Archive For The “Slovo v rodine” Category

By |

SLOVO V RODINE (Anna Záborská; foto: AdobeStock)   Závislosť je ochorením rodiny a podľa toho by sme k nej mali pristupovať. Vzniká ako výsledok úplného rozpadu zmysluplných vzťahov, ktorý má svoj počiatok v nefunkčnej rodine. Diskusia o závislosti sa často sústreďuje len na ňu samotnú. Aby sme však lepšie pochopili, prečo sa mladí ľudia stávajú závislými,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Miriam Lexmann; foto: pxhere)   To, čo potrebujeme, zistíme vďaka pár klikom na internete. Zabezpečíme si vstupenku, odložíme fotky, dokonca nakúpime. Digitálne technológie sú skrátka fajn. Ako sluha. Lenže ony sa snažia byť pánom. A my, často bez toho, aby sme si to uvedomovali, im prepúšťame opraty. Namiesto šetrenia času, kvôli ktorému sme sa…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Rút Šuleková – Juraj Gradoš; foto: pxhere)   Asi dnes najrozšírenejšou drogou medzi mladými ľuďmi je marihuana, ľudovo nazývaná tráva. Tá patrí s hašišom do skupiny kanabionidov. Jej užívanie v puberte často súvisí so vzburou proti kompromisom, dvojtvárnosti, klamstvám a zaužívaným, ale nie vždy dobrým spôsobom dospelých, najmä rodičov.   Nie vždy sa táto vzbura končí…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Lívia Pížová)   Závislosť predstavuje vzájomný vzťah, ktorý môže mať podobu potreby, môže byť obrazom ľudskej krízy, ale aj chorobou vzťahov, hodnôt a tradícií. Tento mnohoznačný pojem je však najčastejšie spájaný s drogami. Patologické závislosti látkového a nelátkového charakteru patria v našej spoločnosti medzi najzávažnejšie sociálnopatologické javy, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú fungovanie rodín. V rodinách vzniká…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Rút Šuleková – Juraj Gradoš; foto: pxhere)   „Keby ktorákoľvek iná choroba napadla našich občanov tak ako alkoholizmus, bol by vyhlásený stav národného ohrozenia,“ vyhlásil jeden z popredných psychiatrov Spojených štátov. Táto veta sa v dnešnej dobe dá rozvinúť na závislosti všeobecne.   Závislosť je choroba, ktorá sa postupne rozvíja. Začína sa nutkaním alebo túžbou…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Michančo; foto: Pexels)   Odborná literatúra pri vzniku a rozvoji závislostí od alkoholu uvádza komplex príčin a faktorov. Keďže človek ako bytosť bio-psycho-sociálno-spirituálna je jedinečný a neopakovateľný, u každého jednotlivca môžu mať tieto príčiny a faktory rozdielny význam a dôležitosť.   Obsiahnuť celý tento komplex príčin a faktorov je preto veľmi náročné. Napriek tomu je dôležité mať na…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Gabriel Paľa)   Na Slovensku je iba zopár celoplošných kresťanských časopisov. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi Slovo medzi ne určite patrí. Ba má už 50 rokov svoje stabilné miesto. Prežilo časy normalizácie, komunistickej vlády i zápas o demokraciu a slobodu na našom malom Slovensku. Je tu aj dnes a má svoje miesto v rodinách. Je veľmi dôležité prijímať kvalitnú…

Read more »

By |

PASTIERSKY LIST (metropolita Ján Babjak SJ)   Drahí bratia kňazi, diakoni, rehoľníci, rehoľné sestry, drahí naši veriaci!   Pred rokom som pastierskym listom otváral jubilejný rok našej Gréckokatolíckej cirkvi, ktorý sa niesol v duchu liturgickej modlitby: „Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko“ a teraz ho týmto pastierskym listom uzatváram.   Slávime ešte sviatky Narodenia Pána….

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Tirpák; foto: media.defense.gov)   Možno trocha provokačná otázka v tomto predvianočnom čase, no priznajme si, že veľmi aktuálna, ba až potrebná preto, aby sme sa pozastavili a pozreli sa na čas cez prizmu nášho štýlu života. A vlastne nielen toho.   Náš životný rytmus je neraz výsledkom vnímania spoločnosti a jej požiadaviek. Poznáme to – termíny,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jaroslava Pristášová; foto: pexels.com)   Depresiu môžeme jednoducho definovať ako nepríjemný emočný stav, ktorý znamená pokles, stiesnenosť či skľúčenosť. Pochádza z latinského slova depremere (de znamená dole a premere tlačiť). Ekvivalentmi názvu sú melanchólia, letargia, apatia.   Nie každý nepríjemný emočný stav je depresia. Pri posudzovaní, či smútenie je ešte primerané, alebo…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi