Archive For The “Katechéza liturgická” Category

By |

KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Dnešok, aspoň v našich končinách, je v mnohom odtrhnutý od reality. Pomaly fungujeme iba na bezhotovostných platbách a ľahko sme si zvykli na supermarkety a rôznych kuriérov chodiacich, kamkoľvek si udáme. Pre toto všetko strácame kontakt s ľuďmi i mnohými vecami, ktoré ešte pre našich starých rodičov a možno i rodičov boli samozrejmé, ba mnohokrát bytostne dôležité. Niečo z týchto veci…

Read more »

By |

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Marko Durlák) Viacerí možno vedia, že v prvotnej cirkvi sa krst udeľoval iba vo svätej noci, ktorá predchádzala radostný deň Kristovho vzkriesenia a o ktorej svätý Gregor Nysský hovorí, že je jasnejšia než deň. Neskôr, vzhľadom na veľký počet krstencov, sa začal krst udeľovať aj na iné sviatky, ako je Narodenie Pána, Bohozjavenie či Päťdesiatnica. To…

Read more »

By |

KATECHÉZA (Marko Durlák) Po trojnásobnom ponorení do krstného prameňa a po odovzdaní bieleho rúcha kňaz maže novopokrsteného svätým myrom. Je to druhá iniciačná sviatosť, ktorou sa ten, čo uveril v Krista, začleňuje do spoločenstva jeho Cirkvi. Niekedy však prílišné zdôrazňovanie samostatnosti tejto sviatosti môže vyvolať chybný dojem, že táto sviatosť s krstom nesúvisí. Lenže v skutočnosti je myropomazanie pokračovaním…

Read more »

By |

KATECHÉZA (Marko Durlák) Bezprostredne po udelení krstu kňaz podáva novopokrstenému biele rúcho so slovami: „Oblieka sa Boží služobník (meno) do rúcha spravodlivosti v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.“ V liturgických i patristických textoch býva toto rúcho označované ako kráľovský odev, rúcho neporušiteľnosti a pod. Potom sa spieva tropár: „Veľmi milosrdný Kriste, Bože náš, ty sa svetlom ako rúchom…

Read more »

By |

KATECHÉZA (Marko Durlák) „Táto voda je pre nás skutočne hrob i matka,“ povedal o krstnej vode sv. Gregor Nysský. Doteraz sme sa venovali opisu predkrstných obradov. Teraz sa dostávame k samotnému krstu. Tento úkon pozostáva z trojitého ponorenia a vynorenia krstenca v krstnom prameni za vzývania Presvätej Trojice: „Krstí sa služobník Boží (M) v mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.“ Keďže sa…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi