Biskup prvej únie – Sergej

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)

 

Valašské knieža Michal po vyhnaní Petrionia z Mukačeva tu dosadilo Valacha (Rumuna) Sergeja. Za biskupa ho v roku 1601 vysvätil kyjevský metropolita Hypatij, ktorý sa v roku 1595 zaslúžil o Brestskú úniu. Dôvodom bola väčšia nedôvera Michala voči moldavskej cirkvi než voči zjednoteným haličským metropolitom. Sedmohradské knieža Štefan Bočkaj, ktorý povstal proti Habsburgovcom, rozšíril 17. decembra 1606 v Košiciach právomoc biskupa Sergeja aj na župy Zemplín a Turňa. Do roku 1627 sa jeho právomoc postupne rozšírila nielen na Hajdúdorog a Sabolč, ale aj na srbských prisťahovalcov. Vykonával ju tak nad Rusínmi, Valachmi (Rumunmi), Slovákmi i Srbmi. Pri vysviacke biskup spoznal dôvody, ktoré viedli haličských biskupov k únii. Situácia v Mukačeve bola o to komplikovanejšia, že rozhodnutie za úniu alebo proti nej nezáviselo ani tak od vôle biskupa ako zemepána. Keď sa v roku 1607 biskup Sergej utiahol do Hrušova, v západnej časti eparchie sa zväčšil vplyv susedných przemyšlských biskupov. Odtiaľ totiž prichádzali noví osadníci na východné Slovensko. A práve prvý zjednotený przemyšlský biskup Atanáz Krupecký tu nielen pôsobil, ale aj docielil úniu rusínskych kňazov na Humenskom panstve s Katolíckou cirkvou. Biskup Sergej nakoniec opustil eparchiu a v Tismane v rokoch 1626 – 1629 zomrel.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *