Archive For The “Hlavné články” Category

By |

SLOVO NA TÉMU (Miriam Kuzárová; foto: gannett-cdn.com) Počiatky kresťanstva sú nevyhnutne späté s Blízkym východom. V priebehu dvoch tisícročí kresťanské komunity v tejto kolíske veľkých monoteistických náboženstiev aktívne prispievali k rozvoju spoločnosti a budovaniu pokoja a mieru v regióne. Sýrska komunita stále hovorí a modlí sa po aramejsky – jazykom Ježiša. Kresťanská diaspóra zo Stredného…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Rút Šuleková – Juraj Gradoš; foto: pxhere)   „Keby ktorákoľvek iná choroba napadla našich občanov tak ako alkoholizmus, bol by vyhlásený stav národného ohrozenia,“ vyhlásil jeden z popredných psychiatrov Spojených štátov. Táto veta sa v dnešnej dobe dá rozvinúť na závislosti všeobecne.   Závislosť je choroba, ktorá sa postupne rozvíja. Začína sa nutkaním alebo túžbou…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dominik Petrík; foto: Gabriel Ráchela)   Tohtoročné celosvetové stretnutie mladých privítala stredoamerická slnkom zaliata krajina. Aj dvojstovka mladých slovenských sŕdc preletela cez oceán, aby sa spoločne potešili a ohriali pri svojom pastierovi.   Gabriel, Panama je predsa len dosť ďaleko od Slovenska. Veľa mladých zo Slovenska aj chcelo ísť na stretnutia mládeže do Panamy,…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Organizačný tím SDM, RV, TK KBS; foto: TK KBS / SpC Vatikan)   Medzi svetovo najvýznamnejšie udalosti ostatných týždňov nepochybne patrili 34. svetové dni mládeže, ktoré sa 16. – 27. januára konali v ďalekej Paname. Slovenskú cirkev reprezentovala skupina 160 účastníkov spolu s predsedom rady pre mládež a univerzity pri KBS Mons. Tomášom Galisom.   Dni v diecéze…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Michančo; foto: Pexels)   Odborná literatúra pri vzniku a rozvoji závislostí od alkoholu uvádza komplex príčin a faktorov. Keďže človek ako bytosť bio-psycho-sociálno-spirituálna je jedinečný a neopakovateľný, u každého jednotlivca môžu mať tieto príčiny a faktory rozdielny význam a dôležitosť.   Obsiahnuť celý tento komplex príčin a faktorov je preto veľmi náročné. Napriek tomu je dôležité mať na…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Miron Keruľ-Kmec; foto: Laura leraci/ Horizons)   Pastierskym listom na sviatok Zjavenia Pána vladyka Milan Lach SJ otvoril jubilejný rok Eparchie Parma, ktorá si pripomína 50. výročie svojho založenia. Vladyka Milan priniesol reflexiu nad polstoročnou históriou Parmskej eparchie a predstavil víziu pre jej budúcnosť, ktorá dáva nádej na bohaté duchovné ovocie.   Blahoslavený…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Do závislosti človek upadne často sám, bez pomoci iných. Skôr vďaka ich nepomoci. Zo závislosti sa však málokto dokáže dostať sám – potrebuje pomoc iných. Napríklad aj pomoc, ktorú závislým ponúka Gréckokatolícka charita v Prešove.   Pán riaditeľ, ľudia si pod pojmom charita predstavujú starostlivosť o bezdomovcov či odkázané osoby. Teda jedlo, ošatenie,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Gabriel Paľa)   Na Slovensku je iba zopár celoplošných kresťanských časopisov. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi Slovo medzi ne určite patrí. Ba má už 50 rokov svoje stabilné miesto. Prežilo časy normalizácie, komunistickej vlády i zápas o demokraciu a slobodu na našom malom Slovensku. Je tu aj dnes a má svoje miesto v rodinách. Je veľmi dôležité prijímať kvalitnú…

Read more »

By |

SPOMÍNAME (Pavol Dancák – Juraj Gradoš)   Ohliadnutie za životom otca PaedDr. Františka Dancáka nám jasne vyjavuje, že spoločným menovateľom jeho aktivít bolo kňazské povolanie, ktoré spočíva v ohlasovaní evanjelia všetkými možnými prostriedkami v každej dobe a v akýchkoľvek podmienkach.   V mysli otca Františka zaiste rezonovali slová jeho starého otca Jozefa Lukáčka, ktorý sa v čase ateistického prenasledovania…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Drahomíra Kolesárová)   Zobrať ceruzu a začať kresliť nie je až také ťažké, no dostať do tých čiar harmóniu, hlbokú duchovnosť, výnimočný pohľad na svet a v tom všetkom priniesť s pokorou služobníka odkaz pre množstvo generácií, to je výsada géniov.   Ak sa na stránkach Slova ponárame do rokov minulých, do uplynulého polstoročia, ich neprehliadnuteľnou…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi