Archive For The “Top Posts” Category

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Mesiac máj je vnímaný v Katolíckej cirkvi ako mariánsky mesiac. Úctu k Bohorodičke, jej históriu, ale i praktickú stránku v rozhovore približuje gréckokatolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU doc. Štefan Paločko.     Otec Štefan, kde sú podľa vás korene špecifického vzťahu slovenských gréckokatolíkov k Presvätej Bohorodičke? Vnímam slovenských gréckokatolíkov ako pokračovateľov byzantskej…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Patrik Maľarčík)   Krátko po polnoci 21. apríla sa 137 ľudí stretlo na košickom letisku, aby začalo jubilejnú púť do Svätej zeme spolu so svojím pastierom, prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ ďakujúc tak Bohu za všetky milosti a dobrodenia prijaté za dvesto rokov existencie Prešovskej eparchie.   V tvárach ľudí bolo možno vnímať túžbu po…

Read more »

By |

  SLOVO V RODINE (Martin Kvapilík)   Všetci chceme byť šťastní a milovaní. Nie je však až taký problém si niekoho vziať. Problém je nájsť partnera na celý život, s ktorým nám bude dobre. A preto si množstvo mladých ľudí kladie otázky: Chodím s tým pravým, s tou pravou? Má tento vzťah budúcnosť? Je už…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (František Dancák)   Veriaci ľud sa už od najstarších čias, najmä od Efezského koncilu (v r. 431) s osobitnou úctou vinie k Panne Márii. Po tomto koncile nasledoval skutočne úchvatný rozmach kultu Panny Márie. To so sebou prinieslo zavedenie niekoľkých nových mariánskych sviatkov a stavbu bazilík zasvätených Panne Márii. V 9. storočí už boli takmer…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Mária Pihuličová)   V politike sa začal angažovať na regionálnej úrovni najprv ako poslanec a neskôr ako primátor Levoče. Do kresla predsedu Prešovského samosprávneho kraja zasadol po tom, čo zvíťazil nad vtedajším županom, ktorý kraj viedol šestnásť rokov. Napriek tomu je na životnej púti Milana Majerského (47) stále na prvom mieste Boh a modlitba, a rodina…

Read more »

By |

  UDALOSŤ (Komunikačný tím P18)   Prešov toto leto zažije závan mladosti. Na konci júla privíta národné stretnutie mládeže. Má svoju oficiálnu skratku – P18. Obsahuje počiatočné písmeno mesta, v ktorom bude a posledné dvojčíslie kalendárneho roka diania. Zároveň predstavuje zastávku v príprave na budúcoročné Svetové dni mládeže v Paname.     „Mladí ľudia majú…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Martin Kvapilík)   Jednou z najväčších výziev, ktoré stoja pred mladými ľuďmi, je: ako si hľadať a nájsť životného partnera. Všetci predsa chceme byť šťastní a milovaní. A dobrý celoživotný partner k tomu isto patrí. Nie je to však jednoduché: každé druhé manželstvo sa rozpadá a to, žiaľ, aj v kresťanských rodinách. Ako…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milí mladí priatelia, žijeme na Slovensku, v krajine, ktorú Pán Boh požehnal mnohými prameňmi, z ktorých vyviera liečivá voda. Voda, ktorá uzdravuje rozličné choroby. Záleží len na tom, aby človek poznal mapu a vybral sa do tých správnych kúpeľov. Napr. u nás na Sliači sa v kúpeľoch liečia srdcovo-cievne ochorenia. V mojom liste ale…

Read more »

By |

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   RNDr. Mikuláš Bánó, CSc., emeritný pracovník Ústavu experimentálnej fyziky, ktorý pracoval v oblasti kozmickej fyziky, jadrovej fyziky a biofyziky, nadšenec vedeckého pokroku, a predsa veriaci kresťan, v odpovediach na naše otázky poodhaľuje pravdu o vzťahu vedy a viery, a tak aj kúsok zo seba.   Pán Bánó, ako ste sa dostali k experimentálnej fyzike? Tak trocha okľukou. Začal…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   V roku 1993 vzniklo v rámci Gréckokatolíckej charity Prešov zariadenie Dom Charitas, ktoré poskytovalo sociálne služby ľuďom v núdzi alebo bez domova. Počas svojho dvadsaťpäťročného vývoja prešlo viacerými zmenami, až sa vyprofilovalo ako resocializačné stredisko Domov nádeje sídliace na Jarkovej ulici v Prešove. Dnes je odborníkmi považované za jedno z najlepších resocializačných stredísk v našej krajine a ponúka…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi