Archive For The “Top Posts” Category

By |

IKONOPISECTVO (Milan Gábor)   História ruského ikonopisectva je nerozlučne spätá s rozvojom kultúry ruských kniežatstiev v Suzdali, Rostove, Novgorode, Moskve či Pskove. Majstri týchto stoličných miest Rusi vytvárali umelecké diela, ktoré spájali všeobecné duchovné princípy a ikonopisecký kánon, ale rozdiely boli v jednotlivých námetoch, kompozíciách či maľbe.   Pskov Toto mesto na severozápade Ruska, neďaleko hraníc s Estónskom a Lotyšskom patrí medzi…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Dominik Gromoš)   Autor Knihy kazateľ píše: „Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého, kto by ho zodvihol.“ (Kaz 4, 9 – 10)   Keby sme si prečítali aj zvyšnú časť tejto kapitoly, celkom jednoducho…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Gradoš)   Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je nesporne mariánska. O vzťahu k Presvätej Bohorodičke svedčí množstvo patrocínií chrámov, modlitieb, pobožností, sviatkov, ale i v osobnom živote donedávna časté používanie mena Mária, Marianna a v mužskom tvare Marián. To charakterizuje vzťah gréckokatolíkov k Bohorodičke. Ale platí to i naopak. Na mnohých miestach prejavila Presvätá Bohorodička svoju moc, či už cez…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Svätý Otec František vymenoval 5. júla 2018 otca Mariána Andreja Pacáka CSsR za nového biskupa Eparchie svätých Cyrila a Metoda torontských Slovákov byzantského obradu.   Kto ovplyvnil vaše povolanie a kedy ste sa rozhodli vstúpiť k otcom redemptoristom? No istotne môj ujo − redemptorista Štefan Ištvaník. Keď prišiel k nám on alebo jeho sestra…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Juraj Gradoš)   Svätý Otec František vymenoval 5. júla nového biskupa Eparchia svätých Cyrila a Metoda torontských Slovákov byzantského obradu. Stal sa ním redemptorista otec Marián Andrej Pacák CSsR, pôvodom zo Spišskej Novej Vsi. Vymenovanie zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice aj Apoštolská nunciatúra na Slovensku.   Otec Marián Andrej Pacák CSsR sa narodil v Levoči…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Ivana Halgašová)   Mama zohráva kľúčovú úlohu v živote každého jedinca. Už to, ako komunikuje so svojím dieťaťom prvé týždne tehotenstva, výraznou mierou ovplyvňuje jeho nazeranie na svet. Žena môže pociťovať krásny zážitok prijatia nového života, ale aj zodpovednosť, strach a mnoho iných emócií, ktoré môže zvládnuť za pomoci najbližšieho človeka a vhodného prostredia….

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (Peter Šturák)   V roku 2018 si Prešovská archieparchia, ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku vo svojej bohatej histórii pripomína viaceré významné výročia. Jedným z nich je 130. výročie narodenia biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSMB. Príklad rodinného prostredia, v ktorom sa formovala jeho osobnosť, je pre nás všetkých veľkým impulzom,…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Spoznali sme sa, keď bol v tínedžerských rokoch. Dnes má 37 a najčastejšie ho môžete stretnúť v našich malých veľhorách, kde na horské chaty vyniesol nejeden náklad a zachraňoval mnohých pútnikov, ktorí zavítali do Vysokých Tatier. Jeho hlas pri troche šťastia môžete zachytiť aj na vlnách Rádia Slovensko v sobotných správach o počasí pre turistov. O stúpaní nahor…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA)   V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 Gréckokatolícka cirkev posviackou pamätného kríža pri Divadle Jonáša Záborského v Prešove na mieste, kde stála pôvodná budova Gréckokatolíckeho kňazského seminára a Vysokej bohosloveckej školy, oslávila jedno z jubileí – 50. výročie vzkriesenia tejto cirkvi v bývalom Československu.   Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil 26. júna večer…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Ivana Halgašová)   Všetko, čo na tomto svete existuje, musí mať svoj začiatok. Pre dieťa je to začiatok jeho života v matkinom tele. Pre niekoho krásne, pre mnohé ženy aj náročné obdobie. Tehotenstvo je výnimočný čas, keď v útrobách ženy prebieha zázračný proces, na ktorého konci sa zrodí nový človek. Ako sa s týmto obdobím…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi