Author Archive

By |

04.03. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)   18.03. Stretnutie pre deti (17.30 h)

Read more »

By |

Bl. Maria Romerová Menesesová (foto: veritasl.blogspot.com)   Rehoľníčka z Kongregácie dcér Panny Márie Pomocnice pochádza z Nikaraguy a takmer päťdesiat rokov svojho života  (1902 – 1977) venovala školstvu a zdravotníctvu v Kostarike. Založila centrá na distribúciu jedla, zdravotné strediská pre chudobných a zraniteľných, internátnu školu pre dievčatá, ktoré žili na ulici, a neskôr chránenú dedinku pre sociálne slabé…

Read more »

By |

PREŠOV ■ Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil 22. januára svätú liturgiu v kaplnke Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča. V kázni sa prihovoril otec Jozef Gača, vicerektor kňazského seminára, a zdôraznil potrebu neustáleho odpúšťania. Na liturgii sa zúčastnili aj snúbenice bohoslovcov končiaceho ročníka, s ktorými sa vladyka Ján stretol v popoludňajších hodinách….

Read more »

By |

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník 18.03. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi v Prešove (17.00 h)

Read more »

By |

(Jozef Kellö) Príslovie hovorí: „Čokoľvek robíš, múdro rob, a mysli na koniec.“ Ako múdro žiť? Za peniaze si kúpiš knihy, vzdelanie aj poznanie, ale nekúpiš si múdrosť. Tú dáva Boh ako dar Svätého Ducha tým, čo o ňu stoja. „… Urobím ti podľa žiadosti: hľa, dám ti srdce múdre a chápavé…“ (1 Kr 3, 12) Takto bol obdarovaný…

Read more »

By |

28.02. – 08.03. Tábory pre deti a mladých (Čičava)

Read more »

By |

Jozef Košč, kňaz, kaplán v Prešove Inovať vzniká pri nepriaznivých podmienkach v hmle a mraze. Aj náš život je popretkávaný nepríjemnými situáciami, ktoré nám vytvoria iní alebo aj my sami. Takto v našom živote veľakrát prehrávame. Nedokážeme žiť plnohodnotný život. Do tejto našej situácie vstupuje Boh, Ježiš Kristus, so svojou láskou. On jediný má moc…

Read more »

By |

PREŠOV ■ V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 20. – 23. januára uskutočnili v Prešove ekumenické bohoslužby kresťanských cirkví pôsobiacich v metropole Šariša. Hlavnou myšlienkou stretnutí bol citát Preukázali nám neobyčajnú láskavosť (Sk 28, 2). Vyvrcholením stretnutí bola hlavná ekumenická slávnosť, ktorá sa konala 23. januára v Chráme Svätej Trojice Evanjelickej cirkvi a. v., počas ktorej sa…

Read more »

By |

13. – 15.03. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je 115 eur za manželský pár.   27. – 29.03. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Organizovaný spolu s Donum vitae. Kurz je určený záujemcom z radov snúbencov,…

Read more »

By |

(Jozef Kellö) Keď má človek málo, možno už len pár okamihov svojho života, hovorí už len tie najdôležitejšie veci. Ježiš sa do krajnosti zastáva človeka pred svojím Otcom a až do poslednej chvíle sprítomňuje jeho milosrdenstvo a odpustenie. Jasné, že nevedeli, čo robia. Možno si dokonca mysleli, že robia dobre. Ježiš vie bezpečne rozpoznať pomýlenie človeka, a preto…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi