Správy

Splácame veľký spoločenský dlh

7. júla 2020

UDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: Peter Vanko)   Pri múre Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove sa 25. mája uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorá má ...

Uvedenie sekretára východnej kongregácie

7. júla 2020

VATIKÁN ■ Kongregácia pre východné cirkvi privítala 5. júna nového sekretára vladyku Giorgia Demetria Gallara. Kardinál Leonardo Sandri, prefekt kongregácie, ho privítal, vyjadril slová vďaky za ...

Krátke správy zo sveta (13 – 14)

Krátke správy zo sveta (13 – 14)

6. júla 2020

VATIKÁN ■ 8. júna bola spustená nová iniciatíva na šírenie filmov inšpirovaných kresťanstvom. Platforma www.vativision.com je súkromno-podnikateľský projekt spoločností Officina della ...

Vladyka Ján Babjak udelil nižšie svätenia

5. júla 2020

ĽUTINA ■ V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky udelil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ nižšie svätenia – postriženije Jozefovi Polačkovi a Ľubomírovi Vozňakovi. Týmto ...

Slávnosť Košickej eparchie v bazilike minor

2. júla 2020

MICHALOVCE ■ V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha sa 30. – 31. mája konala odpustová slávnosť Košickej eparchie.   Hlavnými bodmi sobotného programu bola Veľká večiereň s lítiou a ...

Zomrel otec Michal Moskaľ

1. júla 2020

MICHALOVCE ■ V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha slávil 4. júna košický eparcha Milan Chautur CSsR a prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pohrebné obrady za zosnulého otca ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi