Archive For The “Slovo na tému” Category

By |

SLOVO NA TÉMU (František Dancák; foto: wikimedia.org)   Šanghaj – Bazilika Panny Márie, Pomocníčky kresťanov 24. máj, ktorý je v rímskom kalendári pamiatkou Panny Márie, Pomocníčky kresťanov, je sviatkom, v ktorom si ju čínski katolíci uctievajú v mariánskej svätyni Sheshan (Še-šan), vzdialenej asi 35 kilometrov od Šanghaja. Stojí na vrchu, ku ktorému vedie bambusový les, s možnosťou zastávok pri…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (František Dancák; foto: wikimedia.org)   Yamoussoukro – Bazilika Panny Márie pokoja Yamoussoukro (Jamusukro) je hlavné mesto Pobrežia Slonoviny (západná Afrika). Pôvodne bezvýznamná obec N’Gokro s päťsto obyvateľmi sa na začiatku 20. storočia stala známa vďaka tomu, že sa v nej v roku 1905 narodil Félix Houphouët-Boigny, neskorší prvý prezident nezávislého Pobrežia Slonoviny. Jeho kariéra sa…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (František Dancák; foto: wikimedia.org)   Katolícka cirkev sa v priebehu druhého tisícročia dostala do všetkých končín zeme. Azda s výnimkou Antarktídy niet kontinentu, kde by nestáli veľkolepé svätyne zasvätené najvznešenejšej dcére ľudstva – Presvätej Bohorodičke.   Nazaret – Kvet Galiley Nazaret (hebr. nazerat – kvet) sa nachádza asi 25 km od Galilejského jazera…

Read more »

By |

HOMÍLIA (J. Em. kardinál Jozef Tomko)   Litmanová privítala5. augusta množstvo pútnikov, laikov i duchovenstvo, ktorých slovom sprevádzal hlavný hosť a kazateľ kardinál Jozef Tomko z Ríma, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.   Dnes sme sa zišli v tomto krásnom prostredí, aby sme sa celkom osobne stretli s Bohom. Trojjediný Boh sa nám prihovorí v osobe…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Peter Borza)   Pútnické miesta sú zvlášť obdarené milosťami. Vynikajú krásou prostredia, či už prírody, alebo architektúry, ktorá ich dotvára a vytvára neobvyklé miesto stretnutia s Bohom. Samozrejme, pútnické miesta žijú najmä prítomnosťou pútnikov. Už samotné putovanie je symbolicky zobrazením nášho života, ktorý prebieha v radosti, ale ešte viac v znášaní každodenných starostí a utrpenia, kým nespočinieme…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Gradoš)   Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je nesporne mariánska. O vzťahu k Presvätej Bohorodičke svedčí množstvo patrocínií chrámov, modlitieb, pobožností, sviatkov, ale i v osobnom živote donedávna časté používanie mena Mária, Marianna a v mužskom tvare Marián. To charakterizuje vzťah gréckokatolíkov k Bohorodičke. Ale platí to i naopak. Na mnohých miestach prejavila Presvätá Bohorodička svoju moc, či už cez…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (Peter Šturák)   V roku 2018 si Prešovská archieparchia, ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku vo svojej bohatej histórii pripomína viaceré významné výročia. Jedným z nich je 130. výročie narodenia biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSMB. Príklad rodinného prostredia, v ktorom sa formovala jeho osobnosť, je pre nás všetkých veľkým impulzom,…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   … v správny čas na správnom mieste Drahý priateľ, asi najväčšia bolesť, akú ľudstvo pozná, je bolesť matky, ktorá sa bezradne pozerá na svoje umierajúce dieťa. Túto bolesť pozná aj Panna Mária. Veľkou oporou jej vtedy bola Mária Magdaléna. Možno plakala s ňou, možno ju objímala, a tak sa snažila zdieľať s ňou…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý mladý priateľ! Keďže nemôžem byť s Tebou osobne, chcel by som sa Ti prihovoriť týmto listom. Neviem presne, koľko máš rokov, kam chodíš do školy alebo či už dokonca nepracuješ… Taktiež neviem, koľko listov si už v živote napísal. Nemyslím esemesky alebo lajky na sociálnych sieťach… Ale jedno viem určite –…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Ahoj, ahoj, milý priateľ! Pozdravujem Ťa starobylým pozdravom vodákov, ktorý za tie roky nestratil na svojom lesku a dodnes koluje aj medzi „suchozemskou“ mládežou. AHOJ je už niekoľko storočí typickým pozdravom námorníkov. Postupne nadobudol aj náboženský podtón, keď sa začal vysvetľovať ako skratka latinských slov Ad HOnorem Jesu = ku cti…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi