Archive For The “Vyberáme” Category

Voľná nedeľa

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Pandémia je na ústupe a bežný život sa pomaly vracia. Čo tento čas ukázal? Tak, ako povedala moja alergiologička: „Ukázal, čo je dôležité.“ Za tieto dva mesiace sme dokázali žiť iným životom. A zistili sme, čo skutočne potrebujeme. Či skôr koho. V tomto boji o holý život boli potrební lekári a zdravotné sestry vo…

Read more »

Cholera v roku 1831

By |

RECENZIA (Anton Liška; foto: Juraj Gradoš)   Spomedzi všetkých epidémií, ktoré v prvej polovici 19. storočia zasiahli Uhorsko, bola najničivejšia epidémia cholery. Do Európy prenikla pravdepodobne z oblasti Indie už v roku 1830. Najprv sa dostala do Ruska, odtiaľ sa dostala pravdepodobne cez Halič do Uhorska – a to v lete 1831. Na sklonku minulého…

Read more »

Štvrťstoročie encykliky života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: wikimedia.org)   „Posolstvo encykliky Evangelium vitae je aktuálne viac než kedykoľvek predtým. Nielen v krízových situáciách, akou je tá, ktorú práve prežívame, ale žiada sa tu konať.“   „Konať na kultúrnej a výchovnej úrovni, aby sme odovzdávali budúcim generáciám postoj solidarity, starostlivosti, prijatia, v plnom vedomí, že kultúra života nie je výlučným dedičstvom kresťanov, ale…

Read more »

Sv. Ján Pavol II. a ochrana života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)   V nadväznosti na politické, ekonomické a kultúrne zmeny odštartované nežnou revolúciou v novembri 1989 bolo možno mnohé, predtým tajné aktivity preniesť do verejného priestoru. Išlo o obnovenie činnosti cirkví, jednotlivých reholí, ako aj niektorých kresťanských spolkov a organizácií. Popritom sa zakladali nové, niekedy s veľkým nadšením, ale pomerne krátkym trvaním. Hľadali sa štruktúry, ktoré by…

Read more »

Koľko ešte?

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Aký malý organizmus a koľko omnoho väčších a komplexnejších organizmov dokáže vyviesť z rovnováhy. Hovorím o koronavíruse a každej inej chorobe, ktorá kedy napadla alebo ešte len napadne ľudstvo ako celok a človeka ako jednotlivca. Lebo to, čo prežívame, to, čo máme vo svojom srdci – smútok, bolesť, strach… To všetko a ešte oveľa viac majú vo svojich…

Read more »

Štvrťstoročie encykliky života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: archív redakcie)   Na sviatok Zvestovania Pána (25. marca 2020) sme si pripomenuli aj jedno mimoriadne výročie – dvadsaťpäť rokov od podpisu veľmi závažnej encykliky sv. pápeža Jána Pavla II. Evanjelium života. Išlo o pápežov dokument, ktorý bol zároveň ovocím kolegiálneho úsilia a spolupráce kardinálov univerzálnej Cirkvi.   Tento dokument vychádza…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi