Archive For The “Rozhovor” Category

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív rodiny Fuchsovcov)   Kríza spoločnosti sa najviac ukazuje v kríze rodiny. Nedôvera, nevera, odcudzenie… Tieto zranenia sa stávajú aj súčasťou kresťanských rodín. Ako ich odstrániť? Ako ich uzdraviť? Tieto otázky trápia mnohých manželov.   Nebojíte sa hovoriť o sebe, o svojom živote na verejnosti? Oto: Nie, nebojím sa.   Eva: Nemám problém…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: Miroslav Dancák; foto: TKKBS/Peter Zimen)   Na Slovensku sa po Národnom pochode za život v Bratislave na chvíľu rozpútali silné proti aktivity. V médiách je posolstvo pro life hnutia o živote a rodine vystavené rôznym útokom. Ale dá sa to prekonať. Príkladom je susedné Poľsko, kde majú omnoho silnejšiu ochranu života, aj života matky, než…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: Dávid Rybovič)   Kongregácia pre kauzy svätých rozhoduje o kandidátoch na blahorečenie a svätorečenie. Čo sa však za týmto rozhodnutím ukrýva? Prácu na prípravách nám priblíži otec ICLic. Jaroslav Pasok, ktorý je biskupským delegátom v kauze blahorečenia Božieho služobníka ThDr. Jána Ivana Mastiliaka CSsR.   Prečo potrebujeme hovoriť o ľuďoch svätého života a formálne…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: Martina Lipáková)   Leto je výnimočný čas pútí. Zvlášť mariánskych. Niektorí veriaci idú do Levoče, Litmanovej, Klokočova či Ľutiny. Iní idú za hranice a ich častým cieľom je Medžugorie. Cestovanie na toto miesto, ako i vlastné zážitky priblížil jeden z mnohých dopravcov pán Marián Lipák z Prešova.   Pán Lipák, ako ste sa dostali od…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: František Franko)   V rámci svojej návštevy Slovenska v pondelok 5. augusta 2019 bola na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU udelená Jeho Blaženosti Youssefovi Absimu, melchitskému gréckokatolíckemu patriarchovi Antiochie a celého Východu, Jeruzalema a Alexandrie, zlatá medaila Prešovskej univerzity. Po tejto udalosti patriarcha poskytol časopisu Slovo exkluzívny rozhovor.   Vaša Blaženosť, už viackrát sme…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: Monika Frišničová)   Skončila teológiu a nevedela, čo bude ďalej. Raz večer jej zavolal otec kamarátky – Rómky. Zrejme mu o nej hovorila. Spýtal sa: „Nechceš robiť u nás v Čičave?“ Vtedy ju zamrazilo.   Čo viedlo tvoje kroky do centra pre Rómov? Roky som chcela mať kontakt s otcom Martinom Mekelom, ale kým som chodila…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: Dada Kolesárová)   Osudy aktívnych veriacich sú často poznačené vážnymi rozhodnutiami i Božou prítomnosťou. Je to život žitý naplno v celej svojej kráse i dráme. O to vzácnejšie je nájsť takýto život v dobe, ktorá nepriala rozhodnutiu žiť pre Boha. Pani Mária Mihaliková, dlhoročná svidnícka kantorka, stála pred podobnou výzvou a vybrala si taký život, ktorý ju…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: Dada Kolesárová)   Jeden z veriacich. A predsa výnimočný. Jeho odhodlanie a hlas dvíha ostatných. To je kantor. My sme zašli za jednou z najdlhšie pôsobiacich kantoriek v našich cerkvách. Do Svidníka. Pani Mihaliková nám však povedala viac, než sa dá uverejniť v jednom čísle, a tak výnimočne rozhovor s ňou uverejňujeme na pokračovanie.   Spomínate si, kedy ste…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Miroslav Baran; foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.)   Ohlasuje evanjelium po celom svete, sprevádza ľudí modlitbami za vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Takto ich privádza k životu v hojnosti, ktorý ponúka Kristus. Exorcista páter Elias Vella hovorí o skúsenosti so Svätým Duchom a ukazuje, ako sa ním nechať viesť.   Blíži sa čas Turíc, keď sa z apoštolov stali odvážni ohlasovatelia. Kedy…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: archív skupiny F6)   Veria, že sa naplní slovo zo žalmu 133: „Aké je dobré a milé, keď bratia (Rómovia a Slováci) žijú pospolu.“ Túžia spolupracovať a vytvárať medzi sebou dôverné priateľstvá. Kapela F6 sa už svojím charakteristickým šarmom zapísala na stránky slovenskej gospelovej scény  a otvára dvere ďalším.   Ste členom kapely,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi