Archive For The “Top Posts” Category

By |

UDALOSŤ (Daniel Černý)   Pontificio Istituto Orientale (Pápežský východný inštitút), skrátene Orientál, oslavuje tohto roka sté výročie svojho založenia. Za tých sto rokov zažil na svojich chodbách a v aulách vyše šesťtisíc študentov. Mnohým našim veriacim je dôverne známy, pretože aj v dejinách Gréckokatolíckej cirkvi zohral významnú úlohu.   Výnimočnosť tejto školy umocňuje už jej poloha. Leží…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU Myšlienky z homílie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, na sviatok blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR v Michalovciach 27. augusta 2017   Spomienky na mučeníkov patria k najstarším prejavom kresťanského kultu svätých. Mená mučeníkov prvotnej cirkvi neraz spolu so zápisnicami z ich procesov patria v dejinách Cirkvi k najcennejším…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU Homília vladyku Johna Kudricka na odpustovej slávnosti v Ľutine, ktorá sa uskutočnila 20. augusta 2017   Slava Isusu Christu! Ďakujem vám, vladyka Ján Babjak, za pozvanie zdieľať Božie slovo tu v domovine, odkiaľ pochádza moja rodina. Ako sa len zmenil svet, odkedy odtiaľto môj starý otec pred sto rokmi odišiel! Svet sa zmenil, ale…

Read more »

By |

IKONOPISECTVO (Milan Gábor) Spomedzi umeleckých centier stredovekých ruských kniežatstiev na severovýchode Ruska je najmenej prebádaným Tver, ktorého diela tvoria tajomnú stránku histórie ruského stredovekého umenia. Týchto pamiatok pochádzajúcich či už z Tvera, alebo okolia sa nezachovalo veľa. V značnej miere sú rozmanité svojím štýlom a vzťahujú sa najmä na neskoré obdobie samostatnosti tverskej kultúry.   Tver Mesto v európskej časti Ruska…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) Prijímanie Eucharistie je znakom súdržnosti medzi veriacim a Kristom, znakom včlenenia veriaceho do Kristovho tela. Tento znak nie je iba symbolický, je reálny. Veriaci tým vydáva svedectvo o tom, že jeho život, skutky i slová nie sú v príkrom protiklade s Božou vôľou. V opačnom prípade je veriaci v dobrovoľnom odtrhnutí od Krista, v ťažkom hriechu, a teda sa s ním…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU Kázeň Mons. Marka Forgáča, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, na košickej eparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove   Drahí otcovia biskupi, vladyka Milan, vladyka Peter, drahí bratia kňazi východného i západného obradu, milí bratia a sestry, milí hostia, milé rodiny, milí mladí priatelia i milé deti!   Som rád, že môžem byť v tejto chvíli spolu s vami pri oslave našej…

Read more »

By |

ROZHOVOR (J. Gradoš; preložil J. Girovský) V týchto dňoch je spojenie medzi Parmskou eparchiou v USA a Prešovskou archieparchiou vďaka pôsobeniu vladyku Milana Lacha veľmi viditeľné. Jeho predchodca John Kudrick v úrade biskupa po štrnástich rokoch od vymenovania požiadal o uvoľneniu z úradu. Dodnes žije na území eparchie a keďže má veľmi pozitívne väzby na Slovensko, prijal tohto roka pozvanie do Ľutiny ohlasovať Božie…

Read more »

By |

UDALOSŤ (R. Fučko, ISPA) Košická eparchiálna odpustová slávnosť v Klokočove Počas druhého augustového víkendu 12. – 13. augusta sa stretli veriaci Košickej eparchie na celoeparchiálnom odpuste v Klokočove. Vrcholom slávnosti bola nedeľná archijerejská svätá liturgia, ktorú za účasti pozvaného hosťa a hlavného kazateľa Mons. Marka Forgáča, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, a otca…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) Podávanie Eucharistie deťom privádza rodičov nielen k potrebe obrodenia vlastného duchovného života, ale prináša aj nové situácie. Tie sa zväčša týkajú vlastného cirkevného spoločenstva, kde sa nám postupne stanú prirodzenými. Dieťa i rodič si časom zvyknú na nové pravidlá a zvyky. Treba ich však na začiatku spoznať a pochopiť.   Všetky pravidlá smerujú k jednému –…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU Homília Mons. Andreja Imricha, emeritného spišského pomocného biskupa, na odpustovej slávnosti na hore zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutočnila 6. augusta 2017.   Najdôstojnejší otec arcibiskup, oltárni bratia, drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia!   Dnes mnohí ľudia chcú žiť, ba aj žijú tak, ako by Boha nebolo. Ale Boh je a keď sa žije…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi