Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

Emanuel Michal Hlaváč OSBM (1919 – 1978)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Emanuel Michal Hlaváč sa narodil 22. júla 1919 v Sečovciach ako ôsme z desiatich detí. Jeho otec bol bačom a neskôr obecným strážnikom. Tu chodil do základnej školy a meštianky. Potom vstúpil do monastiera v Mukačeve, kde absolvoval gymnaziálne a teologické štúdiá. Rehoľné sľuby zložil 7. augusta 1937. Po rozpade ČSR…

Read more »

Ján Viliam Malinič (1883 – 1969)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Viliam Malinič sa narodil 17. júna 1883 v Choňkovciach, v kantorskej rodine. Všetky školy absolvoval v Užhorode. Kňazskú vysviacku prijal 18. februára 1909 v užhorodskej katedrále z rúk vladyku Júliusa Fircáka. Ako kňaz slúžil v Kňahini na Podkarpatskej Rusi, v Úbreži a Veľkom Ruskove. Keďže jeho otec bol autorom irmologiona, viedol…

Read more »

Ján Zuber (1920 – 1997)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Zuber sa narodil 14. januára 1920 v rodine Michala a Márie v Stanči, kde navštevoval základnú školu. Mal mladšieho brata. O niekoľko rokov otec odišiel do Ameriky. Keďže sa chcel stať kňazom, ako sedemnásťročný ostal sám doma. Matka s bratom odišli za otcom. Gymnázium absolvoval v Michalovciach, seminár…

Read more »

Emil Ósz (1919 – 1995)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Otec Emil sa narodil v Jasove 15. decembra 1919 ako najmladší z troch detí. Otec bol pivničným majstrom a starý otec lesníkom v kláštore premonštrátov. Hoci bol rímskokatolík, počas detstva si odľúbil gréckokatolícke sväté liturgie. Po skončení miestnej školy študoval na premonštrátskom gymnáziu v Košiciach. V nedeľu často tajne utekal do…

Read more »

Ján Mikuláš Magur OSBM (1919 – 1951)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ivan, ako všetci volali otca Jána Mikuláša, sa narodil ako najmladší 3. decembra 1919 v štvordetnej rodine stolára. Po štúdiu na meštianskej škole bol prijatý do seminára v Mukačeve, ale v roku 1938 obsadilo Podkarpatskú Rus Maďarsko. Všetkých Slovákov vyviezli na Slovensko. Tu ich biskup Pavel Peter Gojdič…

Read more »

Andrej Timkovič (1919 – 1987)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Andrej Timkovič sa narodil 13. decembra 1919 v Lazoch na Podkarpatskej Rusi. Pochádzal z viacdetnej rodiny. Základnú školu navštevoval v rodisku, gymnázium v Mukačeve a tri ročníky teologického štúdia v Užhorode. Počas prechodu frontu sa prihlásil do prvého československého práporu, ktorému velil generál Ludvík Svoboda. Ten im sľúbil, že si budú môcť…

Read more »

Ján Šimon, tit. kanonik (1919 – 2004)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Šimon sa narodil 26. apríla 1919 v Mukačeve, v časti Podmonastyr na Podkarpatskej Rusi v roľníckej rodine ako predposledné z ôsmich detí. Od piateho roku bol úplnou sirotou. Starali sa o neho staršie sestry. Po ľudovej škole v Mukačeve tu absolvoval aj gymnázium. V roku 1941 začal študovať teológiu v Užhorode a v Prahe….

Read more »

Vojtech Molčan (1901 – 1969)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Vojtech Molčan sa narodil 5. júla 1901 v Ďurďoši v učiteľskej rodine. Mal piatich súrodencov, z ktorých sa dvaja bratia stali tiež kňazmi. Základnú školu vychodil v Ďačove, gymnázium v Prešove a posledný ročník v Košiciach. V roku 1924 začal študovať teológiu v Prešove. 31. marca 1929 ho vladyka Pavel v prešovskej katedrále vysvätil…

Read more »

Ján Jurko (1919 – 1990)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Jurko sa narodil 11. februára 1919 v Malom Ruskove v roľníckej rodine ako tretie zo siedmich detí. Základnú školu vychodil v rodisku a meštianku v Trebišove. Po gymnáziu v Michalovciach pokračoval na teológii v Prešove. Ako ženatého ho 10. augusta 1947 v Trebišove vysvätil za kňaza vladyka Pavel. Svoje pôsobenie začal vo…

Read more »

Eugen Dudinský (1900 – 1969)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ) Eugen Dudinský sa narodil 5. januára 1900 v Podolínci ako prostredné z piatich detí. V rodisku vyštudoval základnú školu i gymnáziu, ktorého posledný ročník ukončil na kežmarskom lýceu. Teológiu študoval v Prešove. Krátko po sobáši bol 25. novembra 1927 v prešovskej katedrále vladykom Pavlom ordinovaný za kňaza a nastúpil do farnosti Livov….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi