Archive For The “Hlavné články” Category

Antropocén – vek človeka

By |

Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. (Rim 8, 22) SLOVO V RODINE (Peter Lazorík) Stojíme na prahu globálnej klimatickej zmeny. Vstúpili sme do novej geologickej éry, ktorú nazývame antropocén. Tento názov vychádza zo skutočnosti, že už niet miesta na zemi, ktoré by nebolo poznačené človekom. Aj v najhlbších oceánoch, na najvyšších vrchoch aj v odľahlých pustatinách sa…

Read more »

Stavajme s rozumom

By |

Ing. Ivana Trbolová sa narodila v roku 1989 v Košiciach. Vyštudovala odbor budovy a prostredie na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Získala certifikát projektantky pasívnych domov od inštitútu Passivhaus v Darmstadte. V súčasnosti pracuje v projektovo-inžinierskej kancelárii v Košiciach.   ROZHOVOR (Tomáš Miňo) V jednej vete so slovným spojením „zelené budovy“ sa často sa hovorí o udržateľnej výstavbe. Skrýva sa za tým najmä premyslený a tvorivý dizajn, koncepčné plánovanie a ohľaduplné…

Read more »

Enviro nie je o móde

By |

Domácnosti, tovar pre domácnosť, potraviny a cestovanie sú spoločne zodpovedné za 70 až 80 % všetkých vplyvov na životné prostredie, či už ide o znečisťovanie a emisie skleníkových plynov, alebo o využívanie pôdy a odpad.   SLOVO NA TÉMU (Juraj Gradoš) Človek si asi z prirodzenosti skracuje, čo môže. Niekedy to naozaj skráti čas, inokedy ho to dovedie na scestie. Alebo do kolapsu. Táto naša snaha…

Read more »

Zvieratá v rodine: Život so zvieraťom

By |

SLOVO V RODINE (Juraj GRADOŠ – Vladislav Juško) Súčasné mladšie generácie trpia rôznymi modernými chorobami. Či sú to alergie, poruchy správania, či autizmus a iné ochorenia. Asi najčastejšou „chorobou“ je stres. A s ním sú prepojené aj rôzne úzkostné stavy a depresie. Častým dôvodom týchto chorôb je zmena spôsobu života a uzavretosť človeka pred prírodou. Ľudia aj na dedine prijímajú moderný…

Read more »

Strom Slovanov i Svätého Ducha

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš) PhDr. Ladislav Vrtel (* 1953), heraldik, historik, archivár a akademik Medzinárodnej heraldickej akadémie, vyštudoval archívnictvo a pomocné historické vedy na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v  Paríži aj vo Vatikánskom tajnom archíve. Od roku 1976 pôsobil na Ministerstve vnútra SR ako hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu. Od roku 2018 je aj predsedom Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR.   So sviatkom…

Read more »

Koniec aj začiatok

By |

SLOVO NA TÉMU (Marek Kolesár) Deň svätej Päťdesiatnice je od svojho počiatku prelomovým dňom. Zakončuje totiž päťdesiat dní trvajúce obdobie Paschy a Nanebovstúpenia, a zároveň sa stáva novým začiatkom. Nielen ďalšieho cirkevného obdobia. Je to ponuka aj pozvanie, aby sme nanovo začali žiť svoj vlastný život naplnený Božím Duchom. Svätá Päťdesiatnica je zavŕšením Božieho plánu spásy. A ten vrchol…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku