Archive For The “Slovo v rodine” Category

By |

  SLOVO V RODINE (Martin Kvapilík)   Všetci chceme byť šťastní a milovaní. Nie je však až taký problém si niekoho vziať. Problém je nájsť partnera na celý život, s ktorým nám bude dobre. A preto si množstvo mladých ľudí kladie otázky: Chodím s tým pravým, s tou pravou? Má tento vzťah budúcnosť? Je už…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Martin Kvapilík)   Jednou z najväčších výziev, ktoré stoja pred mladými ľuďmi, je: ako si hľadať a nájsť životného partnera. Všetci predsa chceme byť šťastní a milovaní. A dobrý celoživotný partner k tomu isto patrí. Nie je to však jednoduché: každé druhé manželstvo sa rozpadá a to, žiaľ, aj v kresťanských rodinách. Ako…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš)   Svet sa mení. No ako je na tom človek? Aj ten sa mení. Najväčší posun je dnes viditeľný v psychickej rovine. Mladí ľudia, ktorí sú najviac vystavení tlaku masovokomunikačných prostriedkov, najmä televízie a následne sociálnych sietí na internete, nie sú pripravení na reálny život. Dievčatá hľadajú krásneho princa na bielom koni,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Lukáš Mitro)   V minulosti žilo v rámci rodiny viacero generácií pospolu. Skúsenosti sa preto medzi generáciami predávali ustálenými vzorcami správania. Neboli to stále ideálne vzorce, ale zabezpečili stabilnú sociálnu sieť, o ktorú sa človek dokázal oprieť.   Milan Rúfus raz povedal, že čo človek pokazil, len človek môže znova napraviť. Ako kresťania sme povolaní…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Anna Záborská)   Začiatkom tohto roka sa vo viacerých svetových médiách objavili správy o tom, že Čína pripravuje zavedenie sociálneho kreditného systému, ktorý bude hodnotiť dôveryhodnosť firiem aj občanov, a to nielen v obchodných vzťahoch, ale aj vo vzťahu k štátu, od prezidenta a vlády cez súdnictvo až po mesto, pracovisko, spolupracovníkov či susedov.     Kredit…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (František Orlovský)   Keď je nedeľa, vo väčšine farností sa naše rodiny chystajú do chrámu. Treba predsa dať Bohu, čo je Božie. Vo veľkom kontraste je náš ďalší život, keď sa riadime druhou časťou citátu: „Dajte cisárovi, čo je cisárovo.“ Tú hodinu pre Boha nejako pretrpíme a koniec koncov, spríjemníme si to…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Miňo)   Kánonické právo sa vyvíjalo a tvorilo v úzkom spojení so životom Cirkvi. Prvé právne normy nachádzame v Skutkoch apoštolov, ktoré popisujú prvý Jeruzalemský snem, keď sa apoštoli zišli a riešili otázky, ako pristupovať k pohanokresťanom, čo sú povinní zachovávať a čo ich zaväzovať nebude. A tak sa rodí prvá norma, formou apoštolského listu, ktorý…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (František Čitbaj)   Boh vo svojej múdrosti stvoril človeka v dvoch protipóloch: ako muža a ženu. Je to jedno z najkrajších posolstiev života, na ktorom máme reálnu účasť. Tieto dva protipóly nás sprevádzajú počas celého života. Rodíme sa svojim rodičom, ktorými sú náš otec a matka, teda muž a žena; ako muž a žena hľadáme v dospelosti svoj protipól, s ktorým…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Anton Chromík)   V minulom článku sme chválili dobré veci v našich zákonoch, teraz ukážeme niektoré ohrozenia.     V minulosti najúčinnejší argument na prijatie rozvodov bol: „Prosím vás, ako to ovplyvní vaše manželstvo? Rozvediete sa kvôli tomu? Rozvod iba zlomí okovy nešťastného násilného manželstva a umožní žene realizovať jej právo na lásku, ktorú si zaslúži.“…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Anton Chromík)   Slováci sú široko-ďaleko známi svojím hundraním na všetko, čo u nás nefunguje. Typická slovenská malosť sa prejavuje niekedy až nekritickým obdivom k iným štátom, ktoré sú lepšie, väčšie a rozumnejšie. Mnohokrát sa nám až predĺži nos od závisti, keď vidíme, ako inde veci a právo fungujú, a u nás nie.   Určite budete protestovať proti úvodnému…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi