Archive For The “Slovo v rodine” Category

By |

SLOVO V RODINE (Peter Tirpák; foto: media.defense.gov)   Možno trocha provokačná otázka v tomto predvianočnom čase, no priznajme si, že veľmi aktuálna, ba až potrebná preto, aby sme sa pozastavili a pozreli sa na čas cez prizmu nášho štýlu života. A vlastne nielen toho.   Náš životný rytmus je neraz výsledkom vnímania spoločnosti a jej požiadaviek. Poznáme to – termíny,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jaroslava Pristášová; foto: pexels.com)   Depresiu môžeme jednoducho definovať ako nepríjemný emočný stav, ktorý znamená pokles, stiesnenosť či skľúčenosť. Pochádza z latinského slova depremere (de znamená dole a premere tlačiť). Ekvivalentmi názvu sú melanchólia, letargia, apatia.   Nie každý nepríjemný emočný stav je depresia. Pri posudzovaní, či smútenie je ešte primerané, alebo…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Dada Kolesárová; foto: pixnio.com)   Starostlivosť o deti býva niekedy veľmi náročná. Ako športový zápas, kde všetci túžia po čo najlepšom výsledku. No napriek túžbe a úsiliu rodičov výsledok nemusí zodpovedať vynaloženej námahe. Všetko sa násobí, ak do rodiny pribudne dieťa so špeciálnymi potrebami, či už pre mentálne, alebo fyzické postihnutie. To je teória,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Imrich Degro)   Vidíme, že v situáciách, ktoré iní hravo zvládajú, my z nepochopiteľných dôvodov nevládzeme a prehrávame. A pritom si nie sme vedomí, že by sme robili niečo horšie ako tí okolo nás. Ak tieto ťažkosti pretrvávajú a nevedia nám pomôcť lekári, psychológovia alebo psychiatri, hľadáme pomoc u rôznych bylinkárov, liečiteľov a tzv….

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Lucia Drábiková; zastolom.sk)   Aj keď si to na začiatku neuvedomujeme, pri vstupe do manželstva vstupujeme do vzťahu i s rodičmi manžela/-ky. Vzťah nevesty či zaťa a svokry je terčom mnohých vtipov, mnohokrát sa naráža na ich naviazanosť, vysoké nároky a nespokojnosť svokrovcov alebo na žiarlivosť zo strany rodičov na manželského partnera ich dieťaťa.  …

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) „Keď sa novopokrstený stal Božím dieťaťom a obliekol si svadobné rúcho, je pripustený na ,Baránkovu svadobnú hostinu‘ a prijíma pokrm nového života, Kristovo telo a krv. Východné cirkvi si uchovávajú živé vedomie jednoty uvádzania do kresťanského života, a preto dávajú sväté prijímanie všetkým novopokrsteným a birmovaným, a to aj malým…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) Katolícka cirkev je v prvom rade spoločenstvo veriacich, ktoré má svoje základy, zásady, dejiny… Tie ho identifikujú a odlišujú od iných spoločenstiev. V samotnej Katolíckej cirkvi však existujú miestne cirkvi ako spoločenstvá veriacich prijímajúce katolícku identitu, ktoré sú v svojich dejinách, obradoch a obyčajoch rozdielne. V nich existujú farnosti… Takýmto…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš) Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku sa na svojom 23. riadnom zasadnutí 11. apríla v Prešove rozhodla o obnovení starobylej praxe východných cirkví podávať Eucharistiu deťom po krste až do veku, v ktorom začínajú plne užívať rozum. Táto prax bude realizovaná od začiatku nového cirkevného roka, teda…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Monika Rišková) Aká je škola súčasnosti? Čo ju ovplyvňuje? Zmenil sa pohľad na požadované vzdelanie dnes oproti minulosti? Z rozprávania našich starých rodičov počujeme o škole, v ktorej sedelo aj štyridsať detí v drevených laviciach a písali gríflikom na drevenú tabuľku. Vládol v nej poriadok a autorita učiteľa bola nespochybniteľná. My v…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (V. Pipasová Karolová, I. Kopčíková, I. Žuffová) Máte dieťa, ktoré stále pociťuje nepokoj, má potrebu hrať sa s rukami, s rôznymi predmetmi, s jedlom? Sústavne pobehuje, neobsedí, keď je nevyhnutné, nedokáže dokresliť obrázok, nedočíta text, čakanie u lekára či v rade je preň neprekonateľným trápením a počas cesty autom sa vás stokrát…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi