Archive For The “Aktuálne” Category

Ektogenéza človeka?

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com) V roku 2017 sme v našej rubrike písali o ovečkách, ktoré úspešne prežili časť svojho života v čomsi, čo bolo možné označiť za akúsi umelú maternicu. Dnes sa začína uvažovať o využití technologicky oveľa dokonalejšej náhradnej maternice u človeka. Etické otázky, ktoré sme pred piatimi rokmi naznačili, neboli dosiaľ zodpovedané. A odvtedy pribudli aj mnohé ďalšie.   V apríli…

Read more »

Opico-ľudské chiméry

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) V apríli tohto roka rozvírila pulzujúce hladiny výskumu chimérických embryí správa, že americkí a čínski vedci vytvorili prvé chimérické opico-ľudské embryá. A študovali ich vývoj v skúmavke do devätnásteho dňa života. Vzbudilo to veľkú pozornosť. V čom sú etické otázky, ktoré výskum priniesol, nové? Mali či nemali by sme ho považovať za etický? O výskume chimérických organizmov obsahujúcich ľudské kmeňové…

Read more »

Očkovanie

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) V týchto dňoch ma oslovil istý zdravotnícky týždenník s otázkou o povinnom očkovaní zdravotníckych pracovníkov. Týždenníku som odpovedal – a zároveň som sa rozhodol, že zopár myšlienok k tejto staro-novej téme ponúknem aj čitateľom našej rubriky. Možno je užitočné pripomenúť, že otázka povinného očkovania sa na Slovensku intenzívne riešila už v rokoch 2013 – 2014. Až na Ústavnom súde Slovenskej…

Read more »

Covid-19 a priority

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Vrcholiaca druhá vlna pandémie ochorenia Covid-19. Zdravotnícka katastrofa globálnych rozmerov. Všade prítomné obavy a zle potláčaný, lepkavý strach. Únava a vyčerpanosť. Ako v tom všetkom kráčať ďalej? Pandémia prevracia zabehané rebríčky hodnôt a preveruje doterajšie priority jednotlivého človeka i ľudstva. V situácii krízy a existenčného ohrozenia sa medzi ľuďmi, neraz celkom  prekvapujúco a nečakane, vynára to najlepšie – známi aj…

Read more »

Covid-19 a triáž: ťažká etická dilema

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com) Prebiehajúca epidémia ochorenia Covid-19 na Slovensku sa v súčasnosti dostala do svojej zatiaľ najťažšej fázy. Ide o zdravotnícku katastrofu, akú sme ešte nezažili.   Narastá počet hospitalizovaných pacientov, osobitne pacientov s ťažkým priebehom ochorenia. To spôsobuje zahltenie už aj tak obmedzených kapacít zdravotníckych zariadení, najmä tých, ktoré sú potrebné na poskytnutie intenzívnej…

Read more »

Zatvorené kostoly a tri návrhy pre vládu

By |

Zatvorené kostoly a tri návrhy pre vládu

AKTUÁLNE (Ján Figeľ) Faktické zrušenie verejných bohoslužieb na Slovensku od Nového roka 2021 považujem za nezákonné. Je totiž v rozpore s Ústavou SR a s Európskym dohovorom o ľudských právach. Ústava (čl. 24) garantuje náboženskú slobodu ako základné ľudské právo. Jeho uplatňovanie má aj verejný a kolektívny rozmer a pokrýva štyri oblasti: bohoslužby, náboženské úkony, zachovávanie obradov a vyučovanie. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi