Archive For The “Top Posts” Category

By |

SPOMÍNAME (Pavol Dancák – Juraj Gradoš)   Ohliadnutie za životom otca PaedDr. Františka Dancáka nám jasne vyjavuje, že spoločným menovateľom jeho aktivít bolo kňazské povolanie, ktoré spočíva v ohlasovaní evanjelia všetkými možnými prostriedkami v každej dobe a v akýchkoľvek podmienkach.   V mysli otca Františka zaiste rezonovali slová jeho starého otca Jozefa Lukáčka, ktorý sa v čase ateistického prenasledovania…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Tomáš Fischer; foto: pxhere)   Nachádzame sa v čase a priestore, do ktorého nás pozýva Božia prozreteľnosť. Každý jeden ľudský, duchovný, fyzický priestor v jednotlivých okamihoch nášho života odkrýva mnoho právd. Je to príležitosť na reflexiu pravdy o druhých ľuďoch, životných skutočnostiach, ktoré nám ponúkajú priestor utvárať v sebe vlastnú životnú skúsenosť. Na mieste je však aj…

Read more »

By |

VÝROČIA (Juraj Gradoš)   14. februára 1969, pred päťdesiatimi rokmi, skupina nadšených slovenských gréckokatolíckych kňazov zrealizovala projekt časopisu s názvom Slovo. Jeho úspech medzi gréckokatolíkmi i rímskokatolíkmi v celom vtedajšom Československu bol silným podnetom, aby tento časopis nebol iba jednorazovým projektom, ale stal sa trvalou súčasťou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.   Dnes už nežije nik, kto by mohol…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Tohto roka 17. augusta uplynú dve desaťročia od tragickej smrti Blažeja Krasnovského, básnika, politika, ekonóma a otca. Pre rodinu čitateľov časopisu Slovo je jeho meno spojené s pôsobením v Slove v rokoch 1992 až 1999. Práve on stál za budovaním klasickej redakcie v Prešove a za otvorením časopisu novým možnostiam a technológiám, ktoré deväťdesiate roky minulého storočia priniesli….

Read more »

By |

ROZHOVOR (Jaroslav Girovský)   Krátko po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu vzniká myšlienka vydávať vlastný časopis a v nasledujúcich mesiacoch vychádza nulté číslo Slova. Hoci pôvodcovia myšlienky už odišli do večnosti, na túto tému má stále veľa čo povedať ten, kto ich poznal osobne a zmapoval ich osudy počas rokov prenasledovania – prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ….

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: stsmcc.org)   Hoci je v súčasnosti na svete 23 východných katolíckych cirkví, na liturgickej úrovni patria do tzv. piatich obradových rodín. Sú to: alexandrijská, arménska, chaldejská (východosýrska), antiochijská (západosýrska) a byzantská obradová rodina.   Alexandrijská obradová rodina Do tejto rodiny patria dva typy liturgie: koptská a etiópska.   Koptská liturgia Koptská cirkev…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: St. Jude’s Syro Malabar Church)   Slovenská gréckokatolícka cirkev má jednu osobitosť – úctu k Svätému Otcovi a zároveň pevné puto so svojou tradíciou. Tieto charakteristiky platia aj o vladykovi Cyrilovi Vasiľovi SJ, ktorého pohľad sekretára Kongregácie pre východné cirkvi je omnoho širší než ten náš. Poprosili sme ho o rozhovor o cirkvách, ktoré v Oriente navštívil….

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský; foto: archív vladyku Djuru Džudžara)   S postupným rozpadom Juhoslávie na samostatné štáty sa reorganizovala aj Gréckokatolícka cirkev na tomto území. V roku 2001 bol z jedinej Križevackej eparchie, ktorá pokrývala celú bývalú Juhosláviu, vyčlenený Gréckokatolícky apoštolský exarchát Macedónska. V roku 2003 bol pre gréckokatolíkov v Srbsku a v Čiernej Hore vytvorený Apoštolský exarchát Srbska a Čiernej Hory. Koncom roka…

Read more »

By |

PASTIERSKY LIST (metropolita Ján Babjak SJ)   Drahí bratia kňazi, diakoni, rehoľníci, rehoľné sestry, drahí naši veriaci!   Pred rokom som pastierskym listom otváral jubilejný rok našej Gréckokatolíckej cirkvi, ktorý sa niesol v duchu liturgickej modlitby: „Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko“ a teraz ho týmto pastierskym listom uzatváram.   Slávime ešte sviatky Narodenia Pána….

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív Martina Babjaka)   Na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa v utorok 11. decembra uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti končiaceho sa Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018. Medzi hosťami, ktorí na ňom vystúpili, nechýbal ani operný spevák Martin Babjak.   Maestro, ako sa absolvent dopravnej priemyslovky dostal k spevu? Stať sa…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi