Archive For The “Slovo na tému” Category

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Danko ml.; foto: hramermogen.ru)   Čo vám príde na um pri slove pôst? Niekto sa poteší, že konečne zhodí pár kíl, iný je znechutený, že zasa čosi nesmie, ďalší to odignoruje alebo i vysmeje. Popri takýchto reakciách sa však nájde i iná, že postenie sa je spôsob, ako prejaviť lásku. Lásku? Áno. Lásku…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Petra Eva Sičáková SNPM; foto: archív Domu sv. Kozmu a Damiána)   Pred stopäťdesiatimi rokmi sa v Ľvove narodila Michaela Hordaševská. Pápež svätý Ján Pavol II. ju 27. júna 2001 v tom istom meste vyhlásil už ako sestru Jozafatu spolu so sestrou Tarzíciou za blahoslavené. Ich životy sú školou najväčších hodnôt, ktorými sú…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Miriam Kuzárová; foto: gannett-cdn.com) Počiatky kresťanstva sú nevyhnutne späté s Blízkym východom. V priebehu dvoch tisícročí kresťanské komunity v tejto kolíske veľkých monoteistických náboženstiev aktívne prispievali k rozvoju spoločnosti a budovaniu pokoja a mieru v regióne. Sýrska komunita stále hovorí a modlí sa po aramejsky – jazykom Ježiša. Kresťanská diaspóra zo Stredného…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Miron Keruľ-Kmec; foto: Laura leraci/ Horizons)   Pastierskym listom na sviatok Zjavenia Pána vladyka Milan Lach SJ otvoril jubilejný rok Eparchie Parma, ktorá si pripomína 50. výročie svojho založenia. Vladyka Milan priniesol reflexiu nad polstoročnou históriou Parmskej eparchie a predstavil víziu pre jej budúcnosť, ktorá dáva nádej na bohaté duchovné ovocie.   Blahoslavený…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Drahomíra Kolesárová)   Zobrať ceruzu a začať kresliť nie je až také ťažké, no dostať do tých čiar harmóniu, hlbokú duchovnosť, výnimočný pohľad na svet a v tom všetkom priniesť s pokorou služobníka odkaz pre množstvo generácií, to je výsada géniov.   Ak sa na stránkach Slova ponárame do rokov minulých, do uplynulého polstoročia, ich neprehliadnuteľnou…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Tomáš Fischer; foto: pxhere)   Nachádzame sa v čase a priestore, do ktorého nás pozýva Božia prozreteľnosť. Každý jeden ľudský, duchovný, fyzický priestor v jednotlivých okamihoch nášho života odkrýva mnoho právd. Je to príležitosť na reflexiu pravdy o druhých ľuďoch, životných skutočnostiach, ktoré nám ponúkajú priestor utvárať v sebe vlastnú životnú skúsenosť. Na mieste je však aj…

Read more »

By |

VÝROČIA (Juraj Gradoš)   14. februára 1969, pred päťdesiatimi rokmi, skupina nadšených slovenských gréckokatolíckych kňazov zrealizovala projekt časopisu s názvom Slovo. Jeho úspech medzi gréckokatolíkmi i rímskokatolíkmi v celom vtedajšom Československu bol silným podnetom, aby tento časopis nebol iba jednorazovým projektom, ale stal sa trvalou súčasťou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.   Dnes už nežije nik, kto by mohol…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: stsmcc.org)   Hoci je v súčasnosti na svete 23 východných katolíckych cirkví, na liturgickej úrovni patria do tzv. piatich obradových rodín. Sú to: alexandrijská, arménska, chaldejská (východosýrska), antiochijská (západosýrska) a byzantská obradová rodina.   Alexandrijská obradová rodina Do tejto rodiny patria dva typy liturgie: koptská a etiópska.   Koptská liturgia Koptská cirkev…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Daniel Černý)   Každý rok sa 14. februára schádzajú Slovania v starobylej Bazilike sv. Klimenta v Ríme, aby si uctili veľkého vierozvestca a apoštolom rovného Konštantína, v mníšskom živote nazvaného Cyrilom. Tvoril polovicu veľkého misionárskeho tandemu sv. Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov a spolupatrónov Európy. Práve v tomto roku si pripomíname jubilejné 1150. výročie jeho skonu. Hrob sv….

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Danko ml.; foto: J. Girovský)   Najkrajšie sviatky v roku sa nám nezadržateľne blížia. Tešíme sa na nich skoro všetci, i keď každý z nás na niečo iné. Rodičia na spoločné chvíle, starí rodičia na príchod vnúčat, no a deti sa nevedia dočkať darčekov.   Myslím si však, že každý čitateľ týchto riadkov sa v tomto…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi