Archive For The “Slovo o ikone” Category

By |

  SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Beživská ikona Bohorodičky, (ukr. Бежівская, rus. Бежевская/Бежoвская) Historicky sa spája s dedinkou Beživ Černiakovského rajónu v Žytomyrskej oblasti na severozápade Ukrajiny. O pôvode ikony nie sú žiadne historické záznamy, ale v súlade s miestnou tradíciou sa ikona objavila pravdepodobne v prvej polovici 17. storočia na strome (dube alebo hruške) pri riečke Bystrijivka pretekajúcej cez…

Read more »

By |

  SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Benátska ikona Bohorodičky, (rus. Веницейская) Podľa tradície bola objavená v roku 1092. Pomenovanie dostala podľa miesta, kde sa nachádzala – v Benátkach v Taliansku, odkiaľ ju do Mytišči v Rusku priniesol knieža Zborovský. Benátska ikona slávi svoju liturgickú pamiatku 3. apríla.     Betlehemská ikona Bohorodičky, (rus. Вифлеемская) Nachádza sa v Bazilike Narodenia…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bialyničská ikona Bohorodičky, (rus. Бялыническая) Podľa tradície bola prinesená mníchmi utekajúcimi z Kyjeva pred Tatármi v 13. storočí, ktorí sa usadili na brehu rieky Drut – pravom prítoku Dnepra, kde založili aj mužský Monastier sv. proroka Eliáša. Počas niekoľkých po sebe nasledujúcich nocí v čase celonočného bdenia sa na tomto mieste stal…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Berdičevská ikona Bohorodičky, (rus. Бердичевская) Uctievaná je tak pravoslávnymi, ako aj katolíkmi. V súlade s pravoslávnou tradíciou sa ikona zjavila kozákovi Tyškovi na jeho statku na mieste budúceho mesta Berdičev (známe od roku 1546, v súčasnosti mesto v Žytomírskej oblasti na území severozápadnej Ukrajiny). Zo začiatku bola ikona umiestnená v kaplnke, neskôr ju premiestnili…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Belzská ikona Bohorodičky (Čenstochovská, rus. Белзская, Ченстоховская, poľ. Matka Boska Częstochowska) Čenstochovská Bohorodička je slávnou ochrankyňou Poľska. Podľa tradície bola namaľovaná sv. Lukášom na stole, ktorý používala Svätá rodina. V rokoch 66 – 67, keď bol Jeruzalem obliehaný rímskymi légiami na čele s Vespasianom a Títom, kresťania ukrývali ikonu…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Belozerská ikona Bohorodičky (rus. Белозерская) Ikona bola namaľovaná gréckym umelcom alebo jeho ruským žiakom, ale nevedno, pre ktorú cerkev. Čo sa týka datovania vzniku ikony, tu sa názory umenovedcov rôznia. N. V. Percev, N. G. Porfiridov a J. N. Dmitriev datujú ikonu do obdobia 12. storočia. V. I. Antonová je…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Barská ikona Bohorodičky (rus. Барская) Historicky sa spája s mestom Bar a ženským Monastierom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrovskyj monastyr) v Podoľskej eparchii na stredozápadnej Ukrajine. Toto mestečko (17 000 obyvateľov) je centrom barského rajónu Vinnyckej oblasti.   Z histórie vieme, že v 17. storočí sa divotvorná barská ikona nachádzala v pravoslávnom mužskom monastieri v drevenej cerkvi…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Barbarská ikona Bohorodičky (bargradská, barlovská) Je nazývaná aj Požehnané lono (rus. Блаженное чрево), pochádza podľa N. P. Kondakova a N. P. Lichačeva z taliansko-gréckej ikonopiseckej školy. V súlade s rukopisným zborníkom z rokov 1714 – 1716 bola ikona privezená do Moskvy v roku 1392 z talianskeho mesta Bari, kde sa ikona Bohorodičky nachádzala na hrobe sv….

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Balykinská ikona Bohorodičky (po rus. Балыкинская) Ikona s takouto kompozíciou je málo rozšírená. Dostala pomenovanie podľa dediny Balykino Černigovskej gubernie (oblasť severovýchodnej Ukrajiny pri hraniciach s Bieloruskom a Ruskom). História divotvornej ikony bola zachytená v dnes už stratenom spise, ktorý sa uchovával v Chráme sv. Mikuláša v Balykine. Tradícia…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bachčisarajská (krymská, mariupolská) ikona Bohorodičky – po rus. Бахчисарайская (Крымская, Мариупольская) V súlade s tradíciou sa zjavila v 15. storočí na Kryme neďaleko mesta Bachčisaraja. Okrem už spomenutého mena sa nazýva aj krymská a mariupolská. Predtým sa ikona nachádzala v Uspenskom skýte na okraji mesta Bachčisaraja. Nejestvujú žiadne historické svedectvá, ktoré by sa dotýkali…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi