Archive For The “Katechéza biblická” Category

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda; foto: pexels.com)   Názov 77. žalmu presne vystihuje jeho obsah. Vyvolený Izrael si často pripomínal Božie diela, ktoré uskutočnil Pán neba a zeme pre svoj milovaný národ. Aj keď dnes sa tento národ zmieta vo vojne a často aj v nemilosti svojho bližšieho či vzdialenejšieho okolia, Boh naň nezabúda. A aby to nebolo naopak, Pán…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda; foto: en.wikipedia.org)   Len málo žalmov predstavuje Božiu moc tak ako žalm 76. Už ohlásenie témy tohto žalmu je proklamáciou Božej veľkosti: „Známy je Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké“ (v. 2).   Žalm popisuje Božiu vojenskú silu a konanie, ktorým ničí protivníkov. Jeho sila sa prejavuje nielen na ľuďoch a ich…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda; foto: John Stephen Dwyer)   Slovné spojenie Najvyšší súd na Slovensku veľmi dobre poznáme. Takéto slová si spájame s veľmi konkrétnou inštitúciou. V našej krajine takýto súd naozaj existuje. Ale čo najvyšší sudca v 74. žalme?   Najvyšší sudca, ktorý sa nedá podplatiť a rozhoduje nestranne. Sudca, ktorý stojí vždy na strane pravdy a spravodlivosti, ozaj…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda)   Obrazy ničenia a skazy nás vovádzajú do 73. žalmu. Veľmi dobre si vieme predstaviť všetky hrôzy opisované v tomto Božom slove. Prečo nám Boh zanechal tento odkaz? Zrejme kvôli výstrahe.   Len krátky pohľad na minulé režimy nám ukazuje, že (nielen kresťanské) náboženstvo nebolo príliš obľúbené – samozrejme, len u tých, ktorí človeka…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Byť vyhnancom je nepríjemné. Na úteku to nemá nikto ľahké a v cudzine sa necíti ako doma. Ktovie, v akej životnej situácií napísal Dávid tento 61. žalm. Nech to bolo čokoľvek, isto sa necítil dobre. Kráľ Dávid utekal pred svojím nepriateľom. Vyzerá to tak, že ho Šaul (alebo iný človek) zahnal…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Po mnohých žalmoch plných žiaľu je tu konečne víťazstvo! Dávidovo vojenské ťaženie slávi úspech a v tejto svojej modlitbe (žalm 60) sa môže naplno radovať z úspechu. Ktokoľvek sa mu postaví do cesty, kapituluje. Múdry kráľ a šikovný veliteľ si podmaňuje národy a upevňuje svoju moc. Dokonca cudzinci mu musia platiť…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Po prečítaní 59. žalmu by sme si mohli povedať: „Ďalší, v ktorom Dávid prosí o pomoc.“ V tomto prosebnom výkriku mu opäť ide o krk a my ho nachádzame vo vlastnom dome, ako volá po Božej ochrane. Na rozdiel od jaskyne, kde sa Dávid takisto skrýval pred kráľom Šaulom, je dom…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Mladík učupený na zemi s hlavou medzi kolenami, ktorému sa v mysli preháňajú tie najčernejšie myšlienky: „Ako to poviem rodičom? Čo som komu urobil? Nezvládnem to. Určite to pokazím. Nedokážem sa im pozrieť do očí. Na toto nemám. Bojím sa.“ Starosti kráľa Dávida v 57. žalme vyzerajú neprekonateľne. A niet sa…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Dávid – Bohom vyvolený vládca ako neuznaný kráľ uteká pred svojím predchodcom, ktorý ho chce zabiť. Na tejto ceste sa dostane na kráľovský dvor, ktorý by mohol byť jeho úkrytom. Aj na tomto mieste však nachádza nepriateľstvo a ohrozenie vlastného života, pretože kráľ Achaz je spojencom Šaula, pred ktorým sa snaží…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) V núdzi poznáš priateľa. To, čo prežíva kráľ Dávid v 55. žalme, by sa naozaj ako núdza dalo označiť. Popisuje mesto, v ktorom panujú nezhody a zmätok, škriepky a úklady. Boh, ktorý Dávida vyvolil za kráľa, sa pre ľudí mesta stal druhoradým, pri riešení svojich sporov nepotrebným. Kráľ pociťuje sklamanie, beznádej, pretože je to ľud, ktorý…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi