Archive For The “Udalosť” Category

By |

UDALOSŤ (Organizačný tím SDM, RV, TK KBS; foto: TK KBS / SpC Vatikan)   Medzi svetovo najvýznamnejšie udalosti ostatných týždňov nepochybne patrili 34. svetové dni mládeže, ktoré sa 16. – 27. januára konali v ďalekej Paname. Slovenskú cirkev reprezentovala skupina 160 účastníkov spolu s predsedom rady pre mládež a univerzity pri KBS Mons. Tomášom Galisom.   Dni v diecéze…

Read more »

By |

VÝROČIA (Juraj Gradoš)   Časopisy sa začali objavovať v ľudskej spoločnosti už v 17. storočí, ale ich rozmach treba klásť do minulého storočia. Za tri storočia sa technológia ich tlače priveľmi nezmenila. Až druhá polovica 20. storočia znamená výraznú zmenu technológie. Príkladom tejto revolúcie v procese tvorby časopisu je i časopis Slovo.   Pri tvorbe časopisu Slovo sa v podstate…

Read more »

By |

VÝROČIA (Petra Jakubová – Juraj Gradoš)   Od roku 2006 redakcia časopisu Slovo pod záštitou Petry, n. o., a Gréckokatolíckeho arcibiskupstva udeľuje cenu Emila Korbu, významného publicistu, básnika a šéfredaktora časopisu Slovo. Iniciátorom tejto ceny boli ostatní dvaja šéfredaktori časopisu Slovo František Dancák a Juraj Gradoš. Tento rok sa cena udelila piatykrát. Do roku 2018 sa cena udeľovala každé…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský; foto: archív vladyku Djuru Džudžara)   S postupným rozpadom Juhoslávie na samostatné štáty sa reorganizovala aj Gréckokatolícka cirkev na tomto území. V roku 2001 bol z jedinej Križevackej eparchie, ktorá pokrývala celú bývalú Juhosláviu, vyčlenený Gréckokatolícky apoštolský exarchát Macedónska. V roku 2003 bol pre gréckokatolíkov v Srbsku a v Čiernej Hore vytvorený Apoštolský exarchát Srbska a Čiernej Hory. Koncom roka…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA; foto: Dávid Rybovič)   Jubilejný rok slávi Prešovská archieparchia pri príležitosti viacerých výročí, predovšetkým ide o 200. výročie zriadenia gréckokatolíckej Prešovskej eparchie v roku 1818. Na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa 11. decembra uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti končiaceho sa Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.   Dva a pol hodinový program si na pozvanie…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Valéria Hricovová, IS PA; foto: M. Žarnayová)   V Prešove počas víkendu 9. – 11. novembra zneli melódie byzantského liturgického spevu. Na tohtoročnom 27. ročníku Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu bola zároveň inaugurovaná poštová známka vydaná k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018.   V piatok podvečer festival otvoril slávením archijerejskej svätej liturgie vladyka Ján Babjak SJ,…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA, Stanislav Gábor; foto: Byzantinos, o. z.)   Jubilejný rok Prešovskej archieparchie pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie bol hlavným dôvodom zorganizovania ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma 6. a 7. októbra, na ktorej sa zúčastnilo 1 300 pútnikov. Prijal ich aj Svätý Otec František na osobitnej audiencii.   Audiencia…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Metod Marcel Lukačik CSsR, Daniel Černý; foto: Maroš Dupnák)   V bazilike otcov redemptoristov v Michalovciach sa 2. septembra konala biskupská vysviacka redemptoristu Mariána Andreja Pacáka na základe vymenovania Svätým Otcom Františkom za biskupa Slovenskej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte v Kanade, ktoré sa uskutočnilo 5. júla.   Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA; foto: M. Žarnayová)   Prešovská gréckokatolícka eparchia bola kánonicky zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper pápeža Pia VII. vyčlenením z Mukačevskej eparchie. Tak aj hlavné podujatia osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a sprievodné podujatia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie sa konali v septembri.   Slávnosť vďakyvzdania v Ľutine…

Read more »

By |

VÝROČIA (Jurij Popovič; foto: M. Žarnayová)   Keď sa oslavuje nejaké významné jubileum, je zvykom odhaľovať pomníky či pamätné tabule, ktoré chcú poukázať na osobnosť alebo významný medzník v živote spoločnosti.   V prípravnom tíme na dvojsté výročie vzniku Prešovskej eparchie, ktorému predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, vznikla myšlienka výstavby kríža ako pamätníka najmä na…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi