Archive For The “Vyberáme” Category

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: i.pinimg.com)   Michol bola dcérou izraelského kráľa Šaula a prvou manželkou Dávida – najslávnejšieho kráľa Izraela. Hoci mala veľmi sľubné vyhliadky na spokojný a krásny život, napokon nedopadla dobre. Je pre nás výstrahou, aby sme sa nedopustili rovnakej chyby. Biblia sa o jej živote zmieňuje v Prvej a Druhej Samuelovej knihe.   Šaulova dcéra Šaul bol…

Read more »

By |

HOMÍLIA (vladyka Cyril Vasiľ)   V Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach sa 2. septembra uskutočnila biskupská vysviacka novovymenovaného eparchiálneho biskupa pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade otca Mariána Andreja Pacáka CSsR. V homílii sa prítomným prihovoril arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma.   Eminencia otec kardinál Tomko, Excelencia Mons. Otonello, apoštolský nuncius na…

Read more »

By |

HOMÍLIA (J. Em. kardinál Leonardo Sandri)   Homília kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkvi, počas archijerejskej svätej liturgie pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie v Bazilike Uspenia Božej Matky v Ľutine v sobotu 22. septembra 2018   Vysokopreosvietená Excelencia Mons. Quido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku, Vysokopreosvietená Excelencia metropolita Ján Babjak, Vysokopreosvietená…

Read more »

By |

SLOVO NA CESTÁCH   Aj keď najzaujímavejším miestom spájaným s históriou je Červený Kláštor (ten sme predstavili v niektorom z minulých vydaní časopisu), Pieniny ponúkajú aj ďalšie historicky a umelecky zaujímavé lokality na poľskej i slovenskej strane. Kým na poľskej sú to najmä hrady Nedeca a Czorszyn, na slovenskej zasa napríklad dedina Osturňa. Hrad Nedeca (po poľsky Niedzica) mal pomenovanie…

Read more »

By |

SLOVO O PRÍRODE (Juraj Gradoš; foto: wikimedia.org, Jerzy Opioła)   Dunajec a jeho najväčší slovenský prítok Poprad so svojím povodím sú na Slovensku jediné rieky, ktoré netečú do Čierneho mora, ale na sever do Baltského mora. Najkrajšou lokalitou na Dunajci je jeho riečny prielom. Ide o časť údolia, kde sa rieka prediera napríklad cez skalný masív. Na…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Občas sa v rôznych médiách objavia senzačné správy o skúšaní liekov. Raz hovoria o údajne „fantastických“ účinkoch nového lieku. Inokedy varujú pred akýmisi zlomyseľnými experimentmi na ľuďoch. Zlý farmaceutický priemysel vraj zneužíva dôveru verejnosti – a podplatení lekári zas neberú ohľad na poškodzovanie pacientov.   Vystrašený, nepoučený konzument konšpiračných príbehov, televíznych seriálov či…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Jaroslav Girovský)   Ako centrum pomôže pastorácii mládeže? Aký je význam centra vôbec? S heslom Aby mladí mali domov sme začali projekt mládežníckeho centra, preto naše centrum má v prvom rade vytvárať domov pre mladých, priestor, kde sa budú môcť zmysluplne stretnúť a pohovoriť si, miesto, kde sa naučia „chodiť“ s Bohom. Verím, že sa ním za…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: wikimedia.org)   Korene prítomnosti kresťanstva na území dnešného Bulharska siahajú do prvých storočí kresťanstva: v roku 342 sa konal koncil v Serdike (dnešnej Sofii). Jej okolie bolo postupne obsadzované bulharskými kmeňmi, ktoré boli síce pohanské, no čoskoro nadviazali kontakty s kresťanskými misionármi.   Rozhodujúcim okamihom pre rozšírenie kresťanstva medzi Bulharmi bol krst kniežaťa Borisa…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Prežívame nádherný mariánsky mesiac október a tešíme sa spolu s našou nebeskou Matkou Máriou. Ďakujeme jej za materinskú pomoc, za ochranu a za milosti, ktoré nám v živote vyprosila a sprostredkovala. Matka Cirkev venuje v roku Panne Márii špeciálne dva mesiace, máj a október. Východná cirkev k týmto dvom mesiacom s radosťou pridáva aj tretí mesiac…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Hoci sme iba krátko po nádherných udalostiach v súvislosti s oslavami 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, niekto nemohol vystáť, že Gréckokatolícka cirkev ako súčasť Katolíckej cirkvi a Cirkvi vôbec prežíva „pokojné“ obdobie. Náš premiér je odrazu expert na homílie a kázne. Prečo? Lebo sa niekto z Katolíckej cirkvi – a zasa nejaký gréckokatolík z východu, kde nie je…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi