Archive For The “Top Posts” Category

Spoločenstvo SKALA

By |

PREDSTAVUJEME (Michal Hospodár; foto: Martin Mráz) Súčasná rodina je vystavená rôznym skúškam, ktoré preverujú jej odolnosť či stabilitu. Spoločenský a legislatívny atak zo strany verejnej moci, liberálnych médií a vôbec atmosféra v postmodernej spoločnosti sa podpisujú pod jej neblahý stav. Viditeľná deštrukcia rodiny je obalom, za ktorým sa skrýva duchovný boj o pravé dobro manželov a detí. Aj z tohto…

Read more »

Jubilejný rok svätého Jozefa

By |

UDALOSŤ ( Marko Durlák ;  Foto: wixsite.com ) Jubilejný rok svätého Jozefa ohlásil pápež František 8. decembra 2020 pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Katolíckej cirkvi. Tento titul mu udelil pápež Pius IX. v čase, keď sa Cirkev nachádzala v ťažkej situácii, zažívajúc veľké útoky a nenávisť z boku nepriateľov.   V snahe opäť pripomenúť a prehĺbiť zverenie…

Read more »

Osamelý rodič – ako s tým žiť?

By |

SLOVO V RODINE (Monika Guľašová; foto: pexels.com) Rola osamelého rodiča znamená zastať univerzálnejšiu úlohu, do ktorej treba zahrnúť typické otcovské aj materské správanie. Dôvodov, prečo dieťa vychováva iba jeden z rodičov, je viacero. Treba si uvedomiť, že nehovoríme iba o rozvode alebo o úmrtí rodiča. Do tejto kategórie patria aj deti rodičov, ktorí sú dlhodobo nedostupní pre svoje…

Read more »

Viete, kto je za tým?

By |

ROZHOVOR (Jozef Petričko; foto: archív Vladimíra Komanického) V každom čísle nášho časopisu nájdete na predposlednej strane krížovku ukrývajúcu krátky text. Ide o sériu citátov náboženských textov viažucu sa napríklad k celoročnej tematike. Momentálne sú to citáty o Presvätej Bohorodičke, keďže si pripomíname 350. výročie slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Tajnička ukrýva heslo, ale kto sa skrýva za tajničkou?…

Read more »

Biblické frázy v slovenčine

By |

SLOVO NA TÉMU ( Adriana Matoľáková ) Frazémy biblického pôvodu sú súčasťou spoločného fondu všetkých európskych národov, hoci ich realizácia je v jednotlivých jazykoch rôzna, pretože každý jazyk má vlastnú frazeologickú sústavu, ovplyvnenú národnými špecifikami.   Kresťanské zmýšľanie našich predkov sa silne odrážalo v podobe ustálených spojení priamo aj sprostredkovane inšpirovaných Bibliou. Podľa výskumov ruských lingvistov existuje…

Read more »

Keď zomrie partner

By |

SLOVO V RODINE (Vratislava Hofmanová, i60.cz; foto: pexels.com) Je to jedna z najťažších životných situácií. Mnohí psychológovia sa prikláňajú k názoru, že absolútne najťažšia. Keď po dlhoročnom vzťahu človek stratí životného partnera (nemusí ísť o smrť, môže ísť aj o rozvod, pozn. red.), po prvotnom šoku a smútku sa musí vyrovnať s ešte jednou vecou. Nastane čas…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi