Archive For The “Slovo na tému” Category

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: st.takla.org)   Dar jazykov, po grécky glossolalia, je nadprirodzený dar – schopnosť modliť sa v cudzej reči, ktorú sa nositeľ tohto daru nikdy predtým neučil. Ide o konkrétny jazyk, konkrétne slová, konkrétnu gramatiku, ktorú dotyčný človek nikdy predtým nepoznal, a predsa začal touto rečou z moci Božieho Ducha hovoriť úplne alebo čiastočne.  …

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: flickr.com)   V tomto pokračovaní sa zameriame na ďalšie dve charizmy, vďaka ktorým človek vidí ďalej a preniká s pomocou Božej milosti hlbšie do srdca človeka.   Charizma proroctiev Táto charizma slúži na podporu učenia a kázania v Božom mene. Učenie, umocnené nadprirodzenými proroctvami, sa tak stáva dôveryhodnejším a prijateľnejším, zvlášť tam, kde ľudia toto…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: M. Klimčák: Trojica (bazilika v Ľutine); Mária Žarnayová)   Svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom vypočítava deväť chariziem, ktoré pochádzajú od Svätého Ducha. Hovorí: „Jednému dáva Duch slovo múdrosti, inému ten istý Duch dáva slovo poznania. Inému ten istý Duch dáva vieru, inému ten istý Duch dáva dar uzdravovať. Inému…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: pinterest.fr)   V sérii článkov vstupujeme do tajomstiev tretej božskej osoby – Svätého Ducha. V tomto čísle sa pozrieme na ďalšie dva dary, ktoré nás vovádzajú do hlbšieho prežívania Božej blízkosti.   Dar Božej bázne Hneď na začiatku treba povedať, že jestvuje veľký rozdiel medzi bázňou a strachom. V slovenčine to možno netreba…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: i.pinimg.com)   Svätý Duch, tretia božská osoba, je pokladom dobra, modlíme sa v modlitbe Kráľu nebeský. Tento poklad je rôznorodý. V minulom čísle časopisu sme si priblížili dary múdrosti a poznania. No darov Svätého Ducha je oveľa viac.   Dar rozumu, rozumnosti Tento dar uzatvára trojicu tzv. intelektuálnych darov…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák)   V rozhovore so ženou Samaritánkou Ježiš okrem iného povedal: „Boh je duch.“ (Jn 4, 24) Keď máme hovoriť o tretej božskej osobe – Svätom Duchu, možno povedať aj opačne: Duch je Boh. A Boh je neviditeľný. „Boha nikto nikdy nevidel,“ píše Ján v úvode svojho evanjelia (1, 18). Svätého Ducha preto nemožno vidieť,…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Dominik Petrík; foto: Jaroslav Girovský)   Gospelová hudba. Čo znamená tento výraz? Alebo lepšie, čo predstavuje tento hudobný žáner? Poznáme mnohé žánre hudby – klasická, rocková, pop-music, džez… Kam by sme však mohli zaradiť gospelovú hudbu? Možno povedať, že gospelová hudba presahuje všetky žánre, lebo nemá svoj osobitý štýl. Existuje aj klasický,…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Branislav Škripek; foto: archív B. Škripeka)   Islamský štát sa na mnoho mesiacov stal veľkou témou slovenských a európskych médií. V televízii sme so zhrozením sledovali mužov v čiernych kuklách, ktorí v priamom prenose popravovali ľudí. Ich jediným previnením bola príslušnosť k inému náboženstvu, v niektorých prípadoch stačilo vyznávanie inej formy islamu….

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Danko ml.; foto: hramermogen.ru)   Čo vám príde na um pri slove pôst? Niekto sa poteší, že konečne zhodí pár kíl, iný je znechutený, že zasa čosi nesmie, ďalší to odignoruje alebo i vysmeje. Popri takýchto reakciách sa však nájde i iná, že postenie sa je spôsob, ako prejaviť lásku. Lásku? Áno. Lásku…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Petra Eva Sičáková SNPM; foto: archív Domu sv. Kozmu a Damiána)   Pred stopäťdesiatimi rokmi sa v Ľvove narodila Michaela Hordaševská. Pápež svätý Ján Pavol II. ju 27. júna 2001 v tom istom meste vyhlásil už ako sestru Jozafatu spolu so sestrou Tarzíciou za blahoslavené. Ich životy sú školou najväčších hodnôt, ktorými sú…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi