Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Svätý Otec František pred tradičnou modlitbou Anjel Pána v nedeľu napoludnie povzbudil Boží ľud svojím zamyslením nad podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi.   „Je to jedno z najkrajších podobenstiev v evanjeliu. A toto podobenstvo sa stalo paradigmou kresťanského života. Vďaka evanjelistovi Lukášovi máme tento poklad….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Počas slávenia sviatku Zoslania Svätého Ducha Svätý Otec priblížil dielo a pôsobenie Svätého Ducha v živote apoštolov a jeho potrebu v dnešnom živote.   „Turíce nadišli pre učeníkov po päťdesiatich dňoch neistoty. Na jednej strane Ježiš bol vzkriesený, oni ho plní radosti…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   V rámci svojej apoštolskej cesty v Rumunsku Svätý Otec František blahorečil siedmich gréckokatolíckych biskupov. Pri svätej liturgii povzbudil svojím slovom v homílii Boží ľud.   „Ježiš, tak ako jeho apoštoli, vidí slepého od narodenia, je schopný spoznať ho a dať do…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec vo svojom tradičnom príhovore priblížil novosť prikázania lásky.   „Dnešné evanjelium nás privádza do večeradla, aby sme si vypočuli niektoré zo slov, ktorými sa Ježiš obrátil na učeníkov v rozlúčkovej reči pred svojím…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Pokoj, radosť a poslanie – to sú tri dary, ktoré Svätý Otec František vo svojom príhovore počas Tomášovej nedele ponúkol veriacim ako ovocie Ježišovho vzkriesenia.   „Dnešné evanjelium rozpráva o tom, že v deň Veľkej noci sa Ježiš večer zjavil svojim učeníkom…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Na Veľkú sobotu Svätý Otec vo svojej homílii počas vigílie povzbudil veriacich hľadať Vzkrieseného.   „Veľká noc, drahí bratia a sestry, je oslavou odstraňovania kameňov. Boh odstraňuje tie najtvrdšie kamene, na ktoré má naraziť nádej a očakávania – smrť,…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Svätý Otec František vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána varoval pred troma pokušeniami – bludnými cestami.   „Evanjelium dnešnej Prvej pôstnej nedele (porov. Lk 4, 1 – 13) rozpráva o udalosti pokúšania Ježiša na púšti. Po štyridsiatich dňoch…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec vo svojom príhovore poukázal na hodnotu múdrosti ako dispozície na vedenie druhých ľudí.   „Dnešná evanjeliová stať prináša krátke podobenstvá, ktorými chce Ježiš svojim učeníkom ukázať cestu, ako žiť múdro. Otázkou ,Môže…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: SDM Panama, Zdroj: Gabriel Ráchela)   Dôveru a poslušnosť Ježišovmu slovu vyzdvihol Svätý Otec v príhovore pred modlitbou Anjel Pána na príklade sv. apoštola Petra.   „Dnešné evanjelium (Lk 5, 1 – 11) nám ponúka Lukášovo rozprávanie o povolaní sv. Petra. Jeho meno bolo Šimon a bol rybárom. Ježiš ho vidí na brehu…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   V nedeľu Krstu Krista Pána Svätý Otec František pred modlitbou Anjela Pána priblížil hĺbku Ježišovho krstu v rieke Jordán, ktorý mu udelil Ján Krstiteľ.   „Liturgia nás pozýva plnšie spoznávať Ježiša, ktorého narodenie sme len pred nedávnom slávili; a preto evanjelium znázorňuje dva dôležité prvky: Ježišov vzťah k ľuďom a Ježišov vzťah k Otcovi….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi