Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Štefan Novák sa narodil 4. decembra 1879 v obci Ubľa v Zemplínskej župe v rodine gréckokatolíckeho kňaza Jána Nováka. Stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Užhorode, kde sa ho po skorej smrti jeho otca ujal a finančne podporoval kanonik Mukačevskej kapituly Július Drohobecký (neskorší biskup v Križevaci) a kancelár Mukačevského biskupstva Anton Papp (neskorší mukačevský biskup)….

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Juraj (Ján) Répaši (Répássy) sa narodil 5. mája 1837 v maďarskej obci Boldogkőváralja, kde v rokoch 1836 – 1838 po svojej kňazskej vysviacke pôsobil jeho otec Ján Répaši (ml.). Jeho mama Mária Mankovičová pochádzala z rodiny mukačevského biskupa Juraja Gabriela Blažovského (Mankoviča). Teta Anna Répašiová sa vydala za Štefana Gaganca, mladšieho brata druhého…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Milan Jasik)   V polovici 20. storočia sa pri oprave farského chrámu v Beloveži našla vo veži medená nádoba, v ktorej bola uložená dlhá báseň makovického slávika. Takto sa sám nazval Alexander Pavlovič, jeden z najvýznamnejších rusínskych básnikov 19. storočia.   Narodil sa 19. septembra 1819 v obci Šarišské Čierne, v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Ako štvorročný osirel, preto sa…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Miroslav Janočko)   Potreba inštitútu, ktorého cieľom bolo pripraviť kvalifikovaných učiteľov vyučujúcich na dedinských školách, sa požadovala už dávnejšie. Na gréckokatolíckych školách v Prešovskej eparchii, ktoré boli takmer v každej farnosti, bol v tom čase veľký nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Tí, ktorí učili, navštevovali kantorsko-učiteľský ústav v Užhorode založený v roku 1794. Do otvorenia učiteľského ústavu v Prešove pracovalo…

Read more »

By |

  HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Ján Váli (Vályi) sa narodil 22. septembra 1837 v malej farnosti Mukačevského biskupstva Ovéncselö v Sabolčskej župe (dnes v Maďarsku) v rodine miestneho gréckokatolíckeho kňaza Jána Váliho. Po ukončení základného vzdelania pokračoval v gymnaziálnych štúdiách v Debrecíne a vo Veľkom Varadíne. V roku 1857 začal štúdium teológie na Užhorodskej teologickej akadémii. V rokoch 1862 – 1865 pokračoval…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Ignác Roškovič sa narodil 28. septembra 1854 na Zemplíne, v Slavkovciach v rodine rovnomenného gréckokatolíckeho kňaza. Jeho otec sa stal v roku 1866 riaditeľom kňazského seminára v Užhorode a veľprepoštom užhorodskej kapituly. Mladý Ignác tak gymnázium absolvoval v Užhorode. Počas štúdia ochorel na týfus. Jeho mimoriadny talent v kreslení ocenil napr. Ferenc Heverdle či Ferdinand Vydra. V roku…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Peter Šturák)   Cirkev od svojho počiatku dostala poverenie od Ježiša Krista, aby sa v každom čase venovala starostlivosti o kňazské povolania, lebo budúcnosť Cirkvi závisí od svätých a vzdelaných kňazov. Táto formácia v dejinách Cirkvi prechádzala mnohými vývojovými etapami. V službách evanjelizácie našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda táto príprava na kňazstvo pokračovala aj na našom území….

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Mikuláš Tóth sa narodil 10. augusta 1833 v Mukačeve, kde bol jeho otec Andrej gréckokatolíckym kantorom. Základnú školu, gymnázium a vysokoškolské štúdium filozofie navštevoval v meste Szatmár. Po ich ukončení dva roky pracoval ako pisár v kancelárii mukačevského biskupa v Užhorode. Teológiu začal študoval v rokoch 1853 – 1857 v Pešti ako bohoslovec Mukačevského biskupstva. Za kňaza…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Michal Glevaňák)   Alexander Duchnovič sa narodil v roku 1803 v Topoli v kňazskej rodine, po smrti otca odišiel na gymnázium do Užhorodu, kde mal v pláne stať sa zememeračom. Na prosby matky absolvoval filozoficko-teologické štúdiá v Košiciach (1821 – 1823) a Užhorode (1823 – 1827). Po vysvätení pôsobil ako biskupský aktuár v Prešove. Tu sa často…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Peter Borza)   Udalosti v Ľutine z roku 1852 spôsobili, že sa skromná dedinka zmenila na najvýznamnejšie gréckokatolícke pútnické miesto na Slovensku. Na sviatok sv. Eliáša po svätej liturgii išla Zuzana Feketeová zbierať huby. Keď sa vracala domov, na okraji lesa uvidela starca v nezvyčajnom svetle. Muž odetý do bieleho rúcha s jasným krížom na hrudi…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi