Archive For The “Vyberáme” Category

Otcove dary

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Tešíte sa? Ja áno. A ak nemáte na 14. septembra už naplánovanú dovolenku či voľno, odporúčam to urobiť. Návšteva Svätého Otca na Slovensku a priamo v Prešove, v sídle našej gréckokatolíckej metropolie, je obrovským darom pre nás. Darom, ktorý dáva radosť, no i zaväzuje.   Tieto dni chodím medzi vás – do farností či na…

Read more »

Ponuka aj pre nekresťanov

By |

AKTUÁLNE (Štefan Šrobár;  foto: pexels.com) „Keď navštívim niektorú kresťanskú škôlku v našej diecéze, spravidla sa pýtam, ako sa stavajú nekresťanskí rodičia k výchovným cieľom kresťanských materských škôl, ktorým zverujú do výchovy svoje deti. Takmer bez výnimky počúvam odpoveď ,ústretovoʻ. Niektorí rodičia si dokonca výslovne prajú, aby ich deťom boli sprostredkované kresťanské hodnoty, hoci oni sami nepatria do…

Read more »

Ochrana počatia

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com) V úsilí o ochranu ľudského života sa správne zdôrazňuje požiadavka „od počatia po prirodzenú smrť“. Nové technické a technologické možnosti, ktoré už majú alebo by mohli mať dosah na procesy vzniku nového ľudského jedinca, však dnes povinnosť rešpektovať a chrániť každý ľudský život ďalej rozširujú. O akoby novú, ale veľmi dôležitú oblasť – obdobie okolo…

Read more »

Rodina

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Ak by sme mali pomenovať priestor, kde v živote trávime najviac času, asi by to bol domov. Ak by sme mali pomenovať ľudí, s ktorými sme najviac spojení, asi by to bola rodina. Sila významu tohto slova je taká veľká, že ho vzťahujeme aj na rôzne spoločenstvá. Prečo? Lebo sa tam cítime…

Read more »

Ektogenéza človeka?

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com) V roku 2017 sme v našej rubrike písali o ovečkách, ktoré úspešne prežili časť svojho života v čomsi, čo bolo možné označiť za akúsi umelú maternicu. Dnes sa začína uvažovať o využití technologicky oveľa dokonalejšej náhradnej maternice u človeka. Etické otázky, ktoré sme pred piatimi rokmi naznačili, neboli dosiaľ zodpovedané. A odvtedy pribudli aj mnohé ďalšie.   V apríli…

Read more »

Do poslednej kvapky

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Už sme skončili pohyblivé sviatky tohto cirkevného roka a vrátili sme sa do pevných koľají bežných dní. Podobne sa aj tok života okolo nás vracia do svojho bežného koryta. Aspoň to tak vidíme. Ale všetko, čo sme zažili, všetko, čo sme počuli a videli, a – dovolím si tu napísať – čítali, urobilo veľkú zmenu…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku