Archive For The “Udalosť” Category

Náš Boh je mocnejší ako pandémia

By |

UDALOSŤ (Juraj Gradoš) Každá organizácia si robí svoje štatistiky, najmä na konci roka. Z nich prehľadne, rečou čísel vidno, či sa im darilo a či naplnili ciele, ktoré si na začiatku roka zadali. Rok 2020 tieto štatistiky výrazne zmenil a v štatistikách vidno najmä červené čísla – jednoducho pokles.   Podobnú štatistiku si vedieme aj v redakcii časopisu Slovo,…

Read more »

80 rokov Spolku sv. Cyrila a Metoda

By |

UDALOSŤ ( Ingrid Lukáčová ) V týchto dňoch si Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach pripomína 80. výročie svojho vzniku a 30. výročie obnovenia činnosti.   Náboženstvo je jedným z najtypickejších prejavov duchovnej stránky človeka, ovplyvňuje jeho zmýšľanie, spôsob života a vplýva na formovanie kultúrnych hodnôt. Cyrilo-metodská tradícia, ktorá je úzko spätá so súčasným praktizovaním gréckokatolíckej viery, viac…

Read more »

Nová eparchia v Poľsku

By |

UDALOSŤ (Daniel Černý; foto: Bohdan Tchir) Svätý Otec František ustanovil 25. novembra 2020 novú eparchiu Olsztyn-Gdansk v Poľsku a podriadil ju metropolii Przemyšl-Varšava, pozmeniac aj hranice jednotlivých biskupstiev v Poľsku. Súčasne bol za prvého eparchiálneho biskupa vymenovaný otec Arkádius Trochanowski (1973) a za katedrálu nového biskupstva Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v meste Olsztyn.   Vysviacka nového biskupa sa konala v sobotu…

Read more »

Zomrel otec Mukačevskej eparchie

By |

UDALOSŤ (Vatican News, Jaroslav Girovský; foto: Jaroslav Makar)   Na Ukrajine sa 19. – 20. júla konali pohrebné obrady za zosnulého mukačevského eparchu Milana Šášika CM. Člen rehole vincentínov vladyka Milan zomrel náhle v utorok 14. júla v užhorodskej nemocnici v dôsledku trombózy. Pred odchodom do nemocnice prijal pomazanie chorých od pomocného užhorodského biskupa Nila…

Read more »

Litmanovská hora

By |

VÝROČIE (Marcel Pisio, foto: archív redakcie)   Litmanová sa stala známou hlavne v súvislosti so skúmanými zjaveniami Panny Márie na hore Zvir, miestnym obyvateľstvom zvanej Zvor, vzdialenej asi 3,5 kilometra od obce. Tu v izbičke dreveného majdanu, ktorý patril rodine Vasiľa Korčáka, sa od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 zjavovala Panna Mária dvom dievčatám, Ivete…

Read more »

Ján Pavol II. v Prešove

By |

UDALOSŤ (Miroslav Dancák; foto: archív redakcie)   Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa v Prešove uskutočnila historická udalosť. 2. júla 1995 sem prvýkrát v dejinách v osobe Jána Pavla II. zavítal rímsky pápež. V prvú júlovú nedeľu bol pri tejto príležitosti priestor pred mestskou halou zaplnený veľkým množstvom ľudí. Iba gréckokatolíkov bolo dvestotisíc. Pápež prišiel do Prešova z Košíc, kde v dopoludňajších…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku