Archive For The “Aktuálne” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti kladie etické otázky aj v prípadoch, keď si niekto svojím rizikovým konaním, správaním alebo nezdravým životným štýlom poškodzuje svoje vlastné zdravie. Nezriedka aj veľmi závažným spôsobom. Sú to fajčiari, užívatelia drog, alkoholici, sexuálne promiskuitné osoby, gambleri, ľudia závislí od internetu, počítačových hier, pornografie či mobilného telefónu, s tetovážami, alebo piercingom….

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Dnes sa vraj v zdravotníctve všetko točí iba okolo peňazí. Najmä, pravda, okolo ich údajného alebo skutočného nedostatku. V slovných prestrelkách politikov sa vina zvaľuje raz na jednu, inokedy na inú stranu. Realita sa zdá pre bežného človeka natoľko nepochopiteľná, že jej radšej nevenuje skutočnú pozornosť. Aj toto je nemorálne.   Závažným a častým…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V dnešnom svete pozorujeme všadeprítomnú krízu dôvery – vo vzťahoch medzi ľuďmi, niekedy aj medzi tými najbližšími. Nedôveru voči autoritám, najmä tým dôveryhodným. Na druhej strane je až prehnaná dôvera voči informáciám, ktoré sme si sami našli na internete, počuli od známych. Od vševedúcej pani susedy. Šíria sa konšpiračné teórie, zaručené diéty,…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Pri riešení etických problémov, ktoré sa môžu objaviť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo v súvislosti s biomedicínskym výskumom či klinickým skúšaním liečiv, sa nezriedka spomínajú aj etické komisie. V tomto pokračovaní bioetickej rubriky si stručne priblížime ich poslanie, zodpovednosť a najdôležitejšie úlohy, ktoré tieto významné inštitúcie bioetiky môžu plniť.   Etické komisie sú nezávislé, multidisciplinárne…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Pozornosť verejnosti nedávno vzbudili dva medializované prípady detí s ťažkým nevyliečiteľným ochorením. Volali sa Charlie Gard a Alfie Evans. Nešlo o to, že z medicínskeho hľadiska nebolo možno týchto malých chlapcov zachrániť. Veď detí s podobným osudom je veľa. Aj tieto dve umierali na svoje ťažké vrodené ochorenia. Problém nastal, keď ich rodičia nesúhlasili s postupom,…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V týchto týždňoch vzbudil pozornosť svetovej verejnosti aj ľudí, ktorí sa zasadzujú za rešpektovanie a ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, smutný príbeh malého britského chlapca z Liverpoolu – Alfieho Evansa a jeho mladých rodičov. K príbehu sa v našej rubrike vrátime osobitne. A tiež k podobnému príbehu dieťaťa Charlieho Garda, ktoré taktiež umieralo pred…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V niektorých médiách občas na adresu lekárov či iných zdravotníkov zaznieva zvláštna kritika. Vyčíta im, že pri výkone svojho povolania trvajú na uplatnení výhrady svedomia. Títo kritici dokonca požadujú, aby lekári alebo zdravotníci, ktorí majú „problém svedomia“, zo svojho povolania odišli a zo štúdia medicíny, ošetrovateľstva alebo iných pomáhajúcich profesií boli vylúčení…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)     V súčasnosti sa vo vyjadreniach politikov i v rôznych verejných debatách o zdravotníctve často zdôrazňuje, že pacient má byť v centre všetkých snažení a práce lekárov, sestier, zdravotníkov i celého zdravotníckeho systému. V duchu rešpektovania svojej autonómie má mať možnosť, ba skôr právo o všetkom, čo sa týka jeho zdravia a zdravotnej starostlivosti, rozhodovať. Rozhodnutia mentálne kompetentného pacienta…

Read more »

By |

AKTUÁLNE (Juraj Gradoš)   Svet sa zbláznil. Ľudia sa pretekajú, kto dokáže v hlúposti a morálnej skazenosti zájsť ďalej. A dávajú tomu prívlastky ako objav, senzácia, prelomový krok. S tým posledným možno súhlasiť. Stále to je krok ďalej od ľudskosti smerom k človeku ako veci, ktorú možno nahradiť, zahodiť, zničiť.   Kým na Slovensku sa akosi stáva novodobým biznisom počkať,…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je z etického i z právneho hľadiska možné výlučne s informovaným súhlasom pacienta. To platí v plnom rozsahu vtedy, keď pacient je vzhľadom na svoj vek, rozumové schopnosti alebo aktuálny zdravotný stav schopný takýto súhlas poskytnúť. Ak nie je, zákon vyžaduje súhlas jeho zákonného zástupcu. Napríklad v prípade dieťaťa alebo maloletého pacienta súhlas…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi