Archive For The “Slovo o ikone” Category

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: skit-chernigovsky.ru)   S oblasťou Černigova na severozápade Ukrajiny sa spája ďalšia ikona s názvom Getsemanská, ktorá je vernou kópiou Černigovsko-eliášskej ikony Bohorodičky, o ktorej sme už písali.   Černigovsko-getsemanská ikona Bohorodičky (rus. Черниговская – Гефсиманская) Ikona bola namaľovaná v 1. pol. 18. stor. na plátne s rozmermi o niečo väčšími ako pôvodná. V roku 1852 ju odovzdala…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: newphoenix.ru)   Spomedzi mnohých typov ikon Bohorodičky je na našom území menej známa ikona s názvom Jedľová ikony Bohorodičky, po rus. Елецкая (Jeleckaja) – jedľová, podľa rus. slova ёлка – jedlička, smrek, na ktorom sa nachádza ikona Hodigitrie, Božej Matky s dieťaťom Kristom v náručí. Tieto ikony boli od obdobia 17. storočia zvlášť…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: iconbm.ru)   Je známe, že veľké množstvo starších ikon bolo namaľovaných v monastieroch mníchmi, ktorí pri ich tvorení spájali to, čo je prirodzené pre duchovný život, modlitbu a pôst, vďaka čomu sa mnohé z nich stali divotvornými. Takou je aj Černigovsko-eliášska ikona Bohorodičky.   Černigovsko-eliášska ikona Bohorodičky (rus. Черниговская – Ильинская) Divotvorná ikona…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: maria.com)   S významným mužským monastierom ruského severu – Cyrilo-belozerským sa spája aj ikona Bohorodičky Hodigitrie s rovnakým pomenovaním.   Cyrilo-belozerská (po rus. Кириллo-Белозерская) Zakladateľom monastiera bol sv. Cyril (svetským menom Kuzma) nazývaný Belozerský. Pochádzal z významného bojarského rodu Beliamovcov. Ako tridsaťročný bol podstrihnutý za mnícha a prijal meno Kiril (Cyril) v Simonovskom monastieri v Moskve….

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: azbyka.ru)   Mnohé ikony, divotvorné zvlášť, sú opradené mnohými legendami. Jednou z nich je aj cyperská. Ide o niekoľko ikon rôznych ikonografických variantov spájajúcich sa s ostrovom Cyprus.   Úcta k cyperskej ikone Bohorodičky sa v Rusku rozšírila v období 17. storočia. Základom bolo byzantské rozprávanie (legenda) o ikone Božej Matky na Cypre, prestrelenej…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: wikimedia.org)   Pre mnohé ikony, starobylé i tie súčasné, je spoločný nielen kánon, ale aj ich divotvorná moc. Potvrdzujú to aj nasledujúce ikony z dvoch rôznych kontinentov.   Cicerovská ikona Bohorodičky Ikona (ang. Lady of Cicero) je súčasnou divotvornou ikonou nachádzajúcou sa v pravoslávnej Cerkvi sv. Juraja v Cicere, predmestí Chicaga amerického štátu Illinois. Mesto je…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: i.pinimg.com)   Carskoselská ikona Bohorodičky patrí medzi najznámejšie ikony Bohorodičky typu Znamenie v Rusku. Bola spätá s cárskou rodinou, pričom svoj názov získala od miesta Carskoje Selo neďaleko Sankt Petersburgu (dnešný Petrohrad).   Ikona je namaľovaná na drevenej doske a zobrazuje Božiu Matku po pás s pozdvihnutými rukami v úrovni ramien (Znamenie – tzv….

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: bp.blogspot.com)   Tri ikony Bohorodičky s tým istým názvom sa spájajú s niekdajším veľkolepým kultúrnym i náboženským centrom Byzancie – mestom Carihrad (cárovo, cisárovo mesto) či Konštantínopol (mesto cisára Konštantína, dnes Istanbul).   Carihradská ikona Bohorodičky (rus. Цареградская) sa objavila 25. apríla 1071. Vedci pripúšťajú, že šlo o kópiu blachernskej ikony Božej Matky privezenej…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: be.wikipedia.org)   Netradičnou divotvornou ikonou vysekanou do kameňa je Bugabašská ikona Bohorodičky (rus. Бугабашская) z dedinky Bugabaš Ufimskej eparchie. Na ikone sa okrem Bohorodičky Hodigitrie s dieťaťom Kristom nachádzajú aj celé postavy sv. Bazila Veľkého a sv. Mikuláša.   Podľa tradície sa ikona zjavila v 2. pol. 19. stor. v dedinke Bugabaš. V tom čase sa z rusko…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: wikimedia.org)   Brestská ikona Bohorodičky Ikona (rus. Брестская) bola známa už v 15. stor. a nachádzala sa v Breste (Bielorusko), odkiaľ pochádza aj jej pomenovanie. V 17. storočí ju ukoristili Tatári, no kozáci na čele s generálom Mikulášom Potockým ju priniesli späť. Ikona sa potom nachádzala v súkromnej kaplnke generála Potockého. Po jeho smrti v roku 1635…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi