Archive For The “Slovo na tému” Category

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Gradoš)   Vianoce – toto slovo v dnešnom svete znamená pre kresťanov sviatky Narodenia Ježiša Krista. Ale v dnešnom sekularizovanom a konzumnom svete si nachádza aj nové významy, vychádzajúce z kresťanských zvyklostí, niekedy doplnené o vplyvy rôznych kultúr. Hlavnou osobou Vianoc pre kresťanov je dieťa Ježiš, no pre okolitý svet sú to deti všeobecne.   Sviatok…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Valéria Juríčková)   Vyvolá spomienky na úžas, ktorý sme vnímali ako deti pri vstupe do chrámu. Vtiahne nás do tajomstva, uprostred ktorého tušíme prítomnosť Božieho kráľovstva na zemi. Naše modlitby s dymom kadidla vystupujú k nebu. Zatiaľ čo nebo zostupuje na zem. Je ako Jakubov rebrík, ktorý pretvorí miesto na Betel, Boží…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Michal Galmus)   „Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.“ (Žalm 103, 20 – 21)     Nicejsko-carihradské vyznanie viery poukazuje na dva rozmery sveta stvoreného Bohom – viditeľného i neviditeľného. Maxim Vyznávač…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Peter Borza)   Pred rokom agentúra Focus urobila prieskum verejnej mienky o vnímaní demokracie na Slovensku. Za návrat k socialistickému zriadeniu sa vyslovilo 28 percent ľudí. Teda štvrtina obyvateľov Slovenska by súhlasila s návratom socializmu spred roka 1989. Stretnúť sa s pozitívnym názorom na život v socialistickom Československu nie je až také ťažké, ako by sa zdalo…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (František Dancák)   Pútnické miesta sú miestami duchovného prameňa veriaceho človeka, ktorý hľadá vhodné prostriedky na to, aby bola jeho viera živá, pevná a stála. Sú známe po celom svete a dodnes si zachovali poslanie miest duchovného obrátenia a posilnenia viery v Boha. O každom z nich by sme mohli uvažovať, ktoré z nich je veľké či najväčšie….

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU Myšlienky z homílie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, na sviatok blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR v Michalovciach 27. augusta 2017   Spomienky na mučeníkov patria k najstarším prejavom kresťanského kultu svätých. Mená mučeníkov prvotnej cirkvi neraz spolu so zápisnicami z ich procesov patria v dejinách Cirkvi k najcennejším…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU Homília vladyku Johna Kudricka na odpustovej slávnosti v Ľutine, ktorá sa uskutočnila 20. augusta 2017   Slava Isusu Christu! Ďakujem vám, vladyka Ján Babjak, za pozvanie zdieľať Božie slovo tu v domovine, odkiaľ pochádza moja rodina. Ako sa len zmenil svet, odkedy odtiaľto môj starý otec pred sto rokmi odišiel! Svet sa zmenil, ale…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU Kázeň Mons. Marka Forgáča, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, na košickej eparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove   Drahí otcovia biskupi, vladyka Milan, vladyka Peter, drahí bratia kňazi východného i západného obradu, milí bratia a sestry, milí hostia, milé rodiny, milí mladí priatelia i milé deti!   Som rád, že môžem byť v tejto chvíli spolu s vami pri oslave našej…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU Homília Mons. Andreja Imricha, emeritného spišského pomocného biskupa, na odpustovej slávnosti na hore zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutočnila 6. augusta 2017.   Najdôstojnejší otec arcibiskup, oltárni bratia, drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia!   Dnes mnohí ľudia chcú žiť, ba aj žijú tak, ako by Boha nebolo. Ale Boh je a keď sa žije…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák) Svätý Maxim Vyznávač († 662) píše: „Tento obdivuhodný sviatok je predmetom úcty zo všetkých strán. Uctievajú ho anjeli i ľudia a je ozdobený milosťou svätej Bohorodičky. Dokonca aj čas, keď sa tento slávny sviatok slávi, je dobrý a požehnaný, hojný na plody a prekypujúci krásou. Je predzvesťou oberačky, dozrievajú plody…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi