Archive For The “Aktuálne” Category

Cholera v roku 1831

By |

RECENZIA (Anton Liška; foto: Juraj Gradoš)   Spomedzi všetkých epidémií, ktoré v prvej polovici 19. storočia zasiahli Uhorsko, bola najničivejšia epidémia cholery. Do Európy prenikla pravdepodobne z oblasti Indie už v roku 1830. Najprv sa dostala do Ruska, odtiaľ sa dostala pravdepodobne cez Halič do Uhorska – a to v lete 1831. Na sklonku minulého…

Read more »

Štvrťstoročie encykliky života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: wikimedia.org)   „Posolstvo encykliky Evangelium vitae je aktuálne viac než kedykoľvek predtým. Nielen v krízových situáciách, akou je tá, ktorú práve prežívame, ale žiada sa tu konať.“   „Konať na kultúrnej a výchovnej úrovni, aby sme odovzdávali budúcim generáciám postoj solidarity, starostlivosti, prijatia, v plnom vedomí, že kultúra života nie je výlučným dedičstvom kresťanov, ale…

Read more »

Sv. Ján Pavol II. a ochrana života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)   V nadväznosti na politické, ekonomické a kultúrne zmeny odštartované nežnou revolúciou v novembri 1989 bolo možno mnohé, predtým tajné aktivity preniesť do verejného priestoru. Išlo o obnovenie činnosti cirkví, jednotlivých reholí, ako aj niektorých kresťanských spolkov a organizácií. Popritom sa zakladali nové, niekedy s veľkým nadšením, ale pomerne krátkym trvaním. Hľadali sa štruktúry, ktoré by…

Read more »

Štvrťstoročie encykliky života

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: archív redakcie)   Na sviatok Zvestovania Pána (25. marca 2020) sme si pripomenuli aj jedno mimoriadne výročie – dvadsaťpäť rokov od podpisu veľmi závažnej encykliky sv. pápeža Jána Pavla II. Evanjelium života. Išlo o pápežov dokument, ktorý bol zároveň ovocím kolegiálneho úsilia a spolupráce kardinálov univerzálnej Cirkvi.   Tento dokument vychádza…

Read more »

Výzva k podpore Týždňa Laudato si´

By |

Environmentálna subkomisia pri Konferencii biskupov Slovenska vyzýva k podpore  Týždňa Laudato si´ pri 5. výročí encykliky pápeža Františka.   Päť rokov od vydania encykliky pápeža Františka Laudato si´ sa v rámci katolíckych spoločenstiev po celom svete uskutoční v termíne 16. – 24. mája 2020 tematický týždeň venovaný úcte k Bohu – Stvoriteľovi a starostlivosti o…

Read more »

O etike umelej inteligencie

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Umelá inteligencia bola v minulom storočí vďačnou témou vedeckej fantastiky. V posledných desaťročiach sa však stala našou každodennou realitou. Rozpoznávanie tvárí a hlasu. Internetové prekladače a prehliadače. Personalizované reklamy. GPS navigácia. Autopilot v aute, dopravnom lietadle či v raketopláne. Vývoj liekov. Riadenie priemyselných procesov. Viaceré „apky“ v mobile.  …

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi