Archive For The “Udalosť” Category

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský)   Košická eparchia oslávila 18. februára 10. výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na stupeň samostatnej eparchie, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2008 apoštolskou konštitúciou Qui successimus (Ako nástupcovia) emeritného pápeža Benedikta XVI.   Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický…

Read more »

By |

UDALOSŤ (ISPA)   Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si 30. januára pripomenula 10. výročie jej povýšenia na metropolitnú cirkev sui iuris, ktoré gréckokatolíci na Slovensku na čele so svojimi hierarchmi oslávili 4. februára archijerejskou svätou liturgiou v Bazilike Zostnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine.   Slávnostnú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu s kardinálom Stanislavom Dziwiszom,…

Read more »

By |

  UDALOSŤ (Stanislav Gábor)   Bratislavskú gréckokatolícku eparchiu zriadil 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval vtedajšieho bratislavského farára Petra Rusnáka. Eparchia desiate výročie svojho ustanovenia oslávila 27. januára.     Oslavy sa začali slávnostným zasadnutím kňazov Bratislavskej eparchie a rehoľníkov pôsobiacich…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Juraj Gradoš)   Gréckokatolícku metropoliu sui iuris na Slovensku zriadil 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. Súčasťou jej zriadenia bol vznik Bratislavskej eparchie a povýšenie Košického exarchátu na eparchiu a Prešovskej eparchie na archieparchiu.   Samotné slávnosti spojené s touto udalosťou prebiehali v nasledujúcich mesiacoch. Najprv v sobotu 16. februára 2008 sa v priestoroch bývalej mestskej haly konala vysviacka prvého…

Read more »

By |

UDALOSŤ (J. Girovský)   Rozdelením Česko-Slovenska vznikla 1. januára 1993 samostatná Slovenská republika. Odvtedy došlo k mnohým zmenám aj na cirkevnej úrovni.   Prešovská eparchia pokrývala územie Slovenska, ako aj Českej republiky a na jej čele stál biskup Ján Hirka s pomocným biskupom Milanom Chauturom CSsR. V Českej republike biskup Ján Hirka 18. januára 1993 zriadil samostatný…

Read more »

By |

  UDALOSŤ (J. Girovský)   Po rozdelení Československej federatívnej republiky na dva samostatné štáty bolo centrum gréckokatolíkov žijúcich v Českej republike stále v slovenskom Prešove. Pre zjednodušenie správy týchto farností zriadil prešovský biskup Ján Hirka 18. januára 1993 samostatný Biskupský vikariát pre gréckokatolíkov v Českej republike v zmysle kánona 246 CCEO so sídlom v Prahe.     Prvým pražským biskupským…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   Gréckokatolícka charita Prešov si v novembri pripomenula 70 rokov od svojho vzniku. Počas vývoja prešla viacerými zmenami a napriek všetkým okolnostiam si svoje poslanie, postavenie a nenahraditeľnú úlohu v Cirkvi i verejnom živote obháji aj dnes. Duchovné posolstvo si zamestnanci, klienti aj širšia verejnosť pripomenuli spoločnou liturgiou aj prostredníctvom osobných výpovedí a svedectiev.   História vzniku…

Read more »

By |

UDALOSŤ (CCEE, Stanislav Gábor, Jaroslav Girovský)   V Londýne sa od 26. do 29. októbra konalo výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy na pozvanie vladyku Hliba Lončynu, biskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie Svätej rodiny v Londýne, ktorá oslavuje 60. výročie vzniku.     Stretnutie sa konalo v Centre pre jednotu Hnutia fokoláre vo Welwyn Garden City. Boli…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Tomáš Miňo)   Rok 1917 je v kalendári dejín poznačený veľkou červenou škvrnou. Začiatok októbrovej revolúcie v Rusku, ale aj fakt, že vo svete zúrila prvá svetová vojna, sú dôvodmi, prečo sa tento rok v dejinách vníma ako plný krviprelievania. No pozitívnou udalosťou roka bol vznik Pápežského orientálneho inštitútu (PIO), ktorý v tomto roku teda oslavuje sto rokov…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský)   Svätý Otec František schválil 27. februára tohto roka dekrét o mučeníctve slovenského saleziánskeho kňaza Titusa Zemana, ktorý zomrel na následky mučenia a väznenia komunistický režimom v roku 1969. To umožnilo jeho vyhlásenie za blahoslaveného. To sa udialo 30. septembra v Bratislave.     Hlavný program blahorečenia sa začal modlitbovou vigíliou v Katedrále sv….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi