priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Rozlúčka so spolužiakom

Rozlúčka so spolužiakomOPATOVÁ (Mons. Ján Babjak SJ) V obci Opatová pri Trenčíne sa 2. mája svätou omšou na cintoríne naposledy rozlúčili so zosnulým kňazom Žilinskej diecézy, pánom dekanom Pavlom Gavendom. Zádušnú svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup Mons. ...

… a hovoria… (Mt 11, 18)

(Martin Krišš) Nájsť si výhovorku, prečo to nenapraviť, prečo to neurobiť, ako chce Boh. Prečo sa nedať viesť tým, ktorého poslal Boh ako svojho služobníka. Výhovorka pri Jánovi Krstiteľovi znie: je posadnutý zlým duchom. Výhovorka pri Ježišovi ...

Uchom a srdcom

Uchom a srdcomDVORIANKY (Milan Kmec) Rada pre mládež Košickej eparchie v máji na svojej webovej stránke predstavila novú ponuku pre mladých – online poradňu nazvanú Uchom a srdcom. Aktuálna doba poznačená pandémiou do veľkej miery zvýraznila vnútorné ...

Keď počul o Kristových skutkoch… (Mt 11, 2)

(Martin Krišš) Ján Krstiteľ väznený v žalári je vyrušený zvesťou o Kristových skutkoch, ktoré sú veľké a slávne. Je si istý prítomnosťou Spasiteľa, Mesiáša, medzi ľuďmi, ktorý to dokazuje mesiášskymi skutkami, ba zázrakmi. Aj naše skutky môžu ...

Z kresťanského sveta

TURECKO/ANKARA g Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval pápeža Františka, aby pomohol ukončiť izraelský masaker Palestínčanov, ktorý musí byť potrestaný sankciami. Prezident dodal, že pápežove posolstvá majú obrovskú dôležitosť pri ...

Pápež k demografickej kríze

Pápež k demografickej krízeTALIANSKO/RÍM (RV) „Spoločnosť, ktorá neprijíma život, prestáva žiť“ – to sú slová pápeža Františka, ktoré vyslovil 14. mája počas stretnutia na tému demografickej krízy v Taliansku. Stretnutie sa uskutočnilo v bezprostrednej blízkosti ...

Lampou tela je oko. (Mt 6, 22a)

(Martin Krišš) Boží nepriateľ chce, aby sme prestali slúžiť Bohu, a začali otročiť mamone. Chce nás obrať o svetlo v našom živote a priviesť nás do zmätku, neistoty, do tmy. Ako to urobí? Pokriví náš pohľad na svet, na život, na vzťahy. Alebo ...

Výstava o svätom Jánovi Pavlovi II.

POĽSKO/VADOVICE (TK KBS) Inštitút medzikultúrneho dialógu Jána Pavla II. v Krakove otvoril 18. mája vo Vadoviciach jedinečnú výstavu s názvom Svätý Ján Pavol II. − patrón Malopoľska. Ako upozorňuje Beata Wilk-Woderska z tohto inštitútu, ide o ...

… dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. (Mt 7, 25)

(Martin Krišš) Dom ostal stáť, nezrútil sa, lebo bol postavený na skale. Božie slovo je pevná skala. Je tým dobrým základom. Potrebujeme stáť na Božom slove. Počúvať ho, ale i uskutočňovať vo svojom živote. Ježišovo slovo malo moc. Ježiš povedal ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi