Archive For The “Rozhovor” Category

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Spoznali sme sa, keď bol v tínedžerských rokoch. Dnes má 37 a najčastejšie ho môžete stretnúť v našich malých veľhorách, kde na horské chaty vyniesol nejeden náklad a zachraňoval mnohých pútnikov, ktorí zavítali do Vysokých Tatier. Jeho hlas pri troche šťastia môžete zachytiť aj na vlnách Rádia Slovensko v sobotných správach o počasí pre turistov. O stúpaní nahor…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Jaroslav Girovský)   Hudba a oslava Boha sú od počiatku ľudstva neodlučiteľne spojené. Hudba sa stala výrazom vzťahu, ktorý človek prežíva s Bohom. Vovádza človeka do hlbšieho vnímania Boha. Oceniť to vedia predovšetkým veriaci, ktorí od Boha dostali hudobný talent. Preto vám prinášame rozhovor s Milanom Kyjovským, vedúcim oddelenia strunových nástrojov na košickom konzervatóriu, zástupcom koncertného majstra…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Tohto roka uplynie sto rokov, odkedy Prešovskú eparchiu začal viesť kňaz a významný teológ svojej doby Mikuláš Russnák, a stoštyridsať rokov od jeho narodenia. Jeho dielu sa už roky venuje profesor Vojtech Boháč.   Kto je pre vás doktor Russnák? Doktor Russnák je pre mňa asi nedosiahnuteľný vzor. Tento náš kňaz bol…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Ľubomír Petrík)   Jedným z tých, ktorí sa aktívne zapojili do obnovy Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968, bol aj terajší emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Mons. Ján Eugen Kočiš.   Vladyka, v roku 1968 bola Gréckokatolícka cirkev v Československu štátom právne povolená. Ako si na to spomínate?  Vladyka Vasiľ Hopko, ešte keď bol…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Mesiac máj je vnímaný v Katolíckej cirkvi ako mariánsky mesiac. Úctu k Bohorodičke, jej históriu, ale i praktickú stránku v rozhovore približuje gréckokatolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU doc. Štefan Paločko.     Otec Štefan, kde sú podľa vás korene špecifického vzťahu slovenských gréckokatolíkov k Presvätej Bohorodičke? Vnímam slovenských gréckokatolíkov ako pokračovateľov byzantskej…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Mária Pihuličová)   V politike sa začal angažovať na regionálnej úrovni najprv ako poslanec a neskôr ako primátor Levoče. Do kresla predsedu Prešovského samosprávneho kraja zasadol po tom, čo zvíťazil nad vtedajším županom, ktorý kraj viedol šestnásť rokov. Napriek tomu je na životnej púti Milana Majerského (47) stále na prvom mieste Boh a modlitba, a rodina…

Read more »

By |

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   RNDr. Mikuláš Bánó, CSc., emeritný pracovník Ústavu experimentálnej fyziky, ktorý pracoval v oblasti kozmickej fyziky, jadrovej fyziky a biofyziky, nadšenec vedeckého pokroku, a predsa veriaci kresťan, v odpovediach na naše otázky poodhaľuje pravdu o vzťahu vedy a viery, a tak aj kúsok zo seba.   Pán Bánó, ako ste sa dostali k experimentálnej fyzike? Tak trocha okľukou. Začal…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Svoje objektívy zohrieva v rukách už 42 rokov, napriek tomu sú jeho pohľad aj zábery stále svieže a mladistvé. S fotografom Michalom Petrilákom sa môžete stretnúť v uliciach Starej Ľubovne, v Podolínci, na hore Zvir či pri rieke Poprad na dobrej rybačke, kde striehne na nové úlovky. No často len tak na skok vybehne do prírody…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Jaroslav Girovský)   Prešlo tridsať rokov odvtedy, čo svoju nespokojnosť s náboženskou neslobodou v Československu prejavili tisíce ľudí, ktorí sa zhromaždili pred Úradom vlády v Bratislave, aby sa so sviečkami v rukách spoločne pomodlili a manifestovali tak svoju túžbu po slobode vierovyznania. Túto udalosť, ktorá vošla do dejín ako Sviečková manifestácia, v rozhovore priblíži bývalý disident František Mikloško.  …

Read more »

By |

  ROZHOVOR (Adam Holz; preklad: J. Girovský)   V roku 2008 otriasol svetom kresťanskej literatúry román Williama Paula Younga Chatrč, ktorý podáva príbeh Macka Phillipsa. Ten sa vyrovnáva s tragickou stratou svojej najmladšej dcéry, až napokon strávi víkend v chatrči, kde bola jeho dcéra zavraždená. A práve tam sa Mack stretáva s Bohom. Nedávno bol príbeh, ktorý sa predal v desiatich…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi