Archive For The “Slovo na tému” Category

By |

  SLOVO NA TÉMU (Peter Šturák)   V roku 2018 si Prešovská archieparchia, ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku vo svojej bohatej histórii pripomína viaceré významné výročia. Jedným z nich je 130. výročie narodenia biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSMB. Príklad rodinného prostredia, v ktorom sa formovala jeho osobnosť, je pre nás všetkých veľkým impulzom,…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   … v správny čas na správnom mieste Drahý priateľ, asi najväčšia bolesť, akú ľudstvo pozná, je bolesť matky, ktorá sa bezradne pozerá na svoje umierajúce dieťa. Túto bolesť pozná aj Panna Mária. Veľkou oporou jej vtedy bola Mária Magdaléna. Možno plakala s ňou, možno ju objímala, a tak sa snažila zdieľať s ňou…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý mladý priateľ! Keďže nemôžem byť s Tebou osobne, chcel by som sa Ti prihovoriť týmto listom. Neviem presne, koľko máš rokov, kam chodíš do školy alebo či už dokonca nepracuješ… Taktiež neviem, koľko listov si už v živote napísal. Nemyslím esemesky alebo lajky na sociálnych sieťach… Ale jedno viem určite –…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Ahoj, ahoj, milý priateľ! Pozdravujem Ťa starobylým pozdravom vodákov, ktorý za tie roky nestratil na svojom lesku a dodnes koluje aj medzi „suchozemskou“ mládežou. AHOJ je už niekoľko storočí typickým pozdravom námorníkov. Postupne nadobudol aj náboženský podtón, keď sa začal vysvetľovať ako skratka latinských slov Ad HOnorem Jesu = ku cti…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   „Odvaha je protirečenie. Znamená totiž túžbu po plnosti života, ktorý sa odhodlá až k smrti…“ (G. K. Chesterton)   Drahá dievčina, drahý mládenec, skôr, ako sem čokoľvek napíšem, chcem napísať toto: tento text je umiestnený pod krížikom s výkričníkom, čo znamená, že všetko, čo píšem, chcem písať v Božom mene. Tak ma…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (František Dancák)   Veriaci ľud sa už od najstarších čias, najmä od Efezského koncilu (v r. 431) s osobitnou úctou vinie k Panne Márii. Po tomto koncile nasledoval skutočne úchvatný rozmach kultu Panny Márie. To so sebou prinieslo zavedenie niekoľkých nových mariánskych sviatkov a stavbu bazilík zasvätených Panne Márii. V 9. storočí už boli takmer…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milí mladí priatelia, žijeme na Slovensku, v krajine, ktorú Pán Boh požehnal mnohými prameňmi, z ktorých vyviera liečivá voda. Voda, ktorá uzdravuje rozličné choroby. Záleží len na tom, aby človek poznal mapu a vybral sa do tých správnych kúpeľov. Napr. u nás na Sliači sa v kúpeľoch liečia srdcovo-cievne ochorenia. V mojom liste ale…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý smädný priateľ, spomeň si na chvíľu, keď si pociťoval príšerný smäd. Takých skúseností asi nie je veľa, pretože v civilizovanej spoločnosti nájdeme na každom kroku miesto, kde sa môžeme osviežiť vodou – zadarmo alebo za peniaze. Ale predsa, aj moderná spoločnosť prináša situácie, keď je túžba po vode silná…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý priateľ,   v detstve sme ako chlapci pri hrách používali tajné písmo, aby odkaz mohla prečítať len tá osoba, ktorej bol obsah určený. Mojím obľúbeným spôsobom zašifrovania správy bolo písanie mliekom na papier. Text sa potom stal viditeľným pohybom papiera nad plameňom sviečky. Spôsob tajného písania správ sa nazýva…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Mária je nám vzorom v O2H-e dôverovať Bohu. Rozjímame nad ňou ako nad hlavnou postavou druhej katechézy Odvážneho roka. Jej veľká dôvera sa neprejavila až na svadbe v Káne Galilejskej. Už pri zvestovaní anjelom Gabrielom sa ukázala ako tá, ktorá dôveruje, že Boží plán je pre človeka vždy ten najlepší…   Milý…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi