Archive For The “Hlavné články” Category

By |

  SLOVO NA TÉMU (Peter Šturák)   V roku 2018 si Prešovská archieparchia, ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku vo svojej bohatej histórii pripomína viaceré významné výročia. Jedným z nich je 130. výročie narodenia biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSMB. Príklad rodinného prostredia, v ktorom sa formovala jeho osobnosť, je pre nás všetkých veľkým impulzom,…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Spoznali sme sa, keď bol v tínedžerských rokoch. Dnes má 37 a najčastejšie ho môžete stretnúť v našich malých veľhorách, kde na horské chaty vyniesol nejeden náklad a zachraňoval mnohých pútnikov, ktorí zavítali do Vysokých Tatier. Jeho hlas pri troche šťastia môžete zachytiť aj na vlnách Rádia Slovensko v sobotných správach o počasí pre turistov. O stúpaní nahor…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Ivana Halgašová)   Všetko, čo na tomto svete existuje, musí mať svoj začiatok. Pre dieťa je to začiatok jeho života v matkinom tele. Pre niekoho krásne, pre mnohé ženy aj náročné obdobie. Tehotenstvo je výnimočný čas, keď v útrobách ženy prebieha zázračný proces, na ktorého konci sa zrodí nový človek. Ako sa s týmto obdobím…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   … v správny čas na správnom mieste Drahý priateľ, asi najväčšia bolesť, akú ľudstvo pozná, je bolesť matky, ktorá sa bezradne pozerá na svoje umierajúce dieťa. Túto bolesť pozná aj Panna Mária. Veľkou oporou jej vtedy bola Mária Magdaléna. Možno plakala s ňou, možno ju objímala, a tak sa snažila zdieľať s ňou…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Jaroslav Girovský)   Hudba a oslava Boha sú od počiatku ľudstva neodlučiteľne spojené. Hudba sa stala výrazom vzťahu, ktorý človek prežíva s Bohom. Vovádza človeka do hlbšieho vnímania Boha. Oceniť to vedia predovšetkým veriaci, ktorí od Boha dostali hudobný talent. Preto vám prinášame rozhovor s Milanom Kyjovským, vedúcim oddelenia strunových nástrojov na košickom konzervatóriu, zástupcom koncertného majstra…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Mária Raučinová)   Dnešná doba je plná protikladov. Na jednej strane sa v európskom parlamente diskutuje o udelení práv robotom, na druhej strane je tu postoj k počatému človeku ani nie ako k veci, ale ako k nechcenému nádoru. Preto ľudia, ako je Charlotte Fienová, sú dnes nesmierne dôležití. Nielen preto, že nám…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý mladý priateľ! Keďže nemôžem byť s Tebou osobne, chcel by som sa Ti prihovoriť týmto listom. Neviem presne, koľko máš rokov, kam chodíš do školy alebo či už dokonca nepracuješ… Taktiež neviem, koľko listov si už v živote napísal. Nemyslím esemesky alebo lajky na sociálnych sieťach… Ale jedno viem určite –…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Tohto roka uplynie sto rokov, odkedy Prešovskú eparchiu začal viesť kňaz a významný teológ svojej doby Mikuláš Russnák, a stoštyridsať rokov od jeho narodenia. Jeho dielu sa už roky venuje profesor Vojtech Boháč.   Kto je pre vás doktor Russnák? Doktor Russnák je pre mňa asi nedosiahnuteľný vzor. Tento náš kňaz bol…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Marek Maďar)   „Rodina je prvotná bunka spoločenského života. Je prirodzeným spoločenstvom, v ktorom sú muž a žena povolaní k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Autorita, stálosť a životné vzťahy vnútri rodiny tvoria základy slobody, bezpečnosti a bratstva v rámci spoločnosti. Rodina je spoločenstvo, v ktorom si už od detstva možno osvojovať morálne hodnoty, začať…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Ahoj, ahoj, milý priateľ! Pozdravujem Ťa starobylým pozdravom vodákov, ktorý za tie roky nestratil na svojom lesku a dodnes koluje aj medzi „suchozemskou“ mládežou. AHOJ je už niekoľko storočí typickým pozdravom námorníkov. Postupne nadobudol aj náboženský podtón, keď sa začal vysvetľovať ako skratka latinských slov Ad HOnorem Jesu = ku cti…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi