Archive For The “Vyberáme” Category

By |

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Kde sa zrodila myšlienka usporiadať výstavu historických fotografií pri príležitosti okrúhleho výročia vzniku Prešovskej eparchie? Samotná myšlienka sa rodila v mojej mysli už dlhšie. Reálnu možnosť zrealizovať ju dostala na zasadnutí komisie Historického schematizmu minulého roka v júni. Ako archivár denne vidím mnohé dokumenty písané slovom, ale forma obrazu je výrečnejšia, chytá za…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Severovýchod Maďarska bol do roku 1818 súčasťou Mukačevskej eparchie. Práve na prelome 17. a 18. storočia sa aj v tomto regióne udiali slzenia ikon Presvätej Bohorodičky.   Máriapócs Prvé slzenie bolo v Máriapócsi. Je to malé mesto (od roku 1993) v Nyíregyházskej eparchii, ktoré sa ako Pócs spomína prvýkrát v roku 1280. 4. novembra 1696 videli…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia časopisu Slovo, všetci máme vlastnú skúsenosť s ľudskou pochybovačnosťou. Pri rozhovoroch často dostávame otázku: „A je to pravda? Ozaj sa to stalo? Nechce sa mi to veriť…“ Ľudia dnešného sveta dokážu všetko spochybniť, dokonca aj vlastnú existenciu. Žijú v takom myšlienkovom chaose, že takmer na všetko sa pozerajú s pochybnosťami….

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Moje deti dnes až neveriacky počúvajú moje rozprávanie o mojej mladosti. O svete bez mobilov, internetu, online hier. O svete, ktorý bol diametrálne odlišný od toho ich. Nečudujem sa, že tomu odmietajú uveriť. Rovnako ako ja si neviem predstaviť, ako by som dokázal žiť vo svete, v ktorom vyrastali moji rodičia. Nerozumiem mu rovnako…

Read more »

By |

  MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Môžete nám predstaviť váš rád? Vojenský a špitálsky rád sv. Lazára Jeruzalemského je rytiersky rád, ktorý vznikol vo Svätej zemi v čase križiackych vojen. Má vyše deväťstoročnú históriu. Venujeme sa dobročinnosti v oblasti liečenia malomocenstva vo svete, no aj mnohým ďalším charitatívnym činnostiam. Súčasný rád je ekumenický a združuje kresťanov…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa)   Zakladajúcim aktom Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi bolo kánonické zriadenie Hajdúdorožskej eparchie v roku 1912. Bula Pia X. Christifideles Graeci korunovala úspechom desaťročia trvajúci zápas maďarských gréckokatolíkov, ktorí žili v ruténskych a rumunských eparchiách Uhorského kráľovstva.     Tri teórie Pôvod maďarských gréckokatolíckych komunít je predmetom živých diskusií. V 19. storočí, keď sa začalo hnutie za maďarskú…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Drahí čitatelia časopisu Slovo, naša viera nás učí, že zosnulí naďalej žijú, lebo máme nesmrteľnú dušu. Duše zomrelých sa nachádzajú na jednom z troch miest: buď sú v nebi, v očistci, alebo v pekle. Keďže nevieme, kde sa nachádzajú, a sú to naši blízki, priatelia, príbuzní a známi, vysielame k Bohu modlitby za ich spásu….

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Informovaný súhlas pacienta je nutnou podmienkou na poskytnutie akéhokoľvek výkonu zdravotnej starostlivosti. Súhlas je teda nielen etickou a právnou podmienkou, ale ako vyjadrenie vzťahu partnerstva dvoch alebo viacerých autonómnych osôb: pacient – lekár, sestra či iný zdravotnícky pracovník prináša do priestoru zdravotnej starostlivosti nevyhnutnú atmosféru dôvery, úcty a vzájomného rešpektovania.   Keď pacient…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Je zaujímavé, že človek potrebuje Boha najmä vtedy, keď mu je zle. Vtedy za ním uteká, chce sa skryť v jeho ochrane či hľadá jeho pomoc. Málokedy si na Boha spomenie v čase, keď sa mu darí, keď všetko ide, ako má. Vtedy trpí ilúziou, že je to vďaka nemu, že on je…

Read more »

By |

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Pani Demeterová, čie životy cez váš projekt zachraňujete? Zachráňme životy je ťažiskový projekt Fóra života v oblasti konkrétnej pomoci. Keď sme sa pri tvorbe projektu zamýšľali nad tým, ako účinne chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, zhodli sme sa na tom, že bez konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám s deťmi,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi