múdrosti, ...

Farnosť Košice-Ťahanovce privítala vladyku Cyrila Vasiľa

16. júla 2020

KOŠICE-ŤAHANOVCE ■ Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, navštívil 14. júna farnosť Košice-Ťahanovce a v Chráme bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku slávil ...

Výlet animátorov s vladykom Jánom Babjakom

15. júla 2020

NOVÁ SEDLICA ■ Animátori Prešovskej archieparchie vyšli 9. – 10. júna spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ a vedúcim lesnej a poľnohospodárskej správy Prešovskej ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi