Archive For The “Slovo o ikone” Category

Mariánske paraliturgické piesne

By |

SLOVO O IKONE (Šimon Marinčák; foto: archív autora)   Keď piesne prepisovali zbožní veriaci, často vnášali do piesní nové prvky podľa svojho cítenia a zbožnosti. Keďže neboli vzdelaní ani v hudbe, ani v teológii, nezriedka nimi zapísané odchýlky zachádzali až za hranicu únosnosti, keď sa v texte objavili prvky protirečiace pravdám viery. Hudobných variantov je v takomto prípade ešte viac….

Read more »

Mariánska úcta na Zemplíne

By |

SLOVO O IKONE (Tomáš Haburaj; foto: wikimedia.org)   Mariánska úcta je vlastná byzantskej tradícii a o jej praktizovaní svedčí i Život Konštantína a Metoda, ktorý hovorí, že sv. Metod bol pochovaný v hlavnom chráme „na ľavej strane za oltárom Presvätej Bohorodičky“.   Pokrov (Ochrana) a Narodenie Bohorodičky boli za ostatných dvesto rokov poprednými sviatkami, ktorým sa zasväcovali chrámy. V roku…

Read more »

Ako sa rodí akatist

By |

SLOVO O IKONE (Marko Durlák; foto: Byzantinos)   K teologickému rozmeru nového akatistu ku klokočovskej ikone patria aj biblické predobrazy o Bohorodičke: „Raduj sa, nová Eva do nebies povýšená; Raduj sa, od zeme k nebu týčiaci sa rebrík Jakuba; Raduj sa, horiaci ker, čo svoju zeleň nestráca; Raduj sa, v žalmoch Dávida ospevovaná“ a ďalšie.   Historický rozmer klokočovskej ikony…

Read more »

Ako sa rodí akatist

By |

SLOVO O IKONE (Marko Durlák; foto: archív Marka Durláka)   Asi pred rokom ma oslovil košický vladyka Milan s prosbou, či by som nezložil moleben a akatist ku klokočovskej ikone Presvätej Bohorodičky pri príležitosti jubilea 350 rokov od jej zázračného slzenia. Rád som súhlasil, a to prinajmenšom z dvoch dôvodov. Mám rád prácu s liturgickými textami, nielen s tými starými, ktoré…

Read more »

Úcta ku klokočovskej Bohorodičke v USA

By |

SLOVO O IKONE (Daniel Černý; foto: Návšteva veriacich z americkej eparchie Parma v Košiciach 24. septembra 2018. Zdroj: Byzantinos)   O úcte ku Bohorodičke z Klokočova nemáme medzi emigrantmi do USA na konci 19. storočia zachované informácie. Keďže však do USA prichádzali ľudia, ktorí tam v starom kraji hojne putovali a navyše pochádzali z tohto kraja (ako predkovia vladyku Johna…

Read more »

Klokočovská ikona v Hamiltone

By |

SLOVO O IKONE (Daniel Černý; foto: archív autora)   Prvá liturgia gréckokatolíckych Slovákov bola v Hamiltone slávená 14. decembra 1952, keď vznikla Farnosť sv. Petra a Pavla. Zmena zasvätenia chrámu súvisela so žiadosťou hamiltonského biskupa Ryana, ktorý už mal vo svojej latinskej diecéze Farnosť sv. Petra a Pavla, a tak požiadal, aby gréckokatolícka farnosť pozmenila…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi