Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Miroslav Janočko)   Potreba inštitútu, ktorého cieľom bolo pripraviť kvalifikovaných učiteľov vyučujúcich na dedinských školách, sa požadovala už dávnejšie. Na gréckokatolíckych školách v Prešovskej eparchii, ktoré boli takmer v každej farnosti, bol v tom čase veľký nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Tí, ktorí učili, navštevovali kantorsko-učiteľský ústav v Užhorode založený v roku 1794. Do otvorenia učiteľského ústavu v Prešove pracovalo…

Read more »

By |

  HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Ján Váli (Vályi) sa narodil 22. septembra 1837 v malej farnosti Mukačevského biskupstva Ovéncselö v Sabolčskej župe (dnes v Maďarsku) v rodine miestneho gréckokatolíckeho kňaza Jána Váliho. Po ukončení základného vzdelania pokračoval v gymnaziálnych štúdiách v Debrecíne a vo Veľkom Varadíne. V roku 1857 začal štúdium teológie na Užhorodskej teologickej akadémii. V rokoch 1862 – 1865 pokračoval…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Ignác Roškovič sa narodil 28. septembra 1854 na Zemplíne, v Slavkovciach v rodine rovnomenného gréckokatolíckeho kňaza. Jeho otec sa stal v roku 1866 riaditeľom kňazského seminára v Užhorode a veľprepoštom užhorodskej kapituly. Mladý Ignác tak gymnázium absolvoval v Užhorode. Počas štúdia ochorel na týfus. Jeho mimoriadny talent v kreslení ocenil napr. Ferenc Heverdle či Ferdinand Vydra. V roku…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Peter Šturák)   Cirkev od svojho počiatku dostala poverenie od Ježiša Krista, aby sa v každom čase venovala starostlivosti o kňazské povolania, lebo budúcnosť Cirkvi závisí od svätých a vzdelaných kňazov. Táto formácia v dejinách Cirkvi prechádzala mnohými vývojovými etapami. V službách evanjelizácie našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda táto príprava na kňazstvo pokračovala aj na našom území….

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Mikuláš Tóth sa narodil 10. augusta 1833 v Mukačeve, kde bol jeho otec Andrej gréckokatolíckym kantorom. Základnú školu, gymnázium a vysokoškolské štúdium filozofie navštevoval v meste Szatmár. Po ich ukončení dva roky pracoval ako pisár v kancelárii mukačevského biskupa v Užhorode. Teológiu začal študoval v rokoch 1853 – 1857 v Pešti ako bohoslovec Mukačevského biskupstva. Za kňaza…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Michal Glevaňák)   Alexander Duchnovič sa narodil v roku 1803 v Topoli v kňazskej rodine, po smrti otca odišiel na gymnázium do Užhorodu, kde mal v pláne stať sa zememeračom. Na prosby matky absolvoval filozoficko-teologické štúdiá v Košiciach (1821 – 1823) a Užhorode (1823 – 1827). Po vysvätení pôsobil ako biskupský aktuár v Prešove. Tu sa často…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Peter Borza)   Udalosti v Ľutine z roku 1852 spôsobili, že sa skromná dedinka zmenila na najvýznamnejšie gréckokatolícke pútnické miesto na Slovensku. Na sviatok sv. Eliáša po svätej liturgii išla Zuzana Feketeová zbierať huby. Keď sa vracala domov, na okraji lesa uvidela starca v nezvyčajnom svetle. Muž odetý do bieleho rúcha s jasným krížom na hrudi…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Peter Šturák)     Na mieste dnešného Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa existovala už koncom 14. storočia špitálska kaplnka postavená v neogotickom štýle, ktorá bola zasvätená Panne Márii a patrila karmelitánom. Počas reformácie používali objekt chrámu slovenskí evanjelici striedavo s rímskokatolíkmi. Na základe kráľovského rozhodnutia sa od roku 1673 stal chrám a nemocnica majetkom…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Darina Petranská)   V južnej časti historického centra Prešova sa nachádza súbor budov patriacich Gréckokatolíckej cirkvi. Jednou z nich je arcibiskupská rezidencia vystavaná na mieste kláštora minoritov, ktorý spolu s priľahlým kostolom rehoľa po zrušení svojho rádu v Prešove v roku 1787 opustila. V roku 1791 sa sem presťahovalo sídlo Košického gréckokatolíckeho vikariátu a v roku 1818, po erigovaní gréckokatolíckeho…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Jozef Gaganec sa narodil 10. apríla 1793 vo Vyšnom Tvarožci pri Bardejove. Štúdium filozofie absolvoval vo Veľkom Varadíne (1810 – 1812) a teológiu v Trnave (1812 – 1816). Pred kňazskou vysviackou sa oženil s Annou Kovalickou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza. Kňazské svätenie prijal vo Veľkom Varadíne 8. marca 1817.   Jeho prvé pôsobisko…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi