Archive For The “Udalosť” Category

By |

UDALOSŤ (IS PA)   V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 Gréckokatolícka cirkev posviackou pamätného kríža pri Divadle Jonáša Záborského v Prešove na mieste, kde stála pôvodná budova Gréckokatolíckeho kňazského seminára a Vysokej bohosloveckej školy, oslávila jedno z jubileí – 50. výročie vzkriesenia tejto cirkvi v bývalom Československu.   Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil 26. júna večer…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA)   V sobotu 2. júna sa uskutočnila už 9. metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Bola súčasťou slávenia tohtoročného Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.     Program púte sa začal privítaním pútnikov a modlitbou Ďakovného akatistu, ktorý viedol otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovskej archieparchie. Nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Dada Kolesárová, rusinskyfestival.sk)   V rámci Rusínskeho festivalu vo Svidníku, ktorý sa uskutočnil od 21. do 27. mája, sa stretli počas dvoch dní, 23. a 24. mája, na svojom Festivale viery aj veriaci z Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi.   Rusínsky festival – podujatie, ktoré pre záujemcov pripravujú Rusíni, prináša od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Martin Mráz)   „My, kňazi gréckokatolíckej Cirkvi, úprimne vítame v našej vlasti prebiehajúci demokratizačný proces. Máme k tomu svoje vlastné dôvody. Dáva nám totiž nádej, že nezákonnosti a krivdy, ktoré boli na nás gréckokatolíkoch osemnásť rokov páchané, budú dôsledne odstránené.“ Tieto slová verejne adresovali v apríli 1968 predstaviteľom vlády vtedajšieho Československa a širokej verejnosti gréckokatolícki kňazi,…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Patrik Maľarčík)   Krátko po polnoci 21. apríla sa 137 ľudí stretlo na košickom letisku, aby začalo jubilejnú púť do Svätej zeme spolu so svojím pastierom, prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ ďakujúc tak Bohu za všetky milosti a dobrodenia prijaté za dvesto rokov existencie Prešovskej eparchie.   V tvárach ľudí bolo možno vnímať túžbu po…

Read more »

By |

  UDALOSŤ (Komunikačný tím P18)   Prešov toto leto zažije závan mladosti. Na konci júla privíta národné stretnutie mládeže. Má svoju oficiálnu skratku – P18. Obsahuje počiatočné písmeno mesta, v ktorom bude a posledné dvojčíslie kalendárneho roka diania. Zároveň predstavuje zastávku v príprave na budúcoročné Svetové dni mládeže v Paname.     „Mladí ľudia majú…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   V roku 1993 vzniklo v rámci Gréckokatolíckej charity Prešov zariadenie Dom Charitas, ktoré poskytovalo sociálne služby ľuďom v núdzi alebo bez domova. Počas svojho dvadsaťpäťročného vývoja prešlo viacerými zmenami, až sa vyprofilovalo ako resocializačné stredisko Domov nádeje sídliace na Jarkovej ulici v Prešove. Dnes je odborníkmi považované za jedno z najlepších resocializačných stredísk v našej krajine a ponúka…

Read more »

By |

UDALOSŤ (ISPA)   Dvesto rokov histórie Prešovskej eparchie prezentuje putovná výstava historických fotografií, ktorú 5. marca slávnostne otvoril prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.     Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou za účasti kňazov pôsobiacich na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, na prešovskom Archieparchiálnom úrade,…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský)   Košická eparchia oslávila 18. februára 10. výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na stupeň samostatnej eparchie, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2008 apoštolskou konštitúciou Qui successimus (Ako nástupcovia) emeritného pápeža Benedikta XVI.   Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický…

Read more »

By |

UDALOSŤ (ISPA)   Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si 30. januára pripomenula 10. výročie jej povýšenia na metropolitnú cirkev sui iuris, ktoré gréckokatolíci na Slovensku na čele so svojimi hierarchmi oslávili 4. februára archijerejskou svätou liturgiou v Bazilike Zostnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine.   Slávnostnú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu s kardinálom Stanislavom Dziwiszom,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi