Archive For The “Slovo v rodine” Category

By |

SLOVO V RODINE (Ivana Halgašová)   Všetko, čo na tomto svete existuje, musí mať svoj začiatok. Pre dieťa je to začiatok jeho života v matkinom tele. Pre niekoho krásne, pre mnohé ženy aj náročné obdobie. Tehotenstvo je výnimočný čas, keď v útrobách ženy prebieha zázračný proces, na ktorého konci sa zrodí nový človek. Ako sa s týmto obdobím…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Mária Raučinová)   Dnešná doba je plná protikladov. Na jednej strane sa v európskom parlamente diskutuje o udelení práv robotom, na druhej strane je tu postoj k počatému človeku ani nie ako k veci, ale ako k nechcenému nádoru. Preto ľudia, ako je Charlotte Fienová, sú dnes nesmierne dôležití. Nielen preto, že nám…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Marek Maďar)   „Rodina je prvotná bunka spoločenského života. Je prirodzeným spoločenstvom, v ktorom sú muž a žena povolaní k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Autorita, stálosť a životné vzťahy vnútri rodiny tvoria základy slobody, bezpečnosti a bratstva v rámci spoločnosti. Rodina je spoločenstvo, v ktorom si už od detstva možno osvojovať morálne hodnoty, začať…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Marek Maďar)   Svätý Otec František vo svojej posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia opisuje v úvode Boží plán s človekom ako muža a ženy v manželskom i rodinnom spoločenstve: „Uprostred domu nachádzame manželský pár muža a ženu s celým ich príbehom lásky. Na nich sa uskutočňuje ten prapôvodný plán, ktorý Kristus intenzívne pripomína: ,Nečítali ste, že Stvoriteľ ich…

Read more »

By |

  SLOVO V RODINE (Martin Kvapilík)   Všetci chceme byť šťastní a milovaní. Nie je však až taký problém si niekoho vziať. Problém je nájsť partnera na celý život, s ktorým nám bude dobre. A preto si množstvo mladých ľudí kladie otázky: Chodím s tým pravým, s tou pravou? Má tento vzťah budúcnosť? Je už…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Martin Kvapilík)   Jednou z najväčších výziev, ktoré stoja pred mladými ľuďmi, je: ako si hľadať a nájsť životného partnera. Všetci predsa chceme byť šťastní a milovaní. A dobrý celoživotný partner k tomu isto patrí. Nie je to však jednoduché: každé druhé manželstvo sa rozpadá a to, žiaľ, aj v kresťanských rodinách. Ako…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš)   Svet sa mení. No ako je na tom človek? Aj ten sa mení. Najväčší posun je dnes viditeľný v psychickej rovine. Mladí ľudia, ktorí sú najviac vystavení tlaku masovokomunikačných prostriedkov, najmä televízie a následne sociálnych sietí na internete, nie sú pripravení na reálny život. Dievčatá hľadajú krásneho princa na bielom koni,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Lukáš Mitro)   V minulosti žilo v rámci rodiny viacero generácií pospolu. Skúsenosti sa preto medzi generáciami predávali ustálenými vzorcami správania. Neboli to stále ideálne vzorce, ale zabezpečili stabilnú sociálnu sieť, o ktorú sa človek dokázal oprieť.   Milan Rúfus raz povedal, že čo človek pokazil, len človek môže znova napraviť. Ako kresťania sme povolaní…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Anna Záborská)   Začiatkom tohto roka sa vo viacerých svetových médiách objavili správy o tom, že Čína pripravuje zavedenie sociálneho kreditného systému, ktorý bude hodnotiť dôveryhodnosť firiem aj občanov, a to nielen v obchodných vzťahoch, ale aj vo vzťahu k štátu, od prezidenta a vlády cez súdnictvo až po mesto, pracovisko, spolupracovníkov či susedov.     Kredit…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (František Orlovský)   Keď je nedeľa, vo väčšine farností sa naše rodiny chystajú do chrámu. Treba predsa dať Bohu, čo je Božie. Vo veľkom kontraste je náš ďalší život, keď sa riadime druhou časťou citátu: „Dajte cisárovi, čo je cisárovo.“ Tú hodinu pre Boha nejako pretrpíme a koniec koncov, spríjemníme si to…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi