Archive For The “Hlavné články” Category

By |

SLOVO NA TÉMU (Branislav Škripek; foto: archív B. Škripeka)   Islamský štát sa na mnoho mesiacov stal veľkou témou slovenských a európskych médií. V televízii sme so zhrozením sledovali mužov v čiernych kuklách, ktorí v priamom prenose popravovali ľudí. Ich jediným previnením bola príslušnosť k inému náboženstvu, v niektorých prípadoch stačilo vyznávanie inej formy islamu….

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív vl. Cyrila Vasiľa)   Sýria je štátom, kde sa pomaly končí občianska vojna. Je to čas, keď sa začína budovať nová sýrska spoločnosť. Tá predošlá bola tolerantná voči všetkým náboženským menšinám a kresťania v nej zažívali obdobie pokoja. Vojna však všetko zmenila. Keďže najväčšie boje sa odohrávali v lokalitách obývaných…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav GIROVSKÝ; foto: M. Žarnayová, M. Paločko, P. Hric, S. Gábor, Ľ. Michalko)   Eparchovia aj tohto roku 18. – 21. apríla slávili sviatky Kristovho vzkriesenia vo svojich katedrálach. Každý z týchto veľkých dní má svoje špecifiká. Tak ako Pascha je dňom radosti, Veľký štvrtok je dňom ustanovenia kňazstva a Eucharistie, Veľký piatok dňom…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Miriam Lexmann; foto: pxhere)   To, čo potrebujeme, zistíme vďaka pár klikom na internete. Zabezpečíme si vstupenku, odložíme fotky, dokonca nakúpime. Digitálne technológie sú skrátka fajn. Ako sluha. Lenže ony sa snažia byť pánom. A my, často bez toho, aby sme si to uvedomovali, im prepúšťame opraty. Namiesto šetrenia času, kvôli ktorému sme sa…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Danko ml.; foto: hramermogen.ru)   Čo vám príde na um pri slove pôst? Niekto sa poteší, že konečne zhodí pár kíl, iný je znechutený, že zasa čosi nesmie, ďalší to odignoruje alebo i vysmeje. Popri takýchto reakciách sa však nájde i iná, že postenie sa je spôsob, ako prejaviť lásku. Lásku? Áno. Lásku…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív SKCH)   Za ostatných dvesto rokov sa gréckokatolíci na Slovensku postupne prispôsobovali väčšinovej latinskej tradícii aj v otázke pôstu. Tam, kde gréckokatolícka komunita tvorila väčšinu, pôvodné tradície vytrvali dlhšie. Podobne sú na tom aj gréckokatolíci na Zakarpatskej Ukrajine. Tam sú však veriaci byzantského obradu majoritní.   Gréckokatolíci na východnom Slovensku…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Redakcia; foto: Štefan Keruľ Kmec ml.)   Oslavy okrúhleho výročia oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku dopĺňali aj sprievodné akcie, ktoré boli ich oživením a obohatením. Počas medzinárodnej vedeckej konferencie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá sa uskutočnila na prelome februára a marca, si v prvý deň mohli účastníci pozrieť videodokument o časopise a zastaviť…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Rút Šuleková – Juraj Gradoš; foto: pxhere)   Asi dnes najrozšírenejšou drogou medzi mladými ľuďmi je marihuana, ľudovo nazývaná tráva. Tá patrí s hašišom do skupiny kanabionidov. Jej užívanie v puberte často súvisí so vzburou proti kompromisom, dvojtvárnosti, klamstvám a zaužívaným, ale nie vždy dobrým spôsobom dospelých, najmä rodičov.   Nie vždy sa táto vzbura končí…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Petra Eva Sičáková SNPM; foto: archív Domu sv. Kozmu a Damiána)   Pred stopäťdesiatimi rokmi sa v Ľvove narodila Michaela Hordaševská. Pápež svätý Ján Pavol II. ju 27. júna 2001 v tom istom meste vyhlásil už ako sestru Jozafatu spolu so sestrou Tarzíciou za blahoslavené. Ich životy sú školou najväčších hodnôt, ktorými sú…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Lívia Pížová)   Závislosť predstavuje vzájomný vzťah, ktorý môže mať podobu potreby, môže byť obrazom ľudskej krízy, ale aj chorobou vzťahov, hodnôt a tradícií. Tento mnohoznačný pojem je však najčastejšie spájaný s drogami. Patologické závislosti látkového a nelátkového charakteru patria v našej spoločnosti medzi najzávažnejšie sociálnopatologické javy, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú fungovanie rodín. V rodinách vzniká…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi