Archive For The “Katechézy” Category

Boh je trpezlivý s každým z nás

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) V príhovore pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František poukázal na trpezlivosť, ktorú má Boh s človekom, a potrebu milosti pri jeho obrátení.   Svojím kázaním o Božom kráľovstve sa Ježiš stavia proti takej nábožnosti, ktorá je odtrhnutá od života človeka, ktorá neapeluje na jeho svedomie a zodpovednosť v konfrontácii s dobrom a zlom. Ukazuje to…

Read more »

Pochopiť jazyk kríža

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František pri svojom príhovore v nedeľu na obed priblížil veriacim na základe evanjeliového príbehu, čo znamená zaprieť seba samého a vziať svoj kríž: V dnešnom evanjeliovom čítaní (porov. Mt 16, 21 – 27) Ježiš začína hovoriť učeníkom o svojom utrpení. Počas cesty do Jeruzalema svojim priateľom otvorene vysvetľuje všetko,…

Read more »

Sára – Tobiášova manželka

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: deadseascrolls.org) Bola jedinou dcérou Raguela a Edny, ktorí žili v Médsku. Po siedmich neúspešných pokusoch o manželstvo sa dostala na pokraj zúfalstva a takmer si siahla na život. Nechcela však rodičov vystaviť potupe. Rozhodla sa radšej prosiť Pána, aby ju zbavil života alebo zachránil. Pán ju vypočul a poslal anjela Rafaela, aby uzdravil nielen ju, ale…

Read more »

Ľudia, ktorých možno poznáte

By |

SVÄTÁ BIBIANA (VIVIANA) (foto: heiligenlexikon.de)   Svätica žila v 4. storočí a bola dcérou cisárskeho úradníka. V jeho dome našlo veľa kresťanov útočisko pred prenasledovaním za cisára Juliána. Za to jej rodičov zatkli a vo väzení utýrali na smrť. Bibianu a jej sestru zbavili majetku a vyhrážali sa im, ak sa nevzdajú kresťanstva. Sestra jej zomrela po piatich mesiacoch mučenia v žalári….

Read more »

Go(o)dbook – zamyslenie

By |

Kamila Hüblerová – animátorka Nikdy som nemala rada, keď nám doma vypadol prúd, pretože to bolo vždy nečakané a napriek tomu, že som prostredie doma poznala, vždy ma táto tma zneistila. Stačilo však svetlo sviečky či baterky a hneď som sa cítila omnoho lepšie a istejšie. Takúto istotu môžeme zažívať aj v našom duchovnom živote, keď…

Read more »

Ježiš posväcuje moju prácu (3)

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Dieťa moje, vykonávaj svedomito svoju prácu. Nebuď malomyseľný, že tvoja práca je jednoduchá. Pozri sa na mňa. Robil som obyčajnú tesársku prácu, takú, akú obyčajne robili po dedinách gazdovia. Hoci som Boh, nehanbil som sa ani za tú poslednú prácu. Buď v práci svedomitý! Tvoja modlitba a svedomité vykonávanie práce ti budú…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi