Archive For The “výročie” Category

Pražský exarchát oslavuje 25 rokov

By |

Pražský exarchát oslavuje 25 rokov

VÝROČIE (Daniel Černý) Strieborné jubileum existencie apoštolského exarchátu oslavujú u gréckokatolíckych susedov v Česku. Apoštolský exarchát pre veriacich byzantského obradu v Českej republike bol zriadený pred 25 rokmi, 15. marca 1996, bulou Quo aptius consuleretur pápeža sv. Jána Pavla II. Východný obrad budil v Čechách pozornosť už dávno pred rokom 1918, keď vzniklo Československo. Slávne unionistické kongresy na moravskom Velehrade…

Read more »

Štefan Boleslav Roman – 100 rokov od narodenia

By |

VÝROČIE (Daniel Černý) V roku 2021 si pripomíname sto rokov od narodenia Štefana Boleslava Romana. Hoci patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej emigrácie 20. storočia, na rodnom Slovensku sa o ňom vie celkom málo a pamiatka na neho je vyjadrená vlastne len jednou ulicou v bratislavskej Petržalke a námestím v Trebišove. Kto teda bol Štefan Boleslav…

Read more »

Litmanovská hora

By |

VÝROČIE (Marcel Pisio, foto: archív redakcie)   Litmanová sa stala známou hlavne v súvislosti so skúmanými zjaveniami Panny Márie na hore Zvir, miestnym obyvateľstvom zvanej Zvor, vzdialenej asi 3,5 kilometra od obce. Tu v izbičke dreveného majdanu, ktorý patril rodine Vasiľa Korčáka, sa od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 zjavovala Panna Mária dvom dievčatám, Ivete…

Read more »

60 rokov od mučeníckej smrti bl. biskupa Gojdiča

By |

VÝROČIE (Peter Šturák, foto: archív redakcie)   Poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás vedie k zisteniu, že máme poklady, ktoré môžu byť zdrojom múdrosti, nevysychajúcim prameňom a hodnotami, z ktorých môžeme čerpať všetci.   Nie každá miestna cirkev sa môže pochváliť takým počtom vyznávačov. V kontexte týchto slov si môžeme pripomenúť udalosť zo 7. mája 2000 v…

Read more »

Kairos

By |

Kairos

VÝROČIE (Dominika Bašárová) Zbor Kairos vznikol 2. októbra 2006 ako odpoveď na túžbu viacerých sečovských sŕdc vstupovať do Božích brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváliť ho a velebiť jeho meno. Vtedy ešte nikto netušil, že Kairos (kairos = Boží čas; milostivý čas; čas Božieho zásahu; príhodný čas; čas, keď…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku