Archive For The “Aktuálne” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Žijeme v dobe prevahy zlých správ. V dobe, ktorá akoby valcovala človeka aj ľudské spoločenstvá katastrofickými scenármi. Globálnym otepľovaním. Nešťastiami. Katastrofami. Prírodnými aj tými, čo spôsobuje človek. Zlyhaniami ľudí aj inštitúcií.   V presile zla a každodenného temna sa akoby strácal zmysel, dôvod a pravé poslanie života človeka a ľudí na tejto zemi. Skutočným…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Dnes sa často povie, že všetko je v kríze – naše aj európske zdravotníctvo, slovenská aj európska medicína, naša aj medzinárodná politika. Ekonomika, životné prostredie a globálne otepľovanie, školstvo produkujúce nevzdelancov, médiá falošných správ, súdnictvo oslobodzujúce zločincov, polícia chrániaca gaunerov.   Kresťanstvo nepomáhajúce, nemilujúce, nebojujúce so zlom. Bez iskry, tvorivosti,…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)   Alternatívna medicína predstavuje postupy a praktiky, ktoré síce na pohľad vyzerajú ako výkony lekára či iného zdravotníka, ale v skutočnosti sú svojou podstatou mimo medicíny a racionálneho a vedeckého poznania, či skôr proti nim. A to nielen proti poznaniu v oblasti medicíny, ale nezriedka aj iných vied – napríklad fyziky, chémie či biológie.   Zakladajú…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Dnes sú v móde všelijaké alternatívy. Alternatívna hudba, kultúra či móda. Alternatívne filozofie či teológie. Alternatívne médiá. Alternatívna pravda. Tak prečo nie alternatívna medicína?! Veď tej obyčajnej máme už akosi všetci dosť. Aj tých jej škandálov. Strašenia krachujúcim zdravotníctvom. Stratifikáciou nemocníc. Ďalšími doplatkami na lieky.   Radšej asi pôjdeme k tomu…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Pri biologickej liečbe nejde o značkové biopotraviny či iné bioprodukty. Je to oveľa zaujímavejšie. Vo výskumných laboratóriách a na rešpektovaných klinikách, ba už aj v dennej praxi súčasnej medicíny zažívame dospelejší, hlbší návrat do „školy matky prírody“. Deje sa to v sprievode súčasnej špičkovej vedy a najnovších technológií.   Pri biologickej liečbe nejde o značkové…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Keď človeka navštívi závažná choroba, poprevracia jeho život. Jeho doterajšie fungovanie. Jeho prácu, zvyčajný príjem, zabezpečenie. Predstavy o živote. Vzťahy. Priateľstvá. Záujmy. Rebríček hodnôt. Veľmi vysoko sa odrazu dostane zdravie. Záchrana života. Lekári a lieky.     Už sme písali, že pokrok medicíny, vied a technológií prináša množstvo nových liekov. Sľubujú zdravie, úľavu,…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Mnoho dnes počúvame aj čítame o tom, že sa na lieky u nás vynakladá veľa peňazí. A že ceny tých najnovších veľmi rýchlo rastú. Môže sa vraj stať, že náklady na lieky nakoniec zruinujú celý rozpočet na zdravotníctvo. Volá sa po zmenách a úsporných opatreniach. Minule sme si priblížili…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Príkladní manželia. Majú sa tak veľmi radi, ale vytúžené dieťatko stále neprichádza. Príbuzní aj niektoré veriace ženičky sa vypytujú, radia. Nie vždy citlivo. „Veď naši známi, dobrí veriaci, si už zadovážili synčeka. Cez IVF. V tom najlepšom centre. A aký je peknučký. Veď nebuďte takí sebeckí. Dieťatko vám treba.“ A tak aj…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Správa o úspešnom využití „plastovej maternice“ na zabezpečenie zdravého vývinu predčasne narodených jahniat podnietila úvahy o využití podobných prístrojov u človeka. Týkajú sa nielen použitia technológií umelej maternice pri záchrane života predčasne narodených detí či potratených plodov, ale aj možnosti kompletného vývoja človeka v umelom prostredí: od počatia až po „narodenie“. Vývin…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) V apríli tohto roka uverejnili v prestížnom vedeckom časopise Nature Communication výsledky výskumu, pri ktorom nenarodené jahniatko úspešne absolvovalo časť svojho vývinu v špeciálnom plastovom vaku naplnenom tekutinou. Podmienky pokusu aj obdobie vývinu jahniatka mali simulovať záchranu veľmi predčasne narodeného dieťaťa. Vývoj nového záchranného prístroja, akoby umelej maternice, pre takéto veľmi rizikové…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi