Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

Pane, zostaň s nami!

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: wallpaperflare.com)   Pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu na poludnie Svätý Otec František priblížil veriacim na evanjeliovom príbehu učeníkov kráčajúcich do Emáuz dve cesty, ktorými sa učeník môže vydať.   Dnešné evanjelium, vsadené do kontextu dňa Veľkej noci, rozpráva príbeh dvoch učeníkov z Emáuz (porov. Lk 24, 13 –…

Read more »

Hlásanie nádeje: „Nebojte sa!“

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: wikimedia.org)   Počas slávenia obradov Veľkej noci v sobotu večer Svätý Otec František povzbudil veriacich v náročnom čase pandémie k odvahe a nádeji, ktorú ponúka Kristus.   Po sobote sa ženy vydali k hrobu. Tam im anjel hovorí: „Vy sa nebojte! Niet ho tu, lebo vstal.“ (Mt 28, 5 – 6)…

Read more »

Vzoprieť sa pokúšaniu diabla ako Ježiš

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Svätý Otec vo svojom tradičnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána rozlomil Božie slovo o diablovom pokúšaní Ježiša na púšti.   V prvú pôstnu nedeľu evanjelium (Mt 4, 1 – 11) hovorí, že po krste v rieke Jordán „Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal“ (Mt 4, 1)….

Read more »

Božie slovo hovorí o živote

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Pokračujeme v homílii Svätého Otca Františka, ktorou povzbudil veriacich v Nedeľu Božieho slova. Vo svojich slovách pápež poukazuje na to, že Ježiš začal ohlasovať Božie slovo na periférii, v oblastiach, ktoré ľudia považovali za temné.   I napriek tomu Ježiš začína práve tu: nie na chrámovom nádvorí v Jeruzaleme, ale na úplne…

Read more »

Život s Bohom a pre Boha

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: upload.wikimedia.org)   Poslednú januárovú nedeľu tohto roka Cirkev prvýkrát slávila Nedeľu Božieho slova. Svätý Otec František sa vo svojej homílii zameral na začiatok Ježišovho ohlasovania a veriacim priblížil, ako, kde a komu Ježiš ohlasoval evanjelium.   „Od tej chvíle začal Ježiš hlásať.“ (Mt 4, 17) Takto evanjelista Matúš uviedol Ježišovo účinkovanie. On,…

Read more »

Dynamický život kresťana

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Na sviatok Stretnutia Pána pápež František pred modlitbou Anjel Pána poukázal cez evanjeliové postavy sviatku na aspekt pohybu a údivu v živote  každého pokrsteného.   „Dnes slávime sviatok Obetovania Pána: keď Panna Mária a sv. Jozef predstavili Ježiša, narodené dieťa, v chráme. Na tento deň pripadá i deň zasväteného…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi