Archive For The “Hlavné články” Category

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Mesiac máj je vnímaný v Katolíckej cirkvi ako mariánsky mesiac. Úctu k Bohorodičke, jej históriu, ale i praktickú stránku v rozhovore približuje gréckokatolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU doc. Štefan Paločko.     Otec Štefan, kde sú podľa vás korene špecifického vzťahu slovenských gréckokatolíkov k Presvätej Bohorodičke? Vnímam slovenských gréckokatolíkov ako pokračovateľov byzantskej…

Read more »

By |

  SLOVO V RODINE (Martin Kvapilík)   Všetci chceme byť šťastní a milovaní. Nie je však až taký problém si niekoho vziať. Problém je nájsť partnera na celý život, s ktorým nám bude dobre. A preto si množstvo mladých ľudí kladie otázky: Chodím s tým pravým, s tou pravou? Má tento vzťah budúcnosť? Je už…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (František Dancák)   Veriaci ľud sa už od najstarších čias, najmä od Efezského koncilu (v r. 431) s osobitnou úctou vinie k Panne Márii. Po tomto koncile nasledoval skutočne úchvatný rozmach kultu Panny Márie. To so sebou prinieslo zavedenie niekoľkých nových mariánskych sviatkov a stavbu bazilík zasvätených Panne Márii. V 9. storočí už boli takmer…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Mária Pihuličová)   V politike sa začal angažovať na regionálnej úrovni najprv ako poslanec a neskôr ako primátor Levoče. Do kresla predsedu Prešovského samosprávneho kraja zasadol po tom, čo zvíťazil nad vtedajším županom, ktorý kraj viedol šestnásť rokov. Napriek tomu je na životnej púti Milana Majerského (47) stále na prvom mieste Boh a modlitba, a rodina…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Martin Kvapilík)   Jednou z najväčších výziev, ktoré stoja pred mladými ľuďmi, je: ako si hľadať a nájsť životného partnera. Všetci predsa chceme byť šťastní a milovaní. A dobrý celoživotný partner k tomu isto patrí. Nie je to však jednoduché: každé druhé manželstvo sa rozpadá a to, žiaľ, aj v kresťanských rodinách. Ako…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milí mladí priatelia, žijeme na Slovensku, v krajine, ktorú Pán Boh požehnal mnohými prameňmi, z ktorých vyviera liečivá voda. Voda, ktorá uzdravuje rozličné choroby. Záleží len na tom, aby človek poznal mapu a vybral sa do tých správnych kúpeľov. Napr. u nás na Sliači sa v kúpeľoch liečia srdcovo-cievne ochorenia. V mojom liste ale…

Read more »

By |

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   RNDr. Mikuláš Bánó, CSc., emeritný pracovník Ústavu experimentálnej fyziky, ktorý pracoval v oblasti kozmickej fyziky, jadrovej fyziky a biofyziky, nadšenec vedeckého pokroku, a predsa veriaci kresťan, v odpovediach na naše otázky poodhaľuje pravdu o vzťahu vedy a viery, a tak aj kúsok zo seba.   Pán Bánó, ako ste sa dostali k experimentálnej fyzike? Tak trocha okľukou. Začal…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš)   Svet sa mení. No ako je na tom človek? Aj ten sa mení. Najväčší posun je dnes viditeľný v psychickej rovine. Mladí ľudia, ktorí sú najviac vystavení tlaku masovokomunikačných prostriedkov, najmä televízie a následne sociálnych sietí na internete, nie sú pripravení na reálny život. Dievčatá hľadajú krásneho princa na bielom koni,…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý smädný priateľ, spomeň si na chvíľu, keď si pociťoval príšerný smäd. Takých skúseností asi nie je veľa, pretože v civilizovanej spoločnosti nájdeme na každom kroku miesto, kde sa môžeme osviežiť vodou – zadarmo alebo za peniaze. Ale predsa, aj moderná spoločnosť prináša situácie, keď je túžba po vode silná…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Svoje objektívy zohrieva v rukách už 42 rokov, napriek tomu sú jeho pohľad aj zábery stále svieže a mladistvé. S fotografom Michalom Petrilákom sa môžete stretnúť v uliciach Starej Ľubovne, v Podolínci, na hore Zvir či pri rieke Poprad na dobrej rybačke, kde striehne na nové úlovky. No často len tak na skok vybehne do prírody…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi