Archive For The “Slovo v rodine” Category

Osamelý rodič – ako s tým žiť?

By |

SLOVO V RODINE (Monika Guľašová; foto: pexels.com) Rola osamelého rodiča znamená zastať univerzálnejšiu úlohu, do ktorej treba zahrnúť typické otcovské aj materské správanie. Dôvodov, prečo dieťa vychováva iba jeden z rodičov, je viacero. Treba si uvedomiť, že nehovoríme iba o rozvode alebo o úmrtí rodiča. Do tejto kategórie patria aj deti rodičov, ktorí sú dlhodobo nedostupní pre svoje…

Read more »

Keď zomrie partner

By |

SLOVO V RODINE (Vratislava Hofmanová, i60.cz; foto: pexels.com) Je to jedna z najťažších životných situácií. Mnohí psychológovia sa prikláňajú k názoru, že absolútne najťažšia. Keď po dlhoročnom vzťahu človek stratí životného partnera (nemusí ísť o smrť, môže ísť aj o rozvod, pozn. red.), po prvotnom šoku a smútku sa musí vyrovnať s ešte jednou vecou. Nastane čas…

Read more »

Prvé vážne rozhodnutie

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš; foto: pexels.com)   Dnešná mladá generácia pôsobí dojmom, akoby nevedela, čo vlastne chce. Týka sa to najmä budúcnosti a s tou je prepojená otázka jej vzdelávania. Ak mladý človek nastúpi na správnu strednú, prípadne vysokú školu, nielen čo sa týka jej samotnej kvality, ale najmä zamerania, je to dobrý základ, na ktorom…

Read more »

Ako správne vybrať školu pre dieťa

By |

SLOVO V RODINE (Lenka Myslíková; foto: pexels.com)   Výber školy od materskej po strednú, resp. vysokú, v demokratickej spoločnosti navyše s možnosťou rozhodnutia medzi jej štátnym, súkromným alebo cirkevným zriaďovateľom, je skutočnosť, s ktorou je konfrontovaný každý rodič. Aké sú teda dominujúce princípy pri rozhodovaní sa pre konkrétnu školu na jednotlivých stupňoch a ako ovplyvňuje výchova a osobné preferencie rodičov…

Read more »

Boj alebo spolupráca?

By |

SLOVO V RODINE (Gabriel Paľa; foto: pexels.com)   Asi mi dáte za pravdu, že školstvo je v spoločnosti strategickým segmentom, od ktorého bude závisieť budúcnosť národa, jeho postavenie, prosperita, vzťahy i morálna vyspelosť. Ak by sme ho chceli rozobrať na „drobné“, potrebovali by sme veľmi veľa času. Školstvo v sebe ukrýva množstvo problémov. Patrí sem najmä obsahová,…

Read more »

Výchova v rodine verzus okolitá spoločnosť

By |

SLOVO V RODINE (Peter Vansač; foto: pexels.com)   Často sa ako rodičia dostávame do situácií, keď naše domáce pravidlá a spôsob života sú konfrontované s okolitým svetom. Najčastejšie to vidno u detí a na ich výchove. Kresťanské hodnoty dnes nie sú moderné. Život kresťana sa zdá zastaraný. Ako docieliť, aby výchova v rodine mala pevné základy a deti obstáli v dnešnom svete?…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi