Archive For The “Slovo o ikone” Category

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bohoľubská ikona Bohorodičky Ikona bola namaľovaná na príkaz vladimírsko-suzdaľského kniežaťa Andreja Jurijeviča Bohoľubského (1110 – 1174), aby sa touto ikonou pripomenulo jeho zázračné videnie Božej Matky. V roku 1157 opustil Kyjev, mesto svojich predkov, aby sa presťahoval na sever do oblasti Suzdale. Vzal so sebou aj známu ikonu Bohorodičky z Vyšgorodu…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Blachernská ikona Bohorodičky, (gr. Blachernitissa, rus. Влахернcкая) Jej história sa spája s Konštantínopolom, kde sa v jednej z mestských častí, zvanej Blacherny, nachádzal chrám s rovnakým názvom, od ktorého dostala divotvorná ikona Božej Matky svoje pomenovanie.   Podľa tradície patrí blachernská ikona Bohorodičky typu hodigitrie medzi najstaršie ikony Božej Matky, ktorú namaľoval sv….

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bielská ikona Bohorodičky (rus. Бельская) V súčasnosti sa nachádza v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Bielsku Podlaskom na severovýchode Poľska pod Bialystokom, neďaleko hraníc s Bieloruskom.   História divotvornej bielskej ikony siaha do konca 15. storočia. Podľa tradície bola táto byzantská ikona prinesená v roku 1472 na územie moskovského veľkokniežatstva z Talianska Sofiou Paleológovou, potomkyňou…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bialystocká ikona Bohorodičky (rus. Белостокская) Ikona sa nachádza v Sobore sv. Mikuláša v Bialystoku na severovýchode Poľska, neďaleko hraníc s Bieloruskom. Bola namaľovaná po druhej svetovej vojne a je pravdepodobne kópiou pôvodnej ikony zo 17. storočia. Vzorom na jej namaľovanie bola divotovorná suprasľská ikona Bohorodičky. Na začiatku 17. storočia, keď Suprasľskú lavru (pôvodne termín…

Read more »

By |

  SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Beživská ikona Bohorodičky, (ukr. Бежівская, rus. Бежевская/Бежoвская) Historicky sa spája s dedinkou Beživ Černiakovského rajónu v Žytomyrskej oblasti na severozápade Ukrajiny. O pôvode ikony nie sú žiadne historické záznamy, ale v súlade s miestnou tradíciou sa ikona objavila pravdepodobne v prvej polovici 17. storočia na strome (dube alebo hruške) pri riečke Bystrijivka pretekajúcej cez…

Read more »

By |

  SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Benátska ikona Bohorodičky, (rus. Веницейская) Podľa tradície bola objavená v roku 1092. Pomenovanie dostala podľa miesta, kde sa nachádzala – v Benátkach v Taliansku, odkiaľ ju do Mytišči v Rusku priniesol knieža Zborovský. Benátska ikona slávi svoju liturgickú pamiatku 3. apríla.     Betlehemská ikona Bohorodičky, (rus. Вифлеемская) Nachádza sa v Bazilike Narodenia…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bialyničská ikona Bohorodičky, (rus. Бялыническая) Podľa tradície bola prinesená mníchmi utekajúcimi z Kyjeva pred Tatármi v 13. storočí, ktorí sa usadili na brehu rieky Drut – pravom prítoku Dnepra, kde založili aj mužský Monastier sv. proroka Eliáša. Počas niekoľkých po sebe nasledujúcich nocí v čase celonočného bdenia sa na tomto mieste stal…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Berdičevská ikona Bohorodičky, (rus. Бердичевская) Uctievaná je tak pravoslávnymi, ako aj katolíkmi. V súlade s pravoslávnou tradíciou sa ikona zjavila kozákovi Tyškovi na jeho statku na mieste budúceho mesta Berdičev (známe od roku 1546, v súčasnosti mesto v Žytomírskej oblasti na území severozápadnej Ukrajiny). Zo začiatku bola ikona umiestnená v kaplnke, neskôr ju premiestnili…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Belzská ikona Bohorodičky (Čenstochovská, rus. Белзская, Ченстоховская, poľ. Matka Boska Częstochowska) Čenstochovská Bohorodička je slávnou ochrankyňou Poľska. Podľa tradície bola namaľovaná sv. Lukášom na stole, ktorý používala Svätá rodina. V rokoch 66 – 67, keď bol Jeruzalem obliehaný rímskymi légiami na čele s Vespasianom a Títom, kresťania ukrývali ikonu…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Belozerská ikona Bohorodičky (rus. Белозерская) Ikona bola namaľovaná gréckym umelcom alebo jeho ruským žiakom, ale nevedno, pre ktorú cerkev. Čo sa týka datovania vzniku ikony, tu sa názory umenovedcov rôznia. N. V. Percev, N. G. Porfiridov a J. N. Dmitriev datujú ikonu do obdobia 12. storočia. V. I. Antonová je…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi