Archive For The “Zo života” Category

By |

PRÍBEH (Marta Gromošová)   Vynájdenie divadla považujem za jeden z najprínosnejších počinov ľudstva. Užitočnosť pôsobenia kultúry na masy obyvateľstva si uvedomovali nielen rôzni predkresťanskí despotickí vládcovia. Divadlo má svoje opodstatnené miesto aj v živote súčasníka. Antické amfiteátre vystriedalo čalúnenie stoličiek v hľadisku, javisko sa nevídaným spôsobom dokáže otáčať v smere hodinových ručičiek, scéna sa dá rozvrstviť vertikálne i horizontálne, režiséri…

Read more »

By |

SVEDECTVO (z rozličných zdrojov Dada Kolesárová)   Mimoriadne množstvo zázrakov, ktoré sa udiali na príhovor sv. Charbela (alebo aj Šarbela), z neho urobilo jedného z najväčších svätcov 19. storočia. K jeho neporušenému telu, uloženému v kláštore Annayi (v Lurdoch Východu) každoročne putuje nespočetné množstvo pútnikov. Jedno z najznámejších uzdravení sa stalo v roku 1950 a vyvolalo rozruch v celom Libanone….

Read more »

By |

PRÍBEH (Marta Gromošová)   Knižka mi bola najlepšou kamarátkou. Odkedy som sa naučila čítať, mala som pocit, že mojou úlohou a poslaním na tejto zemi je vyčítať všetky písmenká. Borila som sa s titulkami novín, ktoré mi siahali až po členky a po prvotnom rozložení boli takmer nezložiteľné do pôvodnej formy, čítala som mamine časopisy pokrokovej socialistickej ženskej…

Read more »

By |

SVEDECTVO (z rozličných zdrojov Dada Kolesárová)   Ak by sa 8. mája 1950 nestala výnimočná udalosť, dodnes by sme nevedeli, ako sv. Charbel vlastne vyzeral. Počas jeho života ho nikto nikdy nefotografoval ani nenamaľoval. To, ako vyzeral po vstupe do kláštora, vedeli iba jeho spolubratia. No v spomínaný deň k jeho hrobu prišli štyria maronitskí misionári a keď sa…

Read more »

By |

SLOVO O ŽIVOTE (Danie Černý)   V roku 2017 sme si pripomenuli desať rokov od smrti Jozefa Emila Suchého, laického gréckokatolíka, známeho čitateľom Slova ako autora niekdajšej rubriky Hlas z Kanady, ktorá informovala o živote v kanadských slovenských gréckokatolíkov. Jozef Suchý sa narodil 24. septembra 1924 v kňazskej rodine v Prešove. V Bratislave skončil ekonomické štúdiá a tam…

Read more »

By |

BLAHOSLAVENÝ GUNDISALVUS GONZALO   Syn rybára vstúpil ako dvadsaťročný k augustiniánom, kde sa venoval deťom, negramotným a nevzdelaným. Zomrel ako šesťdesiatdvaročný. Je patrónom mladých ľudí, rybárov a námorníkov.

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Radžníš Čandra Mohan Džain, známy ako Osho (1931 – 1990), bol duchovný učiteľ, majster, guru a filozof pochádzajúci z Indie. Jeho učenie kombinovalo myšlienky východných aj západných náboženstiev a odmietalo akékoľvek cirkevné inštitúcie a dogmy. Radžníš zanechal kariéru profesora filozofie a ako potulný kazateľ si postupne získaval priaznivcov nielen z Indie,…

Read more »

By |

PRÍBEH (Marta Gromošová)   „Tak to vezmi! Rozprávaj sa so mnou! Neskladaj! Mamka, si tam? Mamka, pomoc! Kde si?“ prehral mi telefón záznamy z hlasovej schránky. Ešte nebol čas na paniku, ale isté obavy začali nahlodávať môj primrznutý mozog. Odchádzala som práve zo školenia. Mobil som mala pre istotu vypnutý, odložený vo vrecku zimníka. Nerušil. Krátko…

Read more »

By |

SVEDECTVO (Dada Kolesárová)   Už pár rokov ma oslovuje život zaujímavého svätca. Mnícha a pustovníka. Ak niekedy zavítate na Blízky východ (dnes to už nie je nič nemožné), navštívte kláštor maronitov v Annayi v Libanone. Nachádza sa v ňom bohatá dokumentácia o vyše dvadsaťtritisíc zázračných uzdraveniach, ktoré sa udiali na príhovor donedávna málo známeho svätého muža, ktorý žil…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Daniel Černý)   Narodil sa 9. júna 1923 vo Vinnom. Pôvodom bol rímskokatolík. Kňazskú vysviacku prijal v Ríme v roku 1950 a uvažoval o vstupe ku kartuziánom, no tesne pred vstupom do rehole dostal ponuku ísť pôsobiť ku krajanom v Kanade. 25. apríla 1954 sa stal farárom slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Hamiltone, kde pôsobil až…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi