Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Zameraný na slovo

Zameraný na slovoRECENZIA (Miloslav Gdovin; foto: Juraj Gradoš)   Polstoročie je dlhý čas v živote človeka. Ešte zaujímavejšie je toto obdobie, ak ide o inštitúciu či organizáciu, ktorá vydáva časopis. V lete tohto roka uplynie už 50 rokov od prvého vydania ...

Vladyka Ján Babjak sa modlil za svojho predchodcu

Vladyka Ján Babjak sa modlil za svojho predchodcuABRANOVCE ■ Pri príležitosti 5. výročia smrti biskupa Jána Hirku navštívil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ farnosť Abranovce, kde v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky obetoval 16. apríla božskú službu vopred posvätených darov ...

Nad Pčoliným vyzdvihli nový kríž

Nad Pčoliným vyzdvihli nový krížPČOLINÉ ■ Veriaci z farností Snina, Hostovice, filiálky Čukalovce a miestni farníci Pčoliného sa 12. apríla pomodlili krížovú cestu v rusínčine spojenú s výstupom na vrch Makovica. Modlitbu viedol miestny farár Martin Kostilník spolu so sninským ...

Moje ovce počúvajú môj hlas… (Jn 10,27)

(Ján Rusnák) Turisti oddychovali po ťažkej túre. Zrazu sa v diaľke vynoril pastier so stádom oviec. Po chvíli sa objavil na opačnej strane druhý pastier so stádom. Zastali pred nimi, priateľsky sa pozdravili a dali sa do rozhovoru. Turisti si ...

KOINONIA

KOINONIA27.05. Biblický večer (18.00 h) 05.06. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h) 08.06. Seminár o Svätom Duchu 09.06. Slávenie Turíc (09.30 h) 12.06. Večerné chvály (18.00 h)

Miriam Kaiser Trio: Tanec strún

Miriam Kaiser Trio: Tanec strúnHUDBA ■ V minulom roku vyšlo nové CD, ktoré ponúka nápaditú hudbu plnú obrazov, emócií, hlbokých textov a príjemného ženského spevu. Výraz a hudobný jazyk inšpirovaný ľudovou melodikou spája klasickú eleganciu sláčikových nástrojov a ...

V Ľutine ocenili veriacich

V Ľutine ocenili veriacichĽUTINA ■ Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 31. marca ocenil šesťdesiatdeväť laických veriacich. Po archijerejskej svätej liturgii v bazilike minor každému z nich odovzdal Pamätnú medailu Jubilejného roka Prešovskej archieparchie ...

CENACOLO

CENACOLOPiatok 19:00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 17:30 Poprad; Štvrtok 16:45 Svidník   19.06. Svätá omša a adorácia v kaplnke rehoľného domu sestier františkánok v ...

Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene. (Jn 10, 24)

(Ján Rusnák) Ježiš musí opäť čeliť výzve dokázať svoj mesiášsky nárok. Požiadavku vyhlasuje za v podstate nesplniteľnú, lebo na to nestačia vonkajšie dôkazy. Museli by mať vnútorné spojenie s Bohom, založené na láske, ktorú nemajú. Tým však ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi