Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

Kresťan má byť lampášikom evanjelia

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František vo svojom príhovore vyzval ľudí, aby aj v čase skúšok kontemplovali nádheru vzkrieseného Pána. Druhá pôstna nedeľa nás pozýva rozjímať nad Ježišovým premenením na vrchu, pred troma z jeho učeníkov (porov. Mk 9, 2 − 10). Krátko pred tým Ježiš oznámil, že bude v Jeruzaleme mnoho trpieť, že ho zavrhnú a zabijú. Môžeme…

Read more »

Nemajme strach z púšte

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František vo svojom príhovore v prvú pôstnu nedeľu upriamil pozornosť na to, ako zvíťaziť nad pokušeniami satana.   V prvú nedeľu tohto liturgického obdobia nám Božie slovo ukazuje cestu, ako prežiť s úžitkom týchto štyridsať dní, ktoré vedú ku každoročnému sláveniu Veľkej noci. Je to cesta prejdená Ježišom, o…

Read more »

Autorita Ježiša

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána poukázal na autoritu Ježiša Krista, ktorá priťahuje a oslobodzuje človeka.   Dnešná evanjeliová stať (porov. Mk 1, 21 – 28) hovorí o jednom z typických dní Ježišovho účinkovania, konkrétne ide o sobotu, deň venovaný oddychu a modlitbe, keď ľud chodieval do synagógy….

Read more »

ČAS A OBRÁTENIE

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František vo svojom nedeľňajšom príhovore povzbudil ľudí k tomu, aby nasledovali mentalitu Ježiša Krista, nie mentalitu sveta.   Evanjeliové čítanie z dnešnej nedele (porov. Mk 1, 14 – 20) nám ukazuje, takpovediac presun svedectva od Jána Krstiteľa k Ježišovi. Ján bol jeho predchodcom, pripravoval mu pôdu a pripravil mu cestu:…

Read more »

Boh sa zjavuje v milosrdenstve

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Na sviatok Krstu Krista Pána Svätý Otec František vo svojom príhovore priblížil význam Ježišovho krstu pre celý svet.   Dnes slávime Krst Krista Pána. Len pred niekoľkými dňami sme zanechali dieťa Ježiša po návšteve mudrcov; dnes ho nachádzame už dospelého na brehoch rieky Jordán. V liturgii je tu teda skok okolo tridsať…

Read more »

Presvätá Bohorodička – cesta k Bohu

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Na začiatku Nového roka pápež František vo svojej homílii upriamil pozornosť na slová žehnať a nájsť, ktoré veriacim priblížil ako povzbudenie do nastávajúceho roka.   Žehnať: V Knihe Numeri Pán žiada, aby posvätní služobníci žehnali jeho ľud: „Budete požehnávať izraelských synov; poviete im: ,Nech ťa žehná Pán.‘“ (Nm 6, 23…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi