Archive For The “Udalosť” Category

By |

UDALOSŤ (Daniel Černý, Martin Mráz; foto: archív)   Pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ sa 18. – 19. januára uskutočnila v Košiciach spomienková slávnosť na gréckokatolíckeho kňaza – jezuitu, slovenského národovca, vedca, archívneho výskumníka, historika, spisovateľa, ale aj obľúbeného priateľa mnohých Slovákov po celom svete, ktorých spájal svojím životom a dielom.   Sobotná časť…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Informačné stredisko Prešovskej archieparchie; archív Jána Eugena Kočiša)   V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa 9. decembra konali pohrebné obrady za zosnulého vladyku Jána Eugena Kočiša, emeritného pomocného biskupa Apoštolského exarchátu Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike a titulárneho abrittského biskupa. Zomrel 4. decembra v nedožitom 94. roku života, v 69. roku kňazstva…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Regina Ľ. Mitrová SSNPM; foto: archív rehole SSNPM)   Sestra Jozafata Hordaševská je spoluzakladateľkou Kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie. Kongregácia vznikla v roku 1892 na Ukrajine v dedinke Žužeľ neďaleko Ľvova ako prvá činná rehoľa. Sestra Jozafata zakladala materské školy, starala sa o chorých a biednych a o krásu Božích chrámov. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež sv. Ján…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Vatican News, Jaroslav Girovský; foto: media.voltron.voanews.com) Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, sprevádzala aj synoda v Ríme na tému Amazónia: Nové cesty pre Cirkev a pre celostnú ekológiu. Jej cieľom bolo riešiť efektívnu evanjelizáciu so zvláštnym zreteľom na domorodé kmene Amazónie. Účastníci synody vyjadrili, že to, čo sa odohráva v Amazónii, sa týka celého…

Read more »

By |

UDALOSŤ (TK KBS; foto: vaticannews.va)   V deň, keď latinská Cirkev slávi liturgickú spomienku na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, autora prvého prekladu Svätého písma do latinčiny – Vulgáty, ustanovil Svätý Otec slávenie Nedele Božieho slova. Výber sviatku sv. Hieronyma, ktorý pripadá na 30. september, nebol náhodný, pretože práve tento svätec povedal: „Neznalosť Písma je neznalosť Krista.“…

Read more »

By |

UDALOSŤ (TK KBS, Lukáš Maček, Marek Kaľata, Milan Kmec, Viktória Žolnová; foto: Richard Fučko)   To bolo heslo tretieho Národného pochodu za život, ktorý sa konal 22. septembra v Bratislave. Približne 50 000 ľudí týmto spôsobom vyjadrilo potrebu chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.   Pochod za život Hlavnú časť programu na Námestí slobody…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Martin Dlužanin, TSKE, Michal Pavlišinovič; foto: Dávid Kováč-Byzantinos)   August je mesiac bohatý na mariánske slávnosti v Prešovskej gréckokatolíckej metropolii, ktoré sa spájajú so sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Litmanová, Klokočov a Ľutina… Tie sú nepochybne najväčšími, pretože sa na nich zúčastňuje nielen najväčší počet veriacich, ale aj najvýznamnejší cirkevní predstavitelia.   Hora Zvir v Litmanovej…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: Peter Solej)   Z Blízkeho východu zmietaného vojnou prišiel 1. – 7. augusta na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky Jeho Blaženosť Youssef Absi, melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Jeruzalema a Alexandrie. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý patriarchu počas celých siedmich dní sprevádzal. Súčasťou…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Daniel Černý; foto: Horizons)   Ruténska gréckokatolícka cirkev v USA 22. – 23. júna oslávila 50. výročie metropolitného usporiadania a vzniku eparchie Parma. Hierarchická štruktúra cirkvi v USA sa datuje do roku 1924. Medzníkom sa stal rok 1969, keď bola 21. februára cirkev v Pittsburghu povýšená na úroveň metropolie a popri vtedy existujúcich biskupstvách Pittsburgh a Passaic (od roku 1963)…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Vatican News, Jaroslav Girovský; foto: CNS/Paul Haring)   Už tridsiatu apoštolskú cestu, ktorej motto znelo Kráčajme spoločne, absolvoval Svätý Otec František 31. mája – 2. júna. Dvadsať rokov po sv. Jánovi Pavlovi II. navštívil Rumunsko, kde okrem ekumenických stretnutí blahorečil siedmich gréckokatolíckych hieromučeníkov.   Prvý deň – kráčať spoločne Na letisko v Bukurešti prišli Svätého…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi