Archive For The “Vyberáme” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Začiatkom októbra sa v novej synodálnej hale vo Vatikáne konalo prvé zasadnutie obnovenej Pápežskej akadémie za život. Ide o jednu z najvýznamnejších inštitúcií Katolíckej cirkvi pre oblasť bioetiky. Pápežskú akadémiu za život založil osobitným motu proprio Tajomstvo života sv. pápež Ján Pavol II. 11. februára 1994. Na tento deň pripadá sviatok Panny Márie Lurdskej…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Miroslav Saniga) Pri prechádzkach naším Slovenskom si ako človek zaľúbený do prírody, tohto úžasného diela Stvoriteľa, všímam podrobnejšie životné prostredie. A tak možno môjmu zvedavému pohľadu neunikne mnoho drobností, ktoré oko nezainteresovaného ľahko prehliadne. Už dlhšie ma trápi otázka, prečo si niektorí ľudia vedia skrášliť svoje životné prostredie okolo domu, a iným je…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Peter Borza) Belle Époque alebo Krásna doba je v Európe všeobecne prijaté francúzske označenie európskych dejín medzi rokmi 1890 – 1914. Krásna doba pred prvou svetovou vojnou poukazuje na štvrťstoročie bezstarostných čias, mimoriadneho technického pokroku, mieru a rozkvetu kultúry v Európe. V umení zavládla secesia a impresionizmus. Jedným zo symbolov doby sa stali Eiffelova veža v Paríži a plagáty Alfonza Muchu….

Read more »

By |

NÁVRAT, N. O.  (Peter Fudaly) V centre Návrat v Prešove sa už dvadsať rokov usilujeme o to, aby každé dieťa malo rodinu. Pre opustené deti vyhľadávame nové náhradné rodiny. Pripravujeme na náhradné rodičovstvo tých, ktorí sa rozhodli prijať dieťa a poskytnúť mu nový domov, či už natrvalo, alebo dočasne. Toto dieťa, hoci aj veľmi malé, prichádza…

Read more »

By |

NÁVRAT, N. O.  (Daniela Vrabľová) „Pred nejakým časom som písala príbeh o stratenej a zabudnutej Hanke. Bolo mi smutno nielen z obsahu tohto článku, ale aj zo mňa samej. Hnevala som sa na seba. Prečo píšem o tejto nádhernej službe tak kriticky a negatívne? Vtedy som si sľúbila, že napíšem aj to krásne, lebo som svedkom…

Read more »

By |

VÝROČIA (Juraj Gradoš) Pod Tromi korunami v malebnej zamagurskej obci Veľký Lipník sa 23. septembra 1937 narodil Vasiľ Kočemba. Sám o tomto kraji a detstve hovorí: „Mojou kolískou boli prúdy Dunajca a dobrým uteráčikom múry Červeného Kláštora. Mních Cyprián bol mojím dobrým priateľom. Skôr som poznal jeho ako školské lavice. Základnú školu som ukončil v rodnej obci. Potom som chcel…

Read more »

By |

VÝROČIA (Michal Glevaňák) Po legalizácii Gréckokatolíckej cirkvi (1968) Štefan Papp s oduševnením začal svoju publikačnú a edičnú činnosť. Okrem vydávania modlitebných kníh a časopisov sa angažoval aj vo vydaní cirkevnoslovanského irmologiona spolu s jeho zvukovým prevedením vo forme LP platní. Bol horlivým zástancom Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965), zvlášť dokumentu, ktorý hovorí o liturgickom speve. Jedným z dôvodov vydania irmologiona bola nutnosť…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Na výstavisku Incheba v Bratislave sa pod názvom Body-The-Exhibition koná po piatich rokoch znova neľudská, nehanebná výstava. Pred účasťou na nej treba vystríhať všetkých slušných, inteligentných ľudí – a prostredníctvom nich aj ich najbližších, priateľov či známych. Osobitne deti, žiakov, mladistvých. Nejde o vzdelávanie. Ani o vedu o ľudskom tele. Ani o nič, čo by ste potrebovali vedieť alebo…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Otec Michal, ako sa pozeráte na čas strávený v redakcii časopisu Slovo? Život človeka prináša rôzne zmeny a o kňazskom živote to platí dvojnásobne. Po mojom trojročnom pôsobení v karpatskej dedinke Čabalovce stála predo mnou výzva prepnúť z klasickej farskej pastorácie na pôsobenie v redakcii. Nebolo to také ľahké. Po čase som však…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Jágerský útlak Už za čias biskupa J. de Camillisa sa prejavujú výrazné snahy lokálnej latinskej Cirkvi poprieť existenciu Mukačevskej eparchie s odôvodnením, že o nej nemajú žiadne dôveryhodné záznamy. Napriek tomu, že viaceré dokumenty, medzi nimi aj dokumenty Rímskej kúrie, výslovne spomínajú Mukačevské biskupstvo (napríklad aj vymenúvací dekrét pre vladyku de Camillisa),…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi