Archive For The “Katechézy” Category

DOLISSKÁ IKONA

By |

IKONA (Milan Gábor) Väčšina ikon, a to nielen Božej Matky, ale aj Krista, anjelov či svätých sa spája priamo s Byzanciou alebo v neskoršom, postbyzantskom období nadväzuje na tieto korene. Potom sú to ikony slovanských národov, ktoré si osvojili pôvodnú byzantskú kultúru a umenie a vtlačili im vlastnú pečať, zvýraznenú v jemnosti výrazových prostriedkov a farebnej palete. Ale známymi sú aj ikony, ktoré…

Read more »

Fatamorgána

By |

OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE: Pred prijatím Kristovho tela a krvi sa modlíme aj týmito slovami: „Veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom ani ti nedám bozk ako Judáš“. Slovo bozk alebo skôr samotný úkon bozku sa však v chráme spája aj s niečím iným. Na rôznych stojanoch sú v chráme umiestnené ikony, kríže, ostatky svätých… Načo je…

Read more »

GOODBOOK

By |

František Engel, kňaz v Spišskej Novej Vsi Mnohí svätci o sebe počas života tvrdili, že sú hriešni. Nezisťovali, či sú svätí, ale dennodenne sa o to snažili. Ich snaha spočívala v nasledovaní Krista. K tomuto sme pozvaní aj my, aby sme v dnešných časoch nasledovali Krista, a tak vydávali svedectvo tomuto svetu o Bohu a jeho…

Read more »

JE SO MNOU JEŽIŠ, MÔJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ (1)

By |

JE SO MNOU JEŽIŠ, MÔJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ (1)

SLOVO OTCOV (Vasiľ Hopko) Vítam ťa, Ježišu, môj drahý priateľ! Zostaň so mnou navždy. Ďakujem ti za osvietenie, za tvoju vernosť, za tvoju lásku. Ó, Ježišu, ak sa pozriem na svoj život, veľmi sa hanbím. Koľkokrát som ti bol neverný! Ale teraz pri svätom prijímaní ti znova sľubujem vernosť, priateľskú vernosť. Ježišu, ty si mojím…

Read more »

BISKUP JURAJ GABRIEL BLAŽOVSKÝ

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš) Nástupcom Simeona Oľšavského sa 26. apríla 1738 stal mladý kňaz Juraj Gabriel Blažovský, pôvodne Mankovič, z Blažova. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1729 z rúk Juraja Genadija Bizanciho. Cisár potvrdil vymenovanie 11. mája a pápež Klement XII. 11. septembra 1738. Absolvoval štúdium filozofie v Košiciach a teológie v Trnave. Za biskupa Bizanciho…

Read more »

Kresťan má byť lampášikom evanjelia

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František vo svojom príhovore vyzval ľudí, aby aj v čase skúšok kontemplovali nádheru vzkrieseného Pána. Druhá pôstna nedeľa nás pozýva rozjímať nad Ježišovým premenením na vrchu, pred troma z jeho učeníkov (porov. Mk 9, 2 − 10). Krátko pred tým Ježiš oznámil, že bude v Jeruzaleme mnoho trpieť, že ho zavrhnú a zabijú. Môžeme…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi