Archive For The “Udalosť” Category

By |

UDALOSŤ (Martin Dlužanin, TSKE, Michal Pavlišinovič; foto: Dávid Kováč-Byzantinos)   August je mesiac bohatý na mariánske slávnosti v Prešovskej gréckokatolíckej metropolii, ktoré sa spájajú so sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Litmanová, Klokočov a Ľutina… Tie sú nepochybne najväčšími, pretože sa na nich zúčastňuje nielen najväčší počet veriacich, ale aj najvýznamnejší cirkevní predstavitelia.   Hora Zvir v Litmanovej…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: Peter Solej)   Z Blízkeho východu zmietaného vojnou prišiel 1. – 7. augusta na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky Jeho Blaženosť Youssef Absi, melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Jeruzalema a Alexandrie. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý patriarchu počas celých siedmich dní sprevádzal. Súčasťou…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Daniel Černý; foto: Horizons)   Ruténska gréckokatolícka cirkev v USA 22. – 23. júna oslávila 50. výročie metropolitného usporiadania a vzniku eparchie Parma. Hierarchická štruktúra cirkvi v USA sa datuje do roku 1924. Medzníkom sa stal rok 1969, keď bola 21. februára cirkev v Pittsburghu povýšená na úroveň metropolie a popri vtedy existujúcich biskupstvách Pittsburgh a Passaic (od roku 1963)…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Vatican News, Jaroslav Girovský; foto: CNS/Paul Haring)   Už tridsiatu apoštolskú cestu, ktorej motto znelo Kráčajme spoločne, absolvoval Svätý Otec František 31. mája – 2. júna. Dvadsať rokov po sv. Jánovi Pavlovi II. navštívil Rumunsko, kde okrem ekumenických stretnutí blahorečil siedmich gréckokatolíckych hieromučeníkov.   Prvý deň – kráčať spoločne Na letisko v Bukurešti prišli Svätého…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Miroslav Baran)   Prešovská archieparchia: Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ Kňazská vysviacka: 16. jún 2019 (10.00 h), Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine   Pavol Fečkanin (27 rokov) Primície: 29. jún 2019 (10.30 h), Chrám sv. Demetra v Staškovciach   Miroslav Hamarčák (26 rokov) Primície: 22. jún 2019 (10.00 h), Chrám Božej múdrosti vo Svidníku  …

Read more »

By |

UDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: Dávid Rybovič)   Gréckokatolícki veriaci zo Slovenska v sobotu 18. mája putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa konala jubilejná 10. púť Prešovskej metropolie.   Pozdrav kardinála Dziwisza Pred samotným začiatkom programu púte zavítal medzi 3 500 gréckokatolíkov emeritný krakovský arcibiskup metropolita kardinál Stanislav Dziwisz. Vo svojom príhovore poukázal na Cirkev…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav GIROVSKÝ; foto: M. Žarnayová, M. Paločko, P. Hric, S. Gábor, Ľ. Michalko)   Eparchovia aj tohto roku 18. – 21. apríla slávili sviatky Kristovho vzkriesenia vo svojich katedrálach. Každý z týchto veľkých dní má svoje špecifiká. Tak ako Pascha je dňom radosti, Veľký štvrtok je dňom ustanovenia kňazstva a Eucharistie, Veľký piatok dňom…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Redakcia; foto: Štefan Keruľ Kmec ml.)   Oslavy okrúhleho výročia oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku dopĺňali aj sprievodné akcie, ktoré boli ich oživením a obohatením. Počas medzinárodnej vedeckej konferencie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá sa uskutočnila na prelome februára a marca, si v prvý deň mohli účastníci pozrieť videodokument o časopise a zastaviť…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Richard Fučko; foto: Juraj Blaščák)   Vo februári Slovo, časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, oslávilo polstoročnicu svojej existencie. Nulté číslo vyšlo 14. februára 1969, na 1100. výročie odchodu sv. Cyrila do večnosti. Pri príležitosti jubilea redakcia časopisu v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove 28. februára – 1. marca zorganizovala vedeckú konferenciu Slovo –…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Organizačný tím SDM, RV, TK KBS; foto: TK KBS / SpC Vatikan)   Medzi svetovo najvýznamnejšie udalosti ostatných týždňov nepochybne patrili 34. svetové dni mládeže, ktoré sa 16. – 27. januára konali v ďalekej Paname. Slovenskú cirkev reprezentovala skupina 160 účastníkov spolu s predsedom rady pre mládež a univerzity pri KBS Mons. Tomášom Galisom.   Dni v diecéze…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi