Archive For The “Vyberáme” Category

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa)   V súvislosti s rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky prešovský sídelný biskup Ján Hirka († 2014) zriadil k 1. januáru 1993 biskupský vikariát pre gréckokatolíkov v samostatnej Českej republike so sídlom v Prahe. Za biskupského vikára vymenoval otca Ivana Ljavinca († 2012), za kancelára vikariátu otca Jána Eugena Kočiša (* 1926).   Apoštolský exarchát…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Jedným z významných udalostí Jubilejného roka Gréckokatolíckej cirkvi je 130. výročie narodenia nášho hieromučeníka P. P. Gojdiča. Narodil sa 17. júla 1888 v rodine gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch, kde dostal vynikajúci prirodzený i duchovný základ. Na ňom už od ranej mladosti budoval svoj život, bol usilovným žiakom a využíval svoje talenty….

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Dnes sa vraj v zdravotníctve všetko točí iba okolo peňazí. Najmä, pravda, okolo ich údajného alebo skutočného nedostatku. V slovných prestrelkách politikov sa vina zvaľuje raz na jednu, inokedy na inú stranu. Realita sa zdá pre bežného človeka natoľko nepochopiteľná, že jej radšej nevenuje skutočnú pozornosť. Aj toto je nemorálne.   Závažným a častým…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Tieto dni sa nesú v znamení hodnotenia žiakov základných a stredných škôl. Rodičia i starí rodičia buď s hrdosťou a uspokojením, alebo naopak s obavami hľadeli na papier, ktorý vypovedal o vedomostnej úrovni ich detí či vnúčat. Ak tam boli dobré známky, často sa dieťaťu ušla i sladkosť či iná odmena. Naopak, pri tých horších, najmä ak…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Pani primátorka, ako ste prijali voľbu mesta Prešov za miesto stretnutia P18? Jednoznačne s radosťou a otvorenosťou. Je poctou byť miestom stretnutia toľkých mladých ľudí. Mesto Prešov je mesto mladých, študentské mesto a záleží mi na tom, aby takým aj ostalo, aby ho videlo a zažilo mnoho ľudí, ktorí sa sem budú chcieť vrátiť….

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Po odstúpení vladyku Szilárda Keresztesa 10. novembra 2007 sa 2. mája 2008 stal hajdúdorožským biskupom a apoštolským administrátorom Miškoveckého apoštolského exarchátu Péter Fülöp Kocsis. Novovymenovaný biskup vyšiel práve z prostredia miestnej cirkvi, kde absolvoval i vysokoškolské štúdiá. Ďalšie štúdiá absolvoval v zahraničí. Po niekoľkoročnom pôsobení v Maďarsku najmä vo vzdelávacích inštitúciách vstúpil v roku 1995 do…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   V tomto jubilejnom roku si okrem iných významných udalosti spätých zo životom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pripomíname aj 1155. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (863). Tu majú gréckokatolíci svoj pôvod, svoj začiatok života na našom území. Svätí solúnski bratia nám priniesli katolícku vieru, ktorú sme si…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V dnešnom svete pozorujeme všadeprítomnú krízu dôvery – vo vzťahoch medzi ľuďmi, niekedy aj medzi tými najbližšími. Nedôveru voči autoritám, najmä tým dôveryhodným. Na druhej strane je až prehnaná dôvera voči informáciám, ktoré sme si sami našli na internete, počuli od známych. Od vševedúcej pani susedy. Šíria sa konšpiračné teórie, zaručené diéty,…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Často rozmýšľate, dokonca sa niekedy aj pýtate iných, čo znamená byť kresťanom? Ak chce niekto nasledovať Krista, zákonito si kladie túto otázku. Odpoveď je navonok jednoduchá – byť kresťanom znamená nasledovať Krista, byť mu podobný. Ale ako? Čo znamená „byť mu podobný“?   Ak sa pýtame ako, odpovedá nám…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Rozhovor s hlavným organizátorom Festivalu viery, ktorý sa uskutočnil v týždni Rusínskeho festivalu 23. – 24. mája vo Svidníku, Mgr. Milošom Strončekom, predsedom okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku   Ako vznikla myšlienka zorganizovať Festival viery? Môj dedko bol pravoslávny pop, mitroforný protojerej Andrej Bieloruský, učím na gréckokatolíckej Cirkevnej základnej škole sv….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi