Archive For The “Rozhovor” Category

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: Jaroslav Pasok, Andrej Škoviera; foto: M. Žarnayová)   22.septembra 2018 pri príležitosti osláv 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie navštívil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. V nedeľu 23. septembra pred svojím odchodom poskytol exkluzívny rozhovor pre čitateľov časopisu Slovo.   Vaša Eminencia, ako sa cítite na…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: J. Girovský)   17. až 20. augusta navštívil Prešovskú archieparchiu predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. V nedeľu 19. augusta bol slávnostným kazateľom na mariánskom odpuste v Ľutine. Tesne pred svojím odchodom 20. augusta poskytol rozhovor pre čitateľov časopisu Slovo.   Vaša eminencia, ako ste sa cítili medzi našimi…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   V piatok 27. júla 2018 mal v mestskej hale v Prešove za sprievodu skupiny F6 katechézu venovanú odvahe vykročiť bratislavský eparcha Peter Rusnák, ktorý svojou katechézou obohacuje národné stretnutia mládeže od ich vzniku. Vladyka, ste pravidelným aktívnym účastníkom celoslovenských stretnutí mládeže. Čo vám tieto stretnutia dali a v čom boli pre vás osobne výzvou?…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Svätý Otec František vymenoval 5. júla 2018 otca Mariána Andreja Pacáka CSsR za nového biskupa Eparchie svätých Cyrila a Metoda torontských Slovákov byzantského obradu.   Kto ovplyvnil vaše povolanie a kedy ste sa rozhodli vstúpiť k otcom redemptoristom? No istotne môj ujo − redemptorista Štefan Ištvaník. Keď prišiel k nám on alebo jeho sestra…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Spoznali sme sa, keď bol v tínedžerských rokoch. Dnes má 37 a najčastejšie ho môžete stretnúť v našich malých veľhorách, kde na horské chaty vyniesol nejeden náklad a zachraňoval mnohých pútnikov, ktorí zavítali do Vysokých Tatier. Jeho hlas pri troche šťastia môžete zachytiť aj na vlnách Rádia Slovensko v sobotných správach o počasí pre turistov. O stúpaní nahor…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Jaroslav Girovský)   Hudba a oslava Boha sú od počiatku ľudstva neodlučiteľne spojené. Hudba sa stala výrazom vzťahu, ktorý človek prežíva s Bohom. Vovádza človeka do hlbšieho vnímania Boha. Oceniť to vedia predovšetkým veriaci, ktorí od Boha dostali hudobný talent. Preto vám prinášame rozhovor s Milanom Kyjovským, vedúcim oddelenia strunových nástrojov na košickom konzervatóriu, zástupcom koncertného majstra…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Tohto roka uplynie sto rokov, odkedy Prešovskú eparchiu začal viesť kňaz a významný teológ svojej doby Mikuláš Russnák, a stoštyridsať rokov od jeho narodenia. Jeho dielu sa už roky venuje profesor Vojtech Boháč.   Kto je pre vás doktor Russnák? Doktor Russnák je pre mňa asi nedosiahnuteľný vzor. Tento náš kňaz bol…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Ľubomír Petrík)   Jedným z tých, ktorí sa aktívne zapojili do obnovy Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968, bol aj terajší emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Mons. Ján Eugen Kočiš.   Vladyka, v roku 1968 bola Gréckokatolícka cirkev v Československu štátom právne povolená. Ako si na to spomínate?  Vladyka Vasiľ Hopko, ešte keď bol…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Mesiac máj je vnímaný v Katolíckej cirkvi ako mariánsky mesiac. Úctu k Bohorodičke, jej históriu, ale i praktickú stránku v rozhovore približuje gréckokatolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU doc. Štefan Paločko.     Otec Štefan, kde sú podľa vás korene špecifického vzťahu slovenských gréckokatolíkov k Presvätej Bohorodičke? Vnímam slovenských gréckokatolíkov ako pokračovateľov byzantskej…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Mária Pihuličová)   V politike sa začal angažovať na regionálnej úrovni najprv ako poslanec a neskôr ako primátor Levoče. Do kresla predsedu Prešovského samosprávneho kraja zasadol po tom, čo zvíťazil nad vtedajším županom, ktorý kraj viedol šestnásť rokov. Napriek tomu je na životnej púti Milana Majerského (47) stále na prvom mieste Boh a modlitba, a rodina…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi