Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

Biskupi Gabriel a Petronius

By |

Biskupi Gabriel a Petronius

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Nestabilita 16. storočia sa preniesla i do toho ďalšieho. Kto vlastnil Mukačevo, určoval biskupa. A to nielen po smrti toho predošlého. Jednoducho aktuálneho biskupa uväznil a vyhnal. A potom dosadil svojho kandidáta. Kým bol Ladislav II. v Prahe, majiteľ hradu František Alagi vymenoval v roku 1599 biskupa Gabriela. Ale nie na…

Read more »

Biskupi druhej polovice 16. storočia

By |

Biskupi druhej polovice 16. storočia

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Po biskupovi Jánovi I. sa nám zachovala zmienka o igumenovi mukačevského kláštora biskupovi Ladislavovi I. Ten stál pred úlohou opraviť po nedávnom povstaní monastier (v roku 1530 vyhorel a v roku 1552 bol spustošený vojskom) a zabezpečiť jeho fungovanie. Hospodársky sa to dalo opätovnou stavbou mlyna, na ktorú však potreboval súhlas kráľa. Zároveň sa uhorskému kráľovi…

Read more »

Prvý mukačevský biskup Ján I.

By |

Prvý mukačevský biskup Ján I.

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Mukačevská eparchia vznikla na území severovýchodného Uhorska jedinečným spôsobom. Zvyčajne boli eparchie založené metropolitom či patriarchom. Neraz v tom zohrali svoju úlohu miestni panovníci. V prípade Mukačeva však eparchia vznikla pri monastieri, ktorý založili imigranti z Poľsko-litovského kráľovstva. Jej počiatky sa spájajú s dvomi významnými monastiermi na Podkarpatsku – Mukačevom a Hrušovom. Hrušovský monastier mal od…

Read more »

Vojtech Huľva (1920 – 1982)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Vojtech Huľva sa narodil 18. októbra 1920 v obci Cejkov ako štvrté dieťa roľníka Michala Huľvu a Márie. Základnú školu vychodil v Cejkove a gymnázium v Užhorode, kde absolvoval aj teologickú fakultu. 24. júla 1945 uzavrel v Zemplínskom Jastrabí manželstvo s Helenou Baňackou. Boh im požehnal dcéru…

Read more »

Jozafát Jozef Kaminský OSBM (1908 – 1970)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Otec Kaminský sa narodil 2. februára 1908 v Rozdili Dolhym na niekdajšej Haliči. Po základnej škole v rodisku absolvoval gymnázium v Przemyšli. Po maturite vstúpil do noviciátu otcov baziliánov v Krakove. Študoval v Lavrove a v Dobromíre a 25. augusta 1934 prijal kňazské svätenie. Prv bol…

Read more »

Aurel Mihalič (1920 – 1972)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Aurel Mihalič sa narodil 6. augusta 1920 v Zbudskej Belej (okr. Humenné) v rodine kantora a riaditeľa školy ako tretie zo šiestich detí. Základnú školu navštevoval na viacerých miestach, podobne aj gymnázium. Po získaní absolutória z teológie v Prešove uzavrel 18. júla 1946 v Chmeľovej manželstvo s…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi