Archive For The “Aktuálne” Category

Covid-19 a (ne)očkovanie

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com) V čase, keď sa, žartom povedané, azda už aj najzarytejší agnostici „modlia“ za to, aby bola čím skôr k dispozícii účinná a bezpečná očkovacia látka alebo liek proti vírusu spôsobujúcemu Covid-19, pôsobia až bizarným dojmom správy o veľkom podiele občanov Slovenska či iných krajín, ktorí sa už vopred odmietajú voči tomuto vírusu zaočkovať.  …

Read more »

Očkovanie proti koronavírusu

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Zúriaca pandémia ochorenia Covid-19 (milióny infikovaných, stotisíce mŕtvych) ukázala krehkosť a zraniteľnosť ľudskej civilizácie. Všeobecnú nepripravenosť všetkých a všetkého. Statočnosť a hrdinstvo mnohých. No i hlúposť, sebectvo a ľahkovernosť iných.   Prvá vlna pandémie Slovensko temer obišla. Vravia, že zázrakom. Ako to bude s ďalšími vlnami, nikto nevie. Ľudia si možno myslia,…

Read more »

Bioetika a organoidy

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)   Súčasné biotechnológie prinášajú do laboratórií nové výtvory. Môžu znamenať ďalšiu revolúciu v oblasti ľudského poznania. Sľubujú veľa dobrého. Zároveň je tu však riziko zneužitia. Medzi takéto nové, sľubné i problematické laboratórne výtvory patria aj organoidy.   Ide o miniaturizované, zjednodušené verzie orgánov človeka alebo zvieraťa, ktoré sa pripravujú v laboratórnych podmienkach. Využíva…

Read more »

Sv. Ján Pavol II. a ochrana života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)   Inou závažnou iniciatívou, ktorú inšpirovalo pro-life a pro-rodinné úsilie pápeža Jána Pavla II., bolo úsilie o nápravu situácie, keď Slovensko malo, a bohužiaľ dodnes má – ako dedičstvo tvrdej komunistickej politiky – jeden z najliberálnejších zákonov umožňujúcich umelý potrat na svete.   Na zlepšenie situácie sa podarilo v rokoch 1992 – 1993 pripraviť návrh…

Read more »

Španielska chrípka ako „duch strachu“

By |

AKTUÁLNE (Richard Lipták; foto: flickr.com)   Vírusy sprevádzajú ľudské pokolenie od jeho počiatku. Samozrejme, osamelý lovec na stepi bol s nimi menej konfrontovaný ako človek natlačený v mestách a dedinách. Usadení poľnohospodári žijúci v trvalo osídlených sídlach v každodennom kontakte s hospodárskymi zvieratami sa im už vyhnúť nedokázali.   Spolužitie so zvieratami podľa odborníkov zabezpečilo prenos patogénov. Od ošípaných a hydiny pochádzali…

Read more »

60 rokov od mučeníckej smrti bl. biskupa Gojdiča

By |

VÝROČIE (Peter Šturák, foto: archív redakcie)   Poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás vedie k zisteniu, že máme poklady, ktoré môžu byť zdrojom múdrosti, nevysychajúcim prameňom a hodnotami, z ktorých môžeme čerpať všetci.   Nie každá miestna cirkev sa môže pochváliť takým počtom vyznávačov. V kontexte týchto slov si môžeme pripomenúť udalosť zo 7. mája 2000 v…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi