Archive For The “Aktuálne” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Keď je človek chorý, chce zvyčajne dostať to najlepšie, aby sa uzdravil. Bežne sa však stretávame s tým, že lekár na tú istú chorobu predpíše jednému pacientovi ten, inému iný liek. Otázniky pribúdajú, keď zistíme, že jeden z liekov je drahší ako ten druhý. Nie je to nespravodlivé?!   V medicíne nie…

Read more »

By |

OZNAM (vladyka Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia nášho gréckokatolíckeho metropolitného časopisu Slovo, srdečne vás pozdravujem a žehnám vám v tento prázdninový čas, a chcem vás oboznámiť s naším zámerom – so stavbou pútnického domu v Ľutine, ktorý ponesie názov Dom sv. Jána Pavla II.   Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom mariánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku v Ľutine…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: bbc.com)   Tragický prípad Vincenta Lamberta už viac než jedno desaťročie zamestnáva lekárov a aktivistov po celom svete.   Po tom, čo Európsky súd pre ľudské práva dal za pravdu lekárom snažiacim sa mu prestať podávať jedlo a tekutiny, Výbor OSN pre práva osôb s postihnutím sa nedávno vyjadril v prospech aspoň dočasného pokračovania…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Aj dnešná veda má svoje hranice poznania. Mozog ako najkomplikovanejší ľudský orgán ešte nevyjavil všetky svoje tajomstvá. A predsa práve on riadi celé ľudské telo. Niekedy sa stávajú prípady, keď sa človek javí mŕtvy alebo nevníma okolie. To však nemôžeme s istotou tvrdiť. Jedným z týchto prípadov je aj osud Vincenta Lamberta.   Tragický…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: www.army.mil)   Biobankovanie je výbornou, veľmi potrebnou metódou biomedicínskeho výskumu. Ako je to ale s financiami, ktoré sa okolo týchto biobánk točia? Nejde tu o niečo nemorálne?   Vybudovanie a prevádzkovanie biobanky stojí nemalé finančné náklady. Špeciálne stavebné úpravy, nákladné technické zariadenia na uchovávanie a spracovanie biologických vzoriek, oddelený počítačový systém na spracovanie a uchovávanie…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: media.defense.gov)   Biobanky zhromažďujú, uchovávajú a poskytujú vzorky buniek, tkanív a iných biologických materiálov ľudského pôvodu spolu so zdravotnými údajmi darcov. Má to výborné využitie v biomedicínskom výskume, ale aj určité riziká zneužitia.   Môže teda dnešný človek, kresťan súhlasiť s biobankovaním? Krátka odpoveď je: áno, môže. Dnes si povieme viac o tom prečo a ako….

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: prod-carehubs.net)   Banky bežne poznáme ako finančné ustanovizne. Zhromažďujú, chránia a požičiavajú peniaze. Na krytie ich hodnoty majú niektoré banky vo svojich trezoroch zlato či iné hodnotné veci – napríklad vzácne drahé kamene alebo šperky. V čom však spočíva poslanie a hodnota biobanky? Čo zhromažďuje, chráni a poskytuje? Je biobankovanie etické?   Biobanka je špeciálne…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: www.publicdomainpictures.net)   Človek, osobitne kresťan, ktorý chce v súčasnosti byť za život, za jeho rešpektovanie, ochranu a ďalší rozvoj, sa zoči-voči mnohým súčasným útokom proti ľudskému životu neraz pýta: Ako? V predchádzajúcom príspevku (Slovo č. 06/2019) sme poukázali na to, že ochrana života sa začína najskôr od nás samých. Stojí na kladnom vzťahu k nášmu…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere)   Každý rok 25. marca si na pamiatku počatia Božieho Syna pripomíname Deň počatého života. O deväť mesiacov budeme oslavovať Kristovo narodenie. Tak je to s každým človekom. Počatie, rast a tichý vývin v skrytosti pod srdcom matky. Láskavo nosený, nežne živený, chránený a ochraňovaný. Očakávaný či nečakaný.   Deň počatého života je sviatkom…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere)   V minulom roku sme si pripomenuli 50. výročie vydania encykliky svätého pápeža Pavla VI. Humanae vitae. Mnoho sa pritom popísalo a povedalo. O tomto naozaj nadčasovom, prorockom dokumente. Treba sa k nemu prakticky a často vracať. V Cirkvi, v našich rodinách, ale aj na medzinárodných fórach. Kde čoraz viac ide o život. Každého človeka i ľudstva.   Encyklika…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi