Archive For The “Zo života” Category

By |

  SVEDECTVO (Zuzana Škrinárová)   Od začiatku spoločenstvo Angelus pôsobí pod ochrannými krídlami otca biskupa Mons. Tomáša Galisa a subkomisie pre pastoráciu povolaní pri KBS. Hlavnou víziou je šíriť medzi mladými kultúru povolania – povzbudzovať ich, aby vo svojom živote rozpoznali pozvanie k svätosti a svoje konkrétne rozhodnutia robili ako odpoveď na toto základné povolanie.   Pri vypĺňaní online…

Read more »

By |

  SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Viktor Damjanovič (Demjanovič) sa narodil 19. júla 1891 v Ričke na Podkarpatskej Rusi, kde bol jeho otec gréckokatolíckym kňazom.  Po základnej škole v rodisku absolvoval gymnázium v Berehove a teologické štúdiá v Užhorode. V roku 1914 uzavrel manželstvo s Eugéniou Zomboryovou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1915 z rúk biskupa Antala Pappa v užhorodskej…

Read more »

By |

SVÄTÝ VÍT   Tento taliansky chlapec bol mučený začiatkom 4. storočia. Rozhodol o tom jeho vlastný otec, ktorý sa nevedel zmieriť s tým, že je kresťanom. Hoci toto mučenie prežil, na následky ďalšieho v Ríme zomrel.

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Diabol zneužíva nevedomosť človeka a zotročuje ho cez rôzne lákadlá a ponuky sľubujúce rýchle uzdravenie, zbohatnutie či moc. Dôležité je vyhýbať sa týmto cestám, ale ak sa to už stane, návrat je možný, ale tŕnistý. Modlitba za oslobodenie je modlitbou, v ktorej sa skrze Ježiša Krista obraciame na Boha, aby nás samých alebo človeka,…

Read more »

By |

  PRÍBEH (Magdaléna Rusiňáková)   Po kázni pán farár Anton Lukáč, generálny vikár Užhorodského vikariátu a zároveň správca farnosti v Pavlovciach nad Uhom, kam patrilo ako filiálka aj Ankino rodisko Vysoká nad Uhom, predniesol prosby a nejaké modlitby a pristúpil k malej Anke. „Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, ktorý žije a kraľuje na veky vekov,“ povedal jej, kladúc ruku…

Read more »

By |

  SVEDECTVO (Štefan Lahovič)   Nie je náhoda (neuznávam ju), že v priebehu pár dní som v troch časopisoch čítal: „Prečo mlčíš? Píšte svedectvá.“ Najzaujímavejšia výzva bola v Slove. Citujem: „Pri tomto hľadaní má zásadnú úlohu pravý svedok, osoba, ktorá už má kus cesty za sebou a stretla sa s Pánom.“   Takže v prvom rade ďakujem Bohu, že ma…

Read more »

By |

  SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Štefan Gojdič  sa narodil 9. januára 1887 v Ruských Pekľanoch. Bol starším bratom prešovského biskupa Pavla Gojdiča. Jeho otec, kňaz Štefan Gojdič, a matka Anna, rod. Gerberyová, pochádzali z kňazských rodín a hlásili sa k rusínskej národnosti. Ľudovú školu a prvý rok gymnázia navštevoval v Bardejove. Gymnázium dokončil v Prešove a z rozhodnutia biskupa ThDr. Jána Váliho študoval…

Read more »

By |

SVÄTÁ GERMAINE COUSIN   Ako malá bola nemocným dieťaťom a mala deformovanú pravú ruku. Navyše v malom veku stratila matku. Ako postihnutá bola nútená spávať v skrini pod schodmi. Je patrónkou dievčat a zneužívaných.

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Definovať hnutie New Age je veľmi náročné. V podstate ide o syntézu starých náboženských tradícií, východného mysticizmu, modernej filozofie, psychológie, vedy a sci-fi. Toto medzinárodné hnutie podporuje ekológiu, zdravú výživu, alternatívnu medicínu a vo všetkých náboženstvách sa usiluje nájsť spoločné prvky s cieľom vytvoriť ideologicky zosúladené, šťastné a globálne spoločenstvo.  …

Read more »

By |

PRÍBEH (Marianna Ivanková)   Dvere sa otvorili. Gazda si obul gumáky… Ide k nám! Nezabudol. Milujem ten zvuk, keď v rukách rozmrví chlieb a vyhodí ho do vzduchu. Tí mladí nedočkavci ho chytajú ešte skôr, ako dopadne na zem. Ak by sa príliš nebáli, určite by ho vytrhli gazdovi z ruky. Ja som iný… Nevrhám sa za najväčšími kusmi….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi