Archive For The “výročie” Category

Litmanovská hora

By |

VÝROČIE (Marcel Pisio, foto: archív redakcie)   Litmanová sa stala známou hlavne v súvislosti so skúmanými zjaveniami Panny Márie na hore Zvir, miestnym obyvateľstvom zvanej Zvor, vzdialenej asi 3,5 kilometra od obce. Tu v izbičke dreveného majdanu, ktorý patril rodine Vasiľa Korčáka, sa od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 zjavovala Panna Mária dvom dievčatám, Ivete…

Read more »

60 rokov od mučeníckej smrti bl. biskupa Gojdiča

By |

VÝROČIE (Peter Šturák, foto: archív redakcie)   Poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás vedie k zisteniu, že máme poklady, ktoré môžu byť zdrojom múdrosti, nevysychajúcim prameňom a hodnotami, z ktorých môžeme čerpať všetci.   Nie každá miestna cirkev sa môže pochváliť takým počtom vyznávačov. V kontexte týchto slov si môžeme pripomenúť udalosť zo 7. mája 2000 v…

Read more »

Kairos

By |

Kairos

VÝROČIE (Dominika Bašárová) Zbor Kairos vznikol 2. októbra 2006 ako odpoveď na túžbu viacerých sečovských sŕdc vstupovať do Božích brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváliť ho a velebiť jeho meno. Vtedy ešte nikto netušil, že Kairos (kairos = Boží čas; milostivý čas; čas Božieho zásahu; príhodný čas; čas, keď…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi