Archive For The “Úvodník” Category

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Politická mapa Európskej únie zaznamenáva nárast dvoch politických skupín obyvateľstva – extrémistov a zelených. Čiže na jednej strane sa ľudia búria a sú nespokojní a na druhej začínajú myslieť (napíšem to, ako cítim) dopredu. Táto živná pôda založená na záchrane života na zemi po bezuzdnom konzume od konca 20. storočia je prajná…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Pred niekoľkými desaťročiami sme vstúpili do doby, ktorá znamená automatizáciu mnohých činností. Deje sa to cez prácu strojov – robotov a ide zväčša o mechanickú činnosť. Stroj automaticky urobí niečo na základe istého podnetu. A to ušetrí človeku čas a, povedzme si úprimne, aj nervy. Postupne sa táto automatizácia dostala i do domácností. Už…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Človek často chodí sem a tam, keď je nervózny. Jednoducho sa prechádza. Akoby hľadal miesto, kde nájde pokoj. Miesto, na ktorom si spomenie, na čo zabudol. Kde mu príde spásonosná myšlienka – nápad, ktorý zmení celý jeho život. Sú však aj ľudia, ktorí iba bezcieľne blúdia. Prechádzajú sa hore-dole, a pritom…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (vladyka Marián Andrej Pacák CSsR)   S touto otázkou sa stretávame často. Je jasná a zrozumiteľná. Odpovede na ňu výrazne ovplyvňujú naše konanie. Niekedy to môže byť dobrá práca, dobrý plat, túžba po zdraví alebo dobre urobená skúška. Inokedy úsilie o záchranu vzťahu, manželstva či iba snaha stihnúť vlak, alebo lietadlo. Môže to byť potreba…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Žijeme v občianskej spoločnosti, kde hodnota človeka nemá spočívať v jeho presvedčení, farbe pleti, pohlaví, majetku, vzdelaní… Spočíva v jednoduchom konštatovaní – si človek. A ako taký máš rovnakú hodnotu ako ten druhý. Rovnaké práva i povinnosti. A predsa to tak nie je. V tomto si nie sme rovní. Odkiaľ beriem túto istotu? Stačí si pozrieť…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Dobro. Slovo, ktoré tak príjemne znie. Akosi všetci cítime, že treba dobro konať či napomáhať konanie dobra. A zároveň, povedzme si úprimne, každý z nás je rád, keď sa mu sem-tam ujde kúsok z toho veľkého či malého koláča, kúsok dobra. Cirkev nás volá a povzbudzuje, aby sme konali dobro. Sám Ježiš nám…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Sú situácie a riešenia, ktoré sú zložité, komplikované. Iné sú ťažké. Zdá sa nám, akoby celý život sprevádzali ťažké a komplikované problémy, a my sme stále na ne museli nachádzať ešte ťažšie a komplikovanejšie riešenia. To preto, lebo tieto situácie kričia z priemeru nášho života. Náš život je však plný jednoduchých rozhodnutí, malých problémov…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Vo víre rýchleho spoločenského diania často prehliadame drobné zmeny významu slov – posuny, ktoré neskôr dávajú slovám iný význam. Ako chlapec som čítaval životy svätých, kde ich priatelia boli neraz nazvaní súdruhmi. Logicky. Boli to ich súputníci, ich druhovia. Dnes má toto slovo niekedy až hanlivé pomenovanie. Táto zmena…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Je po voľbách. Je čas bilancovať ako po žatve. Skončilo sa súperenie myšlienok či skôr marketingových kampaní a hrubých obálok peňazí. Je čas pozrieť sa, kto vyhral, kto prehral a prečo.   Myslím si, že súdny kresťan má v tom jasno. Prehralo kresťanstvo. A to na plnej čiare. Slovensko je stále ďalej od…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Príbeh o troch Svätoplukových prútoch pozná azda každý zo staršej generácie. A možno i tí mladší. Je to silné ponaučenie adresované synom, že ak bude každý sám, budú zlomiteľní. Ak sa však spolu pevne zviažu, bude ich omnoho ťažšie zlomiť. Dôležité je však tie prúty zviazať. Nestačí iba jeden priložiť k druhému, nestačí…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi