Archive For The “Slovo v rodine” Category

By |

SLOVO V RODINE (Dada Kolesárová; foto: pixnio.com)   Starostlivosť o deti býva niekedy veľmi náročná. Ako športový zápas, kde všetci túžia po čo najlepšom výsledku. No napriek túžbe a úsiliu rodičov výsledok nemusí zodpovedať vynaloženej námahe. Všetko sa násobí, ak do rodiny pribudne dieťa so špeciálnymi potrebami, či už pre mentálne, alebo fyzické postihnutie. To je teória,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Imrich Degro)   Vidíme, že v situáciách, ktoré iní hravo zvládajú, my z nepochopiteľných dôvodov nevládzeme a prehrávame. A pritom si nie sme vedomí, že by sme robili niečo horšie ako tí okolo nás. Ak tieto ťažkosti pretrvávajú a nevedia nám pomôcť lekári, psychológovia alebo psychiatri, hľadáme pomoc u rôznych bylinkárov, liečiteľov a tzv….

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Lucia Drábiková; zastolom.sk)   Aj keď si to na začiatku neuvedomujeme, pri vstupe do manželstva vstupujeme do vzťahu i s rodičmi manžela/-ky. Vzťah nevesty či zaťa a svokry je terčom mnohých vtipov, mnohokrát sa naráža na ich naviazanosť, vysoké nároky a nespokojnosť svokrovcov alebo na žiarlivosť zo strany rodičov na manželského partnera ich dieťaťa.  …

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Dominik Gromoš)   Autor Knihy kazateľ píše: „Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého, kto by ho zodvihol.“ (Kaz 4, 9 – 10)   Keby sme si prečítali aj zvyšnú časť tejto kapitoly, celkom jednoducho…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Ivana Halgašová)   Mama zohráva kľúčovú úlohu v živote každého jedinca. Už to, ako komunikuje so svojím dieťaťom prvé týždne tehotenstva, výraznou mierou ovplyvňuje jeho nazeranie na svet. Žena môže pociťovať krásny zážitok prijatia nového života, ale aj zodpovednosť, strach a mnoho iných emócií, ktoré môže zvládnuť za pomoci najbližšieho človeka a vhodného prostredia….

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Ivana Halgašová)   Všetko, čo na tomto svete existuje, musí mať svoj začiatok. Pre dieťa je to začiatok jeho života v matkinom tele. Pre niekoho krásne, pre mnohé ženy aj náročné obdobie. Tehotenstvo je výnimočný čas, keď v útrobách ženy prebieha zázračný proces, na ktorého konci sa zrodí nový človek. Ako sa s týmto obdobím…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Mária Raučinová)   Dnešná doba je plná protikladov. Na jednej strane sa v európskom parlamente diskutuje o udelení práv robotom, na druhej strane je tu postoj k počatému človeku ani nie ako k veci, ale ako k nechcenému nádoru. Preto ľudia, ako je Charlotte Fienová, sú dnes nesmierne dôležití. Nielen preto, že nám…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Marek Maďar)   „Rodina je prvotná bunka spoločenského života. Je prirodzeným spoločenstvom, v ktorom sú muž a žena povolaní k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Autorita, stálosť a životné vzťahy vnútri rodiny tvoria základy slobody, bezpečnosti a bratstva v rámci spoločnosti. Rodina je spoločenstvo, v ktorom si už od detstva možno osvojovať morálne hodnoty, začať…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Marek Maďar)   Svätý Otec František vo svojej posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia opisuje v úvode Boží plán s človekom ako muža a ženy v manželskom i rodinnom spoločenstve: „Uprostred domu nachádzame manželský pár muža a ženu s celým ich príbehom lásky. Na nich sa uskutočňuje ten prapôvodný plán, ktorý Kristus intenzívne pripomína: ,Nečítali ste, že Stvoriteľ ich…

Read more »

By |

  SLOVO V RODINE (Martin Kvapilík)   Všetci chceme byť šťastní a milovaní. Nie je však až taký problém si niekoho vziať. Problém je nájsť partnera na celý život, s ktorým nám bude dobre. A preto si množstvo mladých ľudí kladie otázky: Chodím s tým pravým, s tou pravou? Má tento vzťah budúcnosť? Je už…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi