Archive For The “Hlavné články” Category

By |

HOMÍLIE (J. Em. kardinál Kurt Koch)   Slávnostným kazateľom na archieparchiálnej odpustovej slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine bol v nedeľu 19. augusta kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Prinášame vám myšlienky z jeho homílie.   Hovorí sa, že Jeana-Paula Sartra, známeho francúzskeho filozofa, existencialistu a presvedčeného ateistu, sa na smrteľnej posteli priateľ…

Read more »

By |

HOMÍLIA (J. Em. kardinál Jozef Tomko)   Litmanová privítala5. augusta množstvo pútnikov, laikov i duchovenstvo, ktorých slovom sprevádzal hlavný hosť a kazateľ kardinál Jozef Tomko z Ríma, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.   Dnes sme sa zišli v tomto krásnom prostredí, aby sme sa celkom osobne stretli s Bohom. Trojjediný Boh sa nám prihovorí v osobe…

Read more »

By |

HOMÍLIE (Marián Kuffa)   Do mariánskeho Klokočova 12. augusta zavítal ako hlavný kazateľ otec Marián Kuffa, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý pútnikov pozval do Matkinej školy lásky.   Slava Isusu Christu! Vážený otec biskup, bratia a sestry, medzi gréckokatolíkmi sa cítim dobre. Veľmi som sa potešil, keď ma váš otec biskup zhruba začiatkom jari pozval na…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: J. Girovský)   17. až 20. augusta navštívil Prešovskú archieparchiu predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. V nedeľu 19. augusta bol slávnostným kazateľom na mariánskom odpuste v Ľutine. Tesne pred svojím odchodom 20. augusta poskytol rozhovor pre čitateľov časopisu Slovo.   Vaša eminencia, ako ste sa cítili medzi našimi…

Read more »

By |

HOMÍLIE (J. Em. kardinál Jozef Tomko)   Litmanová privítala5. augusta množstvo pútnikov, laikov i duchovenstvo, ktorých slovom sprevádzal hlavný hosť a kazateľ kardinál Jozef Tomko z Ríma, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.   Dnes sme sa zišli v tomto krásnom prostredí, aby sme sa celkom osobne stretli s Bohom. Trojjediný Boh sa nám prihovorí v osobe…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Lucia Drábiková; zastolom.sk)   Aj keď si to na začiatku neuvedomujeme, pri vstupe do manželstva vstupujeme do vzťahu i s rodičmi manžela/-ky. Vzťah nevesty či zaťa a svokry je terčom mnohých vtipov, mnohokrát sa naráža na ich naviazanosť, vysoké nároky a nespokojnosť svokrovcov alebo na žiarlivosť zo strany rodičov na manželského partnera ich dieťaťa.  …

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Peter Borza)   Pútnické miesta sú zvlášť obdarené milosťami. Vynikajú krásou prostredia, či už prírody, alebo architektúry, ktorá ich dotvára a vytvára neobvyklé miesto stretnutia s Bohom. Samozrejme, pútnické miesta žijú najmä prítomnosťou pútnikov. Už samotné putovanie je symbolicky zobrazením nášho života, ktorý prebieha v radosti, ale ešte viac v znášaní každodenných starostí a utrpenia, kým nespočinieme…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   V piatok 27. júla 2018 mal v mestskej hale v Prešove za sprievodu skupiny F6 katechézu venovanú odvahe vykročiť bratislavský eparcha Peter Rusnák, ktorý svojou katechézou obohacuje národné stretnutia mládeže od ich vzniku. Vladyka, ste pravidelným aktívnym účastníkom celoslovenských stretnutí mládeže. Čo vám tieto stretnutia dali a v čom boli pre vás osobne výzvou?…

Read more »

By |

IKONOPISECTVO (Milan Gábor)   História ruského ikonopisectva je nerozlučne spätá s rozvojom kultúry ruských kniežatstiev v Suzdali, Rostove, Novgorode, Moskve či Pskove. Majstri týchto stoličných miest Rusi vytvárali umelecké diela, ktoré spájali všeobecné duchovné princípy a ikonopisecký kánon, ale rozdiely boli v jednotlivých námetoch, kompozíciách či maľbe.   Pskov Toto mesto na severozápade Ruska, neďaleko hraníc s Estónskom a Lotyšskom patrí medzi…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Dominik Gromoš)   Autor Knihy kazateľ píše: „Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého, kto by ho zodvihol.“ (Kaz 4, 9 – 10)   Keby sme si prečítali aj zvyšnú časť tejto kapitoly, celkom jednoducho…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi