Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: vaticannews.va)   Byť svedkami nádeje a pevnej viery aj v časoch tragických udalostí a vojen dneška bola hlavná myšlienka príhovoru Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána.   „Evanjelium dnešnej nedele, ktorá je predposlednou v liturgickom roku (Lk 21, 5 – 19), nám predkladá Ježišovu reč o konci čias. Ježiš ju vyslovuje pred Jeruzalemským…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: vimeo.com)   Svätý Otec František na slávnosť Všetkých svätých vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul Božiemu ľudu, že k svätosti, ktorá je darom i povolaním zároveň, sme povolaní všetci.   „Drahí bratia a sestry! Dnešná slávnosť Všetkých svätých nám pripomína, že sme všetci povolaní k svätosti. Svätí mužovia a ženy každej doby,…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: wikimedia.org)   Svätý Otec František počas homílie na Misijnú nedeľu povzbudil kresťanov k tomu, aby s odvahou ohlasovali evanjelium životom a vyšli v ústrety bratom.   „Nenarodili sme sa na to, aby sme zostali na zemi a uspokojili sa s prízemnými vecami. Narodili sme sa preto, aby sme dosiahli výšiny, aby sme sa stretli s Bohom…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Dávid Rybovič)   Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec v prejave vysvetlil veriacim, čo znamená mať vieru ako horčičné zrnko.   „Témou dnešnej evanjeliovej state (porov. Lk 17, 5 – 10) je viera, ako to hneď na začiatku uvádza prosba apoštolov: ,Daj nám väčšiu vieru!‘ (Lk 17, 6). Je…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Dávid Rybovič)   Pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František vo svojom tradičnom príhovore priblížil tri podobenstvá o Božom milosrdenstve.   „Dnešné evanjelium (Lk 15, 1 – 32) sa začína kritizovaním Ježiša zo strany niektorých, pretože ho vidia v spoločnosti mýtnikov a hriešnikov, a tak pobúrenie hovoria: ,Tento prijíma hriešnikov a jedáva…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: SF-VM)   Na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky Svätý Otec František povzbudil veriacich vo svojom príhovore k tomu, aby sa nebáli pozdvihnúť zrak k veľkým veciam.   „V evanjeliu na dnešný deň sa svätá Panna Mária modlí týmito slovami: ,Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.‘ (Lk 1, 46…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: SF-VM)   Svätý Otec František vo svojom nedeľnom príhovore skrze podobenstvo o boháčovi varoval Boží ľud pred chamtivosťou a pozval ho hľadať pravé hodnoty života.   „Dnešné evanjelium (Lk 12, 13 – 21) sa začína scénou, kde niekto z davu žiada Ježiša, aby vyriešil súdny spor o dedičstve v jeho rodine. Ježiš sa však…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Svätý Otec František pred tradičnou modlitbou Anjel Pána v nedeľu napoludnie povzbudil Boží ľud svojím zamyslením nad podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi.   „Je to jedno z najkrajších podobenstiev v evanjeliu. A toto podobenstvo sa stalo paradigmou kresťanského života. Vďaka evanjelistovi Lukášovi máme tento poklad….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Počas slávenia sviatku Zoslania Svätého Ducha Svätý Otec priblížil dielo a pôsobenie Svätého Ducha v živote apoštolov a jeho potrebu v dnešnom živote.   „Turíce nadišli pre učeníkov po päťdesiatich dňoch neistoty. Na jednej strane Ježiš bol vzkriesený, oni ho plní radosti…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   V rámci svojej apoštolskej cesty v Rumunsku Svätý Otec František blahorečil siedmich gréckokatolíckych biskupov. Pri svätej liturgii povzbudil svojím slovom v homílii Boží ľud.   „Ježiš, tak ako jeho apoštoli, vidí slepého od narodenia, je schopný spoznať ho a dať do…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi