Archive For The “Hlavné články” Category

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív Martina Babjaka)   Na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa v utorok 11. decembra uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti končiaceho sa Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018. Medzi hosťami, ktorí na ňom vystúpili, nechýbal ani operný spevák Martin Babjak.   Maestro, ako sa absolvent dopravnej priemyslovky dostal k spevu? Stať sa…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Daniel Černý)   Každý rok sa 14. februára schádzajú Slovania v starobylej Bazilike sv. Klimenta v Ríme, aby si uctili veľkého vierozvestca a apoštolom rovného Konštantína, v mníšskom živote nazvaného Cyrilom. Tvoril polovicu veľkého misionárskeho tandemu sv. Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov a spolupatrónov Európy. Práve v tomto roku si pripomíname jubilejné 1150. výročie jeho skonu. Hrob sv….

Read more »

By |

IKONOPISECTVO (Milan Gábor; foto: icon-art.info)   Pre Pskov je 15. storočie obdobím najväčšieho rozkvetu, ekonomického blahobytu, samostatnosti pskovských politických a cirkevných štruktúr. Umenie Pskova sa v tomto období riadi stabilnými umeleckými vzorcami, naoko jedného typu. Snažia sa týmto spôsobom zdôrazniť stálosť a nemeniteľnosť pskovského životného štýlu. Tieto zvláštnosti v neskoršom období komplikujú presné datovanie jednotlivých pamiatok, keďže ich hlavným…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Tirpák; foto: media.defense.gov)   Možno trocha provokačná otázka v tomto predvianočnom čase, no priznajme si, že veľmi aktuálna, ba až potrebná preto, aby sme sa pozastavili a pozreli sa na čas cez prizmu nášho štýlu života. A vlastne nielen toho.   Náš životný rytmus je neraz výsledkom vnímania spoločnosti a jej požiadaviek. Poznáme to – termíny,…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: Dada Kolesárová)   Rozhovor s manželmi Jurajom Hirkom (84) a Máriou, rod. Hermanovou (78), z Remenín nielen o vianočných zvykoch na tomto pomedzí Šariša a Zemplína. Manželia, ktorí sú spolu už 64 rokov, sa dlhé roky zapájali do života miestnej farnosti či cez službu cerkovníka, alebo modlitbu posvätného ruženca.   Pán Hirka, čo pre vás znamenajú…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Počas synody biskupov v Ríme, ktorá sa 3. – 28. októbra venovala aktuálnym témam mladých, vystúpil so svojím príhovorom aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.   Drahý Svätý Otče, milí synodálni otcovia a všetci prítomní, pochádzam zo srdca Európy, zo Slovenska a skúsenosť s mladými v našej Gréckokatolíckej cirkvi je nielen dobrá,…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jaroslava Pristášová; foto: pexels.com)   Depresiu môžeme jednoducho definovať ako nepríjemný emočný stav, ktorý znamená pokles, stiesnenosť či skľúčenosť. Pochádza z latinského slova depremere (de znamená dole a premere tlačiť). Ekvivalentmi názvu sú melanchólia, letargia, apatia.   Nie každý nepríjemný emočný stav je depresia. Pri posudzovaní, či smútenie je ešte primerané, alebo…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Pri príležitosti osláv dvojstého výročia vzniku Prešovskej eparchie sa na audiencii v Aule Pavla VI. vo Vatikáne za všetkých slovenských gréckokatolíkov prihovoril Svätému Otcovi prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.   Drahý Svätý Otče! Vo svojom mene, v mene mojich spolubratov biskupov, členov Rady hierarchov, ale i v mene kňazov, diakonov, rehoľníkov, seminaristov…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA   Na audiencii, ktorá sa uskutočnila 6. októbra, sa Svätý Otec František prihovoril slovenským pútnikom v Aule Pavla VI. vo Vatikáne v taliančine. Slovenský preklad príhovoru prečítal oficiál vatikánskeho Štátneho sekretariátu Mons. František Novajovský.   Drahí bratia a sestry! Srdečne vás vítam a ďakujem vám za vašu vrúcnu priazeň.   Keď svätý Ján Pavol II….

Read more »

By |

HOMÍLIA (vladyka Ján Babjak)   Homília vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu, 7. októbra 2018 v Bazilike sv. Petra v Ríme pri príležitosti ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.   Drahí spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, ctihodné rehoľné sestry, excelencie páni veľvyslanci, milí naši pútnici zo Slovenska i z Ríma. Srdečne…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi