Archive For The “Vyberáme” Category

By |

Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.   V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Minulý september bol pre mňa a všetkých gréckokatolíckych kňazov obzvlášť ťažký. Nebolo to dané počasím ani začiatkom cirkevného a školského roka. Dvom našim spolubratom, manželom a otcom rodín, dotĺklo pozemské srdce. Nebolo by to možno nič zvláštne, ale išlo o mužov v najlepších rokoch.   Čo povedať? Po prvých okamihoch, keď som plakal zo…

Read more »

By |

HOMÍLIA (Jaroslav Lajčiak; foto: Dávid Kováč-Byzantinos)   Archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, sa 11. augusta prihovoril na archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove nielen k srdciam Zemplínčanov, ale aj všetkých ostatných pútnikov.   Preosvietení vladykovia, drahí bratia v kňazskej službe,… bratia a sestry.   Písal sa rok 1670. … Tak ako asi aj dnes, aj vtedy ľudia…

Read more »

By |

VYROBENÉ DOMA (Dada Kolesárová) Drevené štipce sa kedysi používali oveľa častejšie. Možno sa nejaké staršie kúsky nájdu aj vo vašej domácnosti. Musím povedať, že taký štipec je síce jednoduchý, ale geniálny vynález. Využiť sa dá na všeličo možné. Ak ich už nepoužívate na bielizeň, tak pokojne môžete štipcovať rôzne vrecúška, pridržať si ním klinec, ktorý…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: www.facebook.com/StAndrewRussianGreekCatholicParish)   Tolerančný edikt, ktorý v roku 1905 vydal cár Mikuláš II., dal podnet na zakladanie katolíckych komunít byzantsko-slovanského obradu v Ruskom impériu. Túto činnosť veľmi podporoval ľvovský gréckokatolícky metropolita Andrej Šeptický.   Pád cárskeho režimu (február 1917) a zrod provizórnej vlády umožnili Šeptickému uplatňovať mimoriadne právomoci, ktoré mu udelil pápež Pius X….

Read more »

By |

HOMÍLIA (Youssef Absi; foto: Michal Petriľák)   Jeho Blaženosť Youssef Absi, patriarcha Antiochie, Alexandrie a Jeruzalema, povzbudil veriacich na odpustovej slávnosti v Litmanovej nielen svojou prítomnosťou, ale aj slovom, ktoré odznelo 4. augusta na hore Zvir.   V mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.   Je pre mňa radosťou a požehnaním byť tu dnes s…

Read more »

By |

HOMÍLIA (Giacomo Guido Ottonello; foto: Mária Žarnayová)   Na slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky zavítal do Ľutiny Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý sa 18. augusta počas archijerejskej svätej liturgie na mariánskej hore prihovoril všetkým pútnikom.   Drahí bratia a sestry,   ďakujem vladykovi Jánovi Babjakovi, prešovskému arcibiskupovi metropolitovi, za pozvanie sláviť spolu…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Keď človeka navštívi závažná choroba, poprevracia jeho život. Jeho doterajšie fungovanie. Jeho prácu, zvyčajný príjem, zabezpečenie. Predstavy o živote. Vzťahy. Priateľstvá. Záujmy. Rebríček hodnôt. Veľmi vysoko sa odrazu dostane zdravie. Záchrana života. Lekári a lieky.     Už sme písali, že pokrok medicíny, vied a technológií prináša množstvo nových liekov. Sľubujú zdravie, úľavu,…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Politická mapa Európskej únie zaznamenáva nárast dvoch politických skupín obyvateľstva – extrémistov a zelených. Čiže na jednej strane sa ľudia búria a sú nespokojní a na druhej začínajú myslieť (napíšem to, ako cítim) dopredu. Táto živná pôda založená na záchrane života na zemi po bezuzdnom konzume od konca 20. storočia je prajná…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Mnoho dnes počúvame aj čítame o tom, že sa na lieky u nás vynakladá veľa peňazí. A že ceny tých najnovších veľmi rýchlo rastú. Môže sa vraj stať, že náklady na lieky nakoniec zruinujú celý rozpočet na zdravotníctvo. Volá sa po zmenách a úsporných opatreniach. Minule sme si priblížili…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi