Archive For The “Slovo mladým” Category

By |

Heartbeat   Tri sympatické ženy s hudobným talentom a so zápalom pre Božie veci tvoria kapelu Heartbeat. V preklade tento názov znamená tlkot srdca. Táto worshipová kapela vznikla v roku 2012 v spoločenstve Piar v Prievidzi s cieľom „zjavovať Otcovo srdce a prinášať slobodu, radosť a Božiu prítomnosť“. Vo svojom spoločenstve trikrát do mesiaca vedú…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Po nízkej postave, po paralyzujúcej hanbe, je tu tretia prekážka, ktorej musel Zachej čeliť, už nie vo svojom vnútri, lež okolo seba – je ňou šomrajúci zástup, ktorý ho najprv blokoval a potom kritizoval. Podľa nich Ježiš nemal vstúpiť do jeho domu, do domu hriešnika! Ako je ťažké naozaj prijať Ježiša, ako je náročné akceptovať, že „Boh [je] bohatý…

Read more »

By |

ONEZIM   Keď animátorom hudobníkom nestačí  pôsobenie v detských táboroch, môže sa stať, že vznikne  hudobná skupina. Takto nejako totiž vznikla kapela Onezim. Jej členovia sú predovšetkým animátori pôsobiaci v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli, ktorí túžili svoju službu posunúť ďalej. Svoj názov si zvolili podľa svätého apoštola Onezima, ktorého meno v preklade…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Zachej mal i druhú prekážku na ceste k stretnutiu s Ježišom: paralyzujúcu hanbu. Môžeme si predstaviť, čo sa dialo v Zachejovom srdci pred tým, než sa vyštveral na ten planý figovník; bol to pekný zápas: na jednej strane krásna, silná zvedavosť, totiž poznať Ježiša; na druhej riziko hrozného trapasu. Zachej bol verejnou osobnosťou; vedel, že svojím pokusom…

Read more »

By |

Eliška Bielková   Sestra Eliška je školskou sestrou sv. Františka z Assisi, ktorá sa rozhodla pre evanjelizáciu hudbou. Má za sebou debutové CD Abrahám. Druhé sa volá Vzácna perla. O svojich piesňach povedala: „Piesne na CD nie sú textovo náročné, snažím sa vyjadriť veci v ich podstate, stručne. Často mi slúžia na vyjadreniu žalmy či texty z…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Keď sa nám v živote stane, že hľadíme dolu namiesto toho, aby sme hľadeli hore, môže nám pomôcť táto veľká pravda: Boh je verný v láske k nám, dokonca je v nej zanovitý. Pomôže nám myslieť na to, že nás miluje viac, než my milujeme seba samých, že nám verí viac, než my veríme sebe samým, že…

Read more »

By |

fil3   Začiatkom roku 2015 vznikla detská kresťanská rómsko-slovenská hudobná skupina fil3. Názov fil3 je odvodený z anglickej frázy feel free, čo znamená cítiť sa slobodní. Kapela pochádza z prostredia Spoločenstva apoštola Pavla pri Gréckokatolíckej rómskej misii, kde pôsobí aj kapela F6. S dospelákmi za nástrojmi a deckami za mikrofónmi sa im spolu podarilo vytvoriť nový hudobný projekt, jedinečný…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Prvou prekážkou je nízka postava. Zachej nedokázal vidieť Učiteľa, pretože bol malý. Aj dnes nám hrozí riziko, že budeme ďaleko od Ježiša, pretože sa necítime na dostatočnej úrovni, pretože máme nízke vedomie hodnoty seba samých. Je to veľké pokušenie, ktoré sa netýka len sebaúcty, ale dotýka sa aj viery. Lebo viera nám…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM Milí mladí, prišli ste do Krakova, aby ste stretli Ježiša. Aj evanjelium nám hovorí o stretnutí medzi Ježišom a jedným človekom, Zachejom, v Jerichu (porov. Lk 19, 1 – 10). Ježiš sa tam neobmedzuje na kázanie alebo pozdravenie niekoho, ale chce – ako hovorí evanjelista –prechádzať mestom. Inými slovami, Ježiš túži priblížiť sa životu každého, kráčať po…

Read more »

By |

Rieka života Je misijným spoločenstvom štyridsiatich piatich už nie veľmi mladých ľudí. Postupne prerástli zo spoločenstva mladých a slobodných do spoločenstva mladých manželstiev a rodín. Napriek zodpovednostiam v rodine alebo práve pre ne však všetci stále pociťujú povolanie k misiám. Nie je jednoduché zladiť život doma a zodpovednosť za domácnosť s obrovskými požiadavkami evanjelizácie na…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi