Archive For The “Katechéza biblická” Category

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda)   Ďalší, 64. žalm, sa pripisuje Dávidovi. Neobsahuje poznámku o čase vzniku ani o okolnostiach. Nevieme, koho má Dávid na mysli, keď opisuje „strašných nepriateľov“. Zrejme ide o príliš nebezpečných oponentov, keďže ich Dávid nazýva „zberbou ničomníkov“ a „tlupou zločincov“ (Ž 64, 2). Okrem takýchto výrazov ich Dávid častuje aj slovom násilník. Tento výraz…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda)   Od rána do noci túžime. Naše túžby sú motorom každej činnosti. Snažíme sa robiť to, čo uznávame za vhodné, a nerobiť, čo sa nám prieči. Bez túžob by svet nefungoval. Nik by na ničom nepracoval. Dôkazom toho si ty, ktorý sa na tento text dívaš. Či si to uvedomuješ, alebo nie,…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Čokoľvek je slabé, potrebuje oporu. Tento princíp poznáme zo záhrady alebo stavebníctva. Podľa autora 62. žalmu je pre človeka oporou Boh. Prečo? Namiesto odpovede, ktorá by ukazovala Božie vlastnosti, sa žalm odvoláva na vlastnosti človeka: slabosť, nestálosť, túžbu po zbojstve a lakomstvo. Napriek tomu, že človek sám o sebe hovorí ako o korune tvorstva, každý…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Byť vyhnancom je nepríjemné. Na úteku to nemá nikto ľahké a v cudzine sa necíti ako doma. Ktovie, v akej životnej situácií napísal Dávid tento 61. žalm. Nech to bolo čokoľvek, isto sa necítil dobre. Kráľ Dávid utekal pred svojím nepriateľom. Vyzerá to tak, že ho Šaul (alebo iný človek) zahnal…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Po mnohých žalmoch plných žiaľu je tu konečne víťazstvo! Dávidovo vojenské ťaženie slávi úspech a v tejto svojej modlitbe (žalm 60) sa môže naplno radovať z úspechu. Ktokoľvek sa mu postaví do cesty, kapituluje. Múdry kráľ a šikovný veliteľ si podmaňuje národy a upevňuje svoju moc. Dokonca cudzinci mu musia platiť…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Po prečítaní 59. žalmu by sme si mohli povedať: „Ďalší, v ktorom Dávid prosí o pomoc.“ V tomto prosebnom výkriku mu opäť ide o krk a my ho nachádzame vo vlastnom dome, ako volá po Božej ochrane. Na rozdiel od jaskyne, kde sa Dávid takisto skrýval pred kráľom Šaulom, je dom…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Mladík učupený na zemi s hlavou medzi kolenami, ktorému sa v mysli preháňajú tie najčernejšie myšlienky: „Ako to poviem rodičom? Čo som komu urobil? Nezvládnem to. Určite to pokazím. Nedokážem sa im pozrieť do očí. Na toto nemám. Bojím sa.“ Starosti kráľa Dávida v 57. žalme vyzerajú neprekonateľne. A niet sa…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Dávid – Bohom vyvolený vládca ako neuznaný kráľ uteká pred svojím predchodcom, ktorý ho chce zabiť. Na tejto ceste sa dostane na kráľovský dvor, ktorý by mohol byť jeho úkrytom. Aj na tomto mieste však nachádza nepriateľstvo a ohrozenie vlastného života, pretože kráľ Achaz je spojencom Šaula, pred ktorým sa snaží…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) V núdzi poznáš priateľa. To, čo prežíva kráľ Dávid v 55. žalme, by sa naozaj ako núdza dalo označiť. Popisuje mesto, v ktorom panujú nezhody a zmätok, škriepky a úklady. Boh, ktorý Dávida vyvolil za kráľa, sa pre ľudí mesta stal druhoradým, pri riešení svojich sporov nepotrebným. Kráľ pociťuje sklamanie, beznádej, pretože je to ľud, ktorý…

Read more »

By |

KATECHÉZA BIBLICKÁ (Pavol Burda) Najznámejší žalmista sa dostal do nezávideniahodnej situácie. Prenasledovaný svojím dlhoročným nepriateľom sa skrýva v púšti. Namiesto bezpečia pred Šaulom dostáva sa mu zrady od miestnych obyvateľov. Potom, ako ho udajú, sa začne zvláštne prenasledovanie. O úteku okolo vrchov si môžete prečítať v Prvej Samuelovej knihe (23. kapitola). Na žalme je zaujímavé, že Dávid napriek…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi