Čitáreň

Da Vinciho večera

12. júla 2020

SLOVO NA TÉMU (Richard Fučko; foto: wikimedia.org)   Aj keď bol Leonardo da Vinci, veľká osobnosť talianskej renesancie, uznávaný architekt a vynálezca, najviac ho preslávil portrét ...

Vojtech Huľva (1920 – 1982)

11. júla 2020

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Vojtech Huľva sa narodil 18. októbra 1920 v obci Cejkov ako štvrté dieťa roľníka Michala Huľvu a Márie. Základnú školu ...

Počúvať hlas Dobrého pastiera

10. júla 2020

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: jesuitnews.com)   Rozlíšiť hlas Boha od hlasu zlého bola hlavná myšlienka, ktorú Svätý Otec František priblížil vo svojom príhovore pred modlitbou ...

Posledná Posledná večera

9. júla 2020

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív V. Grešlíka)   Ikonostas je dnes neoddeliteľnou súčasťou byzantských a teda i našich chrámov. Avšak nebolo tomu vždy tak. Podobne ako obrady sa aj ...

Ako sa rodí akatist

8. júla 2020

SLOVO O IKONE (Marko Durlák; foto: Byzantinos)   K teologickému rozmeru nového akatistu ku klokočovskej ikone patria aj biblické predobrazy o Bohorodičke: „Raduj sa, nová Eva do ...

Splácame veľký spoločenský dlh

7. júla 2020

UDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: Peter Vanko)   Pri múre Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove sa 25. mája uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorá má ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi