Archive For The “Rozhovor” Category

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív Martina Babjaka)   Na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa v utorok 11. decembra uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti končiaceho sa Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018. Medzi hosťami, ktorí na ňom vystúpili, nechýbal ani operný spevák Martin Babjak.   Maestro, ako sa absolvent dopravnej priemyslovky dostal k spevu? Stať sa…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: Dada Kolesárová)   Rozhovor s manželmi Jurajom Hirkom (84) a Máriou, rod. Hermanovou (78), z Remenín nielen o vianočných zvykoch na tomto pomedzí Šariša a Zemplína. Manželia, ktorí sú spolu už 64 rokov, sa dlhé roky zapájali do života miestnej farnosti či cez službu cerkovníka, alebo modlitbu posvätného ruženca.   Pán Hirka, čo pre vás znamenajú…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: archív Marka Petra)   Pod spoločenským tlakom sa v ostatnom čase v oveľa väčšej miere Cirkev potrebuje vyjadrovať k téme spovedného tajomstva. Írsky minister spravodlivosti už v roku 2012 podal návrh zákona, ktorý určuje, že kňaz dostane trest väzenia päť rokov, ak nebude vypovedať na polícii o zneužívaní detí, o ktorom sa dozvie pri spovedi….

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: Jaroslav Pasok, Andrej Škoviera; foto: M. Žarnayová)   22.septembra 2018 pri príležitosti osláv 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie navštívil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. V nedeľu 23. septembra pred svojím odchodom poskytol exkluzívny rozhovor pre čitateľov časopisu Slovo.   Vaša Eminencia, ako sa cítite na…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: J. Girovský)   17. až 20. augusta navštívil Prešovskú archieparchiu predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. V nedeľu 19. augusta bol slávnostným kazateľom na mariánskom odpuste v Ľutine. Tesne pred svojím odchodom 20. augusta poskytol rozhovor pre čitateľov časopisu Slovo.   Vaša eminencia, ako ste sa cítili medzi našimi…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   V piatok 27. júla 2018 mal v mestskej hale v Prešove za sprievodu skupiny F6 katechézu venovanú odvahe vykročiť bratislavský eparcha Peter Rusnák, ktorý svojou katechézou obohacuje národné stretnutia mládeže od ich vzniku. Vladyka, ste pravidelným aktívnym účastníkom celoslovenských stretnutí mládeže. Čo vám tieto stretnutia dali a v čom boli pre vás osobne výzvou?…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš) Peter Solej, rodák z Medzilaboriec, sa pred niekoľkými rokmi zapísal do povedomia spoločnosti ako najmladší autor odbornej literatúry nielen na Slovensku. Dnes, keď dospel, sa okrem písania kníh venuje ako laik aj práci pre Cirkev, zvlášť v oblasti ekumenizmu.   Pán Solej, v ostatnom čase sa v spoločnosti stretávame so skratkou NAPS….

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš) Svätý Otec František vymenoval 24. júna pomocného biskupa Prešovskej archieparchie Milana Lacha SJ za apoštolského administrátora sede vacante Parmskej eparchie Ruténov v Spojených štátoch.   Vladyka Milan, ako ste prijali vymenovanie do Parmy? Ako prejav Božej vôle. Kto je veľkodušný k iným, k tomu bude Pán Boh ešte veľkodušnejší. V Parmskej eparchii…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová) Rodina východných redemptoristov na Slovensku si v tomto roku pripomína dve významné výročia spojené s ich časopisom Misionár – 75. výročie prvého vydania a 25. výročie obnovenia vydávania po páde komunizmu. O jeho histórii i dnešnej podobe sme sa porozprávali s redemptoristom otcom Milanom Zalehom CSsR, šéfredaktorom časopisu a vydavateľstva Misionár, predstaveným…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Michal Pavlišinovič) Keď na apoštolov zostúpil Svätý Duch, „dostali silu a stali sa svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“. Táto sila ohlasovať Krista ako nášho Spasiteľa prúdi v Cirkvi dodnes aj vďaka misionárskej činnosti. A práve o misijnej službe sme sa porozprávali so sr….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi