Archive For The “Aktuálne” Category

Ponuka aj pre nekresťanov

By |

AKTUÁLNE (Štefan Šrobár;  foto: pexels.com) „Keď navštívim niektorú kresťanskú škôlku v našej diecéze, spravidla sa pýtam, ako sa stavajú nekresťanskí rodičia k výchovným cieľom kresťanských materských škôl, ktorým zverujú do výchovy svoje deti. Takmer bez výnimky počúvam odpoveď ,ústretovoʻ. Niektorí rodičia si dokonca výslovne prajú, aby ich deťom boli sprostredkované kresťanské hodnoty, hoci oni sami nepatria do…

Read more »

Ochrana počatia

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com) V úsilí o ochranu ľudského života sa správne zdôrazňuje požiadavka „od počatia po prirodzenú smrť“. Nové technické a technologické možnosti, ktoré už majú alebo by mohli mať dosah na procesy vzniku nového ľudského jedinca, však dnes povinnosť rešpektovať a chrániť každý ľudský život ďalej rozširujú. O akoby novú, ale veľmi dôležitú oblasť – obdobie okolo…

Read more »

Ektogenéza človeka?

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com) V roku 2017 sme v našej rubrike písali o ovečkách, ktoré úspešne prežili časť svojho života v čomsi, čo bolo možné označiť za akúsi umelú maternicu. Dnes sa začína uvažovať o využití technologicky oveľa dokonalejšej náhradnej maternice u človeka. Etické otázky, ktoré sme pred piatimi rokmi naznačili, neboli dosiaľ zodpovedané. A odvtedy pribudli aj mnohé ďalšie.   V apríli…

Read more »

Opico-ľudské chiméry

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) V apríli tohto roka rozvírila pulzujúce hladiny výskumu chimérických embryí správa, že americkí a čínski vedci vytvorili prvé chimérické opico-ľudské embryá. A študovali ich vývoj v skúmavke do devätnásteho dňa života. Vzbudilo to veľkú pozornosť. V čom sú etické otázky, ktoré výskum priniesol, nové? Mali či nemali by sme ho považovať za etický? O výskume chimérických organizmov obsahujúcich ľudské kmeňové…

Read more »

Očkovanie

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) V týchto dňoch ma oslovil istý zdravotnícky týždenník s otázkou o povinnom očkovaní zdravotníckych pracovníkov. Týždenníku som odpovedal – a zároveň som sa rozhodol, že zopár myšlienok k tejto staro-novej téme ponúknem aj čitateľom našej rubriky. Možno je užitočné pripomenúť, že otázka povinného očkovania sa na Slovensku intenzívne riešila už v rokoch 2013 – 2014. Až na Ústavnom súde Slovenskej…

Read more »

Covid-19 a priority

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Vrcholiaca druhá vlna pandémie ochorenia Covid-19. Zdravotnícka katastrofa globálnych rozmerov. Všade prítomné obavy a zle potláčaný, lepkavý strach. Únava a vyčerpanosť. Ako v tom všetkom kráčať ďalej? Pandémia prevracia zabehané rebríčky hodnôt a preveruje doterajšie priority jednotlivého človeka i ľudstva. V situácii krízy a existenčného ohrozenia sa medzi ľuďmi, neraz celkom  prekvapujúco a nečakane, vynára to najlepšie – známi aj…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku