Archive For The “Slovo na tému” Category

Vzkriesenie v Starom zákone

By |

TÉMA (Ľuboš Pavlišinovič) Jednou z kľúčových doktrín Gréckokatolíckej cirkvi je viera, že Boh je Stvoriteľom a Pánom neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Jeho moc je neobmedzená a panuje aj nad smrťou. Podobným spôsobom môžeme vnímať aj Ježišovo zmŕtvychvstanie, ktoré je základným kameňom viery nielen nás gréckokatolíkov, ale aj všetkých kresťanov na svete. Zmŕtvychvstanie či vzkriesenie je hlbokým symbolom víťazstva…

Read more »

Raduj sa, sv. Jozef

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto:archív redakcie) Žijeme dobu, v ktorej ľudia fičiaci na sociálnych sieťach majú priam nutkavú potrebu na seba upozorniť. Robia to nielen zverejňovaním svojich osobných fotografií, ale aj zverejňovaním toho, čo jedli napríklad na raňajky či na obed, čo si dnes oblečú, kde dnes boli na výlet alebo v obchode. Ale pri tom…

Read more »

Dni svätých vo Veľkom pôste

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Danko; foto: Dušan Guzi) Pri pohľade do cirkevného kalendára niekedy žasneme, koľko dní a mien je vyznačených červenou farbou. Zvlášť to vidno na prelome rokov, keď na konci decembra a začiatku januára slávime jedny z najväčších sviatkov roka.   Január je tiež „pestrejší“, ale od sviatku Stretnutia Pána sa, až na víkendy, akoby červená farba úplne stratila. Občas sa…

Read more »

Povinná dochádzka alebo vzdelanie

By |

SLOVO NA TÉMU ( Monika Rišková; Foto: Ivana Tvrdovská ) Problematika vzdelávania detí  je jednou z výziev, ktorej v súčasnosti čelíme. Všetci sme chtiac-nechtiac okúsili „domáce vzdelávanie“. Ukazuje sa, že koncept povinnej  školskej  dochádzky by bolo lepšie nahradiť iným konceptom edukácie, a to povinným vzdelaním. Môže sa to realizovať jednak v inštitucionalizovanej forme, ale tiež…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Miroslav Dancák; foto: affaritaliani.it) V nedeľu 4. októbra, na slávnosť sv. Františka z Assisi, bol zverejnený text tretej encykliky Svätého Otca Františka Fratelli tutti. Prvé slová novej encykliky sú citátom z Admonitiones (Napomenutí) sv. Františka, podľa ktorého si Svätý Otec zvolil meno. Encykliku hlava Katolíckej cirkvi venovala téme bratstva a sociálneho priateľstva, ako…

Read more »

Biblické frázy v slovenčine

By |

SLOVO NA TÉMU ( Adriana Matoľáková ) Frazémy biblického pôvodu sú súčasťou spoločného fondu všetkých európskych národov, hoci ich realizácia je v jednotlivých jazykoch rôzna, pretože každý jazyk má vlastnú frazeologickú sústavu, ovplyvnenú národnými špecifikami.   Kresťanské zmýšľanie našich predkov sa silne odrážalo v podobe ustálených spojení priamo aj sprostredkovane inšpirovaných Bibliou. Podľa výskumov ruských lingvistov existuje…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi