Archive For The “Katechézy” Category

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: simblago.com)   Na budúci rok 15. – 16. augusta 2020, počas slávenia chrámového sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky, si nielen farnosť Klokočov, ale celá Košická eparchia, a zároveň gréckokatolícka metropolia na Slovensku pripomenie významnú udalosť v dejinách našej miestnej cirkvi, a to 350. výročie od slzenia Klokočovskej ikony Bohorodičky.   Čerská (Pskovská) ikona…

Read more »

By |

SVÄTÁ FINA, PANNA (foto: wp.com)   San Gimignano (Toskánsko) si uctieva mladú dievčinu, ktorá s odovzdanosťou prijala telesné utrpenie a znetvorujúcu chorobu. Šesť rokov ležala na doske v jednej polohe. Dozvedela sa o sv. Gregorovi Veľkom a začala mu prejavovať špeciálnu úctu. Osem dní pred smrťou sa jej Gregor zjavil a povedal: „Drahé dieťa, na…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Peter Lipták, evanjelizátor Vo svojej podstate sa každý človek topí, pretože „všetci zhrešili“ (Rim 3, 23) a „mzdou hriechu je smrť“ (Rim 6, 23). Úlohou ohlasovateľa Božieho slova je viesť ľudí k uvedomeniu si tejto neradostnej skutočnosti, nielen ľudí povzbudzovať uhladenými kázňami. Ježiš povedal: „… poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Betlehemský Ježiš, ty si teraz vo mne, moje srdce ti slúži namiesto jaslí. Teším sa, radujem sa, že ty, milé dieťa Ježiš, si vo mne. Ale cítiš sa u mňa dobre? V betlehemskej jaskyni ti bolo chladno, a v mojom srdci? Ó, Ježišu, aké je moje srdce? Verím, že moja horiaca…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Vojtech Molčan sa narodil 5. júla 1901 v Ďurďoši v učiteľskej rodine. Mal piatich súrodencov, z ktorých sa dvaja bratia stali tiež kňazmi. Základnú školu vychodil v Ďačove, gymnázium v Prešove a posledný ročník v Košiciach. V roku 1924 začal študovať teológiu v Prešove. 31. marca 1929 ho vladyka Pavel v prešovskej katedrále vysvätil…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Dávid Rybovič)   Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec v prejave vysvetlil veriacim, čo znamená mať vieru ako horčičné zrnko.   „Témou dnešnej evanjeliovej state (porov. Lk 17, 5 – 10) je viera, ako to hneď na začiatku uvádza prosba apoštolov: ,Daj nám väčšiu vieru!‘ (Lk 17, 6). Je…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: pravicon.com)   Nie je ničím výnimočným, že Bohorodička si v priebehu dejín i v súčasnosti sama vyberá miesta, kde si želá, aby sa jej vzdávala úcta prostredníctvom ikon.   Čiernohorská (vladimírska) ikona Bohorodičky (rus. Черногорская) Jednou z takých ikon je aj kópia vladimírskej ikony Bohorodičky, ktorá dostala meno podľa vrchu Čierna hora,…

Read more »

By |

SVÄTÁ GERMÁNA COUSINOVÁ (foto: i.ytimg.com)   Germaine Cousinová de Pibrac (1579 – 1601) bola slabá a chorľavá. Jej macocha bola krutá a týrala ju, otec zasa slaboch, ktorý ju neochránil. Vedela iba to, čo sa naučila z katechizmu. Z uzlíkov na šnúrke si urobila ruženec a modlila sa jednoduché modlitby. Každý deň zanechala ovce v Božej starostlivosti a…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Erich Eštvan, riaditeľ Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli Pri pohľade na túto vetu sa mi vybavila scéna z ukrižovania Ježiša a dialóg s lotrom: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lukáš 23, 42 – 43) Pár hodín…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Ježišu, idem k tebe s oduševnením, pretože od teba – keď ťa uvidím v jasliach – naučím sa mnohému, čo potrebujem pre môj život. Idem k betlehemskému Ježišovi, pretože veľmi potrebujem betlehemského ducha. Spolieham sa na to, že aj ja budem mať takú radosť, toľko milostí, koľko jej mali prví…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi