Archive For The “Top Posts” Category

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: wikimedia.org)   V predchádzajúcom článku sme popísali charizmu – dar jazykov s vysvetlením, že podľa udalosti opísanej v Skutkoch apoštolov, ako sa stala v deň Turíc v Jeruzaleme, pri zostúpení Svätého Ducha na apoštolov, tí začali hovoriť rozličnými jazykmi, takže ich rozumeli aj národy nežidovského pôvodu. Cirkevní otcovia tento dar videli ako nevyhnutný na…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: Miroslav Dancák; foto: TKKBS/Peter Zimen)   Na Slovensku sa po Národnom pochode za život v Bratislave na chvíľu rozpútali silné proti aktivity. V médiách je posolstvo pro life hnutia o živote a rodine vystavené rôznym útokom. Ale dá sa to prekonať. Príkladom je susedné Poľsko, kde majú omnoho silnejšiu ochranu života, aj života matky, než…

Read more »

By |

UDALOSŤ (TK KBS, Lukáš Maček, Marek Kaľata, Milan Kmec, Viktória Žolnová; foto: Richard Fučko)   To bolo heslo tretieho Národného pochodu za život, ktorý sa konal 22. septembra v Bratislave. Približne 50 000 ľudí týmto spôsobom vyjadrilo potrebu chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.   Pochod za život Hlavnú časť programu na Námestí slobody…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Janka Šípošová; foto: pxhere.com)   Problematika tzv. domáceho násilia vo všeobecnosti už nie je tabu. Týka sa to nielen odbornej, ale aj všeobecnej diskusie. O tejto téme sa hovorí dosť často, čo ju na jednej strane zviditeľňuje, na druhej je často sprevádzané nedostatočným porozumením, schematizmom a mýtmi. Predovšetkým je to však stále „zakliata“ téma,…

Read more »

By |

Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.   V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Atanáz Mandzák CSsR; foto: archív autora)   V stredu 18. septembra 2019 uplynie 30 rokov od okamihu, keď si Pán života a smrti povolal k sebe rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka. Priťahoval ľudí nielen svojou vzdelanosťou a pracovitosťou, ale hlavne veľkou skromnosťou a pokorou, takže v súčasnosti prebieha eparchiálna fáza jeho procesu blahorečenia. Zbožnosťou a spôsobom modlitby inšpiroval mnohých…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: Dávid Rybovič)   Kongregácia pre kauzy svätých rozhoduje o kandidátoch na blahorečenie a svätorečenie. Čo sa však za týmto rozhodnutím ukrýva? Prácu na prípravách nám priblíži otec ICLic. Jaroslav Pasok, ktorý je biskupským delegátom v kauze blahorečenia Božieho služobníka ThDr. Jána Ivana Mastiliaka CSsR.   Prečo potrebujeme hovoriť o ľuďoch svätého života a formálne…

Read more »

By |

SLOVO NA CESTÁCH (Juraj Gradoš; foto: Pohľad na vrch Zborov. Zdroj: upload.wikimedia.org)   Na území okresov Bardejov a Svidník sa kedysi nachádzalo panstvo okolo Zborovského hradu zvané Makovica. Geologicky sa na území panstva nachádza časť Ondavskej vrchoviny a pohoria Busov. Nadmorská výška vrchoviny sa postupne znižuje zo severu na juh, kde dosahuje iba 200 metrov. Na území…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: www.facebook.com/StAndrewRussianGreekCatholicParish)   Tolerančný edikt, ktorý v roku 1905 vydal cár Mikuláš II., dal podnet na zakladanie katolíckych komunít byzantsko-slovanského obradu v Ruskom impériu. Túto činnosť veľmi podporoval ľvovský gréckokatolícky metropolita Andrej Šeptický.   Pád cárskeho režimu (február 1917) a zrod provizórnej vlády umožnili Šeptickému uplatňovať mimoriadne právomoci, ktoré mu udelil pápež Pius X….

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: lisagomes.com.br)   Bola dcérou sidonského kráľa Etbála a manželkou izraelského kráľa Achaba. Pod jej vplyvom sa v Izraeli najviac rozšírila modloslužba. Zabíjala Pánových služobníkov verných Bohu. Jezabel je silný démonický duch aktuálny aj v dnešnom svete a v Cirkvi. Preto treba poznať jej charakter, o ktorom sa dozvedáme v Prvej a Druhej Knihe kráľov.     Achabova manželka…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi