Archive For The “Udalosť” Category

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   (pokračovanie predošlého článku) V žiadosti cisára z 1. marca 1816 chýbali základné a konkrétne informácie o celej záležitosti. Pápež Pius VII. preto poveril Konzistoriálnu kongregáciu, aby túto záležitosť dôkladne prešetrila. Tá si následne žiadala chýbajúce informácie od viedenskej nunciatúry. Nuncius si zase žiadal potrebné informácie od Mukačevskej kapituly a novovymenovaného mukačevského biskupa A. Pócsyho. Tu sa…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   Základom samostatnej Prešovskej gréckokatolíckej eparchie sa stal Košický biskupský vikariát, ktorý sa stal pomocným orgánom správy mukačevského biskupa. Vikariát vznikol v roku 1787 pre lepšiu a ľahšiu administráciu rozsiahlej Mukačevskej eparchie, ktorá sa rozprestierala na území trinástich žúp od Spiša na západe až po Marmaroš na východe. V nich sa v roku 1792 nachádzalo 729…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA)   Posledný letný mesiac je v našej cirkvi známy troma najväčšími odpustovými slávnosťami, na ktoré každoročne prichádzajú tisíce pútnikov. Prinášame vám spravodajský súhrn z týchto momentov.   Litmanová Na hore Zvir v Litmanovej sa 4. a 5. augusta, v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, konala hlavná púť – archieparchiálna odpustová slávnosť. Vyvrcholila v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský)   Mesto Prešov sa stalo 26. – 29. júla dejiskom Národného stretnutia mládeže P18, ktoré nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM). Špeciálny program sa niesol v duchu biblického verša: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30) a bol zameraný na odvahu – O2H je obrátený prepis chemického vzorca…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Boris Voroňák) Humenné je dnes sídlom nového vikariátu. Už prvý biskup po zjednotení Parténius Petrovič si chcel vyvoliť za svoje biskupské sídlo práve Humenné. Tento plán sa vtedy neuskutočnil, ale neupadol celkom do zabudnutia. V roku 1717 tu za pôsobenia Jána Blažovského (1705 – 1735) bola postavená jedna z prvých murovaných cerkví.   Historickým…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Pavol Burda, ISPA,TK KBS) „Príďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ – týmito slovami volá Ježiš svojich verných. Tento jeho hlas sa nás dotkol cez zasvätenie, ktorým sme sa zverili ochrane jeho Božského Srdca a v jubilejnom roku fatimských zjavení i Nepoškvrnenému Srdcu jeho najsvätejšej Matky.  …

Read more »

By |

UDALOSŤ (Ľubomír Petrík) V sobotu 20. mája sa približne päťtisíc pútnikov zúčastnilo na ôsmej metropolitnej púti Gréckokatolíckej cirkvi zo Slovenska do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.   Hlavným bodom duchovného programu bola archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom przemyšlsko-varšavský arcibiskup metropolita Eugen Popovič. Koncelebrovali vroclavsko-gdaňský…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Michal Hospodár) V tomto roku si pripomíname 25. výročie promulgovania Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) pápežom sv. Jánom Pavlom II. Katechizmus bol schválený 25. júna 1992 a promulgovaný apoštolskou konštitúciou Fidei depositum z 11. októbra 1992. Pri tejto príležitosti prinášame stručný prehľad o okolnostiach vzniku, obsahu i význame tohto jedinečného diela, obsahujúceho súhrn katolíckej náuky…

Read more »

By |

UDALOSŤ (RV, TK KBS, Michal Pavlišinovič) Svätý Otec František navštívil 28. – 29. apríla Egypt. Išlo o dvojdňovú návštevu tejto arabskej republiky, ktorá bola jeho 18. zahraničnou apoštolskou cestou. Hlava Katolíckej cirkvi tak prijala pozvanie prezidenta Abdala Fattáha Sísího, veľkého imáma univerzity Al-Azhar Ahmada Muhammada Al-Tayyibiho, koptského pravoslávneho patriarchu Tawadrosa II. a egyptských katolíckych biskupov…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Juraj Gradoš) Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ zriadil na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017 nový archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom. Za prvého humenského vikára vymenoval humenského protopresbytera ThLic. PaedDr. Martina Zlackého, farára gréckokatolíckej Farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom. Na Svetlý pondelok 17. apríla po archijerejskej svätej liturgii v Chráme…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi