Archive For The “Vyberáme” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Dnes sa často povie, že všetko je v kríze – naše aj európske zdravotníctvo, slovenská aj európska medicína, naša aj medzinárodná politika. Ekonomika, životné prostredie a globálne otepľovanie, školstvo produkujúce nevzdelancov, médiá falošných správ, súdnictvo oslobodzujúce zločincov, polícia chrániaca gaunerov.   Kresťanstvo nepomáhajúce, nemilujúce, nebojujúce so zlom. Bez iskry, tvorivosti,…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Blížia sa Vianoce. Možno vám hneď napadlo, že som mal povedať Narodenie Pána. No začnem Vianocami. Tie už sú tu. Všade okolo nás. A najmä v dnešných chrámoch, kde moderný človek nachádza pokoj. Nečudujem sa. Je veľký rozdiel vstúpiť v zime do chladného ošarpaného a vlhkého chrámu, kde sa jedna stará elektrická pec…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)   Alternatívna medicína predstavuje postupy a praktiky, ktoré síce na pohľad vyzerajú ako výkony lekára či iného zdravotníka, ale v skutočnosti sú svojou podstatou mimo medicíny a racionálneho a vedeckého poznania, či skôr proti nim. A to nielen proti poznaniu v oblasti medicíny, ale nezriedka aj iných vied – napríklad fyziky, chémie či biológie.   Zakladajú…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Pomaly sa končí rok 2019. A s ním aj druhé desaťročie nového milénia. Ešte stále cítime jeho dynamiku. V prírode, v spoločnosti. Namiesto toho, aby sme sa jej postavili, naivne si myslíme, že ak sa jej poddáme, prežijeme. Postaviť sa jej dnes je oveľa ťažšie ako pred desiatimi rokmi. Ale vtedy sme…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Dnes sú v móde všelijaké alternatívy. Alternatívna hudba, kultúra či móda. Alternatívne filozofie či teológie. Alternatívne médiá. Alternatívna pravda. Tak prečo nie alternatívna medicína?! Veď tej obyčajnej máme už akosi všetci dosť. Aj tých jej škandálov. Strašenia krachujúcim zdravotníctvom. Stratifikáciou nemocníc. Ďalšími doplatkami na lieky.   Radšej asi pôjdeme k tomu…

Read more »

By |

Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.   V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Jedna z najznámejších piesní spred tridsiatich rokov, keď obyvatelia jedného štátu v srdci Európy urobili čiaru za štyridsiatimi rokmi pokusu na ľudskej spoločnosti, má v sebe refrén plný prísľubu lepšieho dňa. Tento sľub hovorí o vzájomnej láske, o pravde, o vytrvalosti a o nádeji. Pesničkár Ivan Hoffman zahral túto pieseň, ktorá sa stala refrénom nežnej revolúcie, na…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   O chvíľu sa najnavštevovanejším miestom na Slovensku a asi aj vo všetkých kresťanských krajinách stanú cintoríny. Paradoxne miesta, ktorým sa v konečnom dôsledku snažíme čo najdlhšie vyhnúť. No tí, ktorí tam už odpočívajú, nám svedčia o márnosti našej snahy. Neexistuje recept na dlhovekosť. Zomierajú mladí i starí, zdraví aj chorí. Dokonca aj keď istotne…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Pri biologickej liečbe nejde o značkové biopotraviny či iné bioprodukty. Je to oveľa zaujímavejšie. Vo výskumných laboratóriách a na rešpektovaných klinikách, ba už aj v dennej praxi súčasnej medicíny zažívame dospelejší, hlbší návrat do „školy matky prírody“. Deje sa to v sprievode súčasnej špičkovej vedy a najnovších technológií.   Pri biologickej liečbe nejde o značkové…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Minulý september bol pre mňa a všetkých gréckokatolíckych kňazov obzvlášť ťažký. Nebolo to dané počasím ani začiatkom cirkevného a školského roka. Dvom našim spolubratom, manželom a otcom rodín, dotĺklo pozemské srdce. Nebolo by to možno nič zvláštne, ale išlo o mužov v najlepších rokoch.   Čo povedať? Po prvých okamihoch, keď som plakal zo…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi