Author Archive

By |

(Slavomír Tarasovič) Jednej žene, ktorá v službe farnosti obetovala veľa času a peňazí, som chcel aspoň sčasti preplatiť výdavky, no ona mi povedala: ,,Otče, vy mi nikdy nedáte to, čo mi teraz dáva Boh. On sa o mňa stará a dáva mi omnoho viac, ako potrebujem.“ Ak by som chcel urobiť test o tom, kde…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Vieš si predstaviť, že pozná všetky tvoje skutky, vie o tvojich myšlienkach a o všetkom, čo robíš, keď ťa nikto nevidí? A mohol by to použiť proti tebe. No dnes hovorí: ,,Nebudem hovoriť o tvojich hriechoch a nebudem ťa ani súdiť, ja za tvoj hriech zomriem! Tak ti dokážem, že som Boh – Láska!“ Milovaný, Ježiš je Láska, ktorá…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Dnes ťa apoštol Pavol pozýva, aby si sa v každej modlitbe nechal viesť Duchom. Modlitba nie je o presných počtoch ani formulkách, ktoré vieš naspamäť, ale o stretnutí s Láskou. Ak sa sústredíš len na to, aby si sa pri modlitbe nepomýlil a aby si na nič nezabudol, môže ti uniknúť to hlavné:…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Nazaretčania sa divili milým slovám, ktoré vychádzali z Ježišových úst. Pravdou je, že aj ty budeš prekvapený z toho, ako pekne o tebe hovorí Boh, potešený z toho, čo ti zjaví, ako ťa vidí a čo si o tebe myslí. Bohu robí veľkú radosť, keď ťa môže potešiť slovom. Preto príď aj dnes do jeho blízkosti, aby si sa…

Read more »

By |

ČIČAVA ■ Prešovský arcibiskup metropolita Jána Babjak SJ posvätil 11. augusta kríž v novej rómskej osade. Miestni Rómovia vladyku privítali marikľou – posúchom. Kríž je súčasťou vonkajšieho liturgického priestoru, ktorý sa používa na aktivity Gréckokatolíckej rómskej misie a Formačného centra pre Rómov. Liturgický priestor a kríž si postavili pod vedením otca Martina Mekela, riaditeľa centra, Rómovia z Čičavy…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Svätý Ján Zlatoústy hovorí: ,,Ježiš sám chcel, aby si poňho diabol prišiel. Dal mu príležitosť pokúšať ho nielen skrze hlad, ale aj pomocou miesta, na ktorom ho čakal. Pretože diabol na nás útočí najmä vtedy, keď sme úplne sami. Keď sme obklopení ľuďmi, stráca sebaistotu a neútočí. Preto, keby sme sa snažili byť vždy…

Read more »

By |

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Členovia klubu Harley Davidson club no. 1 Slovakia prišli na svojich motocykloch 16. augusta do Domu sv. Anny pozdraviť mladých so zdravotným znevýhodnením. Okrem jazdy a materiálneho daru – novej chladničky priniesli aj vedro plné pokladov.   Mladí sa tešili zážitku z jazdy na motorke. Sami motorkári počas návštevy neskrývali slzy v očiach. Vlastimil Belaň…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) V rodokmeni Krista je množstvo mien, ale len o jednom vydáva nádherné svedectvo: „Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.“ (Gn 5, 24) Koľko lásky a blízkosti muselo byť v tomto vzťahu. A do rovnako blízkeho vzťahu a priateľstva si pozvaný aj ty. Pozývam ťa, milovaný, aby si si…

Read more »

By |

BUKOVÁ HÔRKA ■ Deti a mládež Stropkovského protopresbyterátu sa 12. – 13. augusta zúčastnili na 4. ročníku tábora Premenení. Pre 120 účastníkov pripravili animátori pod vedením kňazov Stropkovského protopresbyterátu bohatý program. Myšlienka tábora sa niesla v duchu hesla vyhláseného Svätým Otcom Františkom: „Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova“.   Mladí počas práce v skupinkách…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Možno si natrafil v živote na veriacich, ktorí ti ako prvú vec spojenú s vierou predstavili zákony a nariadenia: si veriaci, preto musíš chodiť v nedeľu do chrámu, nezabíjať, neklamať, nesmilniť, nekradnúť, ráno a večer sa pomodli a potom pôjdeš do neba. To však z teba nerobilo syna, ale otroka. To, čo ti…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi