Archive For The “Rozhovor” Category

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Do Ameriky emigrovali v priebehu 19. a 20. storočia státisíce gréckokatolíkov zo Slovenska a vtedajšej Podkarpatskej Rusi. Postupne za nimi odchádzali gréckokatolícki kňazi. Dnes, sto rokov po týchto udalostiach, tamojšia Gréckokatolícka cirkev znova potrebuje kňazov. Jedným z nich je i otec Marek Višňovský. Jeho manželka Miriam priblížila situáciu nášho kňaza medzi gréckokatolíkmi v Parmskej eparchii…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Tymian patrí medzi základné látky používané v našich chrámoch. Nejde iba o symboliku toho, čo sa s kúskom živice deje, ale sám sa používa na posväcovanie iných vecí a na vyháňanie zlého ducha. Vybrať v dnešnej dobe ten správny tymian je rovnako dôležité, ako vybrať kvalitné víno či správnu múku. Tymian a jeho výrobu v rozhovore priblížila…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   S kapitánom Mgr. Jánom Čupalkom, ktorý je starším kaplánom 22. mechanizovaného práporu v Michalovciach, gréckokatolíckym kňazom, ktorý už trinásť rokov pôsobí ako vojenský duchovný v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Porozprávali sme sa s ním o jeho živote medzi vojakmi.     S pojmom starší kaplán sa určite už niektorí z čitateľov stretli, ale neviem, či vedia,…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Tohto roka si pripomíname sté výročie októbrovej revolúcie v Rusku, ktorá odštartovala komunistický projekt vo východnej Európe. Na štyridsať rokov sme sa stali priamymi účastníkmi tohto projektu. Ale komunizmus ako taký vznikol skôr. Dôvody jeho vzniku aj súčasnej popularity socializmu v Európe približuje slovenský historik Róbert Letz, profesor UK v Bratislave.    …

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Kongregácia pre východné cirkvi tohto roka oslávila sto rokov od svojho založenia pápežom Piom IX. Jej fungovanie a úlohu predstavuje jej sekretár arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.   Vladyka Cyril, naša kongregácia oslavuje storočnicu. Ako sa zmenilo počas tých sto rokov vnímanie východných cirkví, zjednotených i nezjednotených, Svätej stolice? Ak by sme chceli…

Read more »

By |

ROZHOVOR (J. Gradoš; preložil J. Girovský) V týchto dňoch je spojenie medzi Parmskou eparchiou v USA a Prešovskou archieparchiou vďaka pôsobeniu vladyku Milana Lacha veľmi viditeľné. Jeho predchodca John Kudrick v úrade biskupa po štrnástich rokoch od vymenovania požiadal o uvoľneniu z úradu. Dodnes žije na území eparchie a keďže má veľmi pozitívne väzby na Slovensko, prijal tohto roka pozvanie do Ľutiny ohlasovať Božie…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Drahomíra Kolesárová) September sa nám zvyčajne spája s otváraním školských brán. O fungovaní škôl už čo-to každý z nás vie, ale o fungovaní a úlohe školských úradov pomenej, preto sme sa o tejto téme porozprávali s riaditeľkou Školského úradu Prešovskej archieparchie PhDr. Adrianou Matoľákovou, PhD., ktorá na tomto poste zavŕšila prvý pracovný rok.   Začína sa nový školský rok. Ten predchádzajúci bol…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš) Peter Solej, rodák z Medzilaboriec, sa pred niekoľkými rokmi zapísal do povedomia spoločnosti ako najmladší autor odbornej literatúry nielen na Slovensku. Dnes, keď dospel, sa okrem písania kníh venuje ako laik aj práci pre Cirkev, zvlášť v oblasti ekumenizmu.   Pán Solej, v ostatnom čase sa v spoločnosti stretávame so skratkou NAPS….

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš) Svätý Otec František vymenoval 24. júna pomocného biskupa Prešovskej archieparchie Milana Lacha SJ za apoštolského administrátora sede vacante Parmskej eparchie Ruténov v Spojených štátoch.   Vladyka Milan, ako ste prijali vymenovanie do Parmy? Ako prejav Božej vôle. Kto je veľkodušný k iným, k tomu bude Pán Boh ešte veľkodušnejší. V Parmskej eparchii…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová) Rodina východných redemptoristov na Slovensku si v tomto roku pripomína dve významné výročia spojené s ich časopisom Misionár – 75. výročie prvého vydania a 25. výročie obnovenia vydávania po páde komunizmu. O jeho histórii i dnešnej podobe sme sa porozprávali s redemptoristom otcom Milanom Zalehom CSsR, šéfredaktorom časopisu a vydavateľstva Misionár, predstaveným…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi