Archive For The “Udalosť” Category

By |

UDALOSŤ (IS PA)   Posledný letný mesiac je v našej cirkvi známy troma najväčšími odpustovými slávnosťami, na ktoré každoročne prichádzajú tisíce pútnikov. Prinášame vám spravodajský súhrn z týchto momentov.   Litmanová Na hore Zvir v Litmanovej sa 4. a 5. augusta, v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, konala hlavná púť – archieparchiálna odpustová slávnosť. Vyvrcholila v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský)   Mesto Prešov sa stalo 26. – 29. júla dejiskom Národného stretnutia mládeže P18, ktoré nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM). Špeciálny program sa niesol v duchu biblického verša: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30) a bol zameraný na odvahu – O2H je obrátený prepis chemického vzorca…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Juraj Gradoš)   Svätý Otec František vymenoval 5. júla nového biskupa Eparchia svätých Cyrila a Metoda torontských Slovákov byzantského obradu. Stal sa ním redemptorista otec Marián Andrej Pacák CSsR, pôvodom zo Spišskej Novej Vsi. Vymenovanie zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice aj Apoštolská nunciatúra na Slovensku.   Otec Marián Andrej Pacák CSsR sa narodil v Levoči…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA)   V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 Gréckokatolícka cirkev posviackou pamätného kríža pri Divadle Jonáša Záborského v Prešove na mieste, kde stála pôvodná budova Gréckokatolíckeho kňazského seminára a Vysokej bohosloveckej školy, oslávila jedno z jubileí – 50. výročie vzkriesenia tejto cirkvi v bývalom Československu.   Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil 26. júna večer…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA)   V sobotu 2. júna sa uskutočnila už 9. metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Bola súčasťou slávenia tohtoročného Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.     Program púte sa začal privítaním pútnikov a modlitbou Ďakovného akatistu, ktorý viedol otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovskej archieparchie. Nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Dada Kolesárová, rusinskyfestival.sk)   V rámci Rusínskeho festivalu vo Svidníku, ktorý sa uskutočnil od 21. do 27. mája, sa stretli počas dvoch dní, 23. a 24. mája, na svojom Festivale viery aj veriaci z Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi.   Rusínsky festival – podujatie, ktoré pre záujemcov pripravujú Rusíni, prináša od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Martin Mráz)   „My, kňazi gréckokatolíckej Cirkvi, úprimne vítame v našej vlasti prebiehajúci demokratizačný proces. Máme k tomu svoje vlastné dôvody. Dáva nám totiž nádej, že nezákonnosti a krivdy, ktoré boli na nás gréckokatolíkoch osemnásť rokov páchané, budú dôsledne odstránené.“ Tieto slová verejne adresovali v apríli 1968 predstaviteľom vlády vtedajšieho Československa a širokej verejnosti gréckokatolícki kňazi,…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Patrik Maľarčík)   Krátko po polnoci 21. apríla sa 137 ľudí stretlo na košickom letisku, aby začalo jubilejnú púť do Svätej zeme spolu so svojím pastierom, prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ ďakujúc tak Bohu za všetky milosti a dobrodenia prijaté za dvesto rokov existencie Prešovskej eparchie.   V tvárach ľudí bolo možno vnímať túžbu po…

Read more »

By |

  UDALOSŤ (Komunikačný tím P18)   Prešov toto leto zažije závan mladosti. Na konci júla privíta národné stretnutie mládeže. Má svoju oficiálnu skratku – P18. Obsahuje počiatočné písmeno mesta, v ktorom bude a posledné dvojčíslie kalendárneho roka diania. Zároveň predstavuje zastávku v príprave na budúcoročné Svetové dni mládeže v Paname.     „Mladí ľudia majú…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   V roku 1993 vzniklo v rámci Gréckokatolíckej charity Prešov zariadenie Dom Charitas, ktoré poskytovalo sociálne služby ľuďom v núdzi alebo bez domova. Počas svojho dvadsaťpäťročného vývoja prešlo viacerými zmenami, až sa vyprofilovalo ako resocializačné stredisko Domov nádeje sídliace na Jarkovej ulici v Prešove. Dnes je odborníkmi považované za jedno z najlepších resocializačných stredísk v našej krajine a ponúka…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi