Archive For The “Slovo v rodine” Category

By |

SLOVO V RODINE (Anton Chromík)   Slováci sú široko-ďaleko známi svojím hundraním na všetko, čo u nás nefunguje. Typická slovenská malosť sa prejavuje niekedy až nekritickým obdivom k iným štátom, ktoré sú lepšie, väčšie a rozumnejšie. Mnohokrát sa nám až predĺži nos od závisti, keď vidíme, ako inde veci a právo fungujú, a u nás nie.   Určite budete protestovať proti úvodnému…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Labanič)   Aký plán má Boh s rodinou? Boh predovšetkým chce, aby sa každá rodina stala tým, čím je. Znie to ako paradox: Prečo sa má stať tým, čím je? Odpoveď je jednoduchá: poslaním rodiny je vytvárať samu seba podľa vzoru, ktorým je sám Boh. Prvým krokom k pochopeniu je teda pozrieť sa…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Voskár)   Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami svojich rúk. (Ž  8, 5 – 7)   Dobro a zlo v človeku Keď si zalistujeme v dejinách ľudstva…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Gabriel Paľa, Dada Kolesárová)   Aká je úloha rodiny? Čo je vlastne rodina? Aká je úloha rodičov a detí? Odkiaľ rodina pochádza a kam smeruje? To sú otázky, ktoré v dnešnej spoločnosti rezonujú veľmi často, ale zároveň ich takmer vždy prekryje bublina ekonomických, hospodárskych či iných spoločenských tém. Ak nám nebudú jasné správne odpovede, riskujeme…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) Prijímanie Eucharistie je znakom súdržnosti medzi veriacim a Kristom, znakom včlenenia veriaceho do Kristovho tela. Tento znak nie je iba symbolický, je reálny. Veriaci tým vydáva svedectvo o tom, že jeho život, skutky i slová nie sú v príkrom protiklade s Božou vôľou. V opačnom prípade je veriaci v dobrovoľnom odtrhnutí od Krista, v ťažkom hriechu, a teda sa s ním…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) Podávanie Eucharistie deťom privádza rodičov nielen k potrebe obrodenia vlastného duchovného života, ale prináša aj nové situácie. Tie sa zväčša týkajú vlastného cirkevného spoločenstva, kde sa nám postupne stanú prirodzenými. Dieťa i rodič si časom zvyknú na nové pravidlá a zvyky. Treba ich však na začiatku spoznať a pochopiť.   Všetky pravidlá smerujú k jednému –…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) „Keď sa novopokrstený stal Božím dieťaťom a obliekol si svadobné rúcho, je pripustený na ,Baránkovu svadobnú hostinu‘ a prijíma pokrm nového života, Kristovo telo a krv. Východné cirkvi si uchovávajú živé vedomie jednoty uvádzania do kresťanského života, a preto dávajú sväté prijímanie všetkým novopokrsteným a birmovaným, a to aj malým…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) Katolícka cirkev je v prvom rade spoločenstvo veriacich, ktoré má svoje základy, zásady, dejiny… Tie ho identifikujú a odlišujú od iných spoločenstiev. V samotnej Katolíckej cirkvi však existujú miestne cirkvi ako spoločenstvá veriacich prijímajúce katolícku identitu, ktoré sú v svojich dejinách, obradoch a obyčajoch rozdielne. V nich existujú farnosti… Takýmto…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku sa na svojom 23. riadnom zasadnutí 11. apríla v Prešove rozhodla o obnovení starobylej praxe východných cirkví podávať Eucharistiu deťom po krste až do veku, v ktorom začínajú plne užívať rozum. Táto prax bude realizovaná od začiatku nového cirkevného roka, teda…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Monika Rišková) Aká je škola súčasnosti? Čo ju ovplyvňuje? Zmenil sa pohľad na požadované vzdelanie dnes oproti minulosti? Z rozprávania našich starých rodičov počujeme o škole, v ktorej sedelo aj štyridsať detí v drevených laviciach a písali gríflikom na drevenú tabuľku. Vládol v nej poriadok a autorita učiteľa bola nespochybniteľná. My v…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi