Archive For The “Hlavné články” Category

Štátna cena pre P. P. Gojdiča

By |

UDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: FB Národnej rady) Pápež Pavol II. 4. novembra 2001 vyhlásil na Námestí svätého Petra v Ríme biskupa Pavla Petra Gojdiča za blahoslaveného. Tento rok si celá Gréckokatolícka cirkev pripomenula šesťdesiate výročie jeho mučeníckej smrti. Pred necelými dvoma mesiacmi bolo tomuto hieromučeníkovi našej cirkvi udelené ďalšie štátne ocenenie.   V utorok 1. septembra,…

Read more »

JA SOM

By |

SLOVO NA TÉMU (Jozef Jurko) Martin dostal pred časom od svojej milej tkaný náramok a bolo na ňom vyšité práve ono: B. I. G. Chvíľu premýšľal, čo tým chcela povedať. Akože je borec, a došlo mu, veď anglické slovko big znamená veľký. Až od nej sa dozvedel, že ho kúpila v obchode pre kresťanov. Takže…

Read more »

Ovce ho poznajú

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív autora) František Lizák (55) je rodák z Lendaku pod Tatrami a patrí do minimálne štvrtej generácie pastierov oviec. Od roku 1994 pôsobí pri Stropkove, kde vychováva s manželkou dve zo šiestich detí.   Pastierstvo oviec sa objavuje vo Svätom písme na jeho prvých stránkach. Prvým biblickým pastierom bol Ábel. Nasledovali ho mnohí patriarchovia. I Abrahám…

Read more »

Prvé vážne rozhodnutie

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš; foto: pexels.com)   Dnešná mladá generácia pôsobí dojmom, akoby nevedela, čo vlastne chce. Týka sa to najmä budúcnosti a s tou je prepojená otázka jej vzdelávania. Ak mladý človek nastúpi na správnu strednú, prípadne vysokú školu, nielen čo sa týka jej samotnej kvality, ale najmä zamerania, je to dobrý základ, na ktorom…

Read more »

Hľadanie biblickej Betsaidy

By |

SLOVO NA TÉMU (Ľuboš Pavlišinovič; foto:Pohľad zhora s pôdorysom byzantskej stavby. Zdroj:elarajexcavations.com )   Sväté písmo, alebo Biblia, je medzi kresťanmi už tradične nazývané živým slovom. Tento titul vystihuje jeden z dôležitých atribútov Biblie – aktuálnosť. Dovolím si však použiť túto vlastnosť, teda akúsi „živosť“ Svätého písma, aj v inom rozmere, a tým je biblická archeológia. Ide o oblasť,…

Read more »

Aj dnes deti hladujú

By |

SLOVO NA TÉMU (Mária Kubalová – Viktor Porubský; foto: Marisol Grandon)   Pocit hladu zažil asi každý človek bez ohľadu na to, či je chudobný, alebo bohatý. „Po celom dni prísneho pôstu som niekedy večer taká vyčerpaná, že už nemám síl sa venovať deťom, bolí ma hlava, je mi zle a teším sa na to, keď sa…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi