Archive For The “Slovo o ikone” Category

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bohorodicko-ufimská ikona Bohorodičky (rus. Богородско-yфимская) Ikona sa v roku 1621 zjavila v Baškirskej oblasti v okolí dediny Bohorodickoje, neďaleko mesta Ufa, východne od Moskvy. V súlade s tradíciou istý kresťan Štefan bol na základe falošného obvinenia odsúdený na trest niekoľkých rán palicami pred celou obcou. Keďže nebol schopný zniesť takúto verejnú a nespravodlivú potupu, rozhodol…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Rozmanitosť námetov bohoľubskej ikony Bohorodičky Od pôvodnej koncepcie bohoľubskej ikony Bohorodičky bolo v priebehu dejín vytvorených mnoho ikonografických variantov. V prípade niektorých je evidentná veľká odchýlka od prvotnej ikony. Na jednom z variantov je doplnená postava kniežaťa Andreja Bohoľubského, ktorý kľačí pri nohách Božej Matky. Iný námet predstavuje ikona, kde sú vedľa…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bohoľubská ikona Bohorodičky Ikona bola namaľovaná na príkaz vladimírsko-suzdaľského kniežaťa Andreja Jurijeviča Bohoľubského (1110 – 1174), aby sa touto ikonou pripomenulo jeho zázračné videnie Božej Matky. V roku 1157 opustil Kyjev, mesto svojich predkov, aby sa presťahoval na sever do oblasti Suzdale. Vzal so sebou aj známu ikonu Bohorodičky z Vyšgorodu…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Blachernská ikona Bohorodičky, (gr. Blachernitissa, rus. Влахернcкая) Jej história sa spája s Konštantínopolom, kde sa v jednej z mestských častí, zvanej Blacherny, nachádzal chrám s rovnakým názvom, od ktorého dostala divotvorná ikona Božej Matky svoje pomenovanie.   Podľa tradície patrí blachernská ikona Bohorodičky typu hodigitrie medzi najstaršie ikony Božej Matky, ktorú namaľoval sv….

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bielská ikona Bohorodičky (rus. Бельская) V súčasnosti sa nachádza v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Bielsku Podlaskom na severovýchode Poľska pod Bialystokom, neďaleko hraníc s Bieloruskom.   História divotvornej bielskej ikony siaha do konca 15. storočia. Podľa tradície bola táto byzantská ikona prinesená v roku 1472 na územie moskovského veľkokniežatstva z Talianska Sofiou Paleológovou, potomkyňou…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bialystocká ikona Bohorodičky (rus. Белостокская) Ikona sa nachádza v Sobore sv. Mikuláša v Bialystoku na severovýchode Poľska, neďaleko hraníc s Bieloruskom. Bola namaľovaná po druhej svetovej vojne a je pravdepodobne kópiou pôvodnej ikony zo 17. storočia. Vzorom na jej namaľovanie bola divotovorná suprasľská ikona Bohorodičky. Na začiatku 17. storočia, keď Suprasľskú lavru (pôvodne termín…

Read more »

By |

  SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Beživská ikona Bohorodičky, (ukr. Бежівская, rus. Бежевская/Бежoвская) Historicky sa spája s dedinkou Beživ Černiakovského rajónu v Žytomyrskej oblasti na severozápade Ukrajiny. O pôvode ikony nie sú žiadne historické záznamy, ale v súlade s miestnou tradíciou sa ikona objavila pravdepodobne v prvej polovici 17. storočia na strome (dube alebo hruške) pri riečke Bystrijivka pretekajúcej cez…

Read more »

By |

  SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Benátska ikona Bohorodičky, (rus. Веницейская) Podľa tradície bola objavená v roku 1092. Pomenovanie dostala podľa miesta, kde sa nachádzala – v Benátkach v Taliansku, odkiaľ ju do Mytišči v Rusku priniesol knieža Zborovský. Benátska ikona slávi svoju liturgickú pamiatku 3. apríla.     Betlehemská ikona Bohorodičky, (rus. Вифлеемская) Nachádza sa v Bazilike Narodenia…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bialyničská ikona Bohorodičky, (rus. Бялыническая) Podľa tradície bola prinesená mníchmi utekajúcimi z Kyjeva pred Tatármi v 13. storočí, ktorí sa usadili na brehu rieky Drut – pravom prítoku Dnepra, kde založili aj mužský Monastier sv. proroka Eliáša. Počas niekoľkých po sebe nasledujúcich nocí v čase celonočného bdenia sa na tomto mieste stal…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Berdičevská ikona Bohorodičky, (rus. Бердичевская) Uctievaná je tak pravoslávnymi, ako aj katolíkmi. V súlade s pravoslávnou tradíciou sa ikona zjavila kozákovi Tyškovi na jeho statku na mieste budúceho mesta Berdičev (známe od roku 1546, v súčasnosti mesto v Žytomírskej oblasti na území severozápadnej Ukrajiny). Zo začiatku bola ikona umiestnená v kaplnke, neskôr ju premiestnili…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi