Archive For The “Slovo na tému” Category

Povinná dochádzka alebo vzdelanie

By |

SLOVO NA TÉMU ( Monika Rišková; Foto: Ivana Tvrdovská ) Problematika vzdelávania detí  je jednou z výziev, ktorej v súčasnosti čelíme. Všetci sme chtiac-nechtiac okúsili „domáce vzdelávanie“. Ukazuje sa, že koncept povinnej  školskej  dochádzky by bolo lepšie nahradiť iným konceptom edukácie, a to povinným vzdelaním. Môže sa to realizovať jednak v inštitucionalizovanej forme, ale tiež…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Miroslav Dancák; foto: affaritaliani.it) V nedeľu 4. októbra, na slávnosť sv. Františka z Assisi, bol zverejnený text tretej encykliky Svätého Otca Františka Fratelli tutti. Prvé slová novej encykliky sú citátom z Admonitiones (Napomenutí) sv. Františka, podľa ktorého si Svätý Otec zvolil meno. Encykliku hlava Katolíckej cirkvi venovala téme bratstva a sociálneho priateľstva, ako…

Read more »

Biblické frázy v slovenčine

By |

SLOVO NA TÉMU ( Adriana Matoľáková ) Frazémy biblického pôvodu sú súčasťou spoločného fondu všetkých európskych národov, hoci ich realizácia je v jednotlivých jazykoch rôzna, pretože každý jazyk má vlastnú frazeologickú sústavu, ovplyvnenú národnými špecifikami.   Kresťanské zmýšľanie našich predkov sa silne odrážalo v podobe ustálených spojení priamo aj sprostredkovane inšpirovaných Bibliou. Podľa výskumov ruských lingvistov existuje…

Read more »

Tvorili duchovné drahokamy

By |

SLOVO NA TÉMU (Peter Krajňák; foto: wikimedia.org) Život našej miestnej cirkvi je od jej zriadenia v roku 1818 spojený a neustále obnovovaný obetavou prácou biskupov, kňazov, rehoľníkov, učiteľov, kantorov, kostolníkov, angažovaných laikov, veriacich mužov a žien, ktorí si za svoj ideál vyvolili Isusa Christa a nasledujú ho realizovaním svojho povolania v spoločenstve Gréckokatolíckej cirkvi. Historické anály, biografické slovníky a archívne…

Read more »

JA SOM

By |

SLOVO NA TÉMU (Jozef Jurko) Martin dostal pred časom od svojej milej tkaný náramok a bolo na ňom vyšité práve ono: B. I. G. Chvíľu premýšľal, čo tým chcela povedať. Akože je borec, a došlo mu, veď anglické slovko big znamená veľký. Až od nej sa dozvedel, že ho kúpila v obchode pre kresťanov. Takže…

Read more »

Hľadanie biblickej Betsaidy

By |

SLOVO NA TÉMU (Ľuboš Pavlišinovič; foto:Pohľad zhora s pôdorysom byzantskej stavby. Zdroj:elarajexcavations.com )   Sväté písmo, alebo Biblia, je medzi kresťanmi už tradične nazývané živým slovom. Tento titul vystihuje jeden z dôležitých atribútov Biblie – aktuálnosť. Dovolím si však použiť túto vlastnosť, teda akúsi „živosť“ Svätého písma, aj v inom rozmere, a tým je biblická archeológia. Ide o oblasť,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi