Archive For The “Udalosť” Category

By |

UDALOSŤ (Richard Fučko; foto: Juraj Blaščák)   Vo februári Slovo, časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, oslávilo polstoročnicu svojej existencie. Nulté číslo vyšlo 14. februára 1969, na 1100. výročie odchodu sv. Cyrila do večnosti. Pri príležitosti jubilea redakcia časopisu v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove 28. februára – 1. marca zorganizovala vedeckú konferenciu Slovo –…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Organizačný tím SDM, RV, TK KBS; foto: TK KBS / SpC Vatikan)   Medzi svetovo najvýznamnejšie udalosti ostatných týždňov nepochybne patrili 34. svetové dni mládeže, ktoré sa 16. – 27. januára konali v ďalekej Paname. Slovenskú cirkev reprezentovala skupina 160 účastníkov spolu s predsedom rady pre mládež a univerzity pri KBS Mons. Tomášom Galisom.   Dni v diecéze…

Read more »

By |

VÝROČIA (Juraj Gradoš)   Časopisy sa začali objavovať v ľudskej spoločnosti už v 17. storočí, ale ich rozmach treba klásť do minulého storočia. Za tri storočia sa technológia ich tlače priveľmi nezmenila. Až druhá polovica 20. storočia znamená výraznú zmenu technológie. Príkladom tejto revolúcie v procese tvorby časopisu je i časopis Slovo.   Pri tvorbe časopisu Slovo sa v podstate…

Read more »

By |

VÝROČIA (Petra Jakubová – Juraj Gradoš)   Od roku 2006 redakcia časopisu Slovo pod záštitou Petry, n. o., a Gréckokatolíckeho arcibiskupstva udeľuje cenu Emila Korbu, významného publicistu, básnika a šéfredaktora časopisu Slovo. Iniciátorom tejto ceny boli ostatní dvaja šéfredaktori časopisu Slovo František Dancák a Juraj Gradoš. Tento rok sa cena udelila piatykrát. Do roku 2018 sa cena udeľovala každé…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský; foto: archív vladyku Djuru Džudžara)   S postupným rozpadom Juhoslávie na samostatné štáty sa reorganizovala aj Gréckokatolícka cirkev na tomto území. V roku 2001 bol z jedinej Križevackej eparchie, ktorá pokrývala celú bývalú Juhosláviu, vyčlenený Gréckokatolícky apoštolský exarchát Macedónska. V roku 2003 bol pre gréckokatolíkov v Srbsku a v Čiernej Hore vytvorený Apoštolský exarchát Srbska a Čiernej Hory. Koncom roka…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA; foto: Dávid Rybovič)   Jubilejný rok slávi Prešovská archieparchia pri príležitosti viacerých výročí, predovšetkým ide o 200. výročie zriadenia gréckokatolíckej Prešovskej eparchie v roku 1818. Na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa 11. decembra uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti končiaceho sa Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.   Dva a pol hodinový program si na pozvanie…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Valéria Hricovová, IS PA; foto: M. Žarnayová)   V Prešove počas víkendu 9. – 11. novembra zneli melódie byzantského liturgického spevu. Na tohtoročnom 27. ročníku Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu bola zároveň inaugurovaná poštová známka vydaná k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018.   V piatok podvečer festival otvoril slávením archijerejskej svätej liturgie vladyka Ján Babjak SJ,…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA, Stanislav Gábor; foto: Byzantinos, o. z.)   Jubilejný rok Prešovskej archieparchie pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie bol hlavným dôvodom zorganizovania ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma 6. a 7. októbra, na ktorej sa zúčastnilo 1 300 pútnikov. Prijal ich aj Svätý Otec František na osobitnej audiencii.   Audiencia…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Metod Marcel Lukačik CSsR, Daniel Černý; foto: Maroš Dupnák)   V bazilike otcov redemptoristov v Michalovciach sa 2. septembra konala biskupská vysviacka redemptoristu Mariána Andreja Pacáka na základe vymenovania Svätým Otcom Františkom za biskupa Slovenskej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte v Kanade, ktoré sa uskutočnilo 5. júla.   Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA; foto: M. Žarnayová)   Prešovská gréckokatolícka eparchia bola kánonicky zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper pápeža Pia VII. vyčlenením z Mukačevskej eparchie. Tak aj hlavné podujatia osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a sprievodné podujatia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie sa konali v septembri.   Slávnosť vďakyvzdania v Ľutine…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi