Archive For The “Hlavné články” Category

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý priateľ,   v detstve sme ako chlapci pri hrách používali tajné písmo, aby odkaz mohla prečítať len tá osoba, ktorej bol obsah určený. Mojím obľúbeným spôsobom zašifrovania správy bolo písanie mliekom na papier. Text sa potom stal viditeľným pohybom papiera nad plameňom sviečky. Spôsob tajného písania správ sa nazýva…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Jaroslav Girovský)   Prešlo tridsať rokov odvtedy, čo svoju nespokojnosť s náboženskou neslobodou v Československu prejavili tisíce ľudí, ktorí sa zhromaždili pred Úradom vlády v Bratislave, aby sa so sviečkami v rukách spoločne pomodlili a manifestovali tak svoju túžbu po slobode vierovyznania. Túto udalosť, ktorá vošla do dejín ako Sviečková manifestácia, v rozhovore priblíži bývalý disident František Mikloško.  …

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Anna Záborská)   Začiatkom tohto roka sa vo viacerých svetových médiách objavili správy o tom, že Čína pripravuje zavedenie sociálneho kreditného systému, ktorý bude hodnotiť dôveryhodnosť firiem aj občanov, a to nielen v obchodných vzťahoch, ale aj vo vzťahu k štátu, od prezidenta a vlády cez súdnictvo až po mesto, pracovisko, spolupracovníkov či susedov.     Kredit…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Mária je nám vzorom v O2H-e dôverovať Bohu. Rozjímame nad ňou ako nad hlavnou postavou druhej katechézy Odvážneho roka. Jej veľká dôvera sa neprejavila až na svadbe v Káne Galilejskej. Už pri zvestovaní anjelom Gabrielom sa ukázala ako tá, ktorá dôveruje, že Boží plán je pre človeka vždy ten najlepší…   Milý…

Read more »

By |

  ROZHOVOR (Adam Holz; preklad: J. Girovský)   V roku 2008 otriasol svetom kresťanskej literatúry román Williama Paula Younga Chatrč, ktorý podáva príbeh Macka Phillipsa. Ten sa vyrovnáva s tragickou stratou svojej najmladšej dcéry, až napokon strávi víkend v chatrči, kde bola jeho dcéra zavraždená. A práve tam sa Mack stretáva s Bohom. Nedávno bol príbeh, ktorý sa predal v desiatich…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (František Orlovský)   Keď je nedeľa, vo väčšine farností sa naše rodiny chystajú do chrámu. Treba predsa dať Bohu, čo je Božie. Vo veľkom kontraste je náš ďalší život, keď sa riadime druhou časťou citátu: „Dajte cisárovi, čo je cisárovo.“ Tú hodinu pre Boha nejako pretrpíme a koniec koncov, spríjemníme si to…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   V nasledujúcich číslach Slova sa pridáme k mladým, ktorí sa v tomto roku stretnú v Prešove a v prípravných témach spolu s nimi budeme pracovať na odvahe.   Milý mladý priateľ, milá mladá priateľka!   Je tu znova čas, keď chceme spolu rásť a objavovať, k čomu veľkolepému sme pozvaní. Bude to chcieť našu spoločnú O2H-u. Ale nestrácajme čas…

Read more »

By |

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Rok 2018 je rokom výročí. V tomto roku si svoje malé životné jubileum o niekoľko dní pripomenie aj Matej Tóth, majster sveta z roku 2015 (Peking) v chôdzi na 50 kilometrov, ktorý v roku 2016 získal pre samostatné Slovensko prvú zlatú olympijskú medailu v atletike. Je držiteľom slovenského rekordu na 50 kilometrov (3:34:38 h) a pred rokom…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Miňo)   Kánonické právo sa vyvíjalo a tvorilo v úzkom spojení so životom Cirkvi. Prvé právne normy nachádzame v Skutkoch apoštolov, ktoré popisujú prvý Jeruzalemský snem, keď sa apoštoli zišli a riešili otázky, ako pristupovať k pohanokresťanom, čo sú povinní zachovávať a čo ich zaväzovať nebude. A tak sa rodí prvá norma, formou apoštolského listu, ktorý…

Read more »

By |

Homíla kardinála Mons. Stanislava Dziwisza, ktorú predniesol v ľutinskej bazilike 4. februára 2018 pri príležitosti osláv 10. výročia ustanovenia Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris.   Drahý otec arcibiskup Ján, prešovský metropolita, drahý pán nuncius, drahí bratia biskupi, arcibiskupi a kňazi, drahé rehoľné sestry, drahí seminaristi, drahí bratia a sestry!   „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi