Archive For The “Katechéza liturgická” Category

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.)   Už to bude možno i pätnásť rokov, čo som počul od jednej starenky: „Včola z Božoho čola a osa z čortovoho nosa.“ Ako manželka dlhoročného včelára vedela, o čom rozpráva. Keď som potom bol pomáhať pri vytáčaní medu, zapozeral som sa na včielku a dal som jej za pravdu v tom, aký je včela nádherný tvor…

Read more »

By |

  LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.)   Od Paschy už ubehli tri týždne a väčšina z nás aj zabudla na lahôdky, ktoré vtedy poslušne čupeli v košíkoch a čakali na posvätenie – pre niektorých najdôležitejšom obrade Veľkej noci. Vtedy kňaz okrem iného žehnal mliečne výrobky, z ktorých sa niektoré vyrábajú iba na tuto príležitosť. Málokto však vie, že mliečne…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.)   Od sviatku Stretnutia Pána síce už uplynul nejaký ten týždeň, ale azda nebude na škodu si na neho trochu zaspomínať. Vtedy boli posvätené hromničky, ktoré v mnohých domácnostiach majú čestné miesto a neplnia iba dekoratívnu funkciu. O to viac teraz, v čase Veľkého pôstu, keď častejšie zoberieme do ruky horiacu sviecu, aby sme sa v jej…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.)   Zima je čas, ktorý preverí mnohé oblasti života človeka. Keď vládne chlad a sneh, je ťažko. Preto rozumný človek sa na tento čas nepohody dopredu pripravuje. Opravuje svoje obydlie, plní sýpky a komory. Lenže ani domáce zvieratá nemôžu ostať napospas živlom, preto ani maštale a ohrady nemôžu ostať bokom. A ako už…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.)   Keď sa ťa zima opýta, čo si robil v lete… „Bol na dovolenke!“ povedali by mnohí. „Veď drevom nekúrim…“ I dnes sú ale ľudia, ktorí drevo v lete riešiť musia, a viem, o čom hovorím. V minulosti však toto príslovie malo omnoho hlbší význam. Veď od množstva zásob uskladnených v lete a jeseni záviselo, či a ako rodina…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko)   Nie tak dávno sme slávili sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu. Podľa tradície mala vtedy Panna Mária iba tri roky a hlavne matky si možno predstavia, ako sa asi cítili a čo prežívali jej rodičia. Pre niektorých je asi nepredstaviteľné byť na ich mieste. Tí však, ktorí žili svoju vieru hlbšie, i v…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.)   V týchto dňoch asi každý z nás navštívil (alebo sa možno ešte len chystá navštíviť) cintorín. Hoci byzantský liturgický kalendár sa v tomto čase vôbec nezmieňuje o zádušných bohoslužbách, nedá sa ignorovať celospoločenská atmosféra. A ani naši zosnulí sa iste nebudú hnevať, keď si na nich, okrem piatich zádušných sobôt, spomenieme i v tomto jesennom čase….

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko) Ako plynie čas, je stále menej ľudí, ktorým slovo sejba niečo hovorí. Nemyslím teraz siatie nejakých kvetov alebo zopár druhov zeleniny, ale sejbu obilia. Je to už niekoľko generácií, čo sa v našich podmienkach tejto činnosti venujú takmer výlučne poľnohospodári, kedysi združovaní v družstvách a teraz na rôznych farmách. Ale rovesníci mojich starých rodičov si…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Ako chlapec si pamätám vyjadrenia, že deň sv. Eliáša je prvý jesenný sviatok. Bolo mi to čudné a vôbec ma to netešilo. Veď ešte sa ani júl neskončil a ktosi tu rozprával o nostalgickej jeseni. Až neskôr som pochopil, že kedysi to bolo trocha inak. Podľa juliánskeho kalendára to pripadá…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Pred niekoľkými dňami si žiaci vyzdvihli vysvedčenia za svoju desaťmesačnú prácu a to je akýsi nepísaný zákon rozbehnutia letnej dovolenkovej sezóny do plnej rýchlosti. Tak mnohí sa vydajú na cesty, aby si niekde ďaleko od svojich každodenných povinností oddýchli a načerpali nové sily do ďalšej práce. Ibaže do svojho vysnívaného…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi