Archive For The “Vyberáme” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V týchto dňoch sme svedkami blahorečenia Hostie svätej čistoty. Mladej ženy, dievčaťa, ktoré neváhalo za vernosť svojmu svedomiu a Bohu obetovať vlastný život – Anny Kolesárovej. Na jej hrob putujú už dnes mnohí mladí. Hľadajú vzor pre vlastný život, ktorý by im pomohol nestratiť „vo víroch sveta a chvíľ“ čistotu srdca, duše i tela. Pohľadu,…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: archív ABÚ)   Bardejovský dekanát vznikol po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu (1968) a pôvodne kopíroval hranice okresu Bardejov. Dnes sa rozkladá na jeho východnej časti a patria do neho farnosti Andrejová, Becherov, Beloveža, Chmeľová, Mikulášová, Ortuťová, Rešov, Šarišské Čierne, Bardejov a dve ďalšie farnosti v Bardejove – Družba a Vinbarg. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Martin Mráz)   Každá idea sa k tomu, aby mohla prežiť, potrebuje vteliť do nejakej formy. Cirkev už dvetisíc rokov ohlasuje Ježišovu dobrú zvesť a zároveň rozvíja svoje štruktúry. Nie kvôli posilňovaniu svojho mocenského postavenia, ale aby bola bližšie k ľuďom a dokázala im lepšie slúžiť a sprostredkovávať posolstvo evanjelia.   Konkrétnym zhmotnením evanjeliového…

Read more »

By |

KRÁTKY ROZHOVOR (Ľubomír Petrík)   Koľkýkrát ste na Slovensku a čo vás sem privádza? Prichádzam sem už od roku 2007 a chodila som na evanjelizačný seminár Oheň v Prešove. V roku 2008 alebo 2009 som vnímala od Pána, že by som mala pomôcť a zapojiť sa do služby medzi Rómami na Slovensku. Boli sme na jednom stretnutí, kde bol…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   (pokračovanie predošlého článku) V žiadosti cisára z 1. marca 1816 chýbali základné a konkrétne informácie o celej záležitosti. Pápež Pius VII. preto poveril Konzistoriálnu kongregáciu, aby túto záležitosť dôkladne prešetrila. Tá si následne žiadala chýbajúce informácie od viedenskej nunciatúry. Nuncius si zase žiadal potrebné informácie od Mukačevskej kapituly a novovymenovaného mukačevského biskupa A. Pócsyho. Tu sa…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   Základom samostatnej Prešovskej gréckokatolíckej eparchie sa stal Košický biskupský vikariát, ktorý sa stal pomocným orgánom správy mukačevského biskupa. Vikariát vznikol v roku 1787 pre lepšiu a ľahšiu administráciu rozsiahlej Mukačevskej eparchie, ktorá sa rozprestierala na území trinástich žúp od Spiša na západe až po Marmaroš na východe. V nich sa v roku 1792 nachádzalo 729…

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Pred vyše desiatimi rokmi vyšlo Slovo tretíkrát vo svojej histórii ako špeciálne číslo. Bolo venované zriadeniu gréckokatolíckej metropolie na Slovensku a s tým súvisiacim organizačným zmenám v tejto cirkvi. Teraz sa vám do rúk dostáva ďalšie špeciálne vydanie Slova pri príležitosti spomienky na začiatok existencie vrcholových cirkevných štruktúr na území Slovenska. Tým okamihom bolo zriadenie…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Drahí naši veriaci, zo srdca vás všetkých pozdravujem a žičím vám všetky potrebné milosti v tomto Jubilejnom roku výročí Prešovskej archieparchie.   Obraciam sa na vás s veľkou vďakou v srdci za to, že ste živou súčasťou Gréckokatolíckej cirkvi. Verím, že ste hrdí na svoju cirkev, ktorá v nedávnom čase totality obstála v jednote…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa)   Vznik samostatnej gréckokatolíckej rumunskej metropolie v roku 1853 znamenal aj nové pole možností. Ich presadzovaniu však bránila narastajúca maďarizácia aj v cirkevných kruhoch. Zmena nastala po prvej svetovej vojne v roku 1919, keď sa Sedmohradsko stalo súčasťou novovytvoreného rumunského kráľovstva.   Gréckokatolícki národovci Rumunská gréckokatolícka cirkev prežívala obdobie rozkvetu od polovice 19. storočia, keď…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia časopisu Slovo! Blíži sa hlavná jubilejná slávnosť – 200 rokov od zriadenia Prešovskej eparchie, ktorú chceme čím dôstojnejšie osláviť 19. – 22. septembra. Chcem vás na tieto veľké udalosti srdečne pozvať a spolu s vami ďakovať a prosiť. Vieme, že podelená radosť z darov a milostí sa znásobí a spoločné modlitby o požehnanie…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi