Archive For The “Hlavné články” Category

Rodina a rastliny

By |

SLOVO V RODINE (Peter Lazorík; foto: archív Petra Lazoríka) Na počiatku, keď Boh stvoril človeka, zveril mu celé stvorenie do rúk. Zvieratá, aby nad nimi panoval, a rastliny, aby sa nimi živil. (Gn 1, 27 – 29) Vidíme, že Boh hneď na počiatku určil vzťah medzi stvorenstvom a človekom. V nasledujúcej kapitole Boh dáva úlohu. „I vzal Pán,…

Read more »

Čas na zmenu štýlu života

By |

ROZHOVOR (Tomáš Miňo; foto: archív Marka Durláka) Na otázky, čo je pokánie, na čo ho potrebujeme, ako ho máme uskutočňovať, dáva odpoveď Veľký pôst. Je to skutočne škola pokánia, do ktorej má každý kresťan vstúpiť každý rok, aby prehĺbil svoju vieru, aby prehodnotil a zmenil svoj život. Je to zázračné putovanie k samotným prameňom viery….

Read more »

Pápež František navštívil Irak

By |

UDALOSŤ (Vatican news – Tomáš Miňo) Pápež František opäť prepisuje históriu. Ako vôbec prvá hlava Katolíckej cirkvi v histórii navštívil Irak. Pápežovo rozhodnutie navštíviť Irak po vyše pätnástich mesiacoch bez ciest do zahraničia, ktoré boli pozastavené pre pandémiu, bolo prejavom jeho blízkosti všetkým obyvateľom krajiny strýznenej rokmi utrpenia. Rímsky pontifex prijal pozvanie Irackej republiky a miestnej Katolíckej cirkvi. V čase od 5. do 8….

Read more »

Kedy je ten správny čas?

By |

SLOVO V RODINE ( Zuzka Lauková – Anna Siekelová ) Rodičom ani dieťaťu sa nedá naprogramovať každá informácia, rozhovor či prednáška. Všetko má svoj čas a obsah. Treba si uvedomiť, že ľudská sexualita je súčasťou stvorenia človeka Bohom, nie je teda ľudským „vynálezom“, ale je darom človeku, preto je vo svojej podstate dobrá.   Sexualita je…

Read more »

Jazero smrti

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív Jána Fenčáka) Ochrana prírody je niečo, čo je nám vzdialené, pokiaľ sa nás to netýka. Presnejšie povedané, kým nám to neudrie do očí. Sme zvyknutí, že príroda sa nejako pozbiera. Ale sú aj také envirozáťaže, s ktorými si príroda neporadí. Jedným z nich je odkalisko Poša, lokalita zamorená PCB látkami najviac na…

Read more »

Náš Boh je mocnejší ako pandémia

By |

UDALOSŤ (Juraj Gradoš) Každá organizácia si robí svoje štatistiky, najmä na konci roka. Z nich prehľadne, rečou čísel vidno, či sa im darilo a či naplnili ciele, ktoré si na začiatku roka zadali. Rok 2020 tieto štatistiky výrazne zmenil a v štatistikách vidno najmä červené čísla – jednoducho pokles.   Podobnú štatistiku si vedieme aj v redakcii časopisu Slovo,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi