Archive For The “Slovo v rodine” Category

By |

SLOVO V RODINE (Anna Záborská)   Začiatkom tohto roka sa vo viacerých svetových médiách objavili správy o tom, že Čína pripravuje zavedenie sociálneho kreditného systému, ktorý bude hodnotiť dôveryhodnosť firiem aj občanov, a to nielen v obchodných vzťahoch, ale aj vo vzťahu k štátu, od prezidenta a vlády cez súdnictvo až po mesto, pracovisko, spolupracovníkov či susedov.     Kredit…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (František Orlovský)   Keď je nedeľa, vo väčšine farností sa naše rodiny chystajú do chrámu. Treba predsa dať Bohu, čo je Božie. Vo veľkom kontraste je náš ďalší život, keď sa riadime druhou časťou citátu: „Dajte cisárovi, čo je cisárovo.“ Tú hodinu pre Boha nejako pretrpíme a koniec koncov, spríjemníme si to…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Miňo)   Kánonické právo sa vyvíjalo a tvorilo v úzkom spojení so životom Cirkvi. Prvé právne normy nachádzame v Skutkoch apoštolov, ktoré popisujú prvý Jeruzalemský snem, keď sa apoštoli zišli a riešili otázky, ako pristupovať k pohanokresťanom, čo sú povinní zachovávať a čo ich zaväzovať nebude. A tak sa rodí prvá norma, formou apoštolského listu, ktorý…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (František Čitbaj)   Boh vo svojej múdrosti stvoril človeka v dvoch protipóloch: ako muža a ženu. Je to jedno z najkrajších posolstiev života, na ktorom máme reálnu účasť. Tieto dva protipóly nás sprevádzajú počas celého života. Rodíme sa svojim rodičom, ktorými sú náš otec a matka, teda muž a žena; ako muž a žena hľadáme v dospelosti svoj protipól, s ktorým…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Anton Chromík)   V minulom článku sme chválili dobré veci v našich zákonoch, teraz ukážeme niektoré ohrozenia.     V minulosti najúčinnejší argument na prijatie rozvodov bol: „Prosím vás, ako to ovplyvní vaše manželstvo? Rozvediete sa kvôli tomu? Rozvod iba zlomí okovy nešťastného násilného manželstva a umožní žene realizovať jej právo na lásku, ktorú si zaslúži.“…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Anton Chromík)   Slováci sú široko-ďaleko známi svojím hundraním na všetko, čo u nás nefunguje. Typická slovenská malosť sa prejavuje niekedy až nekritickým obdivom k iným štátom, ktoré sú lepšie, väčšie a rozumnejšie. Mnohokrát sa nám až predĺži nos od závisti, keď vidíme, ako inde veci a právo fungujú, a u nás nie.   Určite budete protestovať proti úvodnému…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Labanič)   Aký plán má Boh s rodinou? Boh predovšetkým chce, aby sa každá rodina stala tým, čím je. Znie to ako paradox: Prečo sa má stať tým, čím je? Odpoveď je jednoduchá: poslaním rodiny je vytvárať samu seba podľa vzoru, ktorým je sám Boh. Prvým krokom k pochopeniu je teda pozrieť sa…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Voskár)   Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami svojich rúk. (Ž  8, 5 – 7)   Dobro a zlo v človeku Keď si zalistujeme v dejinách ľudstva…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Gabriel Paľa, Dada Kolesárová)   Aká je úloha rodiny? Čo je vlastne rodina? Aká je úloha rodičov a detí? Odkiaľ rodina pochádza a kam smeruje? To sú otázky, ktoré v dnešnej spoločnosti rezonujú veľmi často, ale zároveň ich takmer vždy prekryje bublina ekonomických, hospodárskych či iných spoločenských tém. Ak nám nebudú jasné správne odpovede, riskujeme…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) Prijímanie Eucharistie je znakom súdržnosti medzi veriacim a Kristom, znakom včlenenia veriaceho do Kristovho tela. Tento znak nie je iba symbolický, je reálny. Veriaci tým vydáva svedectvo o tom, že jeho život, skutky i slová nie sú v príkrom protiklade s Božou vôľou. V opačnom prípade je veriaci v dobrovoľnom odtrhnutí od Krista, v ťažkom hriechu, a teda sa s ním…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi