Archive For The “Top Posts” Category

Vzkriesenie v Starom zákone

By |

TÉMA (Ľuboš Pavlišinovič) Jednou z kľúčových doktrín Gréckokatolíckej cirkvi je viera, že Boh je Stvoriteľom a Pánom neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Jeho moc je neobmedzená a panuje aj nad smrťou. Podobným spôsobom môžeme vnímať aj Ježišovo zmŕtvychvstanie, ktoré je základným kameňom viery nielen nás gréckokatolíkov, ale aj všetkých kresťanov na svete. Zmŕtvychvstanie či vzkriesenie je hlbokým symbolom víťazstva…

Read more »

Zvieratá v rodine: Voľná príroda

By |

SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš; foto:archív Juraja Gradoša) Moderná veda nás učí, že „človek pochádza z opice“. V podstate však hovorí, že sme zvieratá rovnako ako levy, opice, ale aj myši. Naozaj? Stavbou tela aj DNA sa často od mnohých zvierat veľmi nelíšime (so šimpanzom máme 96 % DNA spoločnej, s mačkou 90 %), ale to, čo nás…

Read more »

Ako vzniká akatist

By |

ROZHOVOR (Jozef Petričko; foto: archív Valérie Juríčkovej) Jedným z najčastejších aspektov, ktoré predstavujú východný obrad medzi ľuďmi tohto sveta, je po svätých ikonách spev akatistu. To, čo v oboch prípadoch priťahuje človeka k spiritualite Východu, je hĺbka. Pri ikone človek zaťahuje na hlbinu svojho vnútra zrakom, pri akatiste prostredníctvom sluchu. O tom, čo je akatist a ako vzniká, sa porozprávame…

Read more »

Raduj sa, sv. Jozef

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto:archív redakcie) Žijeme dobu, v ktorej ľudia fičiaci na sociálnych sieťach majú priam nutkavú potrebu na seba upozorniť. Robia to nielen zverejňovaním svojich osobných fotografií, ale aj zverejňovaním toho, čo jedli napríklad na raňajky či na obed, čo si dnes oblečú, kde dnes boli na výlet alebo v obchode. Ale pri tom…

Read more »

Rodina a rastliny

By |

SLOVO V RODINE (Peter Lazorík; foto: archív Petra Lazoríka) Na počiatku, keď Boh stvoril človeka, zveril mu celé stvorenie do rúk. Zvieratá, aby nad nimi panoval, a rastliny, aby sa nimi živil. (Gn 1, 27 – 29) Vidíme, že Boh hneď na počiatku určil vzťah medzi stvorenstvom a človekom. V nasledujúcej kapitole Boh dáva úlohu. „I vzal Pán,…

Read more »

Čas na zmenu štýlu života

By |

ROZHOVOR (Tomáš Miňo; foto: archív Marka Durláka) Na otázky, čo je pokánie, na čo ho potrebujeme, ako ho máme uskutočňovať, dáva odpoveď Veľký pôst. Je to skutočne škola pokánia, do ktorej má každý kresťan vstúpiť každý rok, aby prehĺbil svoju vieru, aby prehodnotil a zmenil svoj život. Je to zázračné putovanie k samotným prameňom viery….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi