Archive For The “Slovo o ikone” Category

Dubovická ikona Bohorodičky

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: azbuka.ru) S mnohými ikonami Bohorodičky sa spája ich zázračné objavenie či ich nájdenie, a takou je aj táto ikona.   Dubovická ikona Bohorodičky (uk. Дубовицька, rus. Дубовичская) bola podľa tradície nájdená v hustej tráve na brehu rieky Reta, dva kilometre od dediny Duboviči v niekdajšom Černihivskom regióne (v súčasnosti Kroleveckom regióne) v Sumskej oblasti na…

Read more »

Dubenská (Krásnohorská) ikona Bohorodičky

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: livemaster.ru) Pri ikonách Bohorodičky nie je ničím nezvyčajným, že sa pri niektorých z nich stretávame s tým, že viaceré majú ten istý názov, ale inú históriu, a takou je aj táto ikona.   Dubenská (Krásnohorská) ikona Bohorodičky (rus. Дубeнская, Красногорская) bola objavená v 17. storočí mníchmi pokrovského monastiera na mieste zvanom Krásna…

Read more »

Ikona Bohorodičky Dôstojné je

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) V tematike ikon Bohorodičky sme už spomínali, že popri ikonách sviatkov sa jej ikony spájajú aj s miestami zjavení alebo zázračných udalostí či osobami, ktoré mali s nimi priamy súvis. Vieme o ikonách Božej Matky, ktoré popisujú jej cnosti či materinský vzťah k ľudstvu, ale sú aj ikony, ktoré prostredníctvom farieb zobrazujú liturgické spevy, hymny…

Read more »

Donská ikona Bohorodičky

By |

IKONA (Milan Gábor) Medzi ikonami Božej Matky sú donská a vladimírska považované za jedny z najoslavovanejších a najuctievanejších v Rusku. Zbožný ľud vnímal tieto ikony ako svoje ochrankyne, pred ktorými sa modlil v časoch nešťastí a pohrôm, najmä však v období, keď krajinu napádali hordy nepriateľských vojsk. Divotvorná donská ikona Bohorodičky (rus. Донская) dostala svoje pomenovanie podľa rieky Don, kde sa na území, ktorým…

Read more »

DOLISSKÁ IKONA

By |

IKONA (Milan Gábor) Väčšina ikon, a to nielen Božej Matky, ale aj Krista, anjelov či svätých sa spája priamo s Byzanciou alebo v neskoršom, postbyzantskom období nadväzuje na tieto korene. Potom sú to ikony slovanských národov, ktoré si osvojili pôvodnú byzantskú kultúru a umenie a vtlačili im vlastnú pečať, zvýraznenú v jemnosti výrazových prostriedkov a farebnej palete. Ale známymi sú aj ikony, ktoré…

Read more »

Divnohorská (Sicílska) ikona

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: slavra.church.ua) V prípade niektorých ikon Bohorodičky sa stretávame s tým, že majú viacero názvov, kde sa jeden spája s miestom ich zjavenia a druhý napr. s ich následným prenesením na iné miesto. Takou je aj táto ikona. Divnohorská (sicílska) ikona Bohorodičky (po rus. дивногорская) sa nazýva aj sicílska, pretože jej prvé miesto zjavenia…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku