Archive For The “Slovo v rodine” Category

By |

SLOVO V RODINE (Rastislav Štefanko; foto: pxhere.com)   Tehotenstvo je za optimálnych okolností fyziologický dej, a to od počatia nového života až po jeho pôrod. Je to jedinečné obdobie čakania a prípravy na príchod nového člena rodiny, počas ktorého organizmus ženy v relatívne krátkom čase podlieha výraznej prestavbe a zmenám. Je dôležité podotknúť, že tieto zmeny…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Ľubomír Petrík; foto: nationalfamilyprayermonth.org)   Cirkev žije z Eucharistie. Je to názov poslednej encykliky Jána Pavla II. Žijeme zo slávenia eucharistie, kde sa chlieb a víno premieňajú na Pánovo telo a krv. Keď to rozšírime, môžeme povedať, že Cirkev žije zo slávenia sviatostí.   Podstatnou súčasťou katolíckej viery je viera v sedem sviatostí, sedem svätých tajomstiev, ktoré sú…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Zuzana a Marcel Mojzešovci; foto: upload.wikimedia.org)   Rodinný stôl, modlitba i manželské lôžko sú atribútmi rodiny, ktoré ukazujú dôležitosť byť spolu. Naša doba je presýtená individualizmom. Zabudli sme komunikovať, rozprávať si rozprávky… A predsa iba vo vzťahu je spása. Svätosť je dar vzťahu s Ježišom a rozvíja sa vo vzťahoch s ľuďmi. Je to žiara Ježišovej prítomnosti. Byť spolu….

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Michal Hospodár; foto: pxhere.com)   Sviatočné dni rôzneho druhu na jednej strane vzbudzujú v ľuďoch príjemné pocity spojené so zmenou životného rytmu a oddychom. Na druhej strane si viacerí povzdychnú: „Konečne sú sviatky za nami a je koniec tomuto neorganizovanému chaosu, ktorý sviatočné dni spôsobili.“ Ako teda sláviť a prežívať sviatky, aby boli dňami odpočinku, duchovného povzbudenia…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Matejovský; foto: catholicsun.org)   Pred pár mesiacmi ma zaujal článok, v ktorom sa mladá manželka tak trocha sťažovala. Hovorila o tom, že keď bola dieťa, cítila záujem Cirkvi o svoju osobu. Podobne to bolo, keď patrila medzi mládež aj keď sa spolu s vtedajším snúbencom, terajším manželom, pripravovali na prijatie svätého tajomstva…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Nataša Bujdová; foto: wikipedia.org)   Po revolúcii v roku 1989 došlo k mnohým zmenám v našej spoločnosti. Tie výrazne pozitívnym, ale aj negatívnym spôsobom ovplyvnili rodiny na Slovensku. Prešli sme a prechádzame transformáciou politického systému, transformáciou verejnej správy, ako aj zmenou rodinného systému. Jednou z výrazných zmien je zmena rodinného systému, právo na prácu a spravodlivú odmenu za dobre…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Damián Saraka; foto: PxHere.com)   Súčasnosť sa často definuje ako doba, ktorá je poznačená deformovanými vzťahmi. Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú vzťahy – čas strávený na sociálnych sieťach, pracovná vyťaženosť, rozbité rodiny, zameranosť na seba atď. Tieto okolnosti majú silný vplyv na vývoj a vzťahy každého jedinca. Rodina ako taká prechádza obrovskou krízou identity….

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Anna Záborská; foto: AdobeStock)   Závislosť je ochorením rodiny a podľa toho by sme k nej mali pristupovať. Vzniká ako výsledok úplného rozpadu zmysluplných vzťahov, ktorý má svoj počiatok v nefunkčnej rodine. Diskusia o závislosti sa často sústreďuje len na ňu samotnú. Aby sme však lepšie pochopili, prečo sa mladí ľudia stávajú závislými,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Miriam Lexmann; foto: pxhere)   To, čo potrebujeme, zistíme vďaka pár klikom na internete. Zabezpečíme si vstupenku, odložíme fotky, dokonca nakúpime. Digitálne technológie sú skrátka fajn. Ako sluha. Lenže ony sa snažia byť pánom. A my, často bez toho, aby sme si to uvedomovali, im prepúšťame opraty. Namiesto šetrenia času, kvôli ktorému sme sa…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Rút Šuleková – Juraj Gradoš; foto: pxhere)   Asi dnes najrozšírenejšou drogou medzi mladými ľuďmi je marihuana, ľudovo nazývaná tráva. Tá patrí s hašišom do skupiny kanabionidov. Jej užívanie v puberte často súvisí so vzburou proti kompromisom, dvojtvárnosti, klamstvám a zaužívaným, ale nie vždy dobrým spôsobom dospelých, najmä rodičov.   Nie vždy sa táto vzbura končí…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi