Gréckokatolícki novokňazi

23. júla 2019

UDALOSŤ (Miroslav Baran)   Prešovská archieparchia: Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ Kňazská vysviacka: 16. jún 2019 (10.00 h), Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine   Pavol ...

Ukrajinské bohoslužby v Bratislave

23. júla 2019

BRATISLAVA-LAMAČ ■ V Kostole sv. Rozálie slávila 30. mája ukrajinská menšina žijúca v Bratislave a okolí druhú svätú liturgiu v ukrajinčine za ukrajinských vojakov padlých v druhej svetovej vojne ...

Duchovná obnova so svätými

22. júla 2019

KOŠICE ■ V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 16. júna zavŕšila týždňová duchovná obnova Svätosť na dosah. Svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre ...

Oslávili 25 rokov kňazstva

20. júla 2019

ĽUBOVEC ■ 20. júna, na sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, sa veriaci z farnosti Ľubovec modlili za svojho kňaza otca Marka Kolesára, ktorý ...

Posviacka exteriéru v Giraltovciach

19. júla 2019

GIRALTOVCE ■ V Nedeľu svätých otcov prvého ekumenického snemu 2. júna otec Daniel Dzurovčin, synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie, posvätil novú vežu a exteriér obnovenej Cerkvi Matky ...

Turistický deň Bratislavskej eparchie

18. júla 2019

ŠUMIAC ■ Na Horehroní vo farnosti Šumiac sa 1. júna konal Turistický deň Bratislavskej eparchie, ktorý bol spojený so slávnosťou chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána. Na svätej liturgii ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi