Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

BISKUP JURAJ GABRIEL BLAŽOVSKÝ

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš) Nástupcom Simeona Oľšavského sa 26. apríla 1738 stal mladý kňaz Juraj Gabriel Blažovský, pôvodne Mankovič, z Blažova. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1729 z rúk Juraja Genadija Bizanciho. Cisár potvrdil vymenovanie 11. mája a pápež Klement XII. 11. septembra 1738. Absolvoval štúdium filozofie v Košiciach a teológie v Trnave. Za biskupa Bizanciho…

Read more »

Biskup prvej únie – Sergej

By |

Biskup prvej únie – Sergej

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Valašské knieža Michal po vyhnaní Petrionia z Mukačeva tu dosadilo Valacha (Rumuna) Sergeja. Za biskupa ho v roku 1601 vysvätil kyjevský metropolita Hypatij, ktorý sa v roku 1595 zaslúžil o Brestskú úniu. Dôvodom bola väčšia nedôvera Michala voči moldavskej cirkvi než voči zjednoteným haličským metropolitom. Sedmohradské knieža Štefan Bočkaj, ktorý povstal…

Read more »

Biskupi Gabriel a Petronius

By |

Biskupi Gabriel a Petronius

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Nestabilita 16. storočia sa preniesla i do toho ďalšieho. Kto vlastnil Mukačevo, určoval biskupa. A to nielen po smrti toho predošlého. Jednoducho aktuálneho biskupa uväznil a vyhnal. A potom dosadil svojho kandidáta. Kým bol Ladislav II. v Prahe, majiteľ hradu František Alagi vymenoval v roku 1599 biskupa Gabriela. Ale nie na…

Read more »

Biskupi druhej polovice 16. storočia

By |

Biskupi druhej polovice 16. storočia

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Po biskupovi Jánovi I. sa nám zachovala zmienka o igumenovi mukačevského kláštora biskupovi Ladislavovi I. Ten stál pred úlohou opraviť po nedávnom povstaní monastier (v roku 1530 vyhorel a v roku 1552 bol spustošený vojskom) a zabezpečiť jeho fungovanie. Hospodársky sa to dalo opätovnou stavbou mlyna, na ktorú však potreboval súhlas kráľa. Zároveň sa uhorskému kráľovi…

Read more »

Prvý mukačevský biskup Ján I.

By |

Prvý mukačevský biskup Ján I.

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Mukačevská eparchia vznikla na území severovýchodného Uhorska jedinečným spôsobom. Zvyčajne boli eparchie založené metropolitom či patriarchom. Neraz v tom zohrali svoju úlohu miestni panovníci. V prípade Mukačeva však eparchia vznikla pri monastieri, ktorý založili imigranti z Poľsko-litovského kráľovstva. Jej počiatky sa spájajú s dvomi významnými monastiermi na Podkarpatsku – Mukačevom a Hrušovom. Hrušovský monastier mal od…

Read more »

Vojtech Huľva (1920 – 1982)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Vojtech Huľva sa narodil 18. októbra 1920 v obci Cejkov ako štvrté dieťa roľníka Michala Huľvu a Márie. Základnú školu vychodil v Cejkove a gymnázium v Užhorode, kde absolvoval aj teologickú fakultu. 24. júla 1945 uzavrel v Zemplínskom Jastrabí manželstvo s Helenou Baňackou. Boh im požehnal dcéru…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku