Archive For The “Vyberáme” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto:)   Koncom minuloročného novembra dostalo ľudstvo veľmi čudný „darček“. Podľa oznámenia čínskych výskumníkov sa narodili deti, dvojčatá, ktorým v ranom štádiu embryonálneho vývoja vykonali úmyselný nezvratný zásah v genóme.   Správa vyvolala veľké pobúrenie svetovej vedeckej aj bioetickej komunity. Experiment odsúdili aj štátni predstavitelia Čínskej ľudovej republiky. Čo na to povedať?…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Všetkým vám, naši čitatelia, želám v roku 2019 hojnosť Božieho požehnania vo všetkom, čo robíte, a všade, kde žijete. Zároveň vám ďakujem za vašu dôveru a podporu nášmu časopisu v tomto roku.   Čo nás všetkých v roku 2019 čaká? V prvom rade je to zmena. Zmena Slova – tak obsahová, ako i grafická. Pre znižovanie…

Read more »

By |

VYROBENÉ DOMA (Dada Kolesárová)   V zásuvkách sa vyskytujú osamelí jedinci rôznych veľkostí, farieb a materiálov. Párové odevy sú najnáchylnejšie na strácanie svojich bratov a sestier alebo rôzne diery a dieročky. Často neostáva nič iné, iba ich zahodiť do koša. No ak sme generácia šetriaca prírodu, mohli by sme im vdýchnuť nový život. Z ponožiek sa dajú vykúzliť…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Peter Borza)   Návrat duchovných z Pravoslávnej do Gréckokatolíckej cirkvi po roku 1968 bol v pravoslávnom prostredí vnímaný ako zrada a rovnako negatívne predstavitelia Pravoslávnej cirkvi vnímali aj návrat veriacich. Faktom zostáva, že drvivá väčšina farností sa vrátila späť do Gréckokatolíckej cirkvi, ale nie v každej panovala medzi obyvateľmi jednota, čo viedlo k vzájomným konfliktom a napätiu. Zvlášť sa…

Read more »

By |

SLOVO O PRÍRODE (Juraj Gradoš)   Slovo hoľa pomenúva plochu vysokých hôr nad hranicou stromovej vegetácie, ktorá je pokrytá trávnatým porastom. Nejako nám cez štíty Vysokých Tatier utkvelo v pamäti, že tam, kde sa končí les, začína sa kosodrevina a nad ňou sú už iba kamenisté svahy strmých štítov. Väčšina Slovenska však nedosahuje výšku Tatier, a zároveň je omnoho…

Read more »

By |

SLOVO NA CESTÁCH (Zuzana Sabolová)   Geomorfológia Pohorie Nízke Tatry sa tiahne v dĺžke 95 km smerom zo západu na východ a od roku 1978 sú naším najrozsiahlejším národným parkom NAPANT. Najvyšším vrcholom je Ďumbier (2 043 m) a najznámejším Kráľova hoľa (1 946 m), pod ktorou pramenia štyri slovenské rieky: Váh, Hron, Hnilec a Hornád. V lese, ktorý pokrýva…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: fshoq.com)   Čoraz častejšie počúvame, čítame, vidíme v televízii, či nebodaj sami alebo cez svojich blízkych zažívame, že zdravotníctvo v našej krajine nefunguje tak, ako by malo. Správy o zlyhaniach lekárov, sestier. O zbytočných úmrtiach či poškodeniach zdravia. O nedostupnosti liekov. O alarmujúcom chýbaní lekárov aj sestier. Stali sa znepokojujúco bežnou súčasťou nášho verejného priestoru. Vzbudzuje to…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Ktoré projekty podporia deti z výnosu tohtoročného koledovania? Ťažiskovou krajinou v 24. ročníku Dobrej noviny bude východoafrická Uganda. Je to nádherná krajina nazývaná aj perla Afriky. Z výťažku bude podporených tridsať projektov. Do pozornosti by som dala tri z nich: centrum pre deti s postihnutím Dom prozreteľnosti v Nkokonjeru, aktívne farské skupiny v podnikateľských nápadoch v arcidiecéze Tororo…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: catholicnewslife.com)   V rímskej Bazilike sv. Pavla za hradbami sa 15. apríla 2016 konala biskupská vysviacka archimandritu Manela Nina OSB, rektora Gréckeho kolégia sv. Atanáza v Ríme, ktoré už v roku 1577 založil pápež Gregor XIII.   V tom čase 59-ročného benediktína byzantského obradu za titulárneho biskupa Carcabie a apoštolského exarchu pre gréckokatolíkov v Grécku…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Sviatky Božieho narodenia sú najkrajšie a najradostnejšie v cirkevnom liturgickom roku. Vianočný stromček, darčeky, atmosféra lásky a pokoja, štedrá večera, to všetko umocňuje kresťanský sviatok, ktorý nám pripomína narodenie Mesiáša na tento svet. Po hriechu prvých rodičov v raji nastal v srdciach prvých ľudí Adama a Evy smútok. Uvedomovali si, čo stratili, uvedomovali si…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi