Archive For The “Slovo na tému” Category

By |

SLOVO NA TÉMU (Peter Žeňuch; foto: historický archív ABÚ)   Stará kresťanská cirkev okrem sviatku Kristovho vzkriesenia, ktorý sa slávi každú nedeľu, neslávila vtedy ešte iný sviatok, dokonca ani sviatok Kristovho narodenia či Bohozjavenia. Zmena nastala až začiatkom 4. storočia, keď sa v Cirkvi začali sláviť a sprítomňovať všetky významné udalosti dejín našej spásy.  …

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Kamil Kardis; foto: fr.aleteia.org)   Neľahkou úlohou dnešných dní je klásť otvorené otázky a odpovedať na ne vierohodne a trpezlivo po predošlom skúmaní. Hlavný problém je však v tom, že naše znalosti o druhých (okrem odborníkov) sú len veľmi obmedzené. Samozrejme, prekročiť tento prah vlastnej dobrovoľnej izolácie a nevedomosti znamená úprimnú snahu porozumieť…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Jaroslav Coranič; foto: archív ABÚ)   Pád komunistického totalitného režimu v Československu v novembri 1989 priniesol priaznivé zmeny aj pre Gréckokatolícku cirkev. Pre ňu sa de facto skončilo takmer štyridsaťročné prenasledovanie a konečne mohlo prísť k jej úplnej rehabilitácii a rozvinutiu jej činnosti vo všetkých sférach.   Už mesiac po udalostiach zo 17. novembra 1989…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: wikimedia.org)   V predchádzajúcom článku sme popísali charizmu – dar jazykov s vysvetlením, že podľa udalosti opísanej v Skutkoch apoštolov, ako sa stala v deň Turíc v Jeruzaleme, pri zostúpení Svätého Ducha na apoštolov, tí začali hovoriť rozličnými jazykmi, takže ich rozumeli aj národy nežidovského pôvodu. Cirkevní otcovia tento dar videli ako nevyhnutný na…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Atanáz Mandzák CSsR; foto: archív autora)   V stredu 18. septembra 2019 uplynie 30 rokov od okamihu, keď si Pán života a smrti povolal k sebe rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka. Priťahoval ľudí nielen svojou vzdelanosťou a pracovitosťou, ale hlavne veľkou skromnosťou a pokorou, takže v súčasnosti prebieha eparchiálna fáza jeho procesu blahorečenia. Zbožnosťou a spôsobom modlitby inšpiroval mnohých…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: st.takla.org)   Dar jazykov, po grécky glossolalia, je nadprirodzený dar – schopnosť modliť sa v cudzej reči, ktorú sa nositeľ tohto daru nikdy predtým neučil. Ide o konkrétny jazyk, konkrétne slová, konkrétnu gramatiku, ktorú dotyčný človek nikdy predtým nepoznal, a predsa začal touto rečou z moci Božieho Ducha hovoriť úplne alebo čiastočne.  …

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: flickr.com)   V tomto pokračovaní sa zameriame na ďalšie dve charizmy, vďaka ktorým človek vidí ďalej a preniká s pomocou Božej milosti hlbšie do srdca človeka.   Charizma proroctiev Táto charizma slúži na podporu učenia a kázania v Božom mene. Učenie, umocnené nadprirodzenými proroctvami, sa tak stáva dôveryhodnejším a prijateľnejším, zvlášť tam, kde ľudia toto…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: M. Klimčák: Trojica (bazilika v Ľutine); Mária Žarnayová)   Svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom vypočítava deväť chariziem, ktoré pochádzajú od Svätého Ducha. Hovorí: „Jednému dáva Duch slovo múdrosti, inému ten istý Duch dáva slovo poznania. Inému ten istý Duch dáva vieru, inému ten istý Duch dáva dar uzdravovať. Inému…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: pinterest.fr)   V sérii článkov vstupujeme do tajomstiev tretej božskej osoby – Svätého Ducha. V tomto čísle sa pozrieme na ďalšie dva dary, ktoré nás vovádzajú do hlbšieho prežívania Božej blízkosti.   Dar Božej bázne Hneď na začiatku treba povedať, že jestvuje veľký rozdiel medzi bázňou a strachom. V slovenčine to možno netreba…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: i.pinimg.com)   Svätý Duch, tretia božská osoba, je pokladom dobra, modlíme sa v modlitbe Kráľu nebeský. Tento poklad je rôznorodý. V minulom čísle časopisu sme si priblížili dary múdrosti a poznania. No darov Svätého Ducha je oveľa viac.   Dar rozumu, rozumnosti Tento dar uzatvára trojicu tzv. intelektuálnych darov…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi