Archive For The “Vyberáme” Category

Karafiát nestačí

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Vtipy o MDŽ ako o žalostnom dni mužov (ŽDM) a podobne rozosmievajú Slovákov už desiatky rokov. Vznikali už v dobe dávno zabudnutej, akoby legendárnej – v dobe budovania svetlejších zajtrajškov – socializmu. V ten deň dostali ženy červený karafiát a chlapi sa na pracovisku neraz dostali do veľmi dobrej „nálady“. A tak kým svoje kolegyne obšťastnili kvetom,…

Read more »

Kmeňové bunky

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)     Sú skryté v každej časti nášho tela. Pracujú za život. Ten náš. Opravujú a obnovujú pokazené. Regenerujú, dávajú rásť. Kmeňové bunky. Zázrak prírody a nádej i pomocník medicíny 21. storočia.   Ide o akoby stále mladé bunky. Sú určené na to, aby sa ďalšie bunky, ktoré vzniknú ich delením, znova a znova delili. Tie…

Read more »

Rozhodnutie

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Najväčší dar, ktorý človek dostal, je dar slobody. Sloboda nie je výsledkom zákonov. Byť slobodný sa dá aj v otroctve. Je to postoj srdca. Vedieť, kto som. Že nie som číslo, vec, objekt, zviera… Sloboda so sebou však prináša aj následok – zodpovednosť. Každý, kto už uvažuje o voľbe, je slobodný….

Read more »

Svetový deň chorých 2020

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Na sviatok Panny Márie Lurdskej (v západnom obrade 11. februára) si pripomíname už 28. svetový deň chorých. Ide o tradíciu založenú sv. pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1992. Podporuje ho aj Svetová zdravotnícka organizácia.   Pri príležitosti tohto svetového dňa pápež tradične vydáva osobitné posolstvo. Obracia sa v ňom zvláštnym spôsobom…

Read more »

V ťažkej hodine

By |

Read more »

Bioetika a dobro

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   V dnešnej veľmi rozšírenej nespokojnosti so stavom slovenského zdravotníctva, v kritike každodennej práce lekárov a sestier ako pokrivenej súčasti chybne nastaveného a zlyhávajúceho systému, v ponosách na nedostatok zdrojov akoby sa strácalo zo zreteľa čosi podstatné. To, čo je či malo by byť prvoradým, skutočným poslaním, určením i cieľom medicíny, ošetrovateľstva aj celého…

Read more »

Budúcnosť

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Asi každý z nás by chcel poznať budúcnosť. Možno by bolo dobré vyvarovať sa chýb a omylov či zlyhaní. Aj ich následkov. Vybrať si, ako bude zajtra. Preto aj dnes, v čase inteligentných bytostí, kde je jedným z práv človeka právo na vzdelanie, množstvo ľudí hľadá odpoveď na otázku…

Read more »

Bioetika a dobro

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Žijeme v dobe prevahy zlých správ. V dobe, ktorá akoby valcovala človeka aj ľudské spoločenstvá katastrofickými scenármi. Globálnym otepľovaním. Nešťastiami. Katastrofami. Prírodnými aj tými, čo spôsobuje človek. Zlyhaniami ľudí aj inštitúcií.   V presile zla a každodenného temna sa akoby strácal zmysel, dôvod a pravé poslanie života človeka a ľudí na tejto zemi. Skutočným…

Read more »

Matka Súcitu

By |

SLOVO NA ÚVOD (košický eparcha)   Sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána nám pripomína, že podľa Mojžišovho zákona bolo treba splniť povinnosť po ôsmich dňoch od narodenia obrezať každého chlapca vyvoleného národa. Splnením zákona svätý Jozef s Pannou Máriou dávajú najavo svoju spolupatričnosť s vyvoleným národom. Túto spolupatričnosť s Božím ľuďom dávala Bohorodička najavo po celý…

Read more »

Šuškoviny

By |

VYROBENÉ DOMA (Dada Kolesárová)   Sviatky Narodenia Pána sú príležitosťou osviežiť dekorácie, no popritom môžeme pomôcť peňaženke aj prírode. V pivnici máme mech so šuškami, ktoré poslúžili ako dekorácia do črepníka alebo ako podstielka k rastlinám. Aj keď nie sú čerstvé, predsa ich po vyčistení možno zrecyklovať. Stačí ich opláchnuť horúcou vodou, prípadne na chvíľu vložiť do…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi