Archive For The “Úvodník” Category

Do poslednej kvapky

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Už sme skončili pohyblivé sviatky tohto cirkevného roka a vrátili sme sa do pevných koľají bežných dní. Podobne sa aj tok života okolo nás vracia do svojho bežného koryta. Aspoň to tak vidíme. Ale všetko, čo sme zažili, všetko, čo sme počuli a videli, a – dovolím si tu napísať – čítali, urobilo veľkú zmenu…

Read more »

Napoly

By |

Napoly

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš) Keď je človek rozpoltený, necíti sa komfortne. Svedomie či akýsi vnútorný hlas sa mu často ozýva. Je v nepohode, neistý. Nemôže si vychutnať život. Ak to chce zmeniť, musí sa rozhodnúť, ku ktorému hlasu vo svojom vnútri sa prikloní. A hoci to urobí, ešte dlhý čas zvažuje, či urobil správne. Rozpoltenosť človeka ničí, berie mu chuť…

Read more »

Život je zmena

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš) Poznáte to – všetko sa mení. Niekedy mám pocit, že príliš rýchlo a ja nestíham. Cítim sa ako dinosaurus – starý, priam ako vykopávka. Kedysi sa ľudský svet menil pomalšie. Dnes sme v čase, kde je rýchlosť to najdôležitejšie. A to vo všetkom. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Lenže aj tu platia zákony, ktoré Boh vpísal do hmoty…

Read more »

Zázračný prameň

By |

Zázračný prameň

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš) Život je plný zvratov a nečakaných situácií. Niekedy nás prekvapí v dobrom, inokedy nás pomyselne ženie na kraj útesu, aby otestoval našu túžbu žiť. Sme postavení pred výzvy, aby sme ich zvládli, a tak rástli. Mocneli v boji (porov. Hebr 11, 34). Ale nie v boji s ostatnými, ale sami so sebou. So svojimi túžbami, predstavami a názormi. Najväčšia tma je pred…

Read more »

Sloboda slova

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Dnes sa často hovorí o slobode slova. Alebo o neslobode. Slobodu vnímame ako jeden z najväčších plodov nežnej revolúcie. Moderné technológie umožňujú ako nikdy inokedy byť v tejto oblasti slobodní. Každý môže zdieľať svoj status, voľne komentovať, čo uzná za vhodné, vypisovať blogy, správy… A takto sa jeho myšlienky šíria vo virtuálnom priestore. S touto ľahkosťou…

Read more »

Kríž dnes

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Dnes sa v strede našich cerkví nachádza vyložený kríž. Ten Kristov. Ten, na ktorom dobrovoľne zomrel. Nie z povinnosti, ale z lásky k Bohu a k nám. Bolestivo, v boji sám so sebou. S túžbou žiť. Veď práve táto túžba po živote nás vie i v okamihu smrti vyburcovať k vypätiu všetkých síl, aby sme si zachránili život. Vnímame ho ako…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi