Archive For The “Vyberáme” Category

By |

  PREDSTAVUJEME (Tamás Véghseő; preklad: M. Gyurkovics)   Po zriadení Maďarskej gréckokatolíckej eparchie v Hajdúdorogu poveril pápež sv. Pius X. jej riadením mukačevského biskupa Antona Pappa, ktorý bol do októbra 1913 aj jej administrátorom. Neskôr poveril riadením eparchie Štefana Miklósyho, ktorého na jar v roku 1913 vymenoval za prvého hajdúdorožského biskupa.   V prípade včlenených farností z eparchie Nagyvárad…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Ježiš Kristus, Boží Syn, založil svätú Cirkev a za apoštolov si vybral jednoduchých rybárov. Tých vyučoval počas troch rokov, keď s ním chodili po cestách Palestíny. Videli Ježišove zázraky, počuli jeho slová o nebeskom Otcovi, predpoveď o jeho utrpení, smrti a vzkriesení, ale veľa z toho, čo im hovoril, nechápali. Keď od…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V týchto týždňoch vzbudil pozornosť svetovej verejnosti aj ľudí, ktorí sa zasadzujú za rešpektovanie a ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, smutný príbeh malého britského chlapca z Liverpoolu – Alfieho Evansa a jeho mladých rodičov. K príbehu sa v našej rubrike vrátime osobitne. A tiež k podobnému príbehu dieťaťa Charlieho Garda, ktoré taktiež umieralo pred…

Read more »

By |

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR napísali 23. apríla 2018 otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu:   Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!   Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Ako ste sa dostali k práci pre stretnutia mládeže P15 i P18? Začínal som ako moderátor slovenských katechéz počas Svetových dní v Madride v roku 2011, pre ktoré som „spolupripravil“ aj scenár a námety na stretnutia v menších skupinkách. Asi som sa osvedčil, lebo po pár mesiacoch ma pozvali na tajné rokovanie v Bratislave. Tam…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Tamás Véghseő; preklad: M. Gyurkovics)   Po smrti Jozefa II. najdôležitejšou úlohou najbližších uhorských snemov (1790/91) bolo upevniť používanie maďarského jazyka na území Uhorského kráľovstva. Toto obdobie spoločenských reforiem malo pozitívny vplyv nielen na ekonomiku, ale aj na posilnenie národnostnej identity. Láska k vlasti sa stala jednou z najpopulárnejších tém spoločenského života.   Gréckokatolíci s maďarskou identitou…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia, ak čítate tento text, istotne ste vidiaci. Náš časopis Slovo nevychádza v Braillovom písme pre nevidiacich či ľudí s veľmi poškodeným zrakom. Predsa si dovolím položiť jednu provokatívnu otázku: Sme slepí či vidiaci? Som si istý, že každý z nás občas vidí ľudí s bielymi paličkami, ktorými si pomáhajú…

Read more »

By |

  SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Je málo krajín, ktoré vo svojej histórii môžu jasne vidieť nebezpečenstvo, ktoré predstavujú filozofické prúdy výrazne odklonené od Boha. A práve jednou z nich je Slovensko. V našej histórii je zreteľne viditeľný nacionalizmus, kapitalizmus, nacizmus, socializmus, komunizmus a konzumizmus. Všetky tieto –izmy majú niečo spoločné – popieranie človeka ako Božieho dieťaťa, ako tvora…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Otec Miroslav, budete hlavným sprievodcom gréckokatolíkov počas aprílovej púte do Svätej zeme. Aká je tam dnes situácia? Možno to bude znieť paradoxne, ale Svätá zem je dnes bezpečnejšou krajinou ako ktorákoľvek metropola v západnej Európe. Izrael má dnes dokonale rozvinutý systém bezpečnostných kontrol na letiskách, autobusových a vlakových nástupiskách, dokonca aj v nákupných…

Read more »

By |

  PREDSTAVUJEME (Tamás Véghseő; preklad: M. Gyurkovics)   Na pestrej náboženskej mape karpatského regiónu sa cirkev 250- až 300-tisíc maďarských gréckokatolíkov prejavuje veľmi svojským štýlom. Jeho nezvyčajnosť je aj v protikladoch. Často sa stereotypne hovorí, že byzantský obrad je jednou z hlavných čŕt slovanských a rumunských národov. O Maďaroch sa zasa tvrdí, že sú rímskokatolíci či…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi