Archive For The “Udalosť” Category

By |

UDALOSŤ (Patrik Maľarčík)   Krátko po polnoci 21. apríla sa 137 ľudí stretlo na košickom letisku, aby začalo jubilejnú púť do Svätej zeme spolu so svojím pastierom, prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ ďakujúc tak Bohu za všetky milosti a dobrodenia prijaté za dvesto rokov existencie Prešovskej eparchie.   V tvárach ľudí bolo možno vnímať túžbu po…

Read more »

By |

  UDALOSŤ (Komunikačný tím P18)   Prešov toto leto zažije závan mladosti. Na konci júla privíta národné stretnutie mládeže. Má svoju oficiálnu skratku – P18. Obsahuje počiatočné písmeno mesta, v ktorom bude a posledné dvojčíslie kalendárneho roka diania. Zároveň predstavuje zastávku v príprave na budúcoročné Svetové dni mládeže v Paname.     „Mladí ľudia majú…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   V roku 1993 vzniklo v rámci Gréckokatolíckej charity Prešov zariadenie Dom Charitas, ktoré poskytovalo sociálne služby ľuďom v núdzi alebo bez domova. Počas svojho dvadsaťpäťročného vývoja prešlo viacerými zmenami, až sa vyprofilovalo ako resocializačné stredisko Domov nádeje sídliace na Jarkovej ulici v Prešove. Dnes je odborníkmi považované za jedno z najlepších resocializačných stredísk v našej krajine a ponúka…

Read more »

By |

UDALOSŤ (ISPA)   Dvesto rokov histórie Prešovskej eparchie prezentuje putovná výstava historických fotografií, ktorú 5. marca slávnostne otvoril prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.     Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou za účasti kňazov pôsobiacich na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, na prešovskom Archieparchiálnom úrade,…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský)   Košická eparchia oslávila 18. februára 10. výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na stupeň samostatnej eparchie, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2008 apoštolskou konštitúciou Qui successimus (Ako nástupcovia) emeritného pápeža Benedikta XVI.   Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický…

Read more »

By |

UDALOSŤ (ISPA)   Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si 30. januára pripomenula 10. výročie jej povýšenia na metropolitnú cirkev sui iuris, ktoré gréckokatolíci na Slovensku na čele so svojimi hierarchmi oslávili 4. februára archijerejskou svätou liturgiou v Bazilike Zostnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine.   Slávnostnú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu s kardinálom Stanislavom Dziwiszom,…

Read more »

By |

  UDALOSŤ (Stanislav Gábor)   Bratislavskú gréckokatolícku eparchiu zriadil 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval vtedajšieho bratislavského farára Petra Rusnáka. Eparchia desiate výročie svojho ustanovenia oslávila 27. januára.     Oslavy sa začali slávnostným zasadnutím kňazov Bratislavskej eparchie a rehoľníkov pôsobiacich…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Juraj Gradoš)   Gréckokatolícku metropoliu sui iuris na Slovensku zriadil 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. Súčasťou jej zriadenia bol vznik Bratislavskej eparchie a povýšenie Košického exarchátu na eparchiu a Prešovskej eparchie na archieparchiu.   Samotné slávnosti spojené s touto udalosťou prebiehali v nasledujúcich mesiacoch. Najprv v sobotu 16. februára 2008 sa v priestoroch bývalej mestskej haly konala vysviacka prvého…

Read more »

By |

UDALOSŤ (J. Girovský)   Rozdelením Česko-Slovenska vznikla 1. januára 1993 samostatná Slovenská republika. Odvtedy došlo k mnohým zmenám aj na cirkevnej úrovni.   Prešovská eparchia pokrývala územie Slovenska, ako aj Českej republiky a na jej čele stál biskup Ján Hirka s pomocným biskupom Milanom Chauturom CSsR. V Českej republike biskup Ján Hirka 18. januára 1993 zriadil samostatný…

Read more »

By |

  UDALOSŤ (J. Girovský)   Po rozdelení Československej federatívnej republiky na dva samostatné štáty bolo centrum gréckokatolíkov žijúcich v Českej republike stále v slovenskom Prešove. Pre zjednodušenie správy týchto farností zriadil prešovský biskup Ján Hirka 18. januára 1993 samostatný Biskupský vikariát pre gréckokatolíkov v Českej republike v zmysle kánona 246 CCEO so sídlom v Prahe.     Prvým pražským biskupským…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi