Vladyka Ján Babjak sa modlil za svojho predchodcu

25. mája 2019

ABRANOVCE ■ Pri príležitosti 5. výročia smrti biskupa Jána Hirku navštívil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ farnosť Abranovce, kde v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky obetoval ...

Nad Pčoliným vyzdvihli nový kríž

25. mája 2019

PČOLINÉ ■ Veriaci z farností Snina, Hostovice, filiálky Čukalovce a miestni farníci Pčoliného sa 12. apríla pomodlili krížovú cestu v rusínčine spojenú s výstupom na vrch Makovica. Modlitbu ...

V Ľutine ocenili veriacich

24. mája 2019

ĽUTINA ■ Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 31. marca ocenil šesťdesiatdeväť laických veriacich. Po archijerejskej svätej liturgii v bazilike minor každému z nich odovzdal Pamätnú ...

Žiaci súťažili vo vedomostiach z biblických kníh

23. mája 2019

PREŠOV – KOŠICE ■ V marci a v apríli sa konali súťaže žiakov vo vedomostiach z vybraných biblických kníh. Žiaci prvého stupňa základných škôl súťažili v dvoch kategóriách biblickej súťaže. Prvá ...

Prešovský seminár otvoril svoje brány

22. mája 2019

PREŠOV ■ V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča sa 7. apríla konal Deň otvorených dverí. Program sa začal katechézou v seminárnej kaplnke a následnou svätou ...

V Košickej eparchii uviedli do úradu nového protosynkela

21. mája 2019

KOŠICE ■ Košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil 31. marca svätú liturgiu v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky, pri ktorej sa poďakoval otcovi Vladimírovi Tomkovi za 22 rokov ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi