Archive For The “Slovo na tému” Category

By |

  SLOVO NA TÉMU (František Dancák)   Veriaci ľud sa už od najstarších čias, najmä od Efezského koncilu (v r. 431) s osobitnou úctou vinie k Panne Márii. Po tomto koncile nasledoval skutočne úchvatný rozmach kultu Panny Márie. To so sebou prinieslo zavedenie niekoľkých nových mariánskych sviatkov a stavbu bazilík zasvätených Panne Márii. V 9. storočí už boli takmer…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milí mladí priatelia, žijeme na Slovensku, v krajine, ktorú Pán Boh požehnal mnohými prameňmi, z ktorých vyviera liečivá voda. Voda, ktorá uzdravuje rozličné choroby. Záleží len na tom, aby človek poznal mapu a vybral sa do tých správnych kúpeľov. Napr. u nás na Sliači sa v kúpeľoch liečia srdcovo-cievne ochorenia. V mojom liste ale…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý smädný priateľ, spomeň si na chvíľu, keď si pociťoval príšerný smäd. Takých skúseností asi nie je veľa, pretože v civilizovanej spoločnosti nájdeme na každom kroku miesto, kde sa môžeme osviežiť vodou – zadarmo alebo za peniaze. Ale predsa, aj moderná spoločnosť prináša situácie, keď je túžba po vode silná…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý priateľ,   v detstve sme ako chlapci pri hrách používali tajné písmo, aby odkaz mohla prečítať len tá osoba, ktorej bol obsah určený. Mojím obľúbeným spôsobom zašifrovania správy bolo písanie mliekom na papier. Text sa potom stal viditeľným pohybom papiera nad plameňom sviečky. Spôsob tajného písania správ sa nazýva…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Mária je nám vzorom v O2H-e dôverovať Bohu. Rozjímame nad ňou ako nad hlavnou postavou druhej katechézy Odvážneho roka. Jej veľká dôvera sa neprejavila až na svadbe v Káne Galilejskej. Už pri zvestovaní anjelom Gabrielom sa ukázala ako tá, ktorá dôveruje, že Boží plán je pre človeka vždy ten najlepší…   Milý…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   V nasledujúcich číslach Slova sa pridáme k mladým, ktorí sa v tomto roku stretnú v Prešove a v prípravných témach spolu s nimi budeme pracovať na odvahe.   Milý mladý priateľ, milá mladá priateľka!   Je tu znova čas, keď chceme spolu rásť a objavovať, k čomu veľkolepému sme pozvaní. Bude to chcieť našu spoločnú O2H-u. Ale nestrácajme čas…

Read more »

By |

Homíla kardinála Mons. Stanislava Dziwisza, ktorú predniesol v ľutinskej bazilike 4. februára 2018 pri príležitosti osláv 10. výročia ustanovenia Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris.   Drahý otec arcibiskup Ján, prešovský metropolita, drahý pán nuncius, drahí bratia biskupi, arcibiskupi a kňazi, drahé rehoľné sestry, drahí seminaristi, drahí bratia a sestry!   „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko,…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Vladimír Skyba)   „Preto sme na základe našej apoštolskej autority vyňali určité územie spod jurisdikcie prešovského biskupa, a to konkrétne dekanáty Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský, a pre veriacich byzantského rítu ustanovujeme novú eparchiu, ktorá sa má volať Bratislavská, pričom jej udeľujeme všetky náležité práva a povinnosti. Pravda, túto Bratislavskú eparchiu zriaďujeme ako sufragánnu Prešovskej metropolitnej…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Ľubomír Petrík)   Prešovská archieparchia – aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku – začala 1. januára 2018 sláviť rok vzácnych výročí. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ už v auguste 2017 zriadil komisiu pre prípravu Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, ktorého trvanie je totožné s kalendárnym rokom. V Prešovskej archieparchii…

Read more »

By |

Drahí bratia a sestry!   Na začiatku Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, v ktorom Gréckokatolícka cirkev bude ďakovať mnohorakými spôsobmi Pánu Bohu za jeho nekonečnú lásku a dobrotu v duchu modlitby: „Tvoje z tvojho tebe prinášame…“, vás všetkých srdečne pozdravujem a prajem vám požehnaný nový rok plný milostí, pokoja a Božej lásky, ktoré nám Pán…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi