Archive For The “výročie” Category

By |

VÝROČIA (Juraj Gradoš)   Časopisy sa začali objavovať v ľudskej spoločnosti už v 17. storočí, ale ich rozmach treba klásť do minulého storočia. Za tri storočia sa technológia ich tlače priveľmi nezmenila. Až druhá polovica 20. storočia znamená výraznú zmenu technológie. Príkladom tejto revolúcie v procese tvorby časopisu je i časopis Slovo.   Pri tvorbe časopisu Slovo sa v podstate…

Read more »

By |

VÝROČIA (Petra Jakubová – Juraj Gradoš)   Od roku 2006 redakcia časopisu Slovo pod záštitou Petry, n. o., a Gréckokatolíckeho arcibiskupstva udeľuje cenu Emila Korbu, významného publicistu, básnika a šéfredaktora časopisu Slovo. Iniciátorom tejto ceny boli ostatní dvaja šéfredaktori časopisu Slovo František Dancák a Juraj Gradoš. Tento rok sa cena udelila piatykrát. Do roku 2018 sa cena udeľovala každé…

Read more »

By |

VÝROČIA (Jurij Popovič; foto: M. Žarnayová)   Keď sa oslavuje nejaké významné jubileum, je zvykom odhaľovať pomníky či pamätné tabule, ktoré chcú poukázať na osobnosť alebo významný medzník v živote spoločnosti.   V prípravnom tíme na dvojsté výročie vzniku Prešovskej eparchie, ktorému predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, vznikla myšlienka výstavby kríža ako pamätníka najmä na…

Read more »

By |

VÝROČIA (Valéria Hricovová)   Rok 2018 je pre Prešovskú gréckokatolícku archieparchiu rokom mnohých významných okrúhlych výročí. Medzi ne môžeme zaradiť aj 50. výročie obnovenia činnosti Gréckokatolíckeho katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa v Prešove.   História zboru je úzko spätá s históriou Prešovskej archieparchie. Prvé zmienky o existencii katedrálneho zboru v Prešove sú staré 133 rokov – datujú sa…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   (pokračovanie predošlého článku) V žiadosti cisára z 1. marca 1816 chýbali základné a konkrétne informácie o celej záležitosti. Pápež Pius VII. preto poveril Konzistoriálnu kongregáciu, aby túto záležitosť dôkladne prešetrila. Tá si následne žiadala chýbajúce informácie od viedenskej nunciatúry. Nuncius si zase žiadal potrebné informácie od Mukačevskej kapituly a novovymenovaného mukačevského biskupa A. Pócsyho. Tu sa…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   Základom samostatnej Prešovskej gréckokatolíckej eparchie sa stal Košický biskupský vikariát, ktorý sa stal pomocným orgánom správy mukačevského biskupa. Vikariát vznikol v roku 1787 pre lepšiu a ľahšiu administráciu rozsiahlej Mukačevskej eparchie, ktorá sa rozprestierala na území trinástich žúp od Spiša na západe až po Marmaroš na východe. V nich sa v roku 1792 nachádzalo 729…

Read more »

By |

VÝROČIE (Dominika Bašárová) Zbor Kairos vznikol 2. októbra 2006 ako odpoveď na túžbu viacerých sečovských sŕdc vstupovať do Božích brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváliť ho a velebiť jeho meno. Vtedy ešte nikto netušil, že Kairos (kairos = Boží čas; milostivý čas; čas Božieho zásahu; príhodný čas; čas, keď…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi