Archive For The “Katechézy” Category

By |

KATARÍNA TEKAKWITHA (foto: franjevcisubotica.rs)   Narodila sa v USA (1656). Bola Indiánkou z kmeňa Mohawkov. Pokrstená bola ako dvadsaťročná, vtedy si dala meno Katarína. Odišla do kresťanskej kolónie pre Indiánov do Kanady. Veľa sa modlievala, robila pokánie a starala sa o chorých a starých. Zvlášť si uctievala Eucharistiu a Ukrižovaného. Zomrela 24-ročná. Ako prvá Indiánka…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Katarína Hričáková, animátorka mladých a kantorka vo farnosti Vyšný Kazimír Ja ako kresťan by som mal mať túžbu podobať sa na Boha. Mal by som konať skutky lásky, byť trpezlivý, obetavý, pokorný, láskavý, nehádať sa, hovoriť pravdu… Jednoducho žiť život plný viery, nádeje a lásky. Aj svätý apoštol Matúš píše: „Vy teda buďte…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Mám však mnoho chýb, ale s tvojou pomocou som sa ich zbavil. Ježišu, podarila sa mi dobrá vec – pomohol som blížnemu, dal som dobrý príklad druhým, krajšie sa modlím, lepšie počúvam svätú liturgiu, počúvam kázeň – a mám z toho všetkého radosť. To všetko však bolo kvôli tebe, a…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ladislav Tibor Tátray sa narodil 12. augusta 1919 v Košiciach, kde absolvoval gymnázium. Teológiu študoval v Užhorode a v Miškovci. Keďže mal bezdetné manželstvo, s manželkou sa starali o tri netere po jeho bratovi. Kňazskú vysviacku mu udelil 6. decembra 1942 v Miškovci vladyka Anton Papp. Po vysviacke pôsobil v Košiciach a venoval sa robotníckej mládeži….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos)   Svätý Otec František pred tradičnou modlitbou Anjel Pána v nedeľu napoludnie povzbudil Boží ľud svojím zamyslením nad podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi.   „Je to jedno z najkrajších podobenstiev v evanjeliu. A toto podobenstvo sa stalo paradigmou kresťanského života. Vďaka evanjelistovi Lukášovi máme tento poklad….

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: iconbm.ru)   Je známe, že veľké množstvo starších ikon bolo namaľovaných v monastieroch mníchmi, ktorí pri ich tvorení spájali to, čo je prirodzené pre duchovný život, modlitbu a pôst, vďaka čomu sa mnohé z nich stali divotvornými. Takou je aj Černigovsko-eliášska ikona Bohorodičky.   Černigovsko-eliášska ikona Bohorodičky (rus. Черниговская – Ильинская) Divotvorná ikona…

Read more »

By |

PRE ŽENU   Keď Demosova rodina utiekla pred genocídou do Spojených štátov, ich najväčším prekvapením bolo, že kresťanské cirkvi sú cirkvami žien. Muži akoby neexistovali. Naproti tomu ich spoločné stretnutia vyzerali tak, že vpredu stáli bradatí muži, ktorí sa modlili so zdvihnutými rukami, ženy a deti boli vzadu. A na týchto spoločných sláveniach sa diali pre nás…

Read more »

By |

Vpredu alebo vzadu? Je to otázka skoro ako: Byť či nebyť? Ako to myslíme? Nuž v každom ohľade so zameraním na postoje muža a ženy. Aj to je dôležitý znak toho, či sme tým, kým máme byť. Aj keď netvrdíme, že výnimky neexistujú, hlavne ak v duchovnej oblasti prinášajú dobré ovocie. Pred pár rokmi nás zaujala kniha Demosa…

Read more »

By |

BIBLIA (Martina Diheneščíková; foto: Kráľovná zo Sáby. wikimedia.org)   Záhadná žena prišla počúvať múdrosť kráľa Šalamúna z južných končín zeme. Biblia neuvádza jej meno. Existuje o nej mnoho legiend. Je príkladom, že ak človek úprimne hľadá odpovede na hlbšie otázky o živote, aj ich skutočne nachádza. Sväté písmo o nej hovorí v Prvej knihe kráľov v 10. kapitole a v 9. kapitole Druhej…

Read more »

By |

SVÄTÝ STANISLAV KOSTKA (Foto: monasteryicons.com)   Narodil sa v roku 1550 na kniežacom zámku v Poľsku. Študoval na jezuitskej škole. Smrteľne ochorel, ale po videní Presvätej Bohorodičky zázračne vyzdravel. Vstúpil k jezuitom pod vedením Petra Kanízia, ktorý ho poslal do Ríma. Mal predtuchu, že zomrie. Stalo sa to 5. augusta 1568. Mal osemnásť rokov. O štyristo rokov bol…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi