Archive For The “Vyberáme” Category

Ektogenéza človeka?

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com) V roku 2017 sme v našej rubrike písali o ovečkách, ktoré úspešne prežili časť svojho života v čomsi, čo bolo možné označiť za akúsi umelú maternicu. Dnes sa začína uvažovať o využití technologicky oveľa dokonalejšej náhradnej maternice u človeka. Etické otázky, ktoré sme pred piatimi rokmi naznačili, neboli dosiaľ zodpovedané. A odvtedy pribudli aj mnohé ďalšie.   V apríli…

Read more »

Do poslednej kvapky

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Už sme skončili pohyblivé sviatky tohto cirkevného roka a vrátili sme sa do pevných koľají bežných dní. Podobne sa aj tok života okolo nás vracia do svojho bežného koryta. Aspoň to tak vidíme. Ale všetko, čo sme zažili, všetko, čo sme počuli a videli, a – dovolím si tu napísať – čítali, urobilo veľkú zmenu…

Read more »

Opico-ľudské chiméry

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) V apríli tohto roka rozvírila pulzujúce hladiny výskumu chimérických embryí správa, že americkí a čínski vedci vytvorili prvé chimérické opico-ľudské embryá. A študovali ich vývoj v skúmavke do devätnásteho dňa života. Vzbudilo to veľkú pozornosť. V čom sú etické otázky, ktoré výskum priniesol, nové? Mali či nemali by sme ho považovať za etický? O výskume chimérických organizmov obsahujúcich ľudské kmeňové…

Read more »

Napoly

By |

Napoly

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš) Keď je človek rozpoltený, necíti sa komfortne. Svedomie či akýsi vnútorný hlas sa mu často ozýva. Je v nepohode, neistý. Nemôže si vychutnať život. Ak to chce zmeniť, musí sa rozhodnúť, ku ktorému hlasu vo svojom vnútri sa prikloní. A hoci to urobí, ešte dlhý čas zvažuje, či urobil správne. Rozpoltenosť človeka ničí, berie mu chuť…

Read more »

Očkovanie

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) V týchto dňoch ma oslovil istý zdravotnícky týždenník s otázkou o povinnom očkovaní zdravotníckych pracovníkov. Týždenníku som odpovedal – a zároveň som sa rozhodol, že zopár myšlienok k tejto staro-novej téme ponúknem aj čitateľom našej rubriky. Možno je užitočné pripomenúť, že otázka povinného očkovania sa na Slovensku intenzívne riešila už v rokoch 2013 – 2014. Až na Ústavnom súde Slovenskej…

Read more »

Život je zmena

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš) Poznáte to – všetko sa mení. Niekedy mám pocit, že príliš rýchlo a ja nestíham. Cítim sa ako dinosaurus – starý, priam ako vykopávka. Kedysi sa ľudský svet menil pomalšie. Dnes sme v čase, kde je rýchlosť to najdôležitejšie. A to vo všetkom. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Lenže aj tu platia zákony, ktoré Boh vpísal do hmoty…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi