Správy

Zomrel otec Mukačevskej eparchie

14. septembra 2020

UDALOSŤ (Vatican News, Jaroslav Girovský; foto: Jaroslav Makar)   Na Ukrajine sa 19. – 20. júla konali pohrebné obrady za zosnulého mukačevského eparchu Milana Šášika CM. Člen rehole ...

Dvestoročnica chrámu v Jasenove

Dvestoročnica chrámu v Jasenove

6. septembra 2020

Jasenov ■ V nedeľu 2. augusta veriaci v Jasenove privítali vo svojom dvestoročnom chráme vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, pri príležitosti jubilejnej odpustovej slávnosti, na ...

Denný detský letný tábor dekanátu Hrabské

6. septembra 2020

Hrabské ■ 27. až 31. júna sa v Malcove uskutočnil denný detský letný tábor dekanátu Hrabské. Na tábore sa zišlo vyše sto detí, dvadsaťštyri animátorov a štyria kňazi. Celý tábor sa niesol v duchu ...

Odpust v Prievidzi

5. septembra 2020

PRIEVIDZA ■ V nedeľu 26. júla sa v Mariánskom kostole v Prievidzi uskutočnila odpustová slávnosť prievidzskej gréckokatolíckej Farnosti svätých sedmopočetníkov. Archijerejskú liturgiu slávil ...

Miništrantský tábor v seminári

5. septembra 2020

Prešov ■ Od 27. do 31. júla sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča uskutočnil miništrantský tábor. Zúčastnilo sa na ňom 57 miništrantov vo veku od ...

V Nižných Repašoch odhalili pamätnú tabuľu kňazovi Alexejovi Miroššayovi

4. septembra 2020

Nižné Repaše ■ V nedeľu 2. augusta prežívali vzácne chvíle veriaci v Nižných Repašoch (farnosť Torysky). Pri príležitosti chrámového sviatku Zosnutia sv. Anny, matky Presvätej Bohorodičky, sa tu ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi