Archive For The “Top Posts” Category

Povinná dochádzka alebo vzdelanie

By |

SLOVO NA TÉMU ( Monika Rišková; Foto: Ivana Tvrdovská ) Problematika vzdelávania detí  je jednou z výziev, ktorej v súčasnosti čelíme. Všetci sme chtiac-nechtiac okúsili „domáce vzdelávanie“. Ukazuje sa, že koncept povinnej  školskej  dochádzky by bolo lepšie nahradiť iným konceptom edukácie, a to povinným vzdelaním. Môže sa to realizovať jednak v inštitucionalizovanej forme, ale tiež…

Read more »

Nová eparchia v Poľsku

By |

UDALOSŤ (Daniel Černý; foto: Bohdan Tchir) Svätý Otec František ustanovil 25. novembra 2020 novú eparchiu Olsztyn-Gdansk v Poľsku a podriadil ju metropolii Przemyšl-Varšava, pozmeniac aj hranice jednotlivých biskupstiev v Poľsku. Súčasne bol za prvého eparchiálneho biskupa vymenovaný otec Arkádius Trochanowski (1973) a za katedrálu nového biskupstva Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v meste Olsztyn.   Vysviacka nového biskupa sa konala v sobotu…

Read more »

Bezdetnosť ako príležitosť otvoriť srdce prijatiu

By |

SLOVO V RODINE ( Alena Molčanová ) Neplodnosť bola už okolo roku 1900 významným fenoménom. No tak vtedy, ako často aj dnes je bezdetnosť (napr. z dôvodu neplodnosti jedného z partnerov) opradená istým stupňom tajomna a v bežnom rozhovore ju ľudia často prejdú tichým (nemým) mlčaním. No nemé mlčanie neznamená, že nás to nezaujíma ani to, že v nás nebeží sled otázok spojených…

Read more »

Jubilejný rok výročí Mukačevskej eparchie

By |

UDALOSŤ ( Daniel Černý ) Naši bratia a sestry v Mukačevskej gréckokatolíckej eparchii nevstúpili 1. januárom len do nového roka, ale súčasne aj do jubilejného roka svojich výročí. Hlavným výročím pre eparchiu je 250 rokov od jej kánonického zriadenia v roku 1771. Cisárovná Mária Terézia dosiahla zriadenie eparchie u pápeža Kilmenta XIV., ktorý ju zriadil 19. septembra 1771 bulou Eximia Regalium Principum….

Read more »

Na návšteve u Svätého Otca

By |

UDALOSŤ ( Juraj Gradoš ;  Foto: KPSR) 13. až 14. decembra 2020 sa konala prvá oficiálna návšteva prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej vo Vatikáne. V novodobej histórii Slovenska ide o výnimočný jav, keď sa predstaviteľovi nášho štátu tak krátko po zvolení dostala príležitosť navštíviť Svätého Otca. Návšteva bola totiž plánovaná ešte v júni.   Predvianočné audiencie slovenských politikov sa…

Read more »

Spoločenstvo SKALA

By |

PREDSTAVUJEME (Michal Hospodár; foto: Martin Mráz) Súčasná rodina je vystavená rôznym skúškam, ktoré preverujú jej odolnosť či stabilitu. Spoločenský a legislatívny atak zo strany verejnej moci, liberálnych médií a vôbec atmosféra v postmodernej spoločnosti sa podpisujú pod jej neblahý stav. Viditeľná deštrukcia rodiny je obalom, za ktorým sa skrýva duchovný boj o pravé dobro manželov a detí. Aj z tohto…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi