Archive For The “Aktuálne” Category

Španielska chrípka ako „duch strachu“

By |

AKTUÁLNE (Richard Lipták; foto: flickr.com)   Vírusy sprevádzajú ľudské pokolenie od jeho počiatku. Samozrejme, osamelý lovec na stepi bol s nimi menej konfrontovaný ako človek natlačený v mestách a dedinách. Usadení poľnohospodári žijúci v trvalo osídlených sídlach v každodennom kontakte s hospodárskymi zvieratami sa im už vyhnúť nedokázali.   Spolužitie so zvieratami podľa odborníkov zabezpečilo prenos patogénov. Od ošípaných a hydiny pochádzali…

Read more »

60 rokov od mučeníckej smrti bl. biskupa Gojdiča

By |

VÝROČIE (Peter Šturák, foto: archív redakcie)   Poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás vedie k zisteniu, že máme poklady, ktoré môžu byť zdrojom múdrosti, nevysychajúcim prameňom a hodnotami, z ktorých môžeme čerpať všetci.   Nie každá miestna cirkev sa môže pochváliť takým počtom vyznávačov. V kontexte týchto slov si môžeme pripomenúť udalosť zo 7. mája 2000 v…

Read more »

Ako oznámiť týranie?

By |

AKTUÁLNE (Joachim Dušan Fraňo; foto: freepik.com)   Týranie je závažným spoločenským problémom, ktorý často „ostáva doma“. My všetci však máme morálnu a v určitých prípadoch aj právnu povinnosť týranie oznámiť. Ako týranie rozpoznať, prečo je dôležité ho oznámiť a prečo sa nebáť ho oznámiť?   Týranie môže mať najrôznejšiu podobu. Pravidelné fackanie, bitky, ťahanie vlasov, drganie, sácanie, vyhrážky,…

Read more »

Sv. Ján Pavol II. a ochrana života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: wikimedia.org)   Pri príležitosti 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. (* 18. máj 1920) sa s vďakou spomína na mnohé požehnané úsilia tohto veľkého pápeža pre Cirkev i pre celý svet. V úvahách o vzťahu pôsobenia pápeža a Slovenska sa nedá obísť oblasť ochrany života a zdravotníctva, ktorá je v mnohom ohľade frontovou líniou, ako to…

Read more »

Cholera v roku 1831

By |

RECENZIA (Anton Liška; foto: Juraj Gradoš)   Spomedzi všetkých epidémií, ktoré v prvej polovici 19. storočia zasiahli Uhorsko, bola najničivejšia epidémia cholery. Do Európy prenikla pravdepodobne z oblasti Indie už v roku 1830. Najprv sa dostala do Ruska, odtiaľ sa dostala pravdepodobne cez Halič do Uhorska – a to v lete 1831. Na sklonku minulého…

Read more »

Štvrťstoročie encykliky života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: wikimedia.org)   „Posolstvo encykliky Evangelium vitae je aktuálne viac než kedykoľvek predtým. Nielen v krízových situáciách, akou je tá, ktorú práve prežívame, ale žiada sa tu konať.“   „Konať na kultúrnej a výchovnej úrovni, aby sme odovzdávali budúcim generáciám postoj solidarity, starostlivosti, prijatia, v plnom vedomí, že kultúra života nie je výlučným dedičstvom kresťanov, ale…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi