Archive For The “Slovo mladým” Category

By |

SLOVO MLADÝM   Jana Demčáková, líderka a speváčka skupiny Onezim Pri pohľade na ľudstvo ako celok vidno, že sa na seba podobáme, veď sme predsa jeden druh. Ale ľudstvo netvoria rovnakí ľudia, od seba ich odlišuje pohlavie, vek, práca… Tieto znaky vidieť zvonku, ale to, čo je vnútri, to tvorí bohatstvo každého jedného, to tvorí podstatnú…

Read more »

By |

Eva Hrešková   Kresťanská rocková kapela Christallinus fungovala od roku 2004. Na začiatku to boli tri sestry Hreškové a dve kamarátky – Evka Judinová a Elenka Šimeková. Chceli osviežiť liturgiu, spievali na omšiach, mládežníckych podujatiach… Postupne sa k nim pridali aj chlapci. Prvá kapelová zostava sa utriasla v roku 2005, keď sa u nich udomácnil Radko Turček a Martin…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Sv. Ján, apoštol a evanjelista, 1. storočie … obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho…

Read more »

By |

PRE E-MLADÝCH   Zaujímavé aplikácie Štuchnutia V nedeľu 1. júla sa končí on-line kampaň zameraná na podporu účasti mladých na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (26. – 29. júla 2018). Komunikačný tím pri tejto príležitosti zverejnil na sociálnej sieti P18 prostredníctvom obrázkových šablón 15 dôvodov, prečo prísť v lete do metropoly Šariša. Prvý dôvod…

Read more »

By |

ESPÉ   Za skratkou Espé sa skrýva názov spoločenstva Silné Posolstvo. Ide aj o slovenskú kresťanskú hudobnú skupinu zo Sliača, ktorá vznikla v roku 2003. Kapela od svojho založenia prešla od rockovej gospelovej kapely svojou víziou k štýlu worship. Piesne skupiny vychádzajú z túžby vyvýšiť Boha nad všetkým v našich životoch a o to sa snažia členovia…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Svätý Lukáš, evanjelista, 1. storočie Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol…

Read more »

By |

Lámačské chvály   Túžbou známej kapely je prinášať vôňu uctievania a chvály, ktorá sa páči Otcovi na akomkoľvek mieste. Sú z celého Slovenska, preto tvoria priateľský prienik niekoľkých spoločenstiev, do ktorých ich rodiny patria, tvoria, chodia, s ktorými spolupracujú či sympatizujú… Cieľové publikum máme jasne definované – Boh. Víziou a túžbou skupiny sú prorocké chvály a ich rozrastanie…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Sv. Ján, apoštol a evanjelista, 1. storočie Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“…

Read more »

By |

FireFly   Za týmto názvom sa skrýva dvadsaťčlenný spevácky zbor mladých vo veku od 15 do 30 rokov, ktorý spevom sprevádza sväté omše v Bernolákove. Názov FireFly (Svätojánska muška) je zložený zo slov – fire (oheň) a fly (lietať). Symbolizuje horlivosť mladých v službe pre Boha a túžbu prinášať svetlo prostredníctvom svojich piesní. Mottom sa stal citát: „Vstaň,…

Read more »

By |

  SLOVO MLADÝM   Sv. Matúš, apoštol a evanjelista, 1. storočie Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi