Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Dávid Rybovič)   Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec v prejave vysvetlil veriacim, čo znamená mať vieru ako horčičné zrnko.   „Témou dnešnej evanjeliovej state (porov. Lk 17, 5 – 10) je viera, ako to hneď na začiatku uvádza prosba apoštolov: ,Daj nám väčšiu vieru!‘ (Lk 17, 6). Je…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Dávid Rybovič)   Pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František vo svojom tradičnom príhovore priblížil tri podobenstvá o Božom milosrdenstve.   „Dnešné evanjelium (Lk 15, 1 – 32) sa začína kritizovaním Ježiša zo strany niektorých, pretože ho vidia v spoločnosti mýtnikov a hriešnikov, a tak pobúrenie hovoria: ,Tento prijíma hriešnikov a jedáva…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: SF-VM)   Na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky Svätý Otec František povzbudil veriacich vo svojom príhovore k tomu, aby sa nebáli pozdvihnúť zrak k veľkým veciam.   „V evanjeliu na dnešný deň sa svätá Panna Mária modlí týmito slovami: ,Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.‘ (Lk 1, 46…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: SF-VM)   Svätý Otec František vo svojom nedeľnom príhovore skrze podobenstvo o boháčovi varoval Boží ľud pred chamtivosťou a pozval ho hľadať pravé hodnoty života.   „Dnešné evanjelium (Lk 12, 13 – 21) sa začína scénou, kde niekto z davu žiada Ježiša, aby vyriešil súdny spor o dedičstve v jeho rodine. Ježiš sa však…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Svätý Otec František pred tradičnou modlitbou Anjel Pána v nedeľu napoludnie povzbudil Boží ľud svojím zamyslením nad podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi.   „Je to jedno z najkrajších podobenstiev v evanjeliu. A toto podobenstvo sa stalo paradigmou kresťanského života. Vďaka evanjelistovi Lukášovi máme tento poklad….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Počas slávenia sviatku Zoslania Svätého Ducha Svätý Otec priblížil dielo a pôsobenie Svätého Ducha v živote apoštolov a jeho potrebu v dnešnom živote.   „Turíce nadišli pre učeníkov po päťdesiatich dňoch neistoty. Na jednej strane Ježiš bol vzkriesený, oni ho plní radosti…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   V rámci svojej apoštolskej cesty v Rumunsku Svätý Otec František blahorečil siedmich gréckokatolíckych biskupov. Pri svätej liturgii povzbudil svojím slovom v homílii Boží ľud.   „Ježiš, tak ako jeho apoštoli, vidí slepého od narodenia, je schopný spoznať ho a dať do…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec vo svojom tradičnom príhovore priblížil novosť prikázania lásky.   „Dnešné evanjelium nás privádza do večeradla, aby sme si vypočuli niektoré zo slov, ktorými sa Ježiš obrátil na učeníkov v rozlúčkovej reči pred svojím…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Pokoj, radosť a poslanie – to sú tri dary, ktoré Svätý Otec František vo svojom príhovore počas Tomášovej nedele ponúkol veriacim ako ovocie Ježišovho vzkriesenia.   „Dnešné evanjelium rozpráva o tom, že v deň Veľkej noci sa Ježiš večer zjavil svojim učeníkom…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Na Veľkú sobotu Svätý Otec vo svojej homílii počas vigílie povzbudil veriacich hľadať Vzkrieseného.   „Veľká noc, drahí bratia a sestry, je oslavou odstraňovania kameňov. Boh odstraňuje tie najtvrdšie kamene, na ktoré má naraziť nádej a očakávania – smrť,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi