Archive For The “Udalosť” Category

By |

UDALOSŤ (Jaroslav Girovský; foto: archív vladyku Djuru Džudžara)   S postupným rozpadom Juhoslávie na samostatné štáty sa reorganizovala aj Gréckokatolícka cirkev na tomto území. V roku 2001 bol z jedinej Križevackej eparchie, ktorá pokrývala celú bývalú Juhosláviu, vyčlenený Gréckokatolícky apoštolský exarchát Macedónska. V roku 2003 bol pre gréckokatolíkov v Srbsku a v Čiernej Hore vytvorený Apoštolský exarchát Srbska a Čiernej Hory. Koncom roka…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA; foto: Dávid Rybovič)   Jubilejný rok slávi Prešovská archieparchia pri príležitosti viacerých výročí, predovšetkým ide o 200. výročie zriadenia gréckokatolíckej Prešovskej eparchie v roku 1818. Na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa 11. decembra uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti končiaceho sa Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.   Dva a pol hodinový program si na pozvanie…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Valéria Hricovová, IS PA; foto: M. Žarnayová)   V Prešove počas víkendu 9. – 11. novembra zneli melódie byzantského liturgického spevu. Na tohtoročnom 27. ročníku Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu bola zároveň inaugurovaná poštová známka vydaná k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018.   V piatok podvečer festival otvoril slávením archijerejskej svätej liturgie vladyka Ján Babjak SJ,…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA, Stanislav Gábor; foto: Byzantinos, o. z.)   Jubilejný rok Prešovskej archieparchie pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie bol hlavným dôvodom zorganizovania ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma 6. a 7. októbra, na ktorej sa zúčastnilo 1 300 pútnikov. Prijal ich aj Svätý Otec František na osobitnej audiencii.   Audiencia…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Metod Marcel Lukačik CSsR, Daniel Černý; foto: Maroš Dupnák)   V bazilike otcov redemptoristov v Michalovciach sa 2. septembra konala biskupská vysviacka redemptoristu Mariána Andreja Pacáka na základe vymenovania Svätým Otcom Františkom za biskupa Slovenskej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte v Kanade, ktoré sa uskutočnilo 5. júla.   Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak…

Read more »

By |

UDALOSŤ (IS PA; foto: M. Žarnayová)   Prešovská gréckokatolícka eparchia bola kánonicky zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper pápeža Pia VII. vyčlenením z Mukačevskej eparchie. Tak aj hlavné podujatia osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a sprievodné podujatia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie sa konali v septembri.   Slávnosť vďakyvzdania v Ľutine…

Read more »

By |

VÝROČIA (Jurij Popovič; foto: M. Žarnayová)   Keď sa oslavuje nejaké významné jubileum, je zvykom odhaľovať pomníky či pamätné tabule, ktoré chcú poukázať na osobnosť alebo významný medzník v živote spoločnosti.   V prípravnom tíme na dvojsté výročie vzniku Prešovskej eparchie, ktorému predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, vznikla myšlienka výstavby kríža ako pamätníka najmä na…

Read more »

By |

VÝROČIA (Valéria Hricovová)   Rok 2018 je pre Prešovskú gréckokatolícku archieparchiu rokom mnohých významných okrúhlych výročí. Medzi ne môžeme zaradiť aj 50. výročie obnovenia činnosti Gréckokatolíckeho katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa v Prešove.   História zboru je úzko spätá s históriou Prešovskej archieparchie. Prvé zmienky o existencii katedrálneho zboru v Prešove sú staré 133 rokov – datujú sa…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   (pokračovanie predošlého článku) V žiadosti cisára z 1. marca 1816 chýbali základné a konkrétne informácie o celej záležitosti. Pápež Pius VII. preto poveril Konzistoriálnu kongregáciu, aby túto záležitosť dôkladne prešetrila. Tá si následne žiadala chýbajúce informácie od viedenskej nunciatúry. Nuncius si zase žiadal potrebné informácie od Mukačevskej kapituly a novovymenovaného mukačevského biskupa A. Pócsyho. Tu sa…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   Základom samostatnej Prešovskej gréckokatolíckej eparchie sa stal Košický biskupský vikariát, ktorý sa stal pomocným orgánom správy mukačevského biskupa. Vikariát vznikol v roku 1787 pre lepšiu a ľahšiu administráciu rozsiahlej Mukačevskej eparchie, ktorá sa rozprestierala na území trinástich žúp od Spiša na západe až po Marmaroš na východe. V nich sa v roku 1792 nachádzalo 729…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi