Archive For The “CLANKY” Category

Trilógia Kráľ

By |

ROZHOVOR (Jozef Petričko; foto: Štefan Paločko)   Vo svete sa stretávame s nevídanou priamosťou, bezemotívnosťou a materializmom. Vytráca sa kreativita a fantázia. No ľudská duša priamoúmerne s tým viac a viac pociťuje hlad po obrazotvornosti a umení. Pred niekoľkými rokmi vyšiel román Kráľ, ktorý prostredníctvom podobnosti a inotaje vysvetľuje základné skutočnosti súvisiace so spásou človeka. Otec Štefan, kedy a za…

Read more »

Dubovická ikona Bohorodičky

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: azbuka.ru) S mnohými ikonami Bohorodičky sa spája ich zázračné objavenie či ich nájdenie, a takou je aj táto ikona.   Dubovická ikona Bohorodičky (uk. Дубовицька, rus. Дубовичская) bola podľa tradície nájdená v hustej tráve na brehu rieky Reta, dva kilometre od dediny Duboviči v niekdajšom Černihivskom regióne (v súčasnosti Kroleveckom regióne) v Sumskej oblasti na…

Read more »

Ochrana počatia

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com) V úsilí o ochranu ľudského života sa správne zdôrazňuje požiadavka „od počatia po prirodzenú smrť“. Nové technické a technologické možnosti, ktoré už majú alebo by mohli mať dosah na procesy vzniku nového ľudského jedinca, však dnes povinnosť rešpektovať a chrániť každý ľudský život ďalej rozširujú. O akoby novú, ale veľmi dôležitú oblasť – obdobie okolo…

Read more »

Svet Pána prsteňov

By |

SLOVO NA TÉMU (Pavol Dancák ml.; foto: wp.com) V ostatných rokoch sa na plátna kín a na obrazovky dostalo niekoľko filmov z trilógie Pán prsteňov a Hobbit, ktoré sú založené na dielach J. R. R. Tolkiena. Filmári vážne uvažujú o ďalších jeho dielach. Všetky tieto príbehy sú však súčasťou dejín fiktívneho sveta, ktorý si Tolkien vytvoril. Sveta, ktorý má…

Read more »

Modlitba – neodmysliteľná súčasť kresťanského života

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František vo svojej stredajšej katechéze povzbudil veriacich k nepretržitej a vytrvalej modlitbe v každodennom živote.   V katechéze o modlitbe budeme hovoriť o vytrvalosti v modlitbe. Duchovná cesta Ruského pútnika sa začína, keď narazí na vetu svätého Pavla v Prvom liste Solúnčanom: «Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky» (5,17-18)….

Read more »

Rodina

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Ak by sme mali pomenovať priestor, kde v živote trávime najviac času, asi by to bol domov. Ak by sme mali pomenovať ľudí, s ktorými sme najviac spojení, asi by to bola rodina. Sila významu tohto slova je taká veľká, že ho vzťahujeme aj na rôzne spoločenstvá. Prečo? Lebo sa tam cítime…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku