Archive For The “Slovo o ikone” Category

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Barská ikona Bohorodičky (rus. Барская) Historicky sa spája s mestom Bar a ženským Monastierom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrovskyj monastyr) v Podoľskej eparchii na stredozápadnej Ukrajine. Toto mestečko (17 000 obyvateľov) je centrom barského rajónu Vinnyckej oblasti.   Z histórie vieme, že v 17. storočí sa divotvorná barská ikona nachádzala v pravoslávnom mužskom monastieri v drevenej cerkvi…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Barbarská ikona Bohorodičky (bargradská, barlovská) Je nazývaná aj Požehnané lono (rus. Блаженное чрево), pochádza podľa N. P. Kondakova a N. P. Lichačeva z taliansko-gréckej ikonopiseckej školy. V súlade s rukopisným zborníkom z rokov 1714 – 1716 bola ikona privezená do Moskvy v roku 1392 z talianskeho mesta Bari, kde sa ikona Bohorodičky nachádzala na hrobe sv….

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Balykinská ikona Bohorodičky (po rus. Балыкинская) Ikona s takouto kompozíciou je málo rozšírená. Dostala pomenovanie podľa dediny Balykino Černigovskej gubernie (oblasť severovýchodnej Ukrajiny pri hraniciach s Bieloruskom a Ruskom). História divotvornej ikony bola zachytená v dnes už stratenom spise, ktorý sa uchovával v Chráme sv. Mikuláša v Balykine. Tradícia…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bachčisarajská (krymská, mariupolská) ikona Bohorodičky – po rus. Бахчисарайская (Крымская, Мариупольская) V súlade s tradíciou sa zjavila v 15. storočí na Kryme neďaleko mesta Bachčisaraja. Okrem už spomenutého mena sa nazýva aj krymská a mariupolská. Predtým sa ikona nachádzala v Uspenskom skýte na okraji mesta Bachčisaraja. Nejestvujú žiadne historické svedectvá, ktoré by sa dotýkali…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bajbuzská ikona Bohorodičky (байбузская) V súčasnosti sa nachádza v novopostavenom Uspenskom chráme v obci Bajbuzy Čerkasskej eparchie v Kyjevskej gubernii, v strednej časti Ukrajiny. Podľa tradície sa divotvorná ikona objavila v Bajbuzách v roku 1832 na zrube jednej zo studní v strede obce. Prvý chrám bol v obci, podľa slov miestnej historičky Ľudmily Nebylicovej,…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Azurovská (Miasinská) ikona Bohorodičky (aзуровская, миасинская) V súlade s tradíciou Cirkvi je spätá s miasinským monastierom v Arménsku, od ktorého pochádza aj názov ikony. Pretože sa monastier nachádzal na brehu rieky Azur, podľa tejto rieky sa ikona nazýva aj azurovská. Miasinská oblasť bola charakteristická nádhernou dolinou obklopenou horami, ktorú pretínala malebná rieka Azur…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Azovská ikona Bohorodičky (aзовская) Úcta k nej je známa od čias panovania ruskej cisárovnej Sofie Alexejevny na začiatku rusko-tureckej vojny v roku 1686. Kompozícia ikony vychádza z grafickej skice rytiny (tá sa ešte v roku 1914 uchovávala v Historickom múzeu Alexandra III., v súčasnosti nie je zrejmé, kde sa nachádza). Ikona vznikla vďaka horlivosti…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Augustovská ikona Bohorodičky (aвгустовская) Bola namaľovaná na pamiatku zjavenia Božej Matky v roku 1914, v období prvej svetovej vojny počas bitky o východné Prusko pod mestom Augustov (v súčasnosti východné Poľsko). Na začiatku septembra 1914 ruské vojská bojujúce na severozápadnom fronte ustupovali pod náporom nemeckých vojsk. 12. septembra bola spustená varšavsko-ivangorodská operácia…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Armatijská ikona Bohorodičky (aрматійская, aмартійская alebo aмастрійская) Predstavuje Bohorodičku s dieťaťom Kristom, v ikonografickom type po gr. eleusa, po rus. yмиленіе – nežná. Ježiš však nesedí v náručí Božej Matky, ale stojí na jej ľavom kolene s mierne pootočenou hlavou k svojej rodičke. Pravou rukou ju nežne objíma okolo krku a Matka ho zas pridržiava dlaňou…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Antiochijská ikona Bohorodičky (aнтіохійская) Zobrazuje Bohorodičku typu hodigitria s Dieťaťom Kristom sediacom na jej ľavej ruke. Božia Matka si pridržiava oboma rukami Krista, ktorý žehná pravicou a ľavicu má pozdvihnutú nahor. Antiochijská ikona Božej Matky slávi svoj sviatok 23. marca a 28. mája, ale rok a miesto jej zjavenia nie sú historicky známe. Ikona…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi