Archive For The “Rozhovor” Category

Trilógia Kráľ

By |

ROZHOVOR (Jozef Petričko; foto: Štefan Paločko)   Vo svete sa stretávame s nevídanou priamosťou, bezemotívnosťou a materializmom. Vytráca sa kreativita a fantázia. No ľudská duša priamoúmerne s tým viac a viac pociťuje hlad po obrazotvornosti a umení. Pred niekoľkými rokmi vyšiel román Kráľ, ktorý prostredníctvom podobnosti a inotaje vysvetľuje základné skutočnosti súvisiace so spásou človeka. Otec Štefan, kedy a za…

Read more »

V nádeji vzkriesenia

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív redakcie) Otec Ľubomír Petrík (56) je nielen protosynkel Prešovskej archieparchie a pedagóg, ale aj autor viacerých kníh. Tá zatiaľ posledná je zbierkou rozhovorov s vladykom Jánom Eugenom Kočišom.   júna 2021 by sa vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup Apoštolského exarchátu Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike, dožil 95 rokov. K 15. výročiu jeho verejnej biskupskej…

Read more »

Antropocén – vek človeka

By |

Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. (Rim 8, 22) SLOVO V RODINE (Peter Lazorík) Stojíme na prahu globálnej klimatickej zmeny. Vstúpili sme do novej geologickej éry, ktorú nazývame antropocén. Tento názov vychádza zo skutočnosti, že už niet miesta na zemi, ktoré by nebolo poznačené človekom. Aj v najhlbších oceánoch, na najvyšších vrchoch aj v odľahlých pustatinách sa…

Read more »

Stavajme s rozumom

By |

Ing. Ivana Trbolová sa narodila v roku 1989 v Košiciach. Vyštudovala odbor budovy a prostredie na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Získala certifikát projektantky pasívnych domov od inštitútu Passivhaus v Darmstadte. V súčasnosti pracuje v projektovo-inžinierskej kancelárii v Košiciach.   ROZHOVOR (Tomáš Miňo) V jednej vete so slovným spojením „zelené budovy“ sa často sa hovorí o udržateľnej výstavbe. Skrýva sa za tým najmä premyslený a tvorivý dizajn, koncepčné plánovanie a ohľaduplné…

Read more »

Strom Slovanov i Svätého Ducha

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš) PhDr. Ladislav Vrtel (* 1953), heraldik, historik, archivár a akademik Medzinárodnej heraldickej akadémie, vyštudoval archívnictvo a pomocné historické vedy na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v  Paríži aj vo Vatikánskom tajnom archíve. Od roku 1976 pôsobil na Ministerstve vnútra SR ako hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu. Od roku 2018 je aj predsedom Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR.   So sviatkom…

Read more »

Pôst v Slovinkách

By |

ROZHOVOR (Ján Maras) Elena Perháčová (77) je vedúcou folklórneho súboru Slovinky v Slovinkách, ktorá sa taktiež stará o zachovanie tradícií a zvyklostí v obci Slovinky. Má už za sebou niekoľko vystúpení na Slovensku aj v zahraničí. Anna Perháčová, rod. Lučanská  (76), je matkou a čerstvou babkou. Pracovala ako vedúca jedálne a teraz si vychutnáva dôchodok.   Pôstne obdobie…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku