Archive For The “Vyberáme” Category

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Žijeme v občianskej spoločnosti, kde hodnota človeka nemá spočívať v jeho presvedčení, farbe pleti, pohlaví, majetku, vzdelaní… Spočíva v jednoduchom konštatovaní – si človek. A ako taký máš rovnakú hodnotu ako ten druhý. Rovnaké práva i povinnosti. A predsa to tak nie je. V tomto si nie sme rovní. Odkiaľ beriem túto istotu? Stačí si pozrieť…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: www.army.mil)   Biobankovanie je výbornou, veľmi potrebnou metódou biomedicínskeho výskumu. Ako je to ale s financiami, ktoré sa okolo týchto biobánk točia? Nejde tu o niečo nemorálne?   Vybudovanie a prevádzkovanie biobanky stojí nemalé finančné náklady. Špeciálne stavebné úpravy, nákladné technické zariadenia na uchovávanie a spracovanie biologických vzoriek, oddelený počítačový systém na spracovanie a uchovávanie…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Dobro. Slovo, ktoré tak príjemne znie. Akosi všetci cítime, že treba dobro konať či napomáhať konanie dobra. A zároveň, povedzme si úprimne, každý z nás je rád, keď sa mu sem-tam ujde kúsok z toho veľkého či malého koláča, kúsok dobra. Cirkev nás volá a povzbudzuje, aby sme konali dobro. Sám Ježiš nám…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: media.defense.gov)   Biobanky zhromažďujú, uchovávajú a poskytujú vzorky buniek, tkanív a iných biologických materiálov ľudského pôvodu spolu so zdravotnými údajmi darcov. Má to výborné využitie v biomedicínskom výskume, ale aj určité riziká zneužitia.   Môže teda dnešný človek, kresťan súhlasiť s biobankovaním? Krátka odpoveď je: áno, môže. Dnes si povieme viac o tom prečo a ako….

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Sú situácie a riešenia, ktoré sú zložité, komplikované. Iné sú ťažké. Zdá sa nám, akoby celý život sprevádzali ťažké a komplikované problémy, a my sme stále na ne museli nachádzať ešte ťažšie a komplikovanejšie riešenia. To preto, lebo tieto situácie kričia z priemeru nášho života. Náš život je však plný jednoduchých rozhodnutí, malých problémov…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: prod-carehubs.net)   Banky bežne poznáme ako finančné ustanovizne. Zhromažďujú, chránia a požičiavajú peniaze. Na krytie ich hodnoty majú niektoré banky vo svojich trezoroch zlato či iné hodnotné veci – napríklad vzácne drahé kamene alebo šperky. V čom však spočíva poslanie a hodnota biobanky? Čo zhromažďuje, chráni a poskytuje? Je biobankovanie etické?   Biobanka je špeciálne…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Vo víre rýchleho spoločenského diania často prehliadame drobné zmeny významu slov – posuny, ktoré neskôr dávajú slovám iný význam. Ako chlapec som čítaval životy svätých, kde ich priatelia boli neraz nazvaní súdruhmi. Logicky. Boli to ich súputníci, ich druhovia. Dnes má toto slovo niekedy až hanlivé pomenovanie. Táto zmena…

Read more »

By |

VÝROČIE (Andrej Rusnák; foto: -ar)   Je to už päť rokov, čo siedmy prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka bol povolaný do večnosti. Predstúpil pred najväčšieho Veľkňaza Ježiša Krista 10. apríla 2014, v týždni pred Kvetnou nedeľou.   Jeho život bol veľmi úzko spätý so životom Gréckokatolíckej cirkvi. Spolu s ňou znášal všetky útrapy až po…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: www.publicdomainpictures.net)   Človek, osobitne kresťan, ktorý chce v súčasnosti byť za život, za jeho rešpektovanie, ochranu a ďalší rozvoj, sa zoči-voči mnohým súčasným útokom proti ľudskému životu neraz pýta: Ako? V predchádzajúcom príspevku (Slovo č. 06/2019) sme poukázali na to, že ochrana života sa začína najskôr od nás samých. Stojí na kladnom vzťahu k nášmu…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Je po voľbách. Je čas bilancovať ako po žatve. Skončilo sa súperenie myšlienok či skôr marketingových kampaní a hrubých obálok peňazí. Je čas pozrieť sa, kto vyhral, kto prehral a prečo.   Myslím si, že súdny kresťan má v tom jasno. Prehralo kresťanstvo. A to na plnej čiare. Slovensko je stále ďalej od…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi