Archive For The “Aktuálne” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Pri riešení etických problémov, ktoré sa môžu objaviť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo v súvislosti s biomedicínskym výskumom či klinickým skúšaním liečiv, sa nezriedka spomínajú aj etické komisie. V tomto pokračovaní bioetickej rubriky si stručne priblížime ich poslanie, zodpovednosť a najdôležitejšie úlohy, ktoré tieto významné inštitúcie bioetiky môžu plniť.   Etické komisie sú nezávislé, multidisciplinárne…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Pozornosť verejnosti nedávno vzbudili dva medializované prípady detí s ťažkým nevyliečiteľným ochorením. Volali sa Charlie Gard a Alfie Evans. Nešlo o to, že z medicínskeho hľadiska nebolo možno týchto malých chlapcov zachrániť. Veď detí s podobným osudom je veľa. Aj tieto dve umierali na svoje ťažké vrodené ochorenia. Problém nastal, keď ich rodičia nesúhlasili s postupom,…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V týchto týždňoch vzbudil pozornosť svetovej verejnosti aj ľudí, ktorí sa zasadzujú za rešpektovanie a ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, smutný príbeh malého britského chlapca z Liverpoolu – Alfieho Evansa a jeho mladých rodičov. K príbehu sa v našej rubrike vrátime osobitne. A tiež k podobnému príbehu dieťaťa Charlieho Garda, ktoré taktiež umieralo pred…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V niektorých médiách občas na adresu lekárov či iných zdravotníkov zaznieva zvláštna kritika. Vyčíta im, že pri výkone svojho povolania trvajú na uplatnení výhrady svedomia. Títo kritici dokonca požadujú, aby lekári alebo zdravotníci, ktorí majú „problém svedomia“, zo svojho povolania odišli a zo štúdia medicíny, ošetrovateľstva alebo iných pomáhajúcich profesií boli vylúčení…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)     V súčasnosti sa vo vyjadreniach politikov i v rôznych verejných debatách o zdravotníctve často zdôrazňuje, že pacient má byť v centre všetkých snažení a práce lekárov, sestier, zdravotníkov i celého zdravotníckeho systému. V duchu rešpektovania svojej autonómie má mať možnosť, ba skôr právo o všetkom, čo sa týka jeho zdravia a zdravotnej starostlivosti, rozhodovať. Rozhodnutia mentálne kompetentného pacienta…

Read more »

By |

AKTUÁLNE (Juraj Gradoš)   Svet sa zbláznil. Ľudia sa pretekajú, kto dokáže v hlúposti a morálnej skazenosti zájsť ďalej. A dávajú tomu prívlastky ako objav, senzácia, prelomový krok. S tým posledným možno súhlasiť. Stále to je krok ďalej od ľudskosti smerom k človeku ako veci, ktorú možno nahradiť, zahodiť, zničiť.   Kým na Slovensku sa akosi stáva novodobým biznisom počkať,…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je z etického i z právneho hľadiska možné výlučne s informovaným súhlasom pacienta. To platí v plnom rozsahu vtedy, keď pacient je vzhľadom na svoj vek, rozumové schopnosti alebo aktuálny zdravotný stav schopný takýto súhlas poskytnúť. Ak nie je, zákon vyžaduje súhlas jeho zákonného zástupcu. Napríklad v prípade dieťaťa alebo maloletého pacienta súhlas…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Informovaný súhlas pacienta je nutnou podmienkou na poskytnutie akéhokoľvek výkonu zdravotnej starostlivosti. Súhlas je teda nielen etickou a právnou podmienkou, ale ako vyjadrenie vzťahu partnerstva dvoch alebo viacerých autonómnych osôb: pacient – lekár, sestra či iný zdravotnícky pracovník prináša do priestoru zdravotnej starostlivosti nevyhnutnú atmosféru dôvery, úcty a vzájomného rešpektovania.   Keď pacient…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Keď ideme k lekárovi alebo do nemocnice, neraz nám dajú „čosi podpísať“, nejaký súhlas. Ak majú čas, niečo k nemu aj povedia. O čo tu vlastne ide? A je to takto správne?   Na pohľad je to jednoduché. Pacient, pokiaľ je duševne a telesne schopný, vyjadrí „informovaný súhlas“ s preventívnymi, diagnostickými alebo liečebnými postupmi, ktoré mu navrhne…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Dodržiavanie lekárskeho tajomstva je dôležitou etickou požiadavkou lekárskeho povolania. Lekár sa k jeho dodržiavaniu zaväzuje slávnostným sľubom, prípadne prísahou pri promócii. Pre lekára – kresťana prísaha znamená slávnostný záväzok prijatý pred Bohom. Zachovanie lekárskeho tajomstva je teda závažný, osobne a verejne prijatý záväzok. Má však táto povinnosť aj nejaké hranice? Existujú situácie alebo…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi