Archive For The “Top Posts” Category

By |

UDALOSŤ (Dada Kolesárová, rusinskyfestival.sk)   V rámci Rusínskeho festivalu vo Svidníku, ktorý sa uskutočnil od 21. do 27. mája, sa stretli počas dvoch dní, 23. a 24. mája, na svojom Festivale viery aj veriaci z Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi.   Rusínsky festival – podujatie, ktoré pre záujemcov pripravujú Rusíni, prináša od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Marek Maďar)   „Rodina je prvotná bunka spoločenského života. Je prirodzeným spoločenstvom, v ktorom sú muž a žena povolaní k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Autorita, stálosť a životné vzťahy vnútri rodiny tvoria základy slobody, bezpečnosti a bratstva v rámci spoločnosti. Rodina je spoločenstvo, v ktorom si už od detstva možno osvojovať morálne hodnoty, začať…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Ahoj, ahoj, milý priateľ! Pozdravujem Ťa starobylým pozdravom vodákov, ktorý za tie roky nestratil na svojom lesku a dodnes koluje aj medzi „suchozemskou“ mládežou. AHOJ je už niekoľko storočí typickým pozdravom námorníkov. Postupne nadobudol aj náboženský podtón, keď sa začal vysvetľovať ako skratka latinských slov Ad HOnorem Jesu = ku cti…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Ľubomír Petrík)   Jedným z tých, ktorí sa aktívne zapojili do obnovy Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968, bol aj terajší emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Mons. Ján Eugen Kočiš.   Vladyka, v roku 1968 bola Gréckokatolícka cirkev v Československu štátom právne povolená. Ako si na to spomínate?  Vladyka Vasiľ Hopko, ešte keď bol…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Martin Mráz)   „My, kňazi gréckokatolíckej Cirkvi, úprimne vítame v našej vlasti prebiehajúci demokratizačný proces. Máme k tomu svoje vlastné dôvody. Dáva nám totiž nádej, že nezákonnosti a krivdy, ktoré boli na nás gréckokatolíkoch osemnásť rokov páchané, budú dôsledne odstránené.“ Tieto slová verejne adresovali v apríli 1968 predstaviteľom vlády vtedajšieho Československa a širokej verejnosti gréckokatolícki kňazi,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Marek Maďar)   Svätý Otec František vo svojej posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia opisuje v úvode Boží plán s človekom ako muža a ženy v manželskom i rodinnom spoločenstve: „Uprostred domu nachádzame manželský pár muža a ženu s celým ich príbehom lásky. Na nich sa uskutočňuje ten prapôvodný plán, ktorý Kristus intenzívne pripomína: ,Nečítali ste, že Stvoriteľ ich…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   „Odvaha je protirečenie. Znamená totiž túžbu po plnosti života, ktorý sa odhodlá až k smrti…“ (G. K. Chesterton)   Drahá dievčina, drahý mládenec, skôr, ako sem čokoľvek napíšem, chcem napísať toto: tento text je umiestnený pod krížikom s výkričníkom, čo znamená, že všetko, čo píšem, chcem písať v Božom mene. Tak ma…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Mesiac máj je vnímaný v Katolíckej cirkvi ako mariánsky mesiac. Úctu k Bohorodičke, jej históriu, ale i praktickú stránku v rozhovore približuje gréckokatolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU doc. Štefan Paločko.     Otec Štefan, kde sú podľa vás korene špecifického vzťahu slovenských gréckokatolíkov k Presvätej Bohorodičke? Vnímam slovenských gréckokatolíkov ako pokračovateľov byzantskej…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Patrik Maľarčík)   Krátko po polnoci 21. apríla sa 137 ľudí stretlo na košickom letisku, aby začalo jubilejnú púť do Svätej zeme spolu so svojím pastierom, prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ ďakujúc tak Bohu za všetky milosti a dobrodenia prijaté za dvesto rokov existencie Prešovskej eparchie.   V tvárach ľudí bolo možno vnímať túžbu po…

Read more »

By |

  SLOVO V RODINE (Martin Kvapilík)   Všetci chceme byť šťastní a milovaní. Nie je však až taký problém si niekoho vziať. Problém je nájsť partnera na celý život, s ktorým nám bude dobre. A preto si množstvo mladých ľudí kladie otázky: Chodím s tým pravým, s tou pravou? Má tento vzťah budúcnosť? Je už…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi