Archive For The “Rozhovor” Category

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: Dávid Rybovič)   Kongregácia pre kauzy svätých rozhoduje o kandidátoch na blahorečenie a svätorečenie. Čo sa však za týmto rozhodnutím ukrýva? Prácu na prípravách nám priblíži otec ICLic. Jaroslav Pasok, ktorý je biskupským delegátom v kauze blahorečenia Božieho služobníka ThDr. Jána Ivana Mastiliaka CSsR.   Prečo potrebujeme hovoriť o ľuďoch svätého života a formálne…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: Martina Lipáková)   Leto je výnimočný čas pútí. Zvlášť mariánskych. Niektorí veriaci idú do Levoče, Litmanovej, Klokočova či Ľutiny. Iní idú za hranice a ich častým cieľom je Medžugorie. Cestovanie na toto miesto, ako i vlastné zážitky priblížil jeden z mnohých dopravcov pán Marián Lipák z Prešova.   Pán Lipák, ako ste sa dostali od…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: František Franko)   V rámci svojej návštevy Slovenska v pondelok 5. augusta 2019 bola na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU udelená Jeho Blaženosti Youssefovi Absimu, melchitskému gréckokatolíckemu patriarchovi Antiochie a celého Východu, Jeruzalema a Alexandrie, zlatá medaila Prešovskej univerzity. Po tejto udalosti patriarcha poskytol časopisu Slovo exkluzívny rozhovor.   Vaša Blaženosť, už viackrát sme…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: Monika Frišničová)   Skončila teológiu a nevedela, čo bude ďalej. Raz večer jej zavolal otec kamarátky – Rómky. Zrejme mu o nej hovorila. Spýtal sa: „Nechceš robiť u nás v Čičave?“ Vtedy ju zamrazilo.   Čo viedlo tvoje kroky do centra pre Rómov? Roky som chcela mať kontakt s otcom Martinom Mekelom, ale kým som chodila…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: Dada Kolesárová)   Osudy aktívnych veriacich sú často poznačené vážnymi rozhodnutiami i Božou prítomnosťou. Je to život žitý naplno v celej svojej kráse i dráme. O to vzácnejšie je nájsť takýto život v dobe, ktorá nepriala rozhodnutiu žiť pre Boha. Pani Mária Mihaliková, dlhoročná svidnícka kantorka, stála pred podobnou výzvou a vybrala si taký život, ktorý ju…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: Dada Kolesárová)   Jeden z veriacich. A predsa výnimočný. Jeho odhodlanie a hlas dvíha ostatných. To je kantor. My sme zašli za jednou z najdlhšie pôsobiacich kantoriek v našich cerkvách. Do Svidníka. Pani Mihaliková nám však povedala viac, než sa dá uverejniť v jednom čísle, a tak výnimočne rozhovor s ňou uverejňujeme na pokračovanie.   Spomínate si, kedy ste…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Miroslav Baran; foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.)   Ohlasuje evanjelium po celom svete, sprevádza ľudí modlitbami za vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Takto ich privádza k životu v hojnosti, ktorý ponúka Kristus. Exorcista páter Elias Vella hovorí o skúsenosti so Svätým Duchom a ukazuje, ako sa ním nechať viesť.   Blíži sa čas Turíc, keď sa z apoštolov stali odvážni ohlasovatelia. Kedy…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: archív skupiny F6)   Veria, že sa naplní slovo zo žalmu 133: „Aké je dobré a milé, keď bratia (Rómovia a Slováci) žijú pospolu.“ Túžia spolupracovať a vytvárať medzi sebou dôverné priateľstvá. Kapela F6 sa už svojím charakteristickým šarmom zapísala na stránky slovenskej gospelovej scény  a otvára dvere ďalším.   Ste členom kapely,…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív vl. Cyrila Vasiľa)   Sýria je štátom, kde sa pomaly končí občianska vojna. Je to čas, keď sa začína budovať nová sýrska spoločnosť. Tá predošlá bola tolerantná voči všetkým náboženským menšinám a kresťania v nej zažívali obdobie pokoja. Vojna však všetko zmenila. Keďže najväčšie boje sa odohrávali v lokalitách obývaných…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív SKCH)   Za ostatných dvesto rokov sa gréckokatolíci na Slovensku postupne prispôsobovali väčšinovej latinskej tradícii aj v otázke pôstu. Tam, kde gréckokatolícka komunita tvorila väčšinu, pôvodné tradície vytrvali dlhšie. Podobne sú na tom aj gréckokatolíci na Zakarpatskej Ukrajine. Tam sú však veriaci byzantského obradu majoritní.   Gréckokatolíci na východnom Slovensku…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi