Author Archive

By |

(Michal Vasiľ) Trikrát a dosť. Od 1. septembra 2003 aj na Slovensku máme zákon o tvrdom postihu tých, ktorí sa opakovane dopúšťajú závažných zločinov. Pre nás kresťanov Ježišove slová o opakovanom odpúšťaní platia neustále. Nie trikrát, ale sedemkrát. „Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 22) Nie sedemdesiatsedem ráz, ale vždy. Aj náš nebeský…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: Dávid Rybovič)   Kongregácia pre kauzy svätých rozhoduje o kandidátoch na blahorečenie a svätorečenie. Čo sa však za týmto rozhodnutím ukrýva? Prácu na prípravách nám priblíži otec ICLic. Jaroslav Pasok, ktorý je biskupským delegátom v kauze blahorečenia Božieho služobníka ThDr. Jána Ivana Mastiliaka CSsR.   Prečo potrebujeme hovoriť o ľuďoch svätého života a formálne…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ Na sviatok sv. pápeža Jána XXIII. 11. októbra bolo zverejnené rozhodnutie Svätého Otca Františka, ktorým povýšil doterajší Apoštolský exarchát Sofie pre veriacich byzantského obradu v Bulharsku na stupeň eparchie, ktorá dostala meno Sofijská eparchia sv. Jána XXIII. pre katolíkov byzantsko-slovanského obradu v Bulharsku. Katedrálou eparchie je Katedrála Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Sofii. Svätý…

Read more »

By |

Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.   V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na…

Read more »

By |

(Michal Vasiľ) Pochváliť človeka, ktorý ma okráda, to je nepredstaviteľné. Iné je pochváliť niekoho, kto myslí na „zadné vrátka“. Ježiš nás neučí, ako máme okrádať svojich zamestnávateľov či vytunelovať firmu. Nejde tu o hmotné zabezpečenie do budúcnosti, ale ako synovia svetla máme myslieť na večnosť. No aj hmotné dobrá môžeme použiť pri získavaní tých duchovných. Keď…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: i.mycdn.me)   Mnohé vzácne ikony, mozaiky a fresky sa nám po búrlivom ikonoboreckom období (726 – 843) nezachovali. Ale aj nasledujúce storočia prišli o vzácne pamiatky, ako sú aj dve divotvorné ikony Bohorodičky z Poľska a Ruska.   Ikona Bohorodičky z Cerkvi čestného Kríža (rus. Честнокрестная) Názov je odvodený od drevenej cerkvi zasvätenej svätému Krížu…

Read more »

By |

ELVA – TARTU/ESTÓNSKO ■ Štyri študentky Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 5. – 12. októbra za sprievodu dvoch pedagógov zúčastnili na štvrtom projektovom stretnutí From the classrooms to the real world – Z tried do skutočného sveta, ktoré sa konalo v Estónsku. Projektové aktivity boli zamerané na prírodovedné predmety. Porozumieť chémii sa snažili cez…

Read more »

By |

(Michal Vasiľ) Predstavme si človeka stojaceho na rebríku, ako zatĺka klince. Ak mu klinec vypadne, nezíde, ale vezme ďalší. Klinec nemá veľkú cenu, ale drachma bol celý majetok. Jedna ovca nemá síce takú hodnotu pre toho, kto ich má sto, no je to živý tvor, ku ktorému má pastier vzťah. Akú hodnotu má človek pre…

Read more »

By |

VELEHRAD/ČESKO ■ Ústrednou témou púte bohoslovcov z Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrad, ktorá sa konala 12. októbra, bolo Pokrstení a poslaní. Už deň vopred bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove došli do Bíloviec, kde sa ubytovali v rodinách z farnosti.   Program na Velehrade sa začal krátkou katechézou. Svätú omšu za bohoslovcov, predstavených a kňazské…

Read more »

By |

(Michal Vasiľ) Keď fandíme pri športovom zápase, prežívame radosť z víťazstva svojho favorita. Toto je jeden z nás. Z nášho mesta, kraja, krajiny. K Ježišovi, Synovi Božiemu a Synovi človeka, môžeme mať absolútnu dôveru. Je nebeským Veľkňazom, a zároveň je nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. On našu dôveru neodmení pukom, loptou či dresom so…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi