Archive For The “Katechéza liturgická” Category

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Pred niekoľkými dňami si žiaci vyzdvihli vysvedčenia za svoju desaťmesačnú prácu a to je akýsi nepísaný zákon rozbehnutia letnej dovolenkovej sezóny do plnej rýchlosti. Tak mnohí sa vydajú na cesty, aby si niekde ďaleko od svojich každodenných povinností oddýchli a načerpali nové sily do ďalšej práce. Ibaže do svojho vysnívaného…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Po mrazivej zime sa stavebná sezóna už naplno rozbehla a možno i vďaka tomu niekto teraz uvažuje o stavbe nového domu. Všetko má premyslené, pozemok i financovanie už zabezpečil a možno i uvažuje, ako si svoj nový dom dá posvätiť. Všetko sa to však môže začať ešte lepšie, a to…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Predpokladám, že asi každý čitateľ Slova zažil myrovanie – bol pomazaný olejom a dostal kúsok prosfory (chleba). Spolu s týmto olejom a chlebom sa však posväcuje ešte i pšenica a víno, ktoré akoby ostávali nepovšimnuté. Preto by sme teraz trocha pouvažovali o posvätení vína, ono sa totižto okrem lítie môže…

Read more »

By |

BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda) Včera som videl film o únose. Možno vás prekvapí, že nešlo o žiaden americký thriller z budúcnosti. Príbeh sa skutočne stal v 90. rokoch na Slovensku. Mojím zámerom nie je vykresľovať minulosť ani súčasnosť v čiernych farbách. To, čo vidíme v televíznych novinách – korupcia na najvyšších miestach, nehanebné porušovanie zákona,…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Počas gymnaziálnych štúdií v Trebišove som si v niektorých modlitebných knihách všimol úzke zelené lístky. Bolo mi to čudné, lebo za pomoci modlitebnej knihy som ešte nevidel robiť herbár, a tak sa začalo moje pátranie. Postupne som sa dozvedel, že na sviatok sv. veľkomučeníka Juraja prinášajú veriaci do chrámu steblá…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko) Moja stará mama spomínala, že raz dávno, keď čerpala vodu zo studne, jej ktosi povedal: „Aby ste za ňu raz neplatili.“ Vtedy to bola skôr úsmevná narážka, ale dnes vidíme, ako sa naplnila. A aj keď sa zdá, že si kedysi ľudia vodu nevážili, lebo za ňu neplatili, nie je to…

Read more »

By |

KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Dnešok, aspoň v našich končinách, je v mnohom odtrhnutý od reality. Pomaly fungujeme iba na bezhotovostných platbách a ľahko sme si zvykli na supermarkety a rôznych kuriérov chodiacich, kamkoľvek si udáme. Pre toto všetko strácame kontakt s ľuďmi i mnohými vecami, ktoré ešte pre našich starých rodičov a možno i rodičov boli samozrejmé, ba mnohokrát bytostne dôležité. Niečo z týchto veci…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Marko Durlák) Viacerí možno vedia, že v prvotnej cirkvi sa krst udeľoval iba vo svätej noci, ktorá predchádzala radostný deň Kristovho vzkriesenia a o ktorej svätý Gregor Nysský hovorí, že je jasnejšia než deň. Neskôr, vzhľadom na veľký počet krstencov, sa začal krst udeľovať aj na iné sviatky, ako je Narodenie Pána, Bohozjavenie či Päťdesiatnica. To…

Read more »

By |

KATECHÉZA (Marko Durlák) Po trojnásobnom ponorení do krstného prameňa a po odovzdaní bieleho rúcha kňaz maže novopokrsteného svätým myrom. Je to druhá iniciačná sviatosť, ktorou sa ten, čo uveril v Krista, začleňuje do spoločenstva jeho Cirkvi. Niekedy však prílišné zdôrazňovanie samostatnosti tejto sviatosti môže vyvolať chybný dojem, že táto sviatosť s krstom nesúvisí. Lenže v skutočnosti je myropomazanie pokračovaním…

Read more »

By |

KATECHÉZA (Marko Durlák) Bezprostredne po udelení krstu kňaz podáva novopokrstenému biele rúcho so slovami: „Oblieka sa Boží služobník (meno) do rúcha spravodlivosti v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.“ V liturgických i patristických textoch býva toto rúcho označované ako kráľovský odev, rúcho neporušiteľnosti a pod. Potom sa spieva tropár: „Veľmi milosrdný Kriste, Bože náš, ty sa svetlom ako rúchom…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi