Archive For The “Top Posts” Category

By |

SLOVO V RODINE (Imrich Degro)   Vidíme, že v situáciách, ktoré iní hravo zvládajú, my z nepochopiteľných dôvodov nevládzeme a prehrávame. A pritom si nie sme vedomí, že by sme robili niečo horšie ako tí okolo nás. Ak tieto ťažkosti pretrvávajú a nevedia nám pomôcť lekári, psychológovia alebo psychiatri, hľadáme pomoc u rôznych bylinkárov, liečiteľov a tzv….

Read more »

By |

HISTÓRIA (Martin Mráz)   Každá idea sa k tomu, aby mohla prežiť, potrebuje vteliť do nejakej formy. Cirkev už dvetisíc rokov ohlasuje Ježišovu dobrú zvesť a zároveň rozvíja svoje štruktúry. Nie kvôli posilňovaniu svojho mocenského postavenia, ale aby bola bližšie k ľuďom a dokázala im lepšie slúžiť a sprostredkovávať posolstvo evanjelia.   Konkrétnym zhmotnením evanjeliového…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   (pokračovanie predošlého článku) V žiadosti cisára z 1. marca 1816 chýbali základné a konkrétne informácie o celej záležitosti. Pápež Pius VII. preto poveril Konzistoriálnu kongregáciu, aby túto záležitosť dôkladne prešetrila. Tá si následne žiadala chýbajúce informácie od viedenskej nunciatúry. Nuncius si zase žiadal potrebné informácie od Mukačevskej kapituly a novovymenovaného mukačevského biskupa A. Pócsyho. Tu sa…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   Základom samostatnej Prešovskej gréckokatolíckej eparchie sa stal Košický biskupský vikariát, ktorý sa stal pomocným orgánom správy mukačevského biskupa. Vikariát vznikol v roku 1787 pre lepšiu a ľahšiu administráciu rozsiahlej Mukačevskej eparchie, ktorá sa rozprestierala na území trinástich žúp od Spiša na západe až po Marmaroš na východe. V nich sa v roku 1792 nachádzalo 729…

Read more »

By |

HOMÍLIE (J. Em. kardinál Kurt Koch)   Slávnostným kazateľom na archieparchiálnej odpustovej slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine bol v nedeľu 19. augusta kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Prinášame vám myšlienky z jeho homílie.   Hovorí sa, že Jeana-Paula Sartra, známeho francúzskeho filozofa, existencialistu a presvedčeného ateistu, sa na smrteľnej posteli priateľ…

Read more »

By |

HOMÍLIA (J. Em. kardinál Jozef Tomko)   Litmanová privítala5. augusta množstvo pútnikov, laikov i duchovenstvo, ktorých slovom sprevádzal hlavný hosť a kazateľ kardinál Jozef Tomko z Ríma, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.   Dnes sme sa zišli v tomto krásnom prostredí, aby sme sa celkom osobne stretli s Bohom. Trojjediný Boh sa nám prihovorí v osobe…

Read more »

By |

HOMÍLIE (Marián Kuffa)   Do mariánskeho Klokočova 12. augusta zavítal ako hlavný kazateľ otec Marián Kuffa, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý pútnikov pozval do Matkinej školy lásky.   Slava Isusu Christu! Vážený otec biskup, bratia a sestry, medzi gréckokatolíkmi sa cítim dobre. Veľmi som sa potešil, keď ma váš otec biskup zhruba začiatkom jari pozval na…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: J. Girovský)   17. až 20. augusta navštívil Prešovskú archieparchiu predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. V nedeľu 19. augusta bol slávnostným kazateľom na mariánskom odpuste v Ľutine. Tesne pred svojím odchodom 20. augusta poskytol rozhovor pre čitateľov časopisu Slovo.   Vaša eminencia, ako ste sa cítili medzi našimi…

Read more »

By |

HOMÍLIE (J. Em. kardinál Jozef Tomko)   Litmanová privítala5. augusta množstvo pútnikov, laikov i duchovenstvo, ktorých slovom sprevádzal hlavný hosť a kazateľ kardinál Jozef Tomko z Ríma, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.   Dnes sme sa zišli v tomto krásnom prostredí, aby sme sa celkom osobne stretli s Bohom. Trojjediný Boh sa nám prihovorí v osobe…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA)   Posledný letný mesiac je v našej cirkvi známy troma najväčšími odpustovými slávnosťami, na ktoré každoročne prichádzajú tisíce pútnikov. Prinášame vám spravodajský súhrn z týchto momentov.   Litmanová Na hore Zvir v Litmanovej sa 4. a 5. augusta, v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, konala hlavná púť – archieparchiálna odpustová slávnosť. Vyvrcholila v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi