Archive For The “Aktuálne” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Transplantácie sa stali už samozrejmou súčasťou modernej medicíny. Právom sa zaraďujú medzi jej najväčšie úspechy. Kým sa však stali účinnou a pomerne bezpečnou metódou záchrany života, medicína musela prejsť veľký kus cesty. Okrem nových metód transplantačnej chirurgie a anestézy bolo treba objaviť aj mechanizmy, ktorými organizmus človeka rozoznáva vlastné bunky a tkanivá od cudzích….

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Charta pre povolania pôsobiace v zdravotníctve Zdravotnícke povolania – „také pestré v postavách, úlohách a profesionálnych poslaniach – sa vyznačujú antropologickým významom, ktorý biomedicínske vedy aj v súčasnom kultúrnom smerovaní musia podporovať neustálym výskumom zameraným na ponúknutie špecifickej služby integrálnemu dobru života a dôstojnosti každej ľudskej bytosti; v plodnom dialógu medzi biomedicínou a morálnymi princípmi obsiahnutými v Magistériu…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Koncom tohto leta dostali lekári, sestry a všetci zdravotnícki pracovníci na Slovensku mimoriadny dar: v edícii Dokumenty Svätej stolice vydávanej Spolkom sv. Vojtecha (SSV) vyšiel pôvodný slovenský preklad významného medzinárodného dokumentu – etického či deontologického kódexu katolíckych lekárov a zdravotníkov pod názvom Nová charta zdravotníckych pracovníkov. Podľa našich vedomostí ide o jeden z prvých národných prekladov…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Začiatkom októbra sa v novej synodálnej hale vo Vatikáne konalo prvé zasadnutie obnovenej Pápežskej akadémie za život. Ide o jednu z najvýznamnejších inštitúcií Katolíckej cirkvi pre oblasť bioetiky. Pápežskú akadémiu za život založil osobitným motu proprio Tajomstvo života sv. pápež Ján Pavol II. 11. februára 1994. Na tento deň pripadá sviatok Panny Márie Lurdskej…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Na výstavisku Incheba v Bratislave sa pod názvom Body-The-Exhibition koná po piatich rokoch znova neľudská, nehanebná výstava. Pred účasťou na nej treba vystríhať všetkých slušných, inteligentných ľudí – a prostredníctvom nich aj ich najbližších, priateľov či známych. Osobitne deti, žiakov, mladistvých. Nejde o vzdelávanie. Ani o vedu o ľudskom tele. Ani o nič, čo by ste potrebovali vedieť alebo…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Deti zo skúmavky sú „in“: moderné, dostupné, je ich stále viac. Aj šťastných rodičov, ktorí sa na ne tešili. Šťastná rodinka. Tak čo len teda môže byť na tom zlé, keď to vyzerá tak dobre…? Opäť, ako v bioetike temer vždy, ide tu o „cenu“ ľudského života. Minule sme sa pokúsili pozrieť na „odvrátené“…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Príkladní manželia. Majú sa tak veľmi radi, ale vytúžené dieťatko stále neprichádza. Príbuzní aj niektoré veriace ženičky sa vypytujú, radia. Nie vždy citlivo. „Veď naši známi, dobrí veriaci, si už zadovážili synčeka. Cez IVF. V tom najlepšom centre. A aký je peknučký. Veď nebuďte takí sebeckí. Dieťatko vám treba.“ A tak aj…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Správa o úspešnom využití „plastovej maternice“ na zabezpečenie zdravého vývinu predčasne narodených jahniat podnietila úvahy o využití podobných prístrojov u človeka. Týkajú sa nielen použitia technológií umelej maternice pri záchrane života predčasne narodených detí či potratených plodov, ale aj možnosti kompletného vývoja človeka v umelom prostredí: od počatia až po „narodenie“. Vývin…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) V apríli tohto roka uverejnili v prestížnom vedeckom časopise Nature Communication výsledky výskumu, pri ktorom nenarodené jahniatko úspešne absolvovalo časť svojho vývinu v špeciálnom plastovom vaku naplnenom tekutinou. Podmienky pokusu aj obdobie vývinu jahniatka mali simulovať záchranu veľmi predčasne narodeného dieťaťa. Vývoj nového záchranného prístroja, akoby umelej maternice, pre takéto veľmi rizikové…

Read more »

By |

AKTUÁLNE (Juraj Gradoš) Téma amnestií premiéra a zastupujúceho prezidenta Vladimíra Mečiara je a ešte aj dlho bude háklivou témou nielen politického, ale aj spoločenského života. Nie je to iba kus histórie, ktorý treba skúmať či sa s ním nejako vyrovnať. Je to akt, ktorý ovplyvňuje každého z nás, i keď sa to zdá absurdné. Prečo?…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi