Archive For The “Vyberáme” Category

Ohňostroj života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com) Počatie človeka, zahalené úctivým závojom dôstojnosti, je plné nádherných prekvapení. Nové poznatky a detaily, ktoré prináša biomedicínsky výskum, poukazujú na to, že ide o mimoriadne intenzívne obdobie plné biologických udalostí a premien, v ktorom príroda nešetrila na dôkladnosti a slávnostnosti.   Z biologického hľadiska ide o náročné, detailne riadené procesy. Týkajú sa oboch životodarných buniek. Ich dozrievania,…

Read more »

Vďačnosť

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Dnes slová strácajú svoju moc. Ba doslova miznú. Všimli ste si to? Detí učíme hovoriť slová ako ďakujem, prosím či prepáč. Ale ako dospievajú, slová sa strácajú alebo sa stávajú prázdnymi. A tak neraz ústa síce hovoria ďakujem či iné z týchto slov, ale myseľ si myslí svoje.   Čo sa to…

Read more »

Tajomný okamih počatia

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com) Počiatok nového roka. Dieťa v jasliach. Deťúrence v kolískach. Veľké oči pod stromčekom. Deti dosiaľ nenarodené. Schúlené pod tlčúcim srdcom očakávajúcej. Ťarchavej. Všetkými bremenami rodiaceho sa sveta. Nového nekonečna ukrytého v konečnom ľudskom tele.    Matky v nádeji. Svedkyne požehnania. Rastúceho v tichosti. Vznikajúceho v skrytosti. Prichádzajúceho priamo z náručia Boha i z objatia človeka.    Nový život….

Read more »

Pastiersky list

By |

  SLOVO NA ÚVOD ( KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA ) Drahí bratia a sestry! Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je v celej Cirkvi, tak východnej, ako aj západnej tradície významovo veľmi bohatý. Východná cirkev slávi sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista a sviatok sv. Bazila Veľkého, v západnej tradícii je slávnosť Panny Márie Bohorodičky…

Read more »

Spoločenstvo SKALA

By |

PREDSTAVUJEME (Michal Hospodár; foto: Martin Mráz) Súčasná rodina je vystavená rôznym skúškam, ktoré preverujú jej odolnosť či stabilitu. Spoločenský a legislatívny atak zo strany verejnej moci, liberálnych médií a vôbec atmosféra v postmodernej spoločnosti sa podpisujú pod jej neblahý stav. Viditeľná deštrukcia rodiny je obalom, za ktorým sa skrýva duchovný boj o pravé dobro manželov a detí. Aj z tohto…

Read more »

Žatva

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Každý človek seje v nádeji na ovocie svojej práce. Pre seba. Boh, ktorý je vzorom správania každej rozumnej bytosti, však očakáva ovocie svojej námahy nie pre seba, ale pre svoje deti – pre nás. Zďaleka sa mu teda v tomto málo podobáme. Takúto činnosť označujeme slovným spojením dobrý skutok.   S dobrými skutkami…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi