Archive For The “Slovo na tému” Category

Nezabudni na bolesti (slzy) svojej matky – 350 rokov od klokočovského zázraku

By |

SLOVO NA TÉMU (Martin Mráz; foto: Dávid Kováč/Byzantinos)   Vo východnej časti Slovenskej republiky, v regióne, ktorý sa historicky nazýva Zemplín, sa na úpätí Vihorlatských vrchov rozlievajú vody „východoslovenského mora“ – Zemplínskej Šíravy. Na brehoch tejto umelej vodnej nádrže vystavanej v 60-tych rokoch 20. storočia sa nachádza malá dedinka Klokočov. V súčasnosti ju obýva okolo 410…

Read more »

Ježišove tituly a (ne)božstvo v Koráne

By |

SLOVO NA TÉMU (Ján Krupa; foto: wikimedia.org)   Najväčšie ťažkosti vo vieroučných otázkach medzi kresťanstvom a islamom sa vzťahujú na otázku, kto je Ježiš.   Podľa koránovej náuky Boh prehovoril skrze prorokov a poslov v rozličných časoch k rozličným národom. Sväté písmo moslimov považuje Ježiša za jednu z najväčších osobností dejín prorokov (Korán 33, 7), lebo…

Read more »

Ježiš Kristus v Koráne

By |

SLOVO NA TÉMU (Ján Krupa; foto: flickr.com)   „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.“ (Hebr 1, 1) S týmto presvedčením súhlasia všetky tri veľké monoteistické náboženstvá. Židia, kresťania i moslimovia veria, že Boh sa zjavoval skrze prorokov a poslov v rozličných dobách rozličným národom.     Podľa Koránu, ktorý je svätým písmom…

Read more »

Da Vinciho večera

By |

SLOVO NA TÉMU (Richard Fučko; foto: wikimedia.org)   Aj keď bol Leonardo da Vinci, veľká osobnosť talianskej renesancie, uznávaný architekt a vynálezca, najviac ho preslávil portrét Mona Lisa a maľba Poslednej večere, ktorá bola náhradnou zákazkou namiesto veľkého bronzového koňa pred milánskym hradom, na ktorého sa pre vojnu nezvýšil bronz.   Poslednú večeru namaľoval na objednávku milánskeho…

Read more »

Syn môj, celým srdcom sleduj moje slová

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: flickr.com)   Starozákonná kniha Sirachovho syna, známa tiež pod menom Ekleziastikus, je plná poučení a rád pre dobrý a nábožný život. Patrila a stále patrí k obľúbenému čítaniu, pretože rady, ktoré ponúka, sú nadčasové. Mnohé z kapitol tejto knihy sa začínajú oslovením: Syn môj, počúvaj moje slová. Vyjadrujú túžbu staršej generácie odovzdávať skúsenosti a poučenia…

Read more »

Hrdinovia a porazení

By |

SLOVO NA TÉMU (Peter Borza; foto: archív redakcie a archív autora)   Pripomínanie si víťazstva nad zlom, zosobneným v prívržencoch nacistickej ideológie, je aj 75 rokov od skončenia druhej svetovej vojny dôležité a stále aktuálne. Zvlášť v našom gréckokatolíckom prostredí. Môže nás tešiť a napĺňať hrdosťou to, že v krízovom období našu cirkev viedol bl. Pavel Gojdič OSBM, ktorého príklad…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi