Archive For The “Slovo o ikone” Category

Dejiny farnosti Klokočov

By |

SLOVO O IKONE (Martin Mráz; foto: Margita Viteková)   V politickom, sociálnom a náboženskom chaose Slovenska 17. storočia sa v malej zemplínskej dedinke Klokočov po  prvýkrát objavuje fenomén slzenia mariánskych obrazov  ─ ikon Presvätej Bohorodičky. Tento nadprirodzený jav sa neskôr zopakoval aj na iných miestach vtedajšieho severovýchodného Uhorska.   Klokočov bol v tom čase malou…

Read more »

Osud klokočovskej ikony

By |

SLOVO O IKONE (Juraj Gradoš; foto: Ikona Bohorodičky v Jaroslavi cerkiew.gorowo.pl)   Po smrti Heleny Zrínskej zdedil klokočovskú ikonu jej syn – František II. Rákoci, ktorý ju po roku 1708 dal umiestniť znova do Mukačevského hradu. Keď po svojej porážke odišiel v roku 1711 hľadať zahraničnú podporu pre svoje plány, ikonu zanechal v Mukačeve. Po kapitulácii hradu…

Read more »

Príbeh klokočovskej ikony

By |

SLOVO O IKONE (Juraj Gradoš; foto: archív Juraja Gradoša)   V roku 1670 došlo k prvému dochovanému zázračnému slzeniu ikony v priestore nielen východného Slovenska, ale možno i Uhorska. Počas modlitieb v drevenej Cerkvi Uspenia Presvätej Bohorodičky v Klokočove slzila ikona Presvätej Bohorodičky umiestnená na ikonostase. Keďže toto slzenie nebolo riadne zdokumentované, dnes sa môžeme opierať iba o písomné záznamy a ústne tradovanú legendu….

Read more »

Úcta k slzám Bohorodičky

By |

SLOVO O IKONE (Peter Žeňuch; foto: Juraj Gradoš)   Opis historických udalostí, ktoré sprevádzajú slzenie klokočovskej ikony Božej Matky, zachytáva starodávna pieseň. Svedčí o túžbe človeka po pokoji a harmónii a okrem opisu historických súvislostí prináša prvú zmienku o zázračnom slzení jej obrazu na Zemplíne a obrátení heretika na pravú vieru.   V tejto udalosti sa viditeľne…

Read more »

Nový jubilejný rok

By |

SLOVO O IKONE (Marko Rozkoš; foto: Košická eparchia)   „Zastav sa a ponačúvaj, blízky i ďaleký, znameniam Boha a divom preveľkým…“ – týmito slovami začína stará pútnická pieseň rozvíjať príbeh ikony Matky Božej z Klokočovského chrámu. Je to príbeh o skaze, ktorá postihla život ľudí na Zemplíne v druhej polovici 17. storočia, kedy sa týmto krajom prehnalo povstalecké besnenie kuruckých vojsk,…

Read more »

Ikona mnícha Dalmata

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: dic.academic.ru)   Názvy väčšiny ikon Bohorodičky sú odvodené od jednotlivých miest, kde sa im vzdávala úcta. Sú však aj také, ktorých mená sa spájajú s osobami, s ktorými boli späté od začiatku alebo sa im zázračným spôsobom zjavili. Takou ikonou je aj ďalšia z nich.   Dalmatská ikona Bohorodičky (rus. Далматская) V prvej…

Read more »

Pustovníkova ikona

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: ru.wikipedia.org)   Už sme sa v predchádzajúcich článkoch zmienili o tom, že Bohorodička si často sama vyberala miesta, kde si želala, aby sa jej vzdávala úcta aj prostredníctvom jej divotvorných ikon. Mnohokrát na to použila Bohu zasvätené osoby, či už biskupov, alebo kňazov, ale najmä mníchov. A takouto je aj ďalšia ikona….

Read more »

Slzy a záchrana

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: simblago.com)   Na budúci rok 15. – 16. augusta 2020, počas slávenia chrámového sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky, si nielen farnosť Klokočov, ale celá Košická eparchia, a zároveň gréckokatolícka metropolia na Slovensku pripomenie významnú udalosť v dejinách našej miestnej cirkvi, a to 350. výročie od slzenia Klokočovskej ikony Bohorodičky.   Čerská (Pskovská) ikona…

Read more »

Sama rozhoduje

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: pravicon.com)   Nie je ničím výnimočným, že Bohorodička si v priebehu dejín i v súčasnosti sama vyberá miesta, kde si želá, aby sa jej vzdávala úcta prostredníctvom ikon.   Čiernohorská (vladimírska) ikona Bohorodičky (rus. Черногорская) Jednou z takých ikon je aj kópia vladimírskej ikony Bohorodičky, ktorá dostala meno podľa vrchu Čierna hora,…

Read more »

Už ich niet

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: i.mycdn.me)   Mnohé vzácne ikony, mozaiky a fresky sa nám po búrlivom ikonoboreckom období (726 – 843) nezachovali. Ale aj nasledujúce storočia prišli o vzácne pamiatky, ako sú aj dve divotvorné ikony Bohorodičky z Poľska a Ruska.   Ikona Bohorodičky z Cerkvi čestného Kríža (rus. Честнокрестная) Názov je odvodený od drevenej cerkvi zasvätenej svätému Krížu…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi