Archive For The “Udalosť” Category

By |

UDALOSŤ (IS PA, Stanislav Gábor; foto: Byzantinos, o. z.)   Jubilejný rok Prešovskej archieparchie pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie bol hlavným dôvodom zorganizovania ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma 6. a 7. októbra, na ktorej sa zúčastnilo 1 300 pútnikov. Prijal ich aj Svätý Otec František na osobitnej audiencii.   Audiencia…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Metod Marcel Lukačik CSsR, Daniel Černý; foto: Maroš Dupnák)   V bazilike otcov redemptoristov v Michalovciach sa 2. septembra konala biskupská vysviacka redemptoristu Mariána Andreja Pacáka na základe vymenovania Svätým Otcom Františkom za biskupa Slovenskej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte v Kanade, ktoré sa uskutočnilo 5. júla.   Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA; foto: M. Žarnayová)   Prešovská gréckokatolícka eparchia bola kánonicky zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper pápeža Pia VII. vyčlenením z Mukačevskej eparchie. Tak aj hlavné podujatia osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a sprievodné podujatia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie sa konali v septembri.   Slávnosť vďakyvzdania v Ľutine…

Read more »

By |

VÝROČIA (Jurij Popovič; foto: M. Žarnayová)   Keď sa oslavuje nejaké významné jubileum, je zvykom odhaľovať pomníky či pamätné tabule, ktoré chcú poukázať na osobnosť alebo významný medzník v živote spoločnosti.   V prípravnom tíme na dvojsté výročie vzniku Prešovskej eparchie, ktorému predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, vznikla myšlienka výstavby kríža ako pamätníka najmä na…

Read more »

By |

VÝROČIA (Valéria Hricovová)   Rok 2018 je pre Prešovskú gréckokatolícku archieparchiu rokom mnohých významných okrúhlych výročí. Medzi ne môžeme zaradiť aj 50. výročie obnovenia činnosti Gréckokatolíckeho katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa v Prešove.   História zboru je úzko spätá s históriou Prešovskej archieparchie. Prvé zmienky o existencii katedrálneho zboru v Prešove sú staré 133 rokov – datujú sa…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   (pokračovanie predošlého článku) V žiadosti cisára z 1. marca 1816 chýbali základné a konkrétne informácie o celej záležitosti. Pápež Pius VII. preto poveril Konzistoriálnu kongregáciu, aby túto záležitosť dôkladne prešetrila. Tá si následne žiadala chýbajúce informácie od viedenskej nunciatúry. Nuncius si zase žiadal potrebné informácie od Mukačevskej kapituly a novovymenovaného mukačevského biskupa A. Pócsyho. Tu sa…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   Základom samostatnej Prešovskej gréckokatolíckej eparchie sa stal Košický biskupský vikariát, ktorý sa stal pomocným orgánom správy mukačevského biskupa. Vikariát vznikol v roku 1787 pre lepšiu a ľahšiu administráciu rozsiahlej Mukačevskej eparchie, ktorá sa rozprestierala na území trinástich žúp od Spiša na západe až po Marmaroš na východe. V nich sa v roku 1792 nachádzalo 729…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA)   Posledný letný mesiac je v našej cirkvi známy troma najväčšími odpustovými slávnosťami, na ktoré každoročne prichádzajú tisíce pútnikov. Prinášame vám spravodajský súhrn z týchto momentov.   Litmanová Na hore Zvir v Litmanovej sa 4. a 5. augusta, v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, konala hlavná púť – archieparchiálna odpustová slávnosť. Vyvrcholila v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský)   Mesto Prešov sa stalo 26. – 29. júla dejiskom Národného stretnutia mládeže P18, ktoré nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM). Špeciálny program sa niesol v duchu biblického verša: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30) a bol zameraný na odvahu – O2H je obrátený prepis chemického vzorca…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Juraj Gradoš)   Svätý Otec František vymenoval 5. júla nového biskupa Eparchia svätých Cyrila a Metoda torontských Slovákov byzantského obradu. Stal sa ním redemptorista otec Marián Andrej Pacák CSsR, pôvodom zo Spišskej Novej Vsi. Vymenovanie zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice aj Apoštolská nunciatúra na Slovensku.   Otec Marián Andrej Pacák CSsR sa narodil v Levoči…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi