Archive For The “Hlavné články” Category

By |

SLOVO V RODINE (Drahomíra Kolesárová; foto: pxhere.com)   Hneď na úvod témy o vnútorných zraneniach pred narodením nahliadnime do známej pasáže z Lukášovho evanjelia a pozrime sa na stretnutie najznámejších žien Svätého písma. Presvätá Bohorodička prichádza k svojej príbuznej Alžbete, aby jej pomohla a podporila ju v jej radostnom očakávaní dieťaťa. Len čo Alžbeta začuje pozdrav Márie, dieťa v jej lone…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Peter Žeňuch; foto: historický archív ABÚ)   Stará kresťanská cirkev okrem sviatku Kristovho vzkriesenia, ktorý sa slávi každú nedeľu, neslávila vtedy ešte iný sviatok, dokonca ani sviatok Kristovho narodenia či Bohozjavenia. Zmena nastala až začiatkom 4. storočia, keď sa v Cirkvi začali sláviť a sprítomňovať všetky významné udalosti dejín našej spásy.  …

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: uralprosvet.ru)   Národná rada Slovenskej republiky 16. októbra 2019 schválila zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorý nahradil sedemdesiat rokov platný zákon z roku 1949. Pôvodný komunistický zákon bol viackrát novelizovaný. Schválený zákon je výsledkom spolupráce medzi ministerstvom kultúry a poverenými zástupcami cirkví na Slovensku.   Slovensko je…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Regina Ľ. Mitrová SSNPM; foto: archív rehole SSNPM)   Sestra Jozafata Hordaševská je spoluzakladateľkou Kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie. Kongregácia vznikla v roku 1892 na Ukrajine v dedinke Žužeľ neďaleko Ľvova ako prvá činná rehoľa. Sestra Jozafata zakladala materské školy, starala sa o chorých a biednych a o krásu Božích chrámov. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež sv. Ján…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Miňo; foto: flickr.com)   Jedným z mnohých svedectiev dobrého kresťanského života je šťastné manželstvo a rodina, ktorá je dôkazom Božej dobroty v tomto svete. Cez takéto rodiny Boh prejavuje svoju starostlivosť. Samozrejme, nemôžeme zatvárať oči pred realitou dnešnej doby.   Štatistiky hovoria o manželstvách, ktoré sa rozvádzajú, o voľných zväzkoch, v ktorých žijú muž a žena na spôsob…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Kamil Kardis; foto: fr.aleteia.org)   Neľahkou úlohou dnešných dní je klásť otvorené otázky a odpovedať na ne vierohodne a trpezlivo po predošlom skúmaní. Hlavný problém je však v tom, že naše znalosti o druhých (okrem odborníkov) sú len veľmi obmedzené. Samozrejme, prekročiť tento prah vlastnej dobrovoľnej izolácie a nevedomosti znamená úprimnú snahu porozumieť…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív Jána Figeľa)   Od 1. septembra 2014 patrí Slovenská republika k tým málo krajinám, ktoré vo svojej ústave chránia manželstvo ako zväzok muža a ženy. Tento návrh ústavného zákona bol schválený za širokej podpory konzervatívnych poslancov 4. júna 2014.   Pán Figeľ, pred piatimi rokmi Národná rada SR schválila zmenu v ústave a…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Vatican News, Jaroslav Girovský; foto: media.voltron.voanews.com) Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, sprevádzala aj synoda v Ríme na tému Amazónia: Nové cesty pre Cirkev a pre celostnú ekológiu. Jej cieľom bolo riešiť efektívnu evanjelizáciu so zvláštnym zreteľom na domorodé kmene Amazónie. Účastníci synody vyjadrili, že to, čo sa odohráva v Amazónii, sa týka celého…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Peter Štupák, Gabriela Štupáková; foto: pexels.com)   Občas dostávame otázky typu: Prešli ste si aj nejakou manželskou krízou? Nezhody a konflikty sa, samozrejme, vyskytnú v našom manželstve, ale veľkú krízu sme zatiaľ nemali. No asi po piatich rokoch v manželstve prišla istá rutina. To, čo nám pomohlo oživiť náš vzťah, boli Manželské…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Jaroslav Coranič; foto: archív ABÚ)   Pád komunistického totalitného režimu v Československu v novembri 1989 priniesol priaznivé zmeny aj pre Gréckokatolícku cirkev. Pre ňu sa de facto skončilo takmer štyridsaťročné prenasledovanie a konečne mohlo prísť k jej úplnej rehabilitácii a rozvinutiu jej činnosti vo všetkých sférach.   Už mesiac po udalostiach zo 17. novembra 1989…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi