Archive For The “Top Posts” Category

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Gradoš)   Vianoce – toto slovo v dnešnom svete znamená pre kresťanov sviatky Narodenia Ježiša Krista. Ale v dnešnom sekularizovanom a konzumnom svete si nachádza aj nové významy, vychádzajúce z kresťanských zvyklostí, niekedy doplnené o vplyvy rôznych kultúr. Hlavnou osobou Vianoc pre kresťanov je dieťa Ježiš, no pre okolitý svet sú to deti všeobecne.   Sviatok…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Do Ameriky emigrovali v priebehu 19. a 20. storočia státisíce gréckokatolíkov zo Slovenska a vtedajšej Podkarpatskej Rusi. Postupne za nimi odchádzali gréckokatolícki kňazi. Dnes, sto rokov po týchto udalostiach, tamojšia Gréckokatolícka cirkev znova potrebuje kňazov. Jedným z nich je i otec Marek Višňovský. Jeho manželka Miriam priblížila situáciu nášho kňaza medzi gréckokatolíkmi v Parmskej eparchii…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   Gréckokatolícka charita Prešov si v novembri pripomenula 70 rokov od svojho vzniku. Počas vývoja prešla viacerými zmenami a napriek všetkým okolnostiam si svoje poslanie, postavenie a nenahraditeľnú úlohu v Cirkvi i verejnom živote obháji aj dnes. Duchovné posolstvo si zamestnanci, klienti aj širšia verejnosť pripomenuli spoločnou liturgiou aj prostredníctvom osobných výpovedí a svedectiev.   História vzniku…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Anton Chromík)   Slováci sú široko-ďaleko známi svojím hundraním na všetko, čo u nás nefunguje. Typická slovenská malosť sa prejavuje niekedy až nekritickým obdivom k iným štátom, ktoré sú lepšie, väčšie a rozumnejšie. Mnohokrát sa nám až predĺži nos od závisti, keď vidíme, ako inde veci a právo fungujú, a u nás nie.   Určite budete protestovať proti úvodnému…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Valéria Juríčková)   Vyvolá spomienky na úžas, ktorý sme vnímali ako deti pri vstupe do chrámu. Vtiahne nás do tajomstva, uprostred ktorého tušíme prítomnosť Božieho kráľovstva na zemi. Naše modlitby s dymom kadidla vystupujú k nebu. Zatiaľ čo nebo zostupuje na zem. Je ako Jakubov rebrík, ktorý pretvorí miesto na Betel, Boží…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Tymian patrí medzi základné látky používané v našich chrámoch. Nejde iba o symboliku toho, čo sa s kúskom živice deje, ale sám sa používa na posväcovanie iných vecí a na vyháňanie zlého ducha. Vybrať v dnešnej dobe ten správny tymian je rovnako dôležité, ako vybrať kvalitné víno či správnu múku. Tymian a jeho výrobu v rozhovore priblížila…

Read more »

By |

UDALOSŤ (CCEE, Stanislav Gábor, Jaroslav Girovský)   V Londýne sa od 26. do 29. októbra konalo výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy na pozvanie vladyku Hliba Lončynu, biskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie Svätej rodiny v Londýne, ktorá oslavuje 60. výročie vzniku.     Stretnutie sa konalo v Centre pre jednotu Hnutia fokoláre vo Welwyn Garden City. Boli…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Labanič)   Aký plán má Boh s rodinou? Boh predovšetkým chce, aby sa každá rodina stala tým, čím je. Znie to ako paradox: Prečo sa má stať tým, čím je? Odpoveď je jednoduchá: poslaním rodiny je vytvárať samu seba podľa vzoru, ktorým je sám Boh. Prvým krokom k pochopeniu je teda pozrieť sa…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Michal Galmus)   „Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.“ (Žalm 103, 20 – 21)     Nicejsko-carihradské vyznanie viery poukazuje na dva rozmery sveta stvoreného Bohom – viditeľného i neviditeľného. Maxim Vyznávač…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   S kapitánom Mgr. Jánom Čupalkom, ktorý je starším kaplánom 22. mechanizovaného práporu v Michalovciach, gréckokatolíckym kňazom, ktorý už trinásť rokov pôsobí ako vojenský duchovný v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Porozprávali sme sa s ním o jeho živote medzi vojakmi.     S pojmom starší kaplán sa určite už niektorí z čitateľov stretli, ale neviem, či vedia,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi