Archive For The “Aktuálne” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Pri biologickej liečbe nejde o značkové biopotraviny či iné bioprodukty. Je to oveľa zaujímavejšie. Vo výskumných laboratóriách a na rešpektovaných klinikách, ba už aj v dennej praxi súčasnej medicíny zažívame dospelejší, hlbší návrat do „školy matky prírody“. Deje sa to v sprievode súčasnej špičkovej vedy a najnovších technológií.   Pri biologickej liečbe nejde o značkové…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Keď človeka navštívi závažná choroba, poprevracia jeho život. Jeho doterajšie fungovanie. Jeho prácu, zvyčajný príjem, zabezpečenie. Predstavy o živote. Vzťahy. Priateľstvá. Záujmy. Rebríček hodnôt. Veľmi vysoko sa odrazu dostane zdravie. Záchrana života. Lekári a lieky.     Už sme písali, že pokrok medicíny, vied a technológií prináša množstvo nových liekov. Sľubujú zdravie, úľavu,…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Mnoho dnes počúvame aj čítame o tom, že sa na lieky u nás vynakladá veľa peňazí. A že ceny tých najnovších veľmi rýchlo rastú. Môže sa vraj stať, že náklady na lieky nakoniec zruinujú celý rozpočet na zdravotníctvo. Volá sa po zmenách a úsporných opatreniach. Minule sme si priblížili…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Keď je človek chorý, chce zvyčajne dostať to najlepšie, aby sa uzdravil. Bežne sa však stretávame s tým, že lekár na tú istú chorobu predpíše jednému pacientovi ten, inému iný liek. Otázniky pribúdajú, keď zistíme, že jeden z liekov je drahší ako ten druhý. Nie je to nespravodlivé?!   V medicíne nie…

Read more »

By |

OZNAM (vladyka Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia nášho gréckokatolíckeho metropolitného časopisu Slovo, srdečne vás pozdravujem a žehnám vám v tento prázdninový čas, a chcem vás oboznámiť s naším zámerom – so stavbou pútnického domu v Ľutine, ktorý ponesie názov Dom sv. Jána Pavla II.   Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom mariánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku v Ľutine…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: bbc.com)   Tragický prípad Vincenta Lamberta už viac než jedno desaťročie zamestnáva lekárov a aktivistov po celom svete.   Po tom, čo Európsky súd pre ľudské práva dal za pravdu lekárom snažiacim sa mu prestať podávať jedlo a tekutiny, Výbor OSN pre práva osôb s postihnutím sa nedávno vyjadril v prospech aspoň dočasného pokračovania…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Aj dnešná veda má svoje hranice poznania. Mozog ako najkomplikovanejší ľudský orgán ešte nevyjavil všetky svoje tajomstvá. A predsa práve on riadi celé ľudské telo. Niekedy sa stávajú prípady, keď sa človek javí mŕtvy alebo nevníma okolie. To však nemôžeme s istotou tvrdiť. Jedným z týchto prípadov je aj osud Vincenta Lamberta.   Tragický…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: www.army.mil)   Biobankovanie je výbornou, veľmi potrebnou metódou biomedicínskeho výskumu. Ako je to ale s financiami, ktoré sa okolo týchto biobánk točia? Nejde tu o niečo nemorálne?   Vybudovanie a prevádzkovanie biobanky stojí nemalé finančné náklady. Špeciálne stavebné úpravy, nákladné technické zariadenia na uchovávanie a spracovanie biologických vzoriek, oddelený počítačový systém na spracovanie a uchovávanie…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: media.defense.gov)   Biobanky zhromažďujú, uchovávajú a poskytujú vzorky buniek, tkanív a iných biologických materiálov ľudského pôvodu spolu so zdravotnými údajmi darcov. Má to výborné využitie v biomedicínskom výskume, ale aj určité riziká zneužitia.   Môže teda dnešný človek, kresťan súhlasiť s biobankovaním? Krátka odpoveď je: áno, môže. Dnes si povieme viac o tom prečo a ako….

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: prod-carehubs.net)   Banky bežne poznáme ako finančné ustanovizne. Zhromažďujú, chránia a požičiavajú peniaze. Na krytie ich hodnoty majú niektoré banky vo svojich trezoroch zlato či iné hodnotné veci – napríklad vzácne drahé kamene alebo šperky. V čom však spočíva poslanie a hodnota biobanky? Čo zhromažďuje, chráni a poskytuje? Je biobankovanie etické?   Biobanka je špeciálne…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi