priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Krátke správy z domova

BRATISLAVA ■ V januári tohto roka vydala Európska spoločnosť pre katolícku teológiu v prestížnom nemeckom vydavateľstve LIT Verlag nový zborník z medzinárodného teologického kongresu o nádeji, ktorý bol najväčším v dejinách Slovenska i v regióne ...

Budeme sláviť Paschu v chráme?

Aktuálne (Juraj Gradoš) Táto otázka visí vo vzduchu, hoci sme len nedávno začali Veľký pôst. Odpoveď na ňu tkvie v epidemiologickej situácii a v politickom tlaku. V oboch prípadoch by bolo dobré, keby došlo k zníženiu – tak pacientov a chorých ...

Pane ak chceš… (Mt 8, 2)

( Juraj Štefanik ) No to je zaujímavý prístup malomocného. Obyčajne keď ideme k Ježišovi, máme jasnú predstavu, čo potrebujeme. Ty, Ježišu, mi to daj. Typické pre nás – vidieť v iných iba prostriedok svojich vlastných cieľov. Ja, iba ja. ...

Kristi Ann Hunterová: Odvážna dáma

Kristi Ann Hunterová: Odvážna dámaKNIHA ■ „Vo vynikajúcom pokračovaní Záhadnej guvernantky zo série Sídlo Haven Manor nám oceňovaná autorka zručne predostiera podmanivý príbeh o láske, ľútosti, rodine a odpustení, a to všetko spolu s bezchybným vykreslením obdobia anglického ...

Noe mal šesťsto rokov, keď vošiel do korába. (Gn 7, 6)

( Juraj Štefanik ) Šesťsto rokov je pekný vek. Iste ide o symboliku, ale i tak. Zvykneme hovoriť, že starého psa novým kúskom nenaučíš. I človeku príde zaťažko meniť zabehnutý štýl. Noe je vzorom, že to tak nemusí byť. Abrahám, Mojžiš, lotor na ...

Život rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom

Život rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťomSLOVO V RODINE (Tatiana Iglaiová; foto: pexels.com) Každý rodič sa teší na narodenie svojho dieťatka. Predstavuje si, ako ho vezme po pôrode do náručia, ako sa prvýkrát usmeje, ako povie svoje prvé slovo, urobí prvé kroky… Nie každému ...

Kto miluje matku, otca, syna, dcéru viac ako mňa… (Mt 10, 37)

( Juraj Štefanik ) Gladiátor bojujúci v aréne sa mazal olejom, aby sa vyšmykol súperovi. Ten sa pre zmenu snažil nahádzať naň špinu, aby znížil jeho výhodu. To je taktika zlého. Priviesť človeka k závislosti, k lipnutiu na osobách, veciach, ...

Doma a o Bohu

SVEDECTVO (Juliana Troščaková; foto: Juliana Troščaková) S Martinom sme manželmi desať rokov. Máme šesť detí, dvaja z nich sú tretiaci v domácej škole, ostatní sú neškôlkari. Keď sme čakali tretie dieťa, spoznali sme montessoriovskú pedagogiku ...

Redemptorista pripravuje pravidelnú reláciu

Redemptorista pripravuje pravidelnú reláciuMICHALOVCE ■ Portál zasvätený život v piatok 29. januára informoval o mediálnom projekte redemptoristu a gréckokatolíckeho kňaza otca Miroslava Bujdoša z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Ten už od novembra minulého roka pripravuje reláciu ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi