Archive For The “Vyberáme” Category

Covid-19 a priority

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Vrcholiaca druhá vlna pandémie ochorenia Covid-19. Zdravotnícka katastrofa globálnych rozmerov. Všade prítomné obavy a zle potláčaný, lepkavý strach. Únava a vyčerpanosť. Ako v tom všetkom kráčať ďalej? Pandémia prevracia zabehané rebríčky hodnôt a preveruje doterajšie priority jednotlivého človeka i ľudstva. V situácii krízy a existenčného ohrozenia sa medzi ľuďmi, neraz celkom  prekvapujúco a nečakane, vynára to najlepšie – známi aj…

Read more »

Zázračný prameň

By |

Zázračný prameň

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš) Život je plný zvratov a nečakaných situácií. Niekedy nás prekvapí v dobrom, inokedy nás pomyselne ženie na kraj útesu, aby otestoval našu túžbu žiť. Sme postavení pred výzvy, aby sme ich zvládli, a tak rástli. Mocneli v boji (porov. Hebr 11, 34). Ale nie v boji s ostatnými, ale sami so sebou. So svojimi túžbami, predstavami a názormi. Najväčšia tma je pred…

Read more »

Covid-19 a triáž: ťažká etická dilema

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com) Prebiehajúca epidémia ochorenia Covid-19 na Slovensku sa v súčasnosti dostala do svojej zatiaľ najťažšej fázy. Ide o zdravotnícku katastrofu, akú sme ešte nezažili.   Narastá počet hospitalizovaných pacientov, osobitne pacientov s ťažkým priebehom ochorenia. To spôsobuje zahltenie už aj tak obmedzených kapacít zdravotníckych zariadení, najmä tých, ktoré sú potrebné na poskytnutie intenzívnej…

Read more »

Sloboda slova

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Dnes sa často hovorí o slobode slova. Alebo o neslobode. Slobodu vnímame ako jeden z najväčších plodov nežnej revolúcie. Moderné technológie umožňujú ako nikdy inokedy byť v tejto oblasti slobodní. Každý môže zdieľať svoj status, voľne komentovať, čo uzná za vhodné, vypisovať blogy, správy… A takto sa jeho myšlienky šíria vo virtuálnom priestore. S touto ľahkosťou…

Read more »

Zatvorené kostoly a tri návrhy pre vládu

By |

Zatvorené kostoly a tri návrhy pre vládu

AKTUÁLNE (Ján Figeľ) Faktické zrušenie verejných bohoslužieb na Slovensku od Nového roka 2021 považujem za nezákonné. Je totiž v rozpore s Ústavou SR a s Európskym dohovorom o ľudských právach. Ústava (čl. 24) garantuje náboženskú slobodu ako základné ľudské právo. Jeho uplatňovanie má aj verejný a kolektívny rozmer a pokrýva štyri oblasti: bohoslužby, náboženské úkony, zachovávanie obradov a vyučovanie. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy….

Read more »

Vyjadrenie slovenských gréckokatolíckych biskupov

By |

Vyjadrenie slovenských gréckokatolíckych biskupov

Už viac ako rok sa naša krajina borí s pandémiou koronavírusu. V súvislosti s prijatými opatreniami, ktoré majú predchádzať šíreniu vírusu, bola Gréckokatolícka cirkev vždy nápomocná a plne rešpektovala, ako aj prijala viaceré opatrenia, ktoré priamo zasahujú do spôsobu slávenia jej bohoslužieb. Všetko kvôli ochrane života a zdravia ľudí. My, biskupi Gréckokatolíckej cirkvi, si plne uvedomujeme vážnosť pandemickej situácie…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi