Archive For The “CLANKY” Category

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Aj ja prichádzam k jasliam, k svätostánku, k svätému prijímaniu. Ako sa na mňa pozerá Ježiš? Bol taký milý k pastierom, že pravdepodobne dovolil, aby im ho jeho matka dala do náručia. Ó, akí šťastní boli! Na rukách držali Ježiša, bozkali jeho rúčky, pozerali do jeho nebeských očí a Ježiš…

Read more »

By |

Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.   V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na…

Read more »

By |

(Peter Tirpák) V gréčtine slovo život sa pomenúva slovom psyché – duša. Tento termín v tradícii hebrejského myslenia znamená dych, dýchanie, život alebo ide o označenie človeka. Teda svätopisec nás Kristovým výrokom stavia pred pohľad na vnútorného a vonkajšieho človeka. Vnútorný je stvorený Bohom. Vonkajší poznačený hriechom. Hriešny človek je akoby pokrytý maskou – ohavným…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pxhere.com)   Keď človeka navštívi závažná choroba, poprevracia jeho život. Jeho doterajšie fungovanie. Jeho prácu, zvyčajný príjem, zabezpečenie. Predstavy o živote. Vzťahy. Priateľstvá. Záujmy. Rebríček hodnôt. Veľmi vysoko sa odrazu dostane zdravie. Záchrana života. Lekári a lieky.     Už sme písali, že pokrok medicíny, vied a technológií prináša množstvo nových liekov. Sľubujú zdravie, úľavu,…

Read more »

By |

(Peter Tirpák) Hovorí sa, že šaty robia človeka. No na skutočné spoznanie človeka parádne róby a doplnky nestačia. Hodnotu človeka nemeriame výzorom. Apoštol Pavol nás povzbudzuje, aby sme pamätali na to, že byť odetý do Krista znamená reprezentovať jeho samého. Ovocie tohto štýlu života sa má prejavovať na vzťahoch v rodine, na pracovisku, v  situáciách každodenného života.

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: st.takla.org)   Dar jazykov, po grécky glossolalia, je nadprirodzený dar – schopnosť modliť sa v cudzej reči, ktorú sa nositeľ tohto daru nikdy predtým neučil. Ide o konkrétny jazyk, konkrétne slová, konkrétnu gramatiku, ktorú dotyčný človek nikdy predtým nepoznal, a predsa začal touto rečou z moci Božieho Ducha hovoriť úplne alebo čiastočne.  …

Read more »

By |

(Anton Uhrín) V časoch Ježiša sa to takto robilo bežne. Skôr narodení to zažili aj u nás. Možno sa tento spôsob niekde zachoval dodnes. Platí to aj o iných činnostiach. Orie sa modernejšie, no orba ostala. Kosí sa modernejšie, no kosba či žatva ostala. Drevo sa ťaží modernejšie, no ťažba ostala.   Ježiš hovorí podobenstvo…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ) Eugen Dudinský sa narodil 5. januára 1900 v Podolínci ako prostredné z piatich detí. V rodisku vyštudoval základnú školu i gymnáziu, ktorého posledný ročník ukončil na kežmarskom lýceu. Teológiu študoval v Prešove. Krátko po sobáši bol 25. novembra 1927 v prešovskej katedrále vladykom Pavlom ordinovaný za kňaza a nastúpil do farnosti Livov….

Read more »

By |

(Anton Uhrín) Príroda má stanovené, kedy budú stromy prinášať ovocie. Zvieratá majú stanovené obdobie na párenie a množenie sa. Má človek stanovený deň v týždni, keď má byť plodný na dobré skutky? Niekedy to totiž tak vyzerá. Dnes áno, zajtra nie. Kresťan má však neustále robiť dobro tým, ktorí to potrebujú.

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: SF-VM)   Na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky Svätý Otec František povzbudil veriacich vo svojom príhovore k tomu, aby sa nebáli pozdvihnúť zrak k veľkým veciam.   „V evanjeliu na dnešný deň sa svätá Panna Mária modlí týmito slovami: ,Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.‘ (Lk 1, 46…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi